close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РЕФЕРАТ

код для вставкиСкачать
РЕФЕРАТ
Магістерська робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатку. Загальний обсяг роботи становить 109 сторінок. Робота містить 32 рисунки, 11 таблиць, 1 додаток; список використаних літературних джерел складається із 28 найменувань.
У роботі проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних розробок в галузі нанесення детонаційних покриттів.
Аналіз характеристик газотермічних покриттів та їх експлуатаційних властивостей дає змогу в першому наближенні вирішувати питання про можливість використання того чи іншого способу для відновлення певної номенклатури деталей. Розроблено методику оцінки ефективності функціонування виробничо-технологічних структур з відновлення ресурсу швидкозношуваних деталей детонаційним напиленням. Метою даної роботи є дослідження технологічних можливостей газотермічних покриттів. Предметом дослідження являються газотермічні процеси, а об'єктом дослідження - процес управління детонаційним напиленням.
Результати розробок можуть бути застосовані в практичній діяльності авторемонтних та автотранспортних підприємств.
Ключові слова: детонаційне напилення, управління газотермічними процесами, технологічний процес нанесення покриття, відновлення ресурсу деталей.
3
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
97
Размер файла
28 Кб
Теги
рефераты
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа