close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

часть 6 (Эсл)

код для вставкиСкачать

6 РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТУ ЕЗЛ
6.1 Розрахунок ЕЗЛ
Елемент ЕЗЛ побудований на базі pnp-транзистору без емітерного повторювача. Схема ЕЗЛ зображена на рисунку 6.1
Рисунок 6.1- Схема елементу ЕЗЛ без емітерного повторювача
Будемо використовувати транзистор BC638.
Значення джерела напруги E0 береться рівним половині суми порогових напруг перемикання елемента навантаження: Нехай Eэ = 3В
;
Було обрано транзистор BC638 , у якому Напруга в точці А :
, звідси Нехай Таблиця 6.1 - Забезпечення лінійного режиму Ux<E0Ux>E0 Нехай RK1=180 oM.
Нехай RK2=220 oM. Звідси:
6.2 Розрахунок джерела опорної напруги для E0
Обираємо діод 1N456.
Схема приведена на рисунку 6.2.
Рисунок 6.2 - джерело опорної напруги для E0
Нехай Тоді Ток бази транзистора VT2:
Нехай Звідси Для коректної роботи та для забезпечення R10 , отже нехай.
Нехай R10=100k
6.3 Розрахунок джерела опорної напруги для E1
Схема зображена на рисунку 6.3
Рисунок 6.3 - джерело опорної напруги для E1
Звідси:
IE1=IRЭ=1,3мА;
;
;
;
Нехай Отже Нехай Тоді Для коректної роботи та для забезпечення , звідки .
Нехай R11=481oM.
Схема елементу ЕЗЛ зі значеннями напруг і струмів в схемі, передаточна і вхідна характеристики елементу ЕЗЛ приведені у додатку Д, часова діаграма навантаження ЕЗЛ у додатку Е.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
17
Размер файла
356 Кб
Теги
эсл, часть
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа