close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Питання до екзамену

код для вставкиСкачать
Питання до екзамену 1. Підприємництво: теорії розвитку та сучасний економічний зміст
2. Принципи та функції підприємництва
3. Типи та моделі підприємницької діяльності 4. Посередницька діяльність: різновиди, суб'єкти
5. Підприємство як економічний суб'єкт господарської діяльності
6. Нормативно-правові засади функціонування підприємств
7. Цілі підприємства
8. Класифікація підприємств
9. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
10. Договірні взаємовідносини в підприємницькій діяльності
11. Види об'єднань підприємств
12. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства.
13. Макросередовище господарювання та його основні чинники.
14. Ринкове середовище господарювання організацій.
15. Сутність, функції і завдання планування
16. Система планів підприємства. 17. Методи планування
18. Бізнес-планування
19. Поняття та функції управління підприємством
20. Методи управління підприємством
21. Організаційні структури управління підприємствами
22. Поняття трудових ресурсів
23. Трудовий потенціал підприємства та його оцінка
24. Персонал підприємства та його структура
25. Класифікація персоналу
26. Визначення чисельності окремих категорій працівників
27. Робочий час працівників підприємства
28. Кадрова політика підприємства
29. Продуктивність праці
30. Мотивація персоналу
31. Заробітна плата: сутність та структура
32. Особливості тарифної системи оплати праці на підприємстві
33. Форми та системи оплати праці
34. Загальна характеристика матеріальних активів
35. Оцінка, класифікація і структура основних фондів
36. Знос і амортизація основних фондів: понятійно-категоріальний апарат
37. Прямолінійний метод нарахування амортизації основних фондів
38. Метод нарахування амортизації основних фондів: зменшення залишкової вартості 39. Метод нарахування амортизації основних фондів: прискореного зменшення залишкової вартості 40. Кумулятивний метод нарахування амортизації основних фондів
41. Виробничий метод нарахування амортизації основних фондів
42. Ефективність відтворення та використання основних фондів
43. Характеристика нематеріальних ресурсів підприємства
44. Визнання і оцінка нематеріальних активів
45. Амортизація нематеріальних активів
46. Поняття та джерела формування оборотних коштів
47. Поняття і структура оборотних фондів підприємства
48. Поняття і склад фондів обігу підприємства
49. Нормування витрат матеріальних ресурсів 50. Ефективність використання оборотних коштів 51. Поняття витрат підприємства
52. Класифікація витрат підприємства. 53. Види діяльності підприємства 54. Класифікація витрат відповідно до видів діяльності підприємства
55. Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види. 56. Кошторис витрат і калькуляція собівартості підприємства. 57. Планування та аналіз собівартості виготовленої продукції. 58. Показники собівартості виготовленої продукції. 59. Ціноутворення на підприємстві. 60. Види цін за характером обслуговуваного обороту
61. Види цін за ступенем впливу держави при їх встановленні та за способом фіксації
62. Види цін за ступенем обґрунтованості та за часом дії.
63. Знижки і уцінки на товар. Види знижок.
64. Характеристика фінансової діяльності підприємства. 65. Порядок обчислення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства. 66. Оцінювання фінансового стану підприємства. 67. Фінансово-економічна ефективність діяльності підприємства. 68. Порядок розрахунку точки беззбитковості.
69. Поняття інвестицій.
70. Поняття інновацій.
71. Класифікація інвестицій.
72. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
73. Державне регулювання інноваційної діяльності.
74. Класифікація інновацій.
75. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
34
Размер файла
40 Кб
Теги
питання, екзамену
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа