close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

5.2 витрати на час і працю

код для вставкиСкачать
5.2. Визначення трудомісткості розробки та розрахунок витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні потреби
Тз= t1 + t2 +t3 + t2 +t5 + t6 (чол/година) де:
Тз - загальна трудомісткості t1- витрати праці на підготовку опису завдання, t2 - витрати праці на дослідження рішення завдання, tЗ - витрати праці на дослідження мережної архітектури, t4 - витрати праці на настроювання,
t5. - витрати праці на налагодження, t6 - витрати праці на підготовку документації.
Витрати праці на підготовку опису завдання (t1) точній оцінці не піддаються, тому що це пов'язане із творчим характером роботи. Приймемо її = 24 чол/година.
Всі інші види витрат праці можна виразити через умовне число клієнтів мережі.
Укс = У*Ксл*(1 +Ккор)
де:
Укс - умовне число клієнтів мережі,
У - передбачуване число клієнтів мережі,
Ксл - коефіцієнт складності мережної архітектури
(Ксл = 1,25-2,0),
Ккор - коефіцієнт корекції мережної архітектури в ході розробки (Ккор = 0,05-1,0).
Укс = 18 * 1,5 * (1 + 0,05) = 28,35 Витрати праці на дослідження рішення завдання (t2): t2 = Укс*Куз/ (5...10)*К
де:
Куз - коефіцієнт збільшення витрат праці, внаслідок недостатньо точного опису завдання, наступних уточнень і доповнень (Куз = 1,2... 1,5)
К - коефіцієнт, що враховує кваліфікацію розробника залежно від стажу роботи:
Для працюючих до 2-х років0.8
до 3-х років1
до 5-й років1,1...1,2
до 7-й років1,3...1,4
понад 7 років1,5...1,6
t2 = 28,35 * 1,35/7 * 1 = 5 (люд/година) (5...10) середня кількість клієнтів мережі, що підлягають настроюванню за одну годину.
Витрати праці на дослідження мережної архітектури (tЗ):
tЗ = Укс / (3...5) * К = 28,35/4 * 1 = 7 (люд /година) Витрати праці па настроювання мережі (t4) обчислюються також: Приймаємо t4 =8 (люд /година) Витрати праці на налагодження (t5):
15= (Укс /(1...3) * К) * 1,5 = 11 (люд/година) При комплексному налагодженні t5 множиться 1,5. Виграти на підготовку документації (t6): = t61 + t62
де:
t61- витрати праці на підготовку документації в рукописі,
t62- витрати на оформлення документації.
t61= Укс/(15...20)*К = 31,5/(15...20)* 1 = 1 (люд/година)
t62= 0.75 * t61 = 0.75 * 2 = 1 (люд /година) отже:
t6 = 1 + і = 2 (люд /година)
Разом, загальна трудомісткість створення програмного продукту складе:
Тз = 53 (люд /години)
Оплата праці - це будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачують працівнику за виконану роботу, виготовлену продукцію чи надані послуги
Склад оплати праці: основна заробітна плата, додаткова оплата праці.
Посадовий оклад адміністратора становить2100 грн.
За годину зарплата адміністратора становить 2100/173 год.=12.1 грн
За допомогою цих даних ми можемо розрахувати основну заробітну плату: ЗПосн.= Тз *ТС
ЗПосн.СА = Тз *ТС= 53*12.1=641.30(грн.)
Розрахуємо доплату за професійну майстерність за формулою:
Дп.м. = ЗПосн. *15%/100
Дп.м с.а. = ЗПС.А. *15%/100 = 641.30/15%/100 = 96.19(грн.)
Розрахуємо загальну заробітну плату:
ЗП = ЗПосн. + Дп.м
ЗПС.А. = ЗПоснС.А. + Дп.мС.А = 641.30+96,19=737,50 (грн.)
Фонд заробітної плати - це загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за визначений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства.
Підприємство ЧОУБ ім.М.Івасюка ,,"Відділ інформаційних технологій та
консультувань" відноситься до 30-20 класу професійного ризику і розмір єдиного соціального внеску становить 37,60% від суми заробітної плати
Розрахуємо суму відрахувань за формулою:
Всп = ЗПзаг * 37,60%/100
Всп = 737,50 *37,60/100=687,51(грн.)
Таблиця 3.
Визначення суми витрат на оплату праці і відрахувань на соціальні потреби
№
ПосадаТС Грн./годТЗ Люд/годОсновна заробітна платаДоплатаЗагальна зарплата грнВідрахування єдиний соціальний внесок%сума1Системний адміністратор
12.1
53
641,30
15
96.19
737.50
277,30
Розрахунок накладних витрат
Розрахунок накладних витрат здійснюємо пропорційно до основної заробітної плати за формулою
Вн.в.=ЗПосн.*150%/100=641.30*150%/100=961.95(грн.) Розрахунок заготівельно - складських витрат
Розрахунок заготівельно - складських витрат проводимо за формулою Вз.с. =(∑Вк.обл+Вз.м.)*2%/100=(8915.50+909.26)*2%/100 = 196.50(грн.)
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
120
Размер файла
67 Кб
Теги
час, праці, витрати
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа