close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

курсовик

код для вставкиСкачать

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ.5
1.1Дослідження ринку вторинної продукції5
1.2Характеритика продукції за видами9
1.3Характеристика підприємства11
РОЗДІЛ 2.ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ14
2.1 Визначення виробничої програми14
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі.16
2.4. Розрахунки витрат оборотних фондів.22
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА29
3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства.29
3.2. Ефективність підприємства30
3.2.1. Ефективність використання основного капіталу підприємства.30
3.2.2.Ефективність використання оборотного капіталу підприємства32
3.2.3 Визначення показників рентабельності33
3.2.4. Точка беззбитковості33
3.5 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.36
ВИСНОВКИ38
ВСТУП
В період розвитку економіки, підприємство є невід'ємною складовою прогресу економічного становища країни, Україна не виняток. Тому підприємницька діяльність - це повітря для оздоровлення економіки нашої країни.
Стабільність підприємства у фінансовому питанні забезпечується шляхом розвитку товарної продукції, котра перш за все буде відповідати вимогам та уподобання споживачів. Раціональне на доцільне планування може забезпечити відповідну життєдіяльність підприємства як у короткостроковому та і довгостроковому періодах.
Джерелом для здійсненням цілей виступають ресурси, котрі необхідні для залучення. Вже програма виробництва розподіляє структуру використання ресурсів, сюди відносять: матеріальні ресурси, трудові ресурси та сировина. Актуальність теми полягає у вивченні та дослідженні фінансового становища підприємства, навчитися приймати самостійні рішення економічного питання на прикладі підприємства ЗАТ "Херсонекопласт", а також дослідити усі тенденції створення, розвиток та діяльності підприємства як господарюючого суб'єкта, що є необхідним для доцільного управління підприємством. Мета роботи - створення та то розробка економічної діяльності ЗАТ "Херсонекопласт". Досягнення даної мети необхідно виконати певні умови. Сюди можна віднести:
зробити аналіз ринку продукції вторинної переробки, охарактеризувати продукцію за видами;
охарактеризувати виробничу програму підприємства, а також потребу в ресурсах: визначити кількість персоналу, витрати на оплату праці, потреба в основному капіталі, потреби в оборотних коштах;
- оцінити ефективність фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Херсонекопласт" шляхом розрахунку показників рентабельності т точки беззбитковості, розрахувати ефективність використання фондів підприємства.
Об'єкт дослідження - економічна діяльність підприємства "Херсонекопласт" з переробки твердих побутових відходів.
Предмет дослідження - показники фінансово-господарської діяльності.
Одержані результати мають практичне значення, що полягають у створенні виробничої програми, що включає аналіз вивчення потреб споживачів, дослідження ринку, визначення головних напрямків діяльності підприємства, а також методів та шляхів досягнення ефективної діяльності ЗАТ "Херсонекопласт".
У процесі виконання роботи були використані наступні методи: статистична обробка інформації, графічний та табличний методи подання інформації, середній темп приросту, прогноз показників економічної діяльності за допомогою середнього абсолютного приросту, спостереження, процесор MS Excel, кореляція аналізу.
Курсова робота представляє собою структуру, котра складається з вступу, 3-х розділів, висновків, переліку джерел котрі використовувались.
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ.
Дослідження ринку вторинної продукції
Виробництво продукції вторинної переробки твердих побутових відходів (ТПВ) являється найбільш індустріальною галузю. Продукція вторинної переробки твердих побутових відходів являється незамінною в усіх сферах життя людей. До основних продуктів котрі виробляються з твердих побутових відходів відносять: акрилонитрилбутадиенстирол, поліетилен, поліпропілен, полістирол. Велике значення переробки твердих побутових відходів полягає у екологічній чистоті та безвідходності. Сезонність на обсяги виробництва продукції не впливаює, адже потік відходів незмінний і постійно зростає. Асортимент продукції досить різний, сюди можна віднести будь який товар котрий виробляється з пластмаси. Незважаючи на специфіку походження матеріалу, якість продукції на відміну від подібного товару виробленої з первинної продукції нічим не поступається за технічними та естетичними якостями. На сьогодні, виробники усіх галузей індустрії все частіше приходять до використання продукції вторинної переробки твердих побутових відходів, адже вони якісніші, дешевші та довші в використанні ніж продукти природного походження. Також однією з головних причин використання продукції ТПВ - це її економічність, необмежений термін експлуатації та багаторазовість використання. Асортимент продукції ТПВ постійно зростає, адже пластик все більше витісняє натуральні матеріали. Але продукти полімерних матеріалів мають і іншу сторону, викидаючи пластикове сміття на землю люди забруднюють тим самим навколишнє середовище. Під дією сонця, пластик випаровує шкідливий газ, що розвиває озонові дірки, а також забруднює грунт та підземні води. Перероблюючи пластик покращується екологічне становище.
Український ринок ТПВ ще не розвинений на достатньому рівні, тим самим конкуренція на продукції вторинної переробки на сьогодні не значна. Дане явище спостерігається у зв'язку новітністю даної ідеї в Україні, для того щоб "Херсонекопласт" зайняв достатньо частину ринку, необхідно орієнтуватись широкий асортимент продукції, котрий в Україні як правило експортується.
Динаміка ринку полімерної сировини показує, ріст обсягу виробництва починає зростати з 2003 року. До 2002 року виробництво полімерів було малим, у розмірі 200 тис. тон. Починаючи з 2003 року виробництво зросло до 250 тис. тон, що складає 25% від попереднього року. У 2004 році виробництво полімерної сировини зросла на 15,1% та складала у порівнянні з попереднім звітним роком 287,7 тис.тон. Обсяги випуску полімерної сировини у 2005 році зазнав певних позитивних змін, обсяг випущеної сировини збільшився на 3,3% у порівнянні с попереднім роком та складав 297 тис тонн. У 2006 році випуск гранул поліетилену та акрилонитрилбутадиенстиролу збільшився на 5,7% та складав 314 тис. тон. У 2007 році обсяг випуску полімерної продукції змінився на 6,9% та скаладав 335 тис.тон. У 2008 році виробництво гранул поліетилену та АБС пластику ріко впало на 15%, та складало 284 тис тон. У 2009 році обсяг продукції продовжував падати та зменшився на 10 %, та складав 256тис. тон. У 2010 році обсяги виробництва зросли у порівнянні з попереднім роком та зросли на 7,9 % та складали 276 тис. тон. У 2011 році обсяги виробництва зросли на 9 % та склади 300 тис тон. Спираючись на дані по обсяги виробництва за період 2003-2011рр. та використовуючи метод середнього темпу росту виконав прогноз рівня випуску продукції рівня 2012 року. Обсяг випуску в Україні буде коливатись від 280тис тон. до 307 тис. тон. Зміну обсягу виробництва можна спостерігати на рисунку 1.1.
Рисунок 1.1 - Динаміка обсягу випуску акрилонитрилбутадиенстиролу та поліетилену.
Внутрішній ринок вторинної переробки полімерів у періоді з 2003 і до 2008 року насичується продуктом. Дане явище спостерігається у зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва композитних товарів, та товарів котрі мають полімерні сполуки.
Період 2009-2010 супроводжується різкий спад вироблення АБС грануляту та поліетилену. Дане явище спостерігається тому, що обсяги випуску композитних товарів та товарів які мають у складі полімерні сполуки різко зменшився, тим самим попит на гранулят обох видів також знизився, все це спричинено економічною кризою та виходом більшої кількості виробників котрі виробляють полімерні матеріали, дане явище спричинило скорочення випуску обсягу продукції.
В Україні виробництвом акрилонитрилбутадиенстиролу вторинної переробки та поліетилену гранульованого, а також поліетиленової плівки шляхом екструзії гранульованого поліетилену не займається ні одна фірма, тому ЗАТ "Херсонекопласт" є повним новатором з випуску полімерної сировини вторинної переробки та займає ринок полімерної продукції вторинної переробки на сто відсотків.
Специфіка випуску даної продукції полягає у тому, що сировина, яка використовується у процесі виробництва, вона безкоштовна, адже сміття у вигляді твердих побутових відходів збирається та сортується самим підприємством, сюди відносять сортування сміття за походженням. Тому вартість акрилонитрилбутадиенстиролу вторинної переробки не залежить від вартості сировини.
У 2008 році ситуація на ринку полімерів суттєво змінилась, ціни на товар різко впали у зв'язку зі зміною попиту на продукцію. У 2009 році ситуація на ринку була подібною до 2008, у зв'язку з чим виробники акрилонитрилбутадиенстиролу вторинної переробки та поліетиленів змушені були скоротити випуск продукції.
Загалом, сировинна база для була досить сприятливою для виробництва полімерної продукції. Питання експорту полімерної продукції вторинної переробки є складним для України, адже українські виробники акрилонитрилбутадиенстиролу вторинної переробки та поліетиленів не експортують товар у зв'язку з тим, що внутрішній ринок повністю забезпечує попит на продукцію вторинної переробки полімерів.
Імпорт полімерних матеріалів вторинної переробки в Україні дуже нерівномірний як правило імпортерами для України виступають: Росія, Китай, обсяги імпорту кожен рік змінюються у діапазоні 30-60%, це пояснюється тим, мито на полімерну продукцію вторинної переробки постійно змінюється, так у 2008 імпорт складав 586,3 тис дол. У 2009 році Україна знизила імпорт акрилонитрилбутадиенстиролу вторинної переробки та поліетиленів знизила на 39,1%. За даними Державного комітету статистики України 2010р. імпорт полімерів вторинної переробки зріс на 33% та складав 504,1 тис дол. У 2011 році імпорт полімерів збільшився на 45,5% та складав 883,1 тис дол.
Стосовно внутрішнього ринку акрилонитрилбутадиенстиролу вторинної переробки та поліетиленів України можна прогнозувати сталий обсяг виробництва у діапазоні зміни 10-15%, доцільно очікувати стабільність. Тим самим згідно з експертними оцінками виробництво АБС пластику та поліетилену вторинної переробки результат господарської діяльності на сьогодні забезпечує потреби на полімерну сировину вітчизняних виробників на 30%. 1.2Характеритика продукції за видами
Основною продукцією, котру випускає ЗАТ "Херсонекопласт" - це гранульований акрилонитрилбутадиенстиролу вторинної переробки (АБС пластик), гранульований поліетилен вторинної переробки( ПЕТ пластик), поліетиленова плівка.
Виробництво гранульованого акрилонитрилбутадиенстиролу вторинної переробки необхідне у підтриманні ресурсозабезпеченості підприємств з виробництва композитних матеріалів та матеріалів з полімерних сполук, сюди можна віднести: виробництво побутової техніки, приладобудування, виробництво меблів, запчастини для автомобілів, канцелярські товари, медичні товари, іграшки, побутові товари, сантехніка, старт картки. Зсилаючись на те, що первинний акрилонитрилбутадиенстирол виробляється шляхом синтезу із нафти, що веде за собою великі витрати на придбання ресурсу та забезпечення всього технологічного процесу. Вторинний АБС пластик має такі ж фізико-хімічні та естетичні якості що і пластик первинної обробки, різниця лише в ціні на товар
Виробництво гранульованого поліетилену вторинної переробки забезпечує сировиною сферу виробництва методом органічного синтезу. Первинне виробництво поліетилену представляє собою технологію виведення речовини з нафти, дана технологія дуже наближена до технології виробництва АБС пластику, та також веде за собою великі витрати на придбання сировини, виробництво вторинного поліетилену суттєво знижу виробництво наступних продуктів. Фізико-хімічні якості гранульованого вторинного поліетилену не відрізняються від якостей первинного. Сфера застосування вторинного поліетилену представляє собою виробництво пляшок різного призначення, виробництво плівки, виробництво клеючих стрічок, пакетів, полімерних труб для каналізації, зрощення, водо, газозабезпечення, ізолюючий матеріал, броня (бронепанелі).
Поліетиленова плівка, котра виробляється на підприємстві використовується у сфері виробництва товарів, для запакування їх для подальшої реалізації.
Процес виробництва АБС пластику полягає у сортуванні твердих побутових відходів, після чого корпуса побутових приладів, композитних матеріалів на лінії подачі поставляють у цех, де його подрібнюють до стану дрібних пластівців, потім пластівці промиваються під струменем води, очищаючи від стороннього бруду, дана опере рація називається як агломерація, потім відбувається просушка, після чого вже чисті пластівці подаються конвеєром у трамбувальник де відбувається процес плавлення АБС пластику при температурі 246 градусів за Цельсієм, довгі полоси, котрі утворюються під дією термічної енергії фільтруються у воді для вимивання по сторонніх домі шків, розплавлений пластик подається у шредер для різання пластику на гранули котрі у свою чергу охолоджуються та сушаться.
Технологія виробництва поліетиленового грануляту складається з наступних етапів: сортування твердих побутових відходів, в результату чого відбирається пляшки, капшуки, кульки, стрічки, одноразові стаканчики, поліетиленові упаковки, пакети, після чого сировина потрапляє у шредер, де сміття подрібнюється до дрібних пластівців та промивається під водою, після цього сировина просушується, трамбується у трамбувальник та плавиться під температурою 160 градусів, також стрічки як і в попередній технології також промиваються та подаються у шредер для подрібнення стрічки на гранули, після чого вони охолоджуються та просушуються. Як можна замітити технологія виробництва АБС пластику т поліетилену ідентична.
Поліетиленова плівка використовується при пакуванні товарів для подальшої реалізації, також поліетиленова плівка не пропускає вологу та електричний струм, завдяки чому плівка широко використовується майже у всіх сферах життя людей. Технологія виробництва наступна: поліетиленова гранула подається до шнеку екструдера, таким чином полімерна гранула плавиться та гомогенізується. Потім розплавлений матеріал потрапляє в глодову екструдера, де йому задаються певні розміри. Розплавлена суміш з голови екструдера через проріз роздувається до потрібних розмірів за допомогою нагнітання повітря. Вже готова поліетиленова плівка охолоджується шляхом пропуску між шарами плівки валку, потім плівка намотується на вал т розрізається спеціальним ножем.
Для забезпечення якості сировини "Херсонекопласт" приділяє належну увагу всьому виробничому процесу шляхом циклічної промивки та перевірки якості сировини на етапах. Кожна партія готової продукції проходить перевірку на фізико-хімічні якості товару. Продукція розфасовується у спеціальні пластикові контейнери, що забезпечує надійне зберігання та слабкий контакт з навколишнім середовищем. Термін зберігання данної продукції необмежений.
1.3Характеристика підприємства
Закрите акціонерне товариство "Херсонекопласт" віноситься до галузі хімічних волокон.
Засновниками підприємства є Демченко Владислав Юрійович та Марчук Андрій Степанович. Товариство створене з метою інтенсивного прогресу економіки країни, розширення ринку хімічних волокон та отримання прибутку та реалізації опираючись на інтереси учасників виробництва.
Предмет виробництва є:
виробництво АБС пластику, поліетилену гранульованого та поліетиленової плівки;
реалізація продукції через оптову торгівлю;
придбання, оренда та ремонт, а також здача в оренду обладнання та будівлі;
організація рекламних компаній та виставок продукції.
Підприємство активно співпрацює з покупцями та замовниками. На сьогодні покупцями та замовниками є: ВАТ "Восток пластик", ВАТ "Пласт Бак ", ТОВ"METRO".
Стосовно заводу "Восток пластик" та заводу"Пласт Бак " претензій немає, вони сумлінно виконують свої обов'язки, та завжди вчасно виконують усі умови договору. Мережа гіпермаркетів "METRO" не раз порушувала умови контракту, в результаті чого співпраця з ним буде припинена у кінці наступного кварталу.
Всі покупці та замовники перебувають в м. Херсон.
Далі наведена схема організованої структури підприємства, що представляє склад підприємства за ієрархічною подільністю.
Схема организованной струтуры (директор, зам.директор и т. п.)
РОЗДІЛ 2.ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ
2.1 Визначення виробничої програми
Виробнича програма (річний план виробництва) - це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями. Дана програма повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та вартісних показниках), числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо[10].
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Номенклатура - це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент - це різновид виробів в межах даної номенклатури[11].
Відображаючи головне завдання господарської діяльності, виробнича програма є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів; 2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції; 3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю.
Для виконання господарської діяльності підприємство має у розпорядженні землю площею 3500м2,де розміщено: виробничі приміщення (пункт сортування відходів, цехи), автопарк, адміністративні приміщення.
ЗАТ "Херсонекопласт" використовує найновітніше обладнання, що використовує технології з найбільшої віддачею вихідного продукту, що вимагає сьогоднішні стандарти останніх світових тенденцій. Тому продукція, котра випущена на підприємстві "Херсонекопласт" найвищої якості та відповідає світовим стандартам продукції первинної переробки. Продукція повністю задовольняє потребам споживача.
Підприємство на сьогодні випускає наступний вид продукції: гранульований акрилонитрилбутадиенстирол вторинної переробки, гранульований поліетилен вторинної переробки, поліетиленова плівка. Відношення об'ємів випуску у структурі асортименту складає 40:40:20 відповідно.
Розрахуємо річний обсяг готової продукції. Розрахунок представлений у таблиці 2.1
Таблиц 2.1 - Річний обсяг готової продукції.
Назва продукціїОбсяг виробництва за 1 цикл, кгОбсяг виробництва за добу, кгОбсяг виробництва за рік, кгЦіна за 1кг продукції, грн.Вартість реалізації продукції за рік, грн.АБС пластик в гранулах1001600384000155760000 Продовження таблиці 2.1
Поліетилен
в гранулах1001600384000124608000Поліетиленова плівка701120268800174569600Разом27043201036800-14937600 За допомогою показників режиму роботи підприємства розрахуємо річний фонд роботи обладнання та річну виробничу програму підприємства.
Розрахунок робочого часу на ЗАТ "Херсонекопласт" представлений у талиці 2.2.
Таблиця 2.2 - Розрахунок робочого часу на підприємстві ЗАТ "Херсонекопласт
ПоказникТривалість роботиКількість змін за добу (N)2Тривалість однієї зміни, годин (tзм.)8Тривалість робочого тижня, днів5Кількість робочих днів у році, днів (T)240 Річний фонд часу (з урахуванням того, що підприємство працює у дві зміни по 8 годин на добу 240 днів на рік) дорівнює: Фонд робочого часу = 240*2*8 = 3840 (годин)
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі.
Розрахунок показників ефективності використання основних виробничих фондів необхідно провести для аналізу господарської діяльності.
Основні виробничі фонди - це засоби труда, що беруть участь у багатьох виробничих циклах, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлену продукцію частинами в міру зношування.
Для розміщення виробництва, орендована територія у розмірі 1471 м2, де розташовано: пункт сортування, виробничий цех, адміністративні будівлі, складські приміщення, автопарк. Ціна 1 м2 становить 25 грн. місяць.
Для розрахунку потреб в основних виробничих фондах перш за все визначимо площу одиниці обладнання з урахуванням території роботи основного виробника, включаючи проїзди, проходи та територія складського приміщення.
Процес виробництва гранульованого АБС пластику, гранульованого поліпропілену представляє собою наступні етапи: промивка, шредерування, промивка, екструзія, охолодження дробління. В результаті чого готовий пластик поставляється на склад.
Площа лінії сортування відходів займає 76 м2, площа магнітного сепаратора складає 30 м2, площа лінії переробки LM-WTS150 складає 200 м2 , на підприємстві їх дві, тому площа двох ліній переробки пластику 400 м2 , площа екструдера для агломерації поліетилену SJ-A50 займає 70 м2 , Sо. = 76+30+200+200+70= 576 м2 Площа пакувальної лінії - 50 м2.
Площа складу дорівнює 500м2. Площа автопарку складає 170 м2.
Площа перебування робітника під час виробничого процесу складає 4 м2, персонал основних робітників складає 56 чол., площа проходів - 3м2, загалом проходів передбачено 20, тоді загальна площа їх дорівнює 60 м2.
Розрахуємо площу виробничого цеху
Sв.ц. = 576+50+60= 686 (м2)
Також для протікання виробничого процесу належним чином підприємству необхідно мати у підпорядкуванні приміщення для адміністрації, інженерно-технічний персонал, службовці. Площі приміщень для адміністративного персоналу - 70 м2, для службовців та інженерно технічного складу - 45 м2.
Таблиця 2.3 - Розподіл площі приміщень.
Тип приміщенняПлоща, м2Ставка орендної плати за місяць, грн/м2Сума орендної плати на місяць, грн.Адміністративне приміщення70251750Виробничі приміщення6862517150Склад для виготовленої продукції5002512500Автопарк170254250Приміщення для інженерно - технічного персоналу45251125Разом1471-36775 Таким чином сумарна площа підприємства складає 1471 м2.Тим самим для розміщення об'єктів, що наведені у таблиці 2.3, підприємству ЗАТ "Херсонекопласт", орендує землю у 1471 м2 при ціні 25 грн/м2 за місяць,тим самим загальна орендна плата за місяць складає 36775 грн.
Як було представлено вище, до основного фонду підприємства ЗАТ "Херсонекопласт" необхідно залучити устаткування, котрі необхідні для виробництва гранульованого пластику та поліетиленової плівки.
У таблиці 2.4 представлена сумарна вартість основних фондів підприємства.
Таблиця 2.4 - Вартість основних фондів ЗАТ "Херсонекопласт"
НайменуванняКількість, шт.Вартість, тис грн./шт.Загальна вартість, тис. грн.Лінія сортування ТПВ1750750Магнітний сепаратор15050Лінія переробки пластику2186186Екструдер для поліетиленової плівки115001500Пакувальна лінія35001500Транспортні засоби25002000Меблі(комплект)15345Компютерні засоби17234Всього--6065 Розрахуємо амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування транспортних засобів - за способом зменшування залишкової вартості. А амортизацію обладнання нараховуватимемо за прямолінійним способом.
Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою 2.1, а норма амортизації за формулою 2.2.
A=П_В*Н_А (2.1)
Н_А=(П_в-Л_в )/(П_в*n) (2.2)
де〖 Н〗_А - норма амортизації;
A - показник амортизації за рік, грн;
П_В - початкова вартість, грн;
Л_в - ліквідаційна вартість, грн;
n - нормативний термін дії, р
Способом прискореного зменшення залишкової вартості річна сума обчислюється за формулами 2.3 та 2.4.
А_пот=З_в*Н_А (2.3)
Н_А=((П_в-Л_в)/(П_в*n))*2 (2.4)
У таблиці 2.5 наведені дані про амортизацію основних фондів.
Таблиця 2.5 - Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань
Назва об'єктів основних фондівКількість, шт.Вартість об'єкта, тис. грн./штЗагальна вартість, тис.грн.Термін корис-ного викорис-тання, роківРічна норма амор-тизації, %Річна сума аморти-зації, тис. грн.Залишкова вартість основних фондів, тис.грнЛіквідаційна вартість од. Об'єктуЛінія сортування ТПВ1750750150,1290,00600150Магнітний сепаратор1505050,042,004010Лінія переробки пластику2186186200,1833,2016610Екструдер для поліетиленової плівки115001500100,10145,00145050
Продовження таблиці 2.5
Пакувальна лінія3500150080,07108,00135050Транспортні засоби25002000100,19380,00190050Меблі(комплект)1534550,052,0340,50,3Компютерні засоби1723440,020,68171Всього--6065--760,9055563,5321,3 Як бачимо з таблиці, загальна сума річних амортизаційних відрахувань склала 760,905 тис. грн, а залишкова вартість 5563,5 тис. грн.
2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці
На підприємстві працює 27 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адміністративний персонал становить 3 чоловіка; 24 працівників, які безпосередньо беруть участь у виробництві та допомагають йому: 1 головний інженер, 6 охоронників, 4 вантажника, 2 водія, 1 прибиральниця, 2 сортувальника, 2 оператори сепаратору, 2 оператори лінії переробки, 2 оператори екструдеру, 2 пакувальщика..
Оплата праці працівників здійснюються у відповідності до кількості відпрацьованих ними годин за звітний період (місяць) та тарифних ставок (окладів) за одну годину.
Витрати ЗАТ "Херсонекопласт" на заробітну плату наведені в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 - Витрати ЗАТ "Херсонекопласт" на ФЗП
Категорія робітниківКіль-кість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./місМісячний ФЗП, грн./місНарахуван-ня до соцфондів, грн./міс. (37,5%)ФЗП с нараху-ваннями, грн./міс.ФЗП с нараху-ваннями, грн./рікДиректор1400080048001800660079200Заступник директора1300060036001350495059400Бухгалтер1300060036001350495059400Головний інженер1300060036001350495059400Охоронник62000400240090019800237600Вантажник4Водій222004402640990726087120Прибиральниця115003001800675247529700Сортувальник220004002400900660079200Оператор сепаратору220004002400900660079200Оператор лінії перобки220004002400900660079200Оператор екструндеру220004002400900660079200Пакувальщик220004002400900660079200Всього27---12915839851007820 Як бачимо з таблиці, витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 83985 грн, а в рік ця сумма складатиме 1007820 грн.
2.4. Розрахунки витрат оборотних фондів.
Витрати на сировину і матеріали займають у собівартості промислової продукції в середньому більше 50-60 %, але мають значні відхилення залежно від галузі. Найвищі вони в галузях обробної промисловості. Економія цих витрат має вирішальне значення для зниження собівартості продукції[16].
Загальна сума витрат підприємства на сировину і матеріали залежить від обсягу виробництва продукції, її структури та зміни питомих затрат на окремі вироби (затрат матеріалів на одиницю продукції) [6].
Розрахунки витрат на сировину подано в таблиці 2.6
Таблиця 2.6 - Розрахунок потреби в оборотних засобах ЗАТ "Херсонекопласт"
Найменування сировини та матеріалівКількість, кгЦіна, грн/кгВартість міс, грн.Вартість рік, грн.СировинаВідходи побутові23680001197333,32368000Тара та пакувальні матеріалиКоробка картонна2073,620345641472Всьго оборотних засобів--200789,32409472 Для того, щоб разрахувати мінімальний, середній та максимальний запаси використовуємо формули відповідно 2.7-9:
Z_min=трансортний запас (2.5)
Z_сер=транспортний запас+поточний запас (2.6)
Z_max=Z_сер+страховий запас (2.7)
Розрахунки транспортного запасу представлені у таблиці 2.7.
Таблиця 2.7 - Розрахунок транспортного запасу сировини ЗАТ "Херсонекопласт"
Наймену-вання сировини Річна потреба, кгКількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.СировинаВідходи побутові23680002409866,7219733,3119733,3Тара та пакувальні матеріалиКоробка картонна2073,62408,64651,84201036,8Всьго ------20770,1 Отже, Z_min=20710,1 грн.
Розрахунки витрат поточного запасу сировини подано в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8 - Розрахунок поточного запасу сировини та ЗАТ "Херсонекопласт".
Наймену-вання сировини Річна потреба, кгКількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод між постав-ками, днівПоточний запасКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.СировинаВідходи побутові23680002409866,719866,719866,7Тара та пакувальні матеріалиКоробка картонна2073,62408,64325,9220518,4Всьго ------10385,1 Отже, Z_сер=20710,1+10385,1=31095,2 грн.
Страховий запас сировини дорівнює 25% від поточного, розрахунки подано в таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 - Розрахунок страхового запасу сировини та ЗАТ "Херсонекопласт"
Найменування сировини Поточний запас, кгСтраховий запас сировиниКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.СировинаВідходи побутові9866,72466,712466,7Тара та пакувальні матеріалиКоробка картонна25,926,4820129,6Всьго ---2596,3 Отже, Z_max=31095,2 +2596,3=33691,5 грн.
Таблиця 2.10 - Витрати сировини за видами продукції
Відходи побутові, кгКоробка картонна, кгВсьогоАБС пластик в гранулах960000768-Поліетилен в гранулах960000768-Поліетиленова плівка448000537,6-Всього, кг23680002073,6Закупівельна ціна, грн.120-Вартість сировини, грн.2368000414722409472
Таблиця 2.11 - Розрахунок потреби в пальних матеріалах
Транспортні засобиПризначення транспортного засобуСередньодобовий пробіг, кмКількість робочих днів на місяцьЗагальний пробіг за місяць, кмНорма витрати палива, л/100 кмВитрати палива за місяць, лВид палива (марка бензину)Ціна, грн./лВитрати на паливо, грн./міс.Витрати на паливо, грн./рікВантажний грузовікПостачання сировини5020100010100ДП9,595011400Вантажний грузовікДоставка продукції10020200010200ДП9,5190022800Разом---3000-300--285034200
Таблиця 2.12 - Розрахунок витрат на електроенергію для виробництва
Вид обладнанняКількість обладнання, штСпоживання потужності кВт/год.Кількість роботи на рік, годинТариф за 1 кВт/год, грн.Сума витрат на рік, грн.Лінія сортування ТПВ11538400,743842842,88Магнітний сепаратор12038400,743857123,84Лінія переробки пластику21538400,743885685,76Екструдер для поліетиленової плівки12538400,743871404,8Пакувальна лінія31538400,7438128528,64Компютерні засоби170,538400,743824277,63Разом----409863,55 Таблиця 2.13 - Розрахунок витрат електроенергії на освітлення
Потужність лампочки, кВт/год.Кількість лампочок, шт.Час роботы на добу, час.Кількість днів на рік, днівТариф за 1 кВт/год., грнСума витрат на рік, грн.0,140102400,74377139,520,07520102400,74372677,32Разом60---9816,84 Таблиця 2.14 - Розрахунок інших витрат
НайменуванняКількість, шт.Ціна, грн.Сума витрат, грн.Ручки канцелярсьі1001100Олівці1001100Бумага А4 у пачках*1000 аркушів1035350Вода, м3/рік547500,7440515Опалення, м226,71,4313745Ремонтні роботи--500000Разом--41065 Калькуляція собівартості продукції наведено у таблиці 2.14.
Таблиця 2.15 - Калькуляція собівартості продукції
Вид продукціїАБС пластик в гранулахПоліетилен в гранулахПоліетиленова плівкаВсього на рік, грн.Виробництво, %404020ВитратиВсього, грн.На один. продукції, грн.Всього, грн.На один. продукції, грн.Всього, грн.На один. продук-ції, грн.1. Сировина й матеріали1993932,805,191993932,805,19996966,403,714984832,00Відходи побутові1894400,004,931894400,004,93947200,003,524736000,00Коробка картонна99532,800,2699532,800,2649766,400,19248832,002. Паливо13680,000,0413680,000,046840,000,0334200,003. Ел/энергія для виробництва163945,420,43163945,420,4381972,710,30409863,554. Ел/энергія на освітлення3926,740,013926,740,011963,370,019816,84
Продовження таблиці 2.15
5. ФОП с на-рахуваннями403128,001,05403128,001,05201564,000,751007820,006. Оренда приміщень176520,000,46176520,000,4688260,000,33441300,007. Амортизац. осн. фондів304362,000,79304362,000,79152181,000,57760905,008. Інші витрати16426,000,0416426,000,048213,000,0341065,00Разом3075920,968,013075920,968,011537960,485,727689802,39 Розподіл витрат на постійні та змінні наведено у таблиці 2.1 6.
Таблиця 2.16 - Розподіл витрат на постійні та змінні
Види витратПостійні витрати, грн.Змінні витрати, грн.Сировина й матеріали02409472Паливо034200Електроенергія для виробництва0409863,55Електроенергія на освітлення9816,840ФЗП з нарахуваннями465300542520Оренда приміщень367750Амортизація основних фондів0760905Інші витрати410650Всього552956,844156960,6 РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства.
Розрахуємо чистий прибуток підприємства за формулою 3.1:
,(3.1)
де - валовий дохід (виручка від реалізації) за певний період; - собівартість за той же період; - сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів, - податок на прибуток[19].
Розрахунки чистого прибутку ЗАТ "Херсонекопласт" представлені у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 - Чистий прибуток ЗАТ "Херсонекопласт"
№ з/пОсновні показникиСума всього, грн.в тому числі по видах продукції:АБС пластик в гранулахПоліетилен в гранулахПоліетиленова плівка1Доходи (виручка) від реалізації продукції14937600,005760000,004608000,004569600,002Податок на додану вартість (20%)2987520,001152000,00921600,00913920,003Виручка від реалізації (без ПДВ)11950080,004608000,003686400,003655680,004Повна собівартість реалізованої продукції - всього7689802,393075920,963075920,961537960,48в тому числі:- постійні витрати552956,84221182,74221182,74110591,37- змінні витрати4156960,551662784,221662784,22831392,115Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткування4260277,611532079,04610479,042117719,526Податок на прибуток (23%)979863,85352378,18140410,18487075,497Чистий прибуток3280413,761179700,86470068,861630644,03 Отже, чистий прибуток від реалізації продукції ЗАТ "Херсонекопласт" складає 3280413,76 грн.
3.2. Ефективність підприємства
3.2.1. Ефективність використання основного капіталу підприємства.
Ефективність використання основного капіталу підприємства здійснюється за наступними критеріями:
1) Фондовіддача - це відношення вартості випущеної продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Фондовіддача розраховується за формулою 3.2:[17]
Фв=РП/Вок, (3.2)
де РП - вартість річного обсягу реалізованої продукції, грн.;
Вок - середньорічна вартість основного капіталу (основних фондів)
Вок = (початкова балансова вартість ОФ + Залишкова вартість ОФ)/2
Залишкова вартість ОФ = початкова балансова вартість - амортизація
2) Фондоємність - показник, що характеризує вартість основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової (товарної) продукції. Обчислюють як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до річного обсягу валової (товарної) продукції. Фондоємність - показник, обернений показникові фондовіддачі, тому маємо такі розрахунки:[13]
3) Фондоозброєність - показник оснащеності праці виробничими основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників, вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника.[19]
Фондоозброєність розраховується за формулою 3.3:
Фоз=ОФ/Чпвп (3.3)
де ОФ - середньорічна вартість основних фондів, грн.;
Чпвп - чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.
До конкретних показників ефективності використання основних виробничих фондів відносять:
напруженість використання устаткування (Нву) показує, яку кількість продукції можна виготовити на одиниці виробничого обладнання. Обчислюється як відношення загальної кількості виготовленої за звітний період продукції (Q) в натуральному вираженні до кількості виробничого обладнання на підприємстві (N), тобто за формулою:
Нву = Q / N(3.8)
напруженість використання виробничих площ (Нввп) показує, яку кількість продукції можна виготовити на одиниці загальної або виробничої площі. Обчислюється як відношення загальної кількості виготовленої за звітний період продукції (Q) до виробничої (загальної) площі на підприємстві (S), тобто за формулою 4.16:
Нввп = Q / S (3.9)
Розраховані показники представлено у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 - Показники ефективності використання основних фондів підприємства
Фондовіддача59,57Фондоємність0,02Фондоозброєність9287,04Напруженість використання устаткування1867200,00Напруженість використання виробничих площ, кг\м2704,833.2.2.Ефективність використання оборотного капіталу підприємства
Ефективність використання оборотного капіталу підприємства здійснюється за наступними категоріями:
Термін одного обороту (Тоб) розраховується за формулою 3.4:
Тоб = Т/Ко, (днів)(3.10)
де Т - кількість днів у періоді,
Ко - коефіцієнт оборотності
Коефіцієнт оборотності (Коб) дорівнює (формула 3.5):
Коб = В/Фоб ,(3.11)
де В- виручка від реалізованої продукції, грн;
Фоб - середньорічна вартість оборотних коштів
Розрахуємо коефіцієнт оборотності:
Розраховані показники представлено у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 - Показники ефективності використання оборотних фондів підприємства
Коефіцієнт оборотності 59,5717Термін обороту4,02883.2.3 Визначення показників рентабельності
Рентабельність виробництва визначається за формулою 3.6[7]:
Рв=П/С (3.12)
де П - чистий прибуток, грн.;
С - собівартість річного випуску продукції, грн.;
Рентабельність основного капіталу розраховується за формулою 3.7:
Рок=Прибуток/(Середньорічна вартість основного капіталу)*100% (3.13):
Коефіцієнт завантаження розраховується за формулою 3.8:
Кз=(Оборотні кошти за рік)/Дохід (3.14)
Рентабельність оборотного капіталу розраховується за формулою 3.9:
Роб.к=Прибуток/(Сума оборотних коштів)*100% (3.15)
Розраховані показники представлено у таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 - Показники рентабельності підприємства
Рентабельність виробництва, %42,66%Рентабельність основного капіталу, %1308,24%Коефіцієнт завантаження16,13%Рентабельність оборотного капіталу, %136,15%
3.2.4. Точка беззбитковості
Точка беззбитковості (Тб) знаходиться за формулою3.10: Тб = Пост.вОд/(Ц - Зм.в.Од)(3.16) де Ц - ціна за одиницю товару, грн; Зм.в. - змінні витрати на одиницю продукції, грн.;
Розрахуємо порогів дохід для кожного виду продукції за формулою 3.11
ПД=Тб*Ц (3.11)
Розрахуємо значення запасу фінансової міцності за формулою 3.12
ЗФМ=П-ПД (3.12)
Значення коефіцієнтів беззбитковості представлені у таблиці 3.5
Таблиця 3.5 - Коефіцієнти беззбитковості за видами продукції
Точка беззбитковостіАБС пластик в гранулах221183/(15-6,63)=26425,69Поліетилен в гранулах221183/(12-6,63)=41188,64Поліетиленова плівка110591/(17-4,74)=9020,47Пороговий дохідАБС пластик в гранулах263425,69*15=3951385,35Поліетилен в гранулах41188,64*12=494263,68Поліетиленова плівка9020,47*17=153347,99Запас фінансової міцностіАБС пластик в гранулах5760000-310945,93=5449054,07Поліетилен в гранулах4608000-346056,15=4261943,85Поліетиленова плівка4569600-135187,32=4434412,68 Графічне зображення точок беззбитковості представлене на рисунках 3.1-3 відповідно.
Рисунок 3.1 - Графічне зображення точки беззбитковості за АБС пластиком у гранулах
Рисунок 3.2 - Графічне зображення точки беззбитковості за поліетиленом у гранулах
Рисунок 3.3 - Графічне зображення точки беззбитковості за поліетиленовою плівкою
3.3. Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
Розрахунки підвищення резервів ефективності виробничого-господарської діяльності підприємства наведені у таблиці 3.5
Таблиця 3.5 - Доходи та витрати
Основні показникиФактична величина всього, грн.Прогноз резервів підвищення ефективностів тому числі:За рахунок зниження собівартості на 5%За рахунок підвищення ціни на 10%За рахунок раціональної організації виробничих запасівДоходи (виручка) від реалізації продукції14937600,0016431360,0014937600,0016431360,0014937600,00Податок на додану вартість (20%)2987520,003286272,002987520,003286272,002987520,00
Продовження таблиці 3.5
Виручка від реалізації (без ПДВ)11950080,0013145088,0011950080,0013145088,0011950080,00Повна собівартість реалізованої продукції - всього7689802,392569721,877305312,277689802,392704970,39Прибуток від операційної діяльності до оподаткування4260277,6110575366,134644767,735455285,619245109,61Податок на прибуток (23%)979863,852432334,211068296,581254715,692126375,21Чистий прибуток3280413,768143031,923576471,154200569,927118734,40 ВИСНОВКИ
1
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
188
Размер файла
145 Кб
Теги
курсовик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа