close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Kursovik

код для вставкиСкачать
 ВСТУП
В умовах ринкових відносин головною ланкою всієї економіки виступає підприємство, оскільки саме на цьому рівні створюються необхідні для суспільства життєві блага.
Актуальність вибраної теми полягає у тому, що дослідження її за окремими розділами на прикладі ЗАТ "Равіоллі" дозволяє оволодіти навиками об'єктивної та точної оцінки фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможності, перспектив подальшого розвитку, навчитися приймати самостійні, економічно обґрунтовані рішення в сфері економічної діяльності господарюючого суб'єкта, що є особливо важливим для успішного управління підприємством.
Мета курсової роботи - розробка та обґрунтування виробничої програми ЗАТ "Равіоллі", дослідження та оцінка ефективності діяльності підприємства. Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:
- проаналізувати доцільність виробництва продукції ЗАТ "Равіоллі", її конкурентоспроможність, охарактеризувати продукцію підприємства за видами;
- обгрунтувати виробничу програму підприємства та потребу в ресурсах: розрахувати потребу в основному капіталі, визначити необхідну чисельність персоналу та витрат на оплату праці, потребу в оборотних коштах;
- зробити оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Равіоллі": розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства, показників рентабельності та точки беззбитковості.
Об'єкт дослідження - економічна діяльність з виробництва пельменів ЗАТ "Равіоллі".
Предмет дослідження - основні показники виробничої програми підприємства, його фінансово-господарської діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні пропозицій щодо розробки виробничої програми, аналізу ринку та потреб споживачів, визначення напрямків діяльності підприємства з виробництва пельменей ЗАТ "Равіоллі" та шляхів досягнення її найбільшої ефективності.
При виконанні курсової роботи використано такі методи: спостережень, статистичної обробки економічної інформації, кореляційного аналізу, графічний та табличний методи подання економічної інформації, метод прогнозування економічних показників діяльності підприємства за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний, процесор MSExcel.
Курсова робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків та переліку використаних джерел.
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Дослідження ринку харчової продукції
Виробництво полуфабрикатів є найбільш індустріальною галуззю харчової продукції. Пролуфабрикати випускають тому що вони мають великий строк зберігання і розширення асортименту. Це виробництво є практично безвідходним.
Але разом з тим полуфабрикатів все більше наповнюється неякісною продукцією, яка не відповідає вимогам нормативної документації, має поганий смак та реалізується в оптовій торгівлі по низьким демпінговим цінам. Низькі ціни, швидке зростання прибутку, за рахунок погіршення якості є головним інструментом в конкурентній боротьбі. Виробники полуфабрикатів все частіше почали відходити від класичної рецептури полуфабрикатів, яке припускає використання тільки м'ясних жирів. Активно починають використовувати рослинні жири, які дозволяють знизити собівартість полуфабрикатів, в той же час їх використання веде до змін традиційного м'ясного смаку.
Оскільки на сьогоднішній день на українському ринку функціонує дуже багато виробників полуфабрикатів, для того щоб встояти в конкурентній боротьбі та зайняти відповідну частку ринку, особливу увагу ЗАТ "Равіоллі" буде приділяти якості та відповідності ціни на продукцію.
З 2010 року в Україні було вироблено 9,2 тис. т. м'ясопродуктів. Виробництво м'яса та м'ясних продуктів у 2007 році склало 119,4% порівняно з прошлим роком. У 2008 році цей показник склав 98,4%, у 2009 році - 88,6%, у 2010 році - 106,8%, у 2011 році - 105,2%. (рис. 1.1).
Рисунок 1.1 - Індекси промислової продукції за 2007-2011 рр.
Ринок напівфабрикатів в Україні має великі перспективи. Такий стан речей не можуть залишити без уваги зарубіжні компанії (в основному російські), які вивчають не тільки перспективи імпорту готової продукції, але і можливості створення власних виробничих баз усередині країни.
Як відомо, м'ясні напівфабрикати діляться на охолоджені і заморожені. Заморожені напівфабрикати складають достатньо обширну групу. Останнім часом її асортимент активно поповнюється за рахунок блюд, практично готових до вживання.
За кордоном такі продукти вже давно увійшли до повсякденного раціону, а в Україні до недавнього часу найпоширенішими м'ясними напівфабрикатами були пельмені і котлети. В даний час вибір м'ясних напівфабрикатів достатньо широкий. До них відносяться вироби з натурального або рубаного м'яса (яловичини, телятини, баранини, свинини, птаха), що не пройшло термічної обробки. В нашії країні багато фірм випускавших пельмені.
Лімо 7%
Характеристика продукції за видами
Основною продукцією, яку виготовляє ЗАТ " Равіолі ", є пельмені з говядиною та свининою. У 100г пельменях міститься: білки - 10г, вуглеводи - 14,5г, жири - 15г. Енергетична цінність повинна бути 224 ккал.
Для виробництва пельменів всіх видів застосовують м'ясо, жир, субпродукти, яйця і сировину рослинного походження - муку та цибулю.
Обвалку і жиловку м'ясної сировини для пельменного виробництва проводять по інструкціях і прийомах, вживаних в колбасном виробництві.
Субпродукти I категорії (м'ясна обрізь, серце, м'ясо з голів), використані для виготовлення пельменів, піддають обвалці і жиловці. Під час жиловки вказаних субпродуктів з них видаляють крововиливи, залози, залишки прирізі шкури, грубу сполучну тканину, кров`яні судини, лімфатичні вузли, дрібні кісточки і хрящі.
Жиловане м'ясо всіх видів і субпродукти використовують для виготовлення пельменів відразу без попереднього засолу і витримки. Характеристика підприємства
ЗАТ "Равіоллі" належить структури галузі м'ясопродуктової промисловості
Засновниками є Нікулін Олексій Валерійович і Іванов Іван Іванович. Дане товариство створене з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів учасників трудового колективу товариства.
Предметом діяльності товариства є:
виробництво напівфабрикатів;
організація оптової та роздрібної торгівлі продовольчими товарами;
придбання, оренда, ремонт та здача в оренду будинків, а також обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;
організація рекламних заходів, виставок;
проведення зовнішньоекономічної діяльності.
Покупцями та замовниками продукції є: лінія магазинів "Таврида", мережа супермаркетів "Кардинал", торговий центр "Альфон". На замовлення продукція випускається для ресторанів, барів та т.п.
Щодо перших двох покупців, то до них претензій ніяких не виникає. Вони являються досить надійними дебіторами, сумлінно виконують свої обов'язки і завжди вчасно розраховуються за поставлений товар. Щодо торгового центру "Альфон" то він не належить до тих, хто вчасно розраховується, не раз до нього виставляється претензія. Співпраця з ним буде припинена за скінченням дії контракту.
Всі покупці та постачальники знаходяться в м. Севастополь.
Підприємство співпрацює з багатьма контрагентами. Постачальниками необхідних засобів та предметів праці є: ЧП "Ліпатов", ВАТ "Корівка", ВАТ "Свининка".
ЧП "Ліпатов" є досить надійним контрагентом, тому що постачає досить якісну сировину для вироблення тіста(сіль, яйця, борошно), також постачає філе куриці. Співробітництво ведеться з даним підприємством з січня 2012 року.
ВАТ "Корівка" є також надійним контрагентом, він постачає говядину та молоко (для підготовки тіста). Співробітництво ведеться з данним підприємством з серпня 2012 року.
ВАТ "Свининка" також дуже надійне претензій ніяких не виникало. Постачає нам м'ясо свині для начинки пельменів. Співпраця триває з жовтня 2012 року.
Рисунок 1.2 - схема організаційної структури підприємства
РОЗДІЛ 2.ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ
2.1 Визначення виробничої програми
Виробнича програма (річний план виробництва) - це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями. Дана програма повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та вартісних показниках), числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо.
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Номенклатура - це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент - це різновид виробів в межах даної номенклатури.
Відображаючи головне завдання господарської діяльності, виробнича програма є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів; 2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції; 3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю
Для реалізації своєї господарської діяльності у власності даного підприємства знаходиться ділянка землі, площею 1200 м2, на якій розміщені: адміністративні приміщення, виробничі приміщення (цехи), склади, виробнича лабораторія та автопарк.
В ЗАТ "Равіоллі" закуплене найсучасніше обладнання, що передбачає використання тільки правильно збалансованих рецептур, витриманих відповідно до світових стандартів. Саме тому смакові якості напівфабрикатів, зробленого на підприємстві "Равіоллі", будуть відповідати вимогливому смаку споживача і виступати міцним фундаментом конкурентноздатності готової продукції.
Виходячи із показників режиму роботи підприємства розрахуємо річний фонд роботи виробничого обладнання та річну виробничу програму підприємства.
Розподіл робочого часу на ЗАТ "Равіоллі" представлений у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Розподіл робочого часу на підприємстві ЗАТ "Равіоллі"
ПоказникТривалість роботиТривалість робочого дня, годин8Кількість робочих днів на тиждень5Кількість робочих днів у році, днів (T)240 Річний фонд часу дорівнює: Р.Ф.Ч = 240 * 8 = 1920 (годин в рік)
Підприємство випускає такий асортимент продукції: пельмені з говядиною, пельмені зі свининою.
Розрахуємо річний обсяг випуску продукції.
Таблиця 2.2 - Річний обсяг випуску готової продукції.
Назва продукціїОбсяг виробництва за добу, кгОбсяг виробництва за рік, кгЦіна за 1кг продукції, грн.Вартість реалізації продукції за рік, грн.Пельмені з говядиною493118320252958000Пельмені зі свининою558133920233080160Пельмені з курятиною623149520202990400Всього1674401760-9028560 Підприємством планується реалізація продукції у розвасофаних упаковках масою по 1000 грамів кожна.
Отже, річна виробнича програма підприємства у заплановому році складе 401760 упаковок.
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі
Аналіз господарської діяльності доцільно провести в розрізі розрахунків основних показників ефективності використання основних фондів (ОФ).
Основні виробничі фонди - засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничих процесах, зберігають при цьому натуральну форму, поступово в міру зносу переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції та служать більше одного року.
Для розміщення виробництва, буде орендована територія у 1434м2, на якій розташуються виробничий цех, складські приміщення, адміністративні будівлі, виробнича лабораторія, автопарк. Ціна 1 м2 складає 20 грн в місяць.
Для розрахунку потреби в основних виробничих фондах визначимо площу одиниці обладнання з урахуванням зони знаходження основного робітника, а також проходів, проїздів та складських приміщень.
Виробництво молочних консервів не є складною технологією. Воно включає 5 етапів: підготовка тіста, підготовка фарша, ліпка пельменів, заморозка, а вже потім відправити готову продукцію на склад.
Для виробництва напівфабрикатів необхідно закупити імпортне обладнання. Розрахуємо загальну потребу підприємства у площі виходячи з розмірів окремих об'єктів виробничих фондів.
Пельменний автомат П6-ФПВ. Площадь яку займає цей автомат складає 45 м2. тому йому треба приміщення 60 м2.
Площа пакувальної лінії - 40 м2. Також на підприємстві діятиме виробнича лабораторія, яка займе площу у 50 м2.
Приміщення двох складів займатимуть площу у 500м2. Загальна площа автопарку дорівнює 150 м2.
Площа знаходження основного робітника складає 5 м2, персонал основних робітників складає 60 чол., площа проходів - 3 м2, усього передбачається 18 проходів, тоді загальна площа їх дорівнює 54 м2.
Розрахуємо загальну площу виробничого цеху.
Sв.ц. = 54 + 40 + 50 + 150 + 60 = 354м2.
Також для здійснення виробничої діяльності підприємству необхідно мати у своєму розпорядженні приміщення для управлінського персоналу, допоміжного виробництва, інженерно-технічних виробників та службовців. Площі цих приміщень складатимуть: 50 м2 - для управлінського персоналу, 30 м2 - для службовців та інженерно-технічних робітників.
Таблиця 2.3 - Розподіл площі земельної ділянки під виробничі та адміністративні приміщення ЗАТ "Равіоллі"
Тип приміщенняПлоща, м2Ставка орендної плати за місяць, грн/м2Сума орендної плати на місяць, грн.Адміністративне приміщення80201600Виробнічі приміщення(цехи)354207080Склад сировини250205000Склад виготовленної продукції250205000Виробнича лабораторія50201000Автопарк150203000Разом1134 22680 Як бачимо з таблиці загальна площа підприємства складає 1134м2. Отже, для розміщення об'єктів, вказаних у таблиці 2.3 ЗАТ "Равіоллі", орендовано землю у 1134м2 за ціною 20 грн/м2 у місяць, таким чином, загальна орендна плата за місяць складатиме 22680 грн.
Як зазначалося вище, до основного фонду ЗАТ "Равіоллі", необхідно залучити устаткування з виробництва напівфабрикатів.
Як зазначалося вище, до основного фонду ЗАТ "Равіоллі", необхідно залучити устаткування з виробництва пельменів.
У таблиці 2.4 наведена загальна вартість об'єктів основних фондів підприємства[4].
Таблиця 2.4 - Вартість основних фондів ЗАТ "Равіоллі"
НайменуванняКількість, шт.Вартість об'єкта, тис грн./шт.Загальна вартість, тис. грн.Пельменний автомат П6-ФПВ1117,4117,4морозильна камера быстрой заморозки19393мясорубка130,530,5упаковочная машина1133133холодильна камера32472пакувальна лінія133транспорт2150300комп'ютер52,311,5меблі(комплект)82,520Всього:- 555,7780,4 Таким чином, загальна вартість основних виробничих фондів складає 780,4 тис. грн. Розрахуємо амортизаційні відрахування. Амортизацію обладнання нараховуватимемо за прямолінійним способом, а транспортних засобів - за способом зменшування залишкової вартості.
За прямолінійним способом норма амортизації обчислюється за формулою 2.1, а річна сума амортизаційних відрахувань - за формулою 2.2 [19]:
Н_А=(П_в-Л_в )/(П_в*n) (2.1)
A=П_В*Н_А (2.2)
де〖 Н〗_А - норма амортизації;
A - показник амортизації за рік, грн;
П_В - початкова вартість, грн;
Л_в - ліквідаційна вартість, грн;
n - нормативний термін дії, р
За способом прискореного зменшення залишкової вартості норма амортизації та річна сума обчислюється відповідно за формулами 2.3 та 2.4:
Н_А=((П_в-Л_в)/(П_в*n))*2 (2.3)
А_пот=З_в*Н_А (2.4)
де З_в - залишкова вартість основних фондів, грн
Назва об'єктів основних фондівКількість, шт.Вартість об'єкта, тис. грн./штЗагальна вартість, тис.грн.Термін корисного викорис-тання, роківРічна норма амор-тизації, %Річна сума аморти-зації, тис. грн.Залишкова вартість основних фондів, тис.грнПельменний автомат П6-ФПВ1117,4117,4714,2916,77100,63морозильна камера быстрой заморозки19393520,0018,6074,40мясорубка130,530,5520,006,1024,40упаковочная машина1133133911,1114,78118,22холодильна камера324721010,007,2064,80пакувальна лінія133128,330,252,75транспорт2150300156,6720,00280,00комп'ютер52,311,5520,002,309,20меблі(комплект)82,5201010,002,0018,00Всього:- 555,7780,4 88,00692,40 Розраховані дані щодо амортизації основних фондів наведені у таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 - Відрахування на амортизацію основних фондів
Як бачимо з таблиці, загальна сума річних амортизаційних відрахувань склала 780,4. грн, а залишкова вартість - 692,4. тис. грн.
2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці
На підприємстві працює 20 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адміністративний персонал становить 5 чоловік; 6 працівників, які безпосередньо беруть участь у виробництві та допомагають йому; 2 охоронця, 2 прибиральниці, 2 водія, а також 3 IT-шника.
Оплата праці працівників здійснюються у відповідності до кількості відпрацьованих ними годин за звітний період (місяць) та тарифних ставок (окладів) за одну годину.
Розрахування чисельності основних робітників здійснювалось за формулою 2.5:
Ч_(.о.р.)=(Тшт*Впр)/Д (2.5)
де В_пр - річна виробнича програма, шт; Д - дійсний річний фонд робочого часу, годин.
Таблиця 2.6.- Витрати ЗАТ "Равіоллі" на заробітну плату
Категорія робітниківКількість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./місМісячний ФЗП, грн./міс.Нарахування до соцфондів, грн./міс. (32,6%)ФЗП с нараху-ваннями, грн./міс.Всього ФЗП з нараху-ваннями, грн./міс.ФЗП з нараху-ваннями, грн./рік.Головний Директор14500900540014676867686782404Головний бухгалтер1300060036009784578457854936Коммерційний директор1300060036009784578457854936Маркетолог1300060036009784578457854936Виконавчий директор1300060036009784578457854936IT-шники319003802280619,42899,48698,2104378,4Охорона213002601560423,81983,83967,647611,2Прибиральниця212002401440391,21831,23662,443948,8Водій213002601560423,81983,83967,647611,2працівники615003001800489228913734164808Всього20237004740284407726,236166,259208,8710505,6
Як бачимо з таблиці, витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 59208,8 грн, а в рік ця сумма складатиме 710505,6 грн.
2.4. Розрахунки витрат оборотних фондів
№ п/пНайменування сировиниНорма витрат на одиницю продукціїКількість, кг рікЦіна, грн.Вартість,рік грн.1Борошно0,18715602,51789002Філе куряче0,203040026,137943525Свинина0,212813029,25822802,56Яловичина0,232680035,159420207Яйце куряче0,0272000,964808Цибуля ріпчаста0,0286400,869129Сіль0,0135500,15532,5 Разом0,87176280,002751999,00 Розрахунки витрат на тару та пакувальні матеріали подано в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8 - Витрати на тару та пакувальні матеріали ЗАТ "Равіоллі"
№ п/пНайменування допоміжнихматеріалівКількість упаковокЦіна,грнВартість, рік грн1Мішки поліетіловані4017600,280352 Для того,щоб разрахувати мінімальний, середній та максимальний запаси використовуємо формули відповідно 2.6,2.7,2.8:
Z_min=трансортний запас (2.6)
Z_сер=транспортний запас+поточний запас (2.7)
Z_max=Z_сер+страховий запас (2.8)
Розрахунки транспортного за асу представлені у таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 - Транспортний запас сировини ЗАТ "Равіоллі"
№ п/пНайменування сировиниРічна потреба,кг Кількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Борошно71560240298,171,5447,252,51118,122683502Філе куряче30400240126,671126,666726,133309,87943525Свинина28130240117,211117,208329,253428,34822802,56Яловичина26800240111,671111,666735,153925,089420207Яйце куряче720024030,001300,92764808Цибуля ріпчаста864024036,001,5540,843,2103689Сіль355024014,79229,583330,154,43751065 Разом176280,00 9,00 11855,92845438 Розрахунки транспортного запасу допоміжних матеріалів подано в таблиці 2.10.
Таблиця 2.10 - Транспортний запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Равіоллі"
№ п/пНайменування допоміжнихматеріалівРічна потреба,штКількість робочих днів на рікДенна потреба, штПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, штЦіна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Мішки поліетіловані4017602401674116740,2334,880352
Отже, Z_min=2925790грн.
Розрахунки витрат поточного запасу допоміжних матеріалів подано в таблиці 2.11.
Таблиця 2.11 - Поточний запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Равіоллі"
+№ з/пНаймену-вання сировини Річна потреба,кг Кількість робочих днів на рікДенна потреба, шт1/2 середньо-го періодуПоточний запасміж поставками, днівКількість, штЦіна, грн.Вартість в день, грн.Віртість,рік1Мішки поліетіловані40176024016743,558590,21171,8281232
Отже, Z_сер=2925790+281232=3207022 грн
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
142
Размер файла
85 Кб
Теги
kursovik
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа