close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

часть 4 (нагрузка)

код для вставкиСкачать

4 РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЕЗЛ
Навантаження являє собою елемент ДТЛПН "І-НІ" на базі npn-транзистору в режимі Б. Схема навантаження зображена на рисунку 4.1.
Рисунок 4.1 - схема навантаження
4.1 Вибір транзистора, діода, джерел живлення та порогових напруг
Оскільки елемент працює в режимі Б, нехай ; оскільки по варіанту заданий npn-транзистор, виберемо ,.
Виберемо порогові напруги рівними , . У якості діода D1 використовується діод 1N4003; у якості транзистору Q1 буде використовуватися транзистор 2N3904.
4.2 Встановлення обмежень для значень опору резисторів та визначення їх номіналів
Встановимо обмеження для , виходячи з обмеження колекторного струму насичення транзистору Q1 Визначимо струм насичення транзистору Q1. Схема зображена на рисунку 4.2.
Рисунок 4.2 - Схема для визначення струму насичення
Нехай IRC и IR& дорівнюють 1мА. Отже:
;
;
Транзистор Q1 повинен знаходитися у режимі відсічі при , тоді напруга на виході буде дорівнювати 0. Для цього напруга холостого ходу на базі транзистору повинна забезпечити запирання транзистору Q1 при . Встановимо обмеження значень резисторів, необхідне для забезпечення режиму відсічі. Схема зображена на рисунку 4.3.
Рисунок 4.3 - схема забезпечення режиму відсічі
Умовою закриття транзистору є , так як Iкт мале за значенням, візьмемо Iкт ≈0.
;
;
Транзистор Q1 повинен знаходитися у режимі насичення при, тоді напруга на виході буде дорівнювати , за параметрів транзистору β = 200. Встановимо обмеження значень резисторів, необхідне для забезпечення режиму насичення.
Схема зображена на рисунку 4.4.
Рисунок 4.4 - схема забезпечення режиму насичення
;
;
;
;
;
;
Маємо дві нерівності, виведемо RC:
З таблиці номінальних опорів резисторів нехай RC=12кОм.
Далі, маючи Rc розрахуємо RБ:
;
;
RБ≤3387 Ом
RБ>3240 Ом;
Діапазон допустимих значень для RБ:
3240< RБ ≤3387 Нехай RБ=3,36кОм.
За формулою для збереження режиму "Б" маємо:
;
;
;
;
З умов при пошуку коефіцієнта розгалуження можна вивести діапазон значень :
;
;
;
;
За варіантом N дорівнює 6, RK=2300Ом, отже:
;
R&>1804;
Отже маэмо діапазон значень R&:
1804<
Нехай R&=2000oM.
Визначемо значення U_X^Н та U_X^В.
;
;
;
;
;
Вимоги при зберігаються. Отже маэмо U_X^Н=1,44B та U_X^В=1,73B.
Схема елементу навантаження зі значеннями напруг і струмів в схемі, передаточна і вхідна характеристики навантаження елементу ЕЗЛ приведені у додатку В.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
13
Размер файла
303 Кб
Теги
часть, нагрузки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа