close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

мой курсач

код для вставкиСкачать
Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи
Національного банку України
Кафедра обліку і аудиту
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Економіка підприємства"
на тему:
"Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ЗАТ "Варенич" ".
Виконав студент 2 курсу групи ФК-11 __________І.О.Нікітін
2012.12.26
Перевірив ___________С.Г.Черемісіна
2012.12.26
Севастополь - 2012
ЗМІСТ
ВСТУП3
1.1Дослідження ринку молочної продукції5
1.2. Характеристика продукції за видами14
1.3Характеристика підприємства16
2.1 Визначення виробничої програми18
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі20
2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці25
2.4.Розрахунки витрат оборотних фондів26
3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства.34
3.2. Ефективність підприємства35
3.2.1. Ефективність використання основного капіталу підприємства.35
3.2.2.Ефективність використання оборотного капіталу підприємства37
3.2.3 Визначення показників рентабельності37
3.2.4. Точка беззбитковості38
3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства41
ВИСНОВКИ43
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ45
ВСТУП
На сьогодні заморожені напівфабрикати є невід'ємною складовою харчового раціону людини. По-перше, це обумовлено способом життя, який веде населення. Більшість людей працюють за такими робочими графіками, що часу на приготування їжі не вистачає, харчування замороженими напівфабрикатами значно скорочує час, який витрачається на приготування повноцінної їжі. По-друге, внаслідок постійного подорожчання продуктів вартість напівфабрикатів стала дешевше, ніж їх виробництво в домашніх умовах.
З огляду на те, що в наш час ринок заморожених напівфабрикатів для виробників постійно зростає, головним завданням було збільшити обсяги продукції, що випускається. В умовах високого попиту на заморожену продукцію та загострення конкурентної боротьби між фірмами виробниками питання якості та безпеки продукції переважають над іншими показниками, оскільки продукт повинен мати максимальні безпечні та якісні характеристики, незалежно від цінової категорії.
Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу фінансових показників ЗАТ "Варенич" навчитися давати об'єктивну оцінку про фінансове становище даного підприємства, його конкурентоспроможність, перспективи розвитку, самостійно приймати рішення щодо розширення чи реорганізації підприємства тощо. Метою даної курсової роботи є розробка виробничої програми ЗАТ "Варенич" та удосконалення і наукове обґрунтування параметрів технологічного процесу виробництва напівфабрикатів.
Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:
- проаналізувати доцільність виробництва продукції ЗАТ "Варенич", її конкурентоспроможність, охарактеризувати продукцію підприємства за видами;
- обґрунтувати виробничу програму підприємства та потребу в ресурсах: розрахувати потребу в основному капіталі, визначити необхідну чисельність персоналу та витрат на оплату праці, потребу в оборотних коштах;
- зробити оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Варенич": розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства, показників рентабельності та точки беззбитковості.
Об'єкт дослідження - економічна діяльність з виробництва вареників ЗАТ "Варенич".
Предмет дослідження  основні показники виробничої програми підприємства, його фінансово-господарської діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні пропозицій щодо розробки виробничої програми, аналізу ринку та потреб споживачів, визначення напрямків діяльності підприємства з виробництва вареників ЗАТ "Варенич" та шляхів досягнення її найбільшої ефективності.
При виконанні курсової роботи використано такі методи: спостережень, статистичної обробки економічної інформації, кореляційного аналізу, графічний та табличний методи подання економічної інформації, метод прогнозування економічних показників діяльності підприємства за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний, процесор MSExcel.
Курсова робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків та переліку використаних джерел.
Дослідження ринку молочної продукції
Виробництва морожених напівфабрикатів є однією з найперспективніших отрослей у харчуванні. У наше стрімке століття найбільшим дефіцитом є час. У зв'язку з чим великої популярності набувають продукти швидкого приготування. Якщо немає сил і часу щось готувати, на допомогу приходять напівфабрикати і заморожені продукти.
Ємність ринку напівфабрикатів щорічно збільшується на 30% і вже складає близько 350 млн дол. На перший погляд, це пристойна цифра, проте вона означає, що кожен дорослий українець за весь рік купує таку продукцію лише на 10 дол. Споживання напівфабрикатів населенням європейських країн складає 35-40 кг на людину в рік, тоді як в Росії цей показник - 15-20 кг, в Україні він складає всього - 10 кг. За даними Держкомстату, у 2011 році в Україні було вироблено напівфабрикатів 142182 тис. т, що на 1,3 % більше в порівнянні з 2010 роком (140410 тис. т).
Ринок напівфабрикатів в Україні має великі перспективи. Такий стан речей не можуть залишити без уваги зарубіжні компанії, які вивчають не тільки перспективи імпорту готової продукції, але і можливості створення
власних виробничих баз усередині країни. Наприклад, російська компанія "Алта" (ТМ "Морозко") розглядає варіанти будівництва або купівлі під Києвом заводу з виробництва напівфабрикатів. Інша російська фірма - "Молмясопродукт" відкрила минулого року в столиці своє представництво, через яке поставляє вироби від ТМ "Айсбург", "Ладушка" і "Ку-ка-ре-ку". З приходом таких сильних гравців конкуренція тільки зростає, тому вітчизняні компанії поспішають зайняти місця в роздрібі, розширюють асортимент в різних цінових категоріях. Наприклад, "Льовада" має намір вийти в сегмент "Де люкс", не представлений сьогодні на ринку. Окрім українських виробників і іноземних ТМ, на ринок активно виходять супермаркети і великі магазини - вже як виробники. Вони відкривають власні кулінарні цехи. За даними операторів ринку, більше 70% збуту напівфабрикатів забезпечує саме сучасний роздріб. Тому ігнорувати продукцію кулінарних цехів виробники напівфабрикатів не можуть. Необхідно відзначити на ринку присутність ряду дрібних виробників регіонального масштабу, які пропонують продукцію низької якості, оскільки не мають достатньої технічної виробничої бази, використовують в основному ручну працю, нерідко порушують технологічні норми. Використання замінників м'яса дозволяє дрібним виробникам утримувати низьку ціну[3]. Якість при цьому сильно страждає. Але іншого виходу у них немає: продуктивність підприємства низька, оскільки велика частка ручної праці, а інвестувати в нове обладнання вони не здатні. Економія на сировині дозволяє таким підприємствам утримувати відпускні ціни на низькому рівні. Ключові гравці ринку також зацікавлені в збереженні цінової стабільності, але загальна цінова ситуація на українському ринку напівфабрикатів сьогодні залежить не тільки від вартості сировини (складає близько 60-80% в ціні продукції), але і витрат на транспортні перевезення ізберігання продукції. Проте із збільшенням цін на електроенергію і паливо виробники будуть вимушені піднімати ціни на свою продукцію.
Виробництвом заморожених напівфабрикатів сьогодні займаються більше 200 середніх і великих заводів, комбінатів і безліч дрібних. Практично в усіх виробників асортимент продукції включає напівфабрикати в тістовій оболонці з різними фаршами та начинками.
Рисунок 1.1 - динаміка фінансових показників розвитку ринку заморожених напівфабрикатів в Україні, за 2006 - 2011 рр.
Лідерами українського ринку заморожених напівфабрикатів є п'ять фірм-виробників: ГК "Левада", ТОВ "ДКЗП", ПП "Дригало", ЗАТ "Геркулес", і ТОВ "Три Ведмеді". Конкуренція на ринку розвивається за різними напрямками: ціна-якість, асортимент, інновації та нові технології. Кожна компанія прагне утримати та поширити частку ринку, яку вона займає, що відображено на рисунку 1.2.
Рисунок 1.2 - Процентний розподіл часток ринку щодо виробництва напівфабрикатів в Україні, за 2011 р.
До 2008 року Україна імпортувала значний обсяг пельменів і вареників з інших країн (від 0,8% до 1,8% до обсягу споживання цього виду продукції). У 2006 році по відношенню до 2005-го темп приросту цього показника склав 27%. У 2007 році спостерігається скорочення імпорту пельменів і вареників на 12%. 2008 рік охарактеризувався значним приростом обсягу ввезення цього продукту з-за кордону. У порівнянні з 2005 роком цей показник збільшився в два рази. Обсяг імпорту пельменів та варенків зображено на рисунку 1.2.
Рисунок 1.3 - імпорт пельменів та вареників в Україну, за період 2005 - 2011 рр.
У 2009 році відбулося різке падіння обсягу імпорту пельменів і вареників на територію України - цей показник з 1640 тонн в 2008 році скоротився до 21 тонни. Можливою причиною такого скорочення є вступ України в 2008 році до СОТ і зниження ввізного мита на м'ясо, внаслідок чого в Україну ринув потік дешевого закордонного м'яса, що використовувалося виробниками як сировина. В порівнянні з ним імпортна готова продукція могла виявитися абсолютно неконкурентоспроможною.
У 2011 році Україна імпортує пельмені і вареники всього з чотирьох країн. При цьому основними імпортерами є Італія, Франція і Китай. Четвертим імпортером є США, однак питома вага імпорту продукції з цієї країни склала станом на 1.09.2011 всього 0,15% у загальному обсязі ввезених пельменів і вареників. Структура імпорту пельменів та вареників на територію України зображена на рисунку 1.4. Рисунок 1.4 - Структура імпорту пельменів та вареників на територію України, за 2011 рік.
Динаміка експорту пельменів і вареників у досліджуваний період не характеризувалася якою-небудь постійною тенденцією. Так, у 2006 і 2009 роках по відношенню до попередніх періодів спостерігається скорочення цього показника на 29% і 9% відповідно. Скорочення експорту в 2009 році експерти пов'язують із закриттям російських кордонів. У той же час 2007 і 2008 роки характеризувалися істотним приростом обсягу експорту даного виду продукції, темп якого в першому випадку склав 37%, а в другому - 27%.
Рисунок 1.5 - динаміка експорту пельменів та вареників за межі України протягом 2005 - 2011р.
Географія експорту пельменів і вареників більш різноманітна, ніж географія імпорту. Однак і тут можна назвати лише кілька більш-менш значущих експортерів. Це в першу чергу Молдова, в яку направляється 86% загального обсягу експорту даного виду продукції. Від 1% до 6% експорту пельменів і вареників направляється до Грузії, Канади, Німеччини, Ізраїлю та Казахстану.
Рисунок 1.5 - Структура експорту пельменів та вареників за межі України у 2011 році.
Обсяг виробленої продукції безпосередньо залежить від дотримання вимог проведення технологічного процесу, що зведе до мінімуму кількість бракованої продукції та знизить собівартість виробництва.
Однією з головних проблем технологічного процесу, яка виникає у виробників, є проблема розтріскування тістової оболонки під час заморожування та зберігання напівфабрикатів. Вирішення цієї проблеми дозволить знизити кількість бракованої продукції та собівартість продукції, збільшити обсяги виробництва та підвищити споживчі властивості, що призведе до насичення ринку якісною продукцією.
Сучасний технологічний процес виробництва заморожених напівфабрикатів включає в себе підготовку сировини, заміс тіста і приготування фаршів та начинок, формування виробів, заморожування, пакування та зберігання. Основний дефект: розтріскування оболонки відбувається на стадії заморожування.
Маркетингова стратегія - елемент стратегії діяльності підприємства, направлений на розробку, виробництво і доведення до покупця товарів і послуг, найбільш відповідних його потребам. Розрізняють стратегію залучення покупців і стратегію просування продукту. За даними Держкомстату України, споживання заморожених м'ясних напівфабрикатів в Україні в 2009 році по відношенню до 2005-го скоротилося.
При цьому найбільш відчутним це скорочення виявилося в сегменті пельменів і вареників (практично 24%). Хоча в докризові роки відмічалося щорічне збільшення споживання даного виду продукції. Причини такого скорочення були зазначені вище.
Одним з факторів, що викликають насторожене ставлення до м'ясних напівфабрикатів серед споживачів, є використання різних замінників м'ясної сировини, що вводяться в рецептури для зниження собівартості. Сьогодні для цього широко застосовуються різні препарати, тваринні та рослинні білки різного походження. У м'ясній промисловості в якості замінників м'яса вже використовувалися різні продукти, концентрати і навіть манна крупа. Ще одним раннім способом зниження собівартості продуктів, у виробництві яких застосовується тісто, є перевищення обсягу використаного тіста по відношенню до м'ясної начинки, використання неякісного низькосортного борошна і т. п. Відповідно, на тлі утримання темпів зростання вартості продуктів відбувається зниження якісних показників і, як наслідок, іміджу м'ясних напівфабрикатів в очах споживача. З насиченням ринку відбулася поступова зміна споживчих переваг і відмова від практики "цінового" вибору продуктів. Споживач виявляє велику зацікавленість складом і цінністю купованої їжі. Тому сьогодні виробники пішли від "простих" способів зниження вартості виробництва, переорієнтувавшись на розвиток більш складних технологій, а лідери ринку вже відмовилися від використання, в більшості випадків, замінників м'ясної сировини.
У зв'язку з цим велика частина традиційної продукції відомих торгових марок (таких як "Геркулес", "Левада", "Три ведмеді") потрапляє у високий ціновий сегмент, орієнтуватися на який за останні два роки стала менша кількість споживачів.
Основна проблема, яка стоїть перед виробниками напівфабрикатів - це сировина. З кожним місяцем кількість сировини зменшується, а ціни на неї зростають. Практично вдвічі в порівнянні з минулим роком збільшилися ціни на базову сировину (м'ясо, сало, борошно) та інгредієнти для виробництва напівфабрикатів. У виробників стан близький до паніки, вони змушені або піднімати ціни, або знижувати рентабельність. Більшість компаній вже підняли ціни (в середньому на 5-7%), інші будуть змушені зробити це до кінця року. У список невирішених проблем, що стримують розвиток "напівфабрикатної" галузі, можна також додати:
низька якість української сої;
проблеми з постачанням сої зарубіжних виробників і зростання цін на неї;
відсутність сучасного українського устаткування для виробництва заморожених напівфабрикатів;
висока вартість закордонного обладнання;
труднощі входу в мережі супермаркетів.
Рітейлери кажуть, що основні складності при реалізації групи замороженої продукції пов'язані з необхідністю обслуговування великого парку холодильного обладнання та порушенням/псуванням упаковки напівфабрикатів при реалізації продукції в магазинах самообслуговування. Для "заморозки" найстрашніше - потрапляння в тепло, що може трапитися при транспортуванні або на складі. Повторно заморожений продукт нічим не відрізняється від первинного, що робить можливим обман.
Практично у всіх виробників основою асортименту, а іноді і єдиною позицією, служить найбільш класичний продукт - різні сорти пельменів з комбінованим фаршем з яловичини та свинини. Однак посилення конкуренції ставить виробників, особливо тих, хто виходить на національний рівень, перед необхідністю вводити в асортимент "родзинки", а іноді і ексклюзивні позиції.
Найбільшу перевагу в ході жорсткої конкуренції отримують компанії, які інвестують у якість продукту, в упаковку, в його просування - іншими словами, створюють бренд, якому довіряє споживач.
1.2. Характеристика продукції за видами
Основною продукцією ЗАТ "Варенич" є вареники з капусто. картоплею та сиром. У таблиці 1.1 наведені дані про вміст поживних речовин у продукції фабрики за видами.
Таблиця 1.1- Склад компонентів основних видів морожених напівфабрикатів
Найменування продукціїМасова частка основних речовинЖири БілокВуглеводиВареники з капустою9.714.332.4Вареники з картопле.9.217.631.7Вареники з сиром12.413.133.5 З борошна, води і яєць в тістомісильні машині готується еластичне тісто. Потім воно потрапляє в бункер багатоцільового апарату, який розгортає тісто завтовшки 2 мм, ділить на формочки (можливе отримання різних форм) і наповнює відповідною начинкою. У випадку високопродуктивної лінії сирий вареник потрапляє в спіральну камеру шокової заморозки (20-30 хв.) Готові продукти розкладаються на порційні лотки або запаюються в харчову упаковку.
Для забезпечення якості продукції ЗАТ "Варенич", приділяє досить велику увагу сировині, яку постачають з регіонів із максимально сприятливою екологією, та застосовує найновіше обладнання для виготовлення морожених напівфабрикатів. Кожна партія проходить повну перевірку на фізико-хімічні та органолептичні показники. Також дане підприємство не застосовує консервантів та харчових добавок з метою збереження натурального смаку та високої якості продукції. Продукція випускається вполітеленових пакетах, герметичне запакування яких максимально надійно забезпечує зберігання продукту з дати виготовлення до кінцевої дати споживання. ЗАТ "Варенич" для фасування продукції використовує політеленову упаковку, на якій зазначається повна інформація про виробника, склад продукту, номер партії, дата виготовлення продукту та кінцева дата його споживання.
Характеристика підприємства
Закрите акціонерне товариство "Севмолконсервзавод" належить до структури галузі морожних напівфабрикатів промисловості.
Засновниками підприємства є Нікітін Ігор Олександрович, Дригало Василь Данилович та Табачник Петро Сергійович. Дане товариство створене з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів учасників трудового колективу товариства.
Предметом діяльності товариства є:
Виробництво морожених напівфабрикатів;
організація оптової та роздрібної торгівлі продовольчими товарами;
придбання, оренда, ремонт та здача в оренду будинків, а також обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;
організація рекламних заходів, виставок;
проведення зовнішньоекономічної діяльності.
Підприємство співпрацює з багатьма контрагентами. Постачальниками необхідних засобів та предметів праці (цукру, борошна, картоплі, капусту, молочних виробів устаткування для відповідних видів продукції) є: ПП "УкрМолоко", ТзОВ "Квітка", ПП "Дніпро", ПП "УкрХарч".
ПП "УкрМолоко" являється постачальником молока та сиру. Це підприємство є досить пунктуальним у постачанні свіжого молока. Співпраця триває з вересня 2012 року.
ПП "Дніпро" являється постачальником технічного обладнання цехів. Співпраця з ними триває з вересня 2012.
ТзОВ "Квітка" являється надійним та пунктуальним постачальником продукції для виробництва начинки (картопля та капуста). Співпраця з ними триває з вересня 2012 року.
ПП "УкрХарч" являється постачальником високоякісного борошна, солі та цукру. Співпряця з ними триває з вересня 2011 року.
Покупцем та замовниками продукції є мережа супермаркетів "Сільпо", "АТБ" та торгівельний центр NOVUS.
Всі покупці та постачальники знаходяться у місті Севастополь.
2.1 Визначення виробничої програми
Виробнича програма (річний план виробництва) - це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями. Дана програма повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та вартісних показниках), числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо[10].
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Номенклатура - це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент - це різновид виробів в межах даної номенклатури[11].
Відображаючи головне завдання господарської діяльності, виробнича програма є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів; 2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції; 3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю [12].
Для реалізації своєї господарської діяльності у власності даного підприємства знаходиться ділянка землі, площею 1300 м2,на якій розміщені: адміністративні приміщення, виробничі приміщення (цехи), склади, виробнича лабораторія та автопарк.
В ЗАТ "Варенич" закуплене найсучасніше обладнання, що передбачає використання тільки правильно збалансованих рецептур, витриманих відповідно до світових стандартів. Саме тому смакові якості морожених напівфабрикатів та сухого, зробленого на підприємстві "Варенич", будуть відповідати вимогливому смаку споживача і виступати міцним фундаментом конкурентноздатності готової продукції.
Виходячи із показників режиму роботи підприємства розрахуємо річний фонд роботи виробничого обладнання та річну виробничу програму підприємства.
Розподіл робочого часу на ЗАТ "Варенич" представлений у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Розподіл робочого часу на підприємстві ЗАТ "Варенич"
ПоказникТривалість роботиТривалість однієї зміни, годин (tзм.)8Тривалість робочого тижня, днів5Кількість робочих днів у році, днів (T)240 Річний фонд часу (з урахуванням того, що підприємство працює у дві зміни по 8 годин на добу 240 днів на рік) дорівнює: Ф р.ч. = 240*8 = 1920 (годин на рік)
Підприємство випускає такий асортимент продукції: вареники з капустою, вареники з картоплею, вареники з сиром. Розрахуємо річний об'єм випуску готової продукції (таблиця 2.2)
Таблиця 2.2 - Річний обсяг випуску готової продукції.
Назва продукціїОбсяг виробництва за добу, кгОбсяг виробництва за рік, кгЦіна за 1кг продукції, грн.Вартість реалізації продукції за рік, грн.Вареники з капустою450108000252700000Вареники з картоплею500120000242880000Вареники з сиром450108000262808000Всього1400336000-8388000 Підприємством планується реалізація продукції у розвасофаних упаковках масою по 1000 грамів кожна. Отже, річна виробнича програма підприємства у запланованому році складе 336000 пачка.
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі
Аналіз господарської діяльності доцільно провести в розрізі розрахунків основних показників ефективності використання основних фондів (ОФ).
Основні виробничі фонди - засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничих процесах, зберігають при цьому натуральну форму, поступово в міру зносу переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції та служать більше одного року[14].
Для розміщення виробництва, як зазначалось вище, буде орендована територія у 1008м2, на якій розташуються виробничий цех, складські приміщення, адміністративні будівлі, виробнича лабораторія, автопарк. Ціна 1 м2 складає 20 грн в місяць.
Виробництво вареників не є складною технологією. Воно включає 5 етапів: підготовка тіста, підготовка фарша, ліпка вареників, заморозка, а вже потім відправити готову продукцію на склад.
Для виробництва напівфабрикатів необхідно закупити імпортне обладнання. Розрахуємо загальну потребу підприємства у площі виходячи з розмірів окремих об'єктів виробничих фондів.
Пельменний автомат УРН546/7. Площадь яку займає цей автомат складає 35 м2 , тому йому треба приміщення 40 м2.
Площа пакувальної лінії - 40 м2. Також на підприємстві діятиме виробнича лабораторія, яка займе площу у 50 м2.
Приміщення двох складів займатимуть площу у 400м2. Загальна площа автопарку дорівнює 100 м2.
Площа знаходження основного робітника складає 5 м2, персонал основних робітників складає 16 чол., площа проходів - 3 м2, усього передбачається 16 проходів, тоді загальна площа їх дорівнює 48 м2.
Розрахуємо загальну площу виробничого цеху.
Sв.ц. = 48+40+50+100+40=278 м2
Також для здійснення виробничої діяльності підприємству необхідно мати у своєму розпорядженні приміщення для управлінського персоналу, допоміжного виробництва, інженерно-технічних виробників та службовців. Площі цих приміщень складатимуть: 50 м2 - для управлінського персоналу, 30 м2 - для службовців та інженерно-технічних робітників.
Таблиця 2.3 - Розподіл площі земельної ділянки під виробничі та адміністративні приміщення ЗАТ "Варенич"
Тип приміщенняПлоща, м2Ставка орендної плати за місяць, грн/м2Сума орендної плати на місяць, грн.Адміністративне приміщення80201600Виробнічі приміщення(цехи)354207080Склад сировини250205000Склад виготовленної продукції250205000Виробнича лабораторія50201000Автопарк150203000Разом1134-22680
Як бачимо з таблиці загальна площа підприємства складає 1008м2. Отже, для розміщення об'єктів, вказаних у таблиці 2.3 ЗАТ "Варенич", орендовано землю у 1134м2 за ціною 20 грн/м2 у місяць, таким чином, загальна орендна плата за місяць складатиме 22680 грн.
Як зазначалося вище, до основного фонду ЗАТ "Варенич", необхідно залучити устаткування з виробництва напівфабрикатів.
Як зазначалося вище, до основного фонду ЗАТ "Варенич", необхідно залучити устаткування з виробництва пельменів.
У таблиці 2.4 наведена загальна вартість об'єктів основних фондів підприємства[4].
Таблиця 2.4 - Вартість основних фондів ЗАТ "Варенич"
НайменуванняКількість, шт.Вартість об'єкта, тис грн./шт.Загальна вартість, тис. грн.Пельменний автомат УРН546/71120120Морозильна камера швидкої заморозки19393мясорубка130,530,5упаковочная машина1133133холодильна камера32472пакувальна лінія133транспорт2150300комп'ютер52,311,5меблі(комплект)82,520Всього:558,3783 Таким чином, загальна вартість основних виробничих фондів складає 783 тис. грн. Розрахуємо амортизаційні відрахування. Амортизацію обладнання нараховуватимемо за прямолінійним способом, а транспортних засобів - за способом зменшування залишкової вартості.
За прямолінійним способом норма амортизації обчислюється за формулою 2.1, а річна сума амортизаційних відрахувань - за формулою 2.2 [19]:
Н_А=(П_в-Л_в )/(П_в*n) (2.1)
A=П_В*Н_А (2.2)
де〖 Н〗_А - норма амортизації;
A - показник амортизації за рік, грн;
П_В - початкова вартість, грн;
Л_в - ліквідаційна вартість, грн;
n - нормативний термін дії, р
За способом прискореного зменшення залишкової вартості норма амортизації та річна сума обчислюється відповідно за формулами 2.3 та 2.4:
Н_А=((П_в-Л_в)/(П_в*n))*2 (2.3)
А_пот=З_в*Н_А (2.4)
де З_в - залишкова вартість основних фондів, грн.
Розраховані дані щодо амортизації основних фондів наведені у таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 - Відрахування на амортизацію основних фондів
Кількість, шт.Вартість об'єкта, тис. грн./штЗагальна вартість, тис.грн.Термін корисного викорис-тання, роківРічна норма амор-тизації, %Річна сума аморти-зації, тис. грн.Залишкова вартість основних фондів, тис.грнПельменний автомат УРН546/71120120714,29%17,14102,86Морозильна камера швидкої заморозки19393520,00%18,6074,40мясорубка130,530,5520,00%6,1024,40упаковочная машина1133133911,11%14,78118,22холодильна камера324721010,00%7,2064,80пакувальна лінія133128,33%0,252,75транспорт2150300156,67%20,00280,00комп'ютер52,311,5520,00%2,309,20меблі(комплект)112,527,51010,00%2,7524,75Всього:-558,3790,589,12701,38 На основі даних наведених вище ми бачимо, загальна сума річних амортизаційних відрахувань склала 630,2. грн, а залишкова вартість - 89,12. тис. грн.
2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці
На підприємстві працює 19 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адміністративний персонал становить 5 чоловік; 6 працівників, які безпосередньо беруть участь у виробництві та допомагають йому; 2 охоронця, 1 лаборант, 1 прибиральниця, 2 водія, а також 2 IT-співробітника
Оплата праці працівників здійснюються у відповідності до кількості відпрацьованих ними годин за звітний період (місяць) та тарифних ставок (окладів) за одну годину.
Розрахування чисельності основних робітників здійснювалось за формулою 2.5:
Ч_(.о.р.)=(Тшт*Впр)/Д (2.5)
де В_пр - річна виробнича програма, шт; Д - дійсний річний фонд робочого часу, годин.
Таблиця 2.6.- Витрати ЗАТ "Варенич" на заробітну плату
Категорія робітниківКількість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./місМісячний ФЗП, грн./міс.Нарахування до соцфондів, грн./міс. (32,6%)ФЗП с нараху-ваннями, грн./міс.Всього ФЗП з нараху-ваннями, грн./міс.ФЗП з нараху-ваннями, грн./рік.Головний Директор14500900540014676867686782404Головний бухгалтер1320064038401043,24883,24883,258598,4Коммерційний директор128005603360912,84272,84272,851273,6Маркетолог1250050030008153815381545780Виконавчий директор128005603360912,84272,84272,851273,6IT-співробітник322004402640717,23357,210071,6120859,2Охорона218003602160586,82746,85493,665923,2Прибиральниця113002601560423,81983,81983,823805,6Водій218003602160586,82746,85493,665923,2працівники620004002400652305218312219744Всього19249004980298808117,437997,465465,4785584,8Головний Директор14500900540014676867686782404
Як бачимо з таблиці, витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 65465400 грн, а в рік ця сумма складатиме 78584,8грн
2.4.Розрахунки витрат оборотних фондів
Витрати на сировину і матеріали займають у собівартості промислової продукції в середньому більше 50-60 %, але мають значні відхилення залежно від галузі. Найвищі вони в галузях обробної промисловості. Економія цих витрат має вирішальне значення для зниження собівартості продукції[16].
Загальна сума витрат підприємства на сировину і матеріали залежить від обсягу виробництва продукції, її структури та зміни питомих затрат на окремі вироби (затрат матеріалів на одиницю продукції).
Розрахунки витрат на сировину подано в таблиці 2.7
Таблиця 2.7 -Витрати на сировину ЗАТ "Варенич"
№ п/пНайменування сировини Норма витрат на одиницю продукціїКількість, кг рік Ціна, грн.Вартість,рік, грн.1Борошно0,217056032116802Картопля0,23276002552005Капуста0,25270000,5135006Сир0,2527000287560007Яйце куряче0,0267200,320168Цибуля ріпчаста0,03109080,554549Сіль0,0133600,2672Разом1,00173148,001044522,00 Розрахунки витрат на тару та пакувальні матеріали подано в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8 - Витрати на тару та пакувальні матеріали ЗАТ "Варенич"
№ п/пНайменування допоміжних матеріалівКількість упаковокЦіна,грнВартість, рік грн1Мішки поліетіловані3360000,133600Для того,щоб разрахувати мінімальний, середній та максимальний запаси використовуємо формули відповідно 2.6,2.7,2.8:
Z_min=трансортний запас (2.6)
Z_сер=транспортний запас+поточний запас (2.7)
Z_max=Z_сер+страховий запас (2.8)
Розрахунки транспортного запасу представлені у таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 - Транспортний запас сировини ЗАТ "Варенич"
Найменування сировиниРічна потреба,кг Кількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Борошно70560240294,002588317642Картопля27600240115,00334526905Капуста27000240112,5022250,5112,56Сир27000240112,501112,52831507Яйце куряче672024028,001280,38,48Цибуля ріпчаста1090824045,45290,90,545,459Сіль336024014,004560,211,2 Разом173148,00 15,00 5781,55 Розрахунки транспортного запасу допоміжних матеріалів подано в таблиці 2.10.
Таблиця 2.10 - Транспортний запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Варенич"
Найменування допоміжних матеріалівРічна потреба,штКількість робочих днів на рікДенна потреба, штПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, штЦіна, грн.Вартість, грн.Вартість,рікМішки поліетіловані3360002401400228000,128067200 Отже, Z_min=67200+5781,55= 72981,55грн.
Розрахунки витрат поточного запасу сировини подано в таблиці 2.11.
Таблиця 2.11 - Поточний запас сировини ЗАТ "Варенич"
Найменування сировиниРічна потреба,кг Кількість робочих днів на рікДенна потреба, кг1/2 середньо-го періодуПоточний запасКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.Вартість,рікБорошно70560240294,00388232646635040,00Картопля27600240115,001,5172,5234582800,00Капуста27000240112,503337,50,5168,7540500,00Сир27000240112,501,5168,752847251134000,00Яйце куряче672024028,001,5420,312,63024,00Цибуля ріпчаста1090824045,45290,90,545,4510908,00Сіль336024014,005700,2143360,00Разом173148 17,50 7956,81909632,00 Розрахунки витрат поточного запасу допоміжних матеріалів подано в таблиці 2.12.
Таблиця 2.12 - Поточний запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Варенич"
Наймену-вання сировини Річна потреба,кг Кількість робочих днів на рікДенна потреба, шт1/2 середньо-го періодуПоточний запасміж поставками, днівКількість, штЦіна, грн.Вартість в день, грн.Віртість,рікМішки поліетіловані3360002401400114000,114033600
Отже, Z_сер=72981,55+1909632+33600=2016213,55 грн
Страховий запас сировини дорівнює 8% від поточного, розрахунки подано в таблиці 2.13.
Таблиця 2.13 - Страховий запас сировини ЗАТ "Варенич"
Найменування сировини Поточний запас, кгСтраховий запас сировиниКількість, кг Ціна, грн.Вартість,в день грн.Вартість, рікБорошно88270,563211,6850803,2Картопля172,513,8227,66624Капуста337,5270,513,53240Сир168,7513,52837890720Яйце куряче423,360,31,008241,92Цибуля ріпчаста90,97,2720,53,636872,64Сіль705,60,21,12268,8Разом 636,544152771 Страховий запас допоміжних матеріалів дорівнює 9% від поточного, розрахунки подано в таблиці 2.14.
Таблиця 2.14 - Страховий запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Варенич"
Найменування сировини Поточний запас, штСтраховий запас сировиниКількість,шт Ціна, грн.Вартість в день, грн.Вартість, рікМішки поліетіловані14001260,225,26048
Отже, Z_max=2016213,55+6048+152771=2175032,55 грн.
Таблиця 2.11 - Розрахунок потреби в пальних матеріалах
Транспортні засобиПризначення транспортного засобуСередньодобовий пробіг, кмКількість робочих днів на місяцьЗагальний пробіг за місяць, кмНорма витрати палива, л/100 кмВитрати палива за місяць, лВид палива (марка бензину)Ціна, грн./лВитрати на паливо, грн./міс.Витрати на паливо, грн./рікВантажний автомобільДля постачання продукції25820013,2264А-9210264031680Легковий автомобільДля перевезення директора702014007,61064А-921010640127680Всього-------2013280159360 Таблиця 2.12 - Розрахунок витрат на електроенергію для виробництва
НайменуванняКількість, шт.Споживання потужності кВт/год.Кількість роботи на рік, годинТариф за 1 кВт/год, грн.Сума витрат на рік, грн.Пельменний автомат П6-ФПВ1219200,742841,6морозильна камера быстрой заморозки11,419200,741989,12мясорубка10,919200,741278,72упаковочная машина1119200,741420,8холодильна камера3119200,744262,4пакувальна лінія10,819200,741136,64комп'ютер50,619200,744262,4Всього13 17191,7 Таблиця 2.13 - Розрахунок витрат електроенергії на освітлення
Потужність лампочки, кВт/год.Кількість лампочок, шт.Час роботы на добу, час.Кількість днів на рік, днівТариф за 1 кВт/год., грнСума витрат на рік, грн.0,011882400,7425574,40,053082400,7442624Разом4816 68198,4 Таблиця 2.14 - Розрахунок інших витрат
НайменуванняПотреба на добуЦіна, грн.Сума витрат на добу, грн.Сума витрат на рік, грн.Вода700,7351,112264Ремонтні роботи--5012000Канцелярія--307200Разом---31464 Калькуляція собівартості продукції наведено у таблиці 2.14.
Таблиця 2.15 - Калькуляція собівартості продукції
ВитратиВареники з капустоюВареники з картоплеюВареники з сиромВсього витрат на рік, грн.Виробництво,%0,340,290,371,00 Витрати всього, грн.На один. кг.продукції, грн.Витрати всього, грн.На один. кг.продукції, грн.Витрати всього, грн.На один. кг. продукції, грн. 1. Сировина й матеріали483014,884,47411983,283,43525633,844,871420632Борошно143942,41,33122774,41,02156643,21,45423360,00Картопля563040,52480240,40612720,57165600Капуста91800,0978300,0799900,0927000Сир2570402,382192401,832797202,59756000Яйце куряче685,440,01584,640,00745,920,012016Цибуля ріпчаста3525,120,033006,720,033836,160,0410368Сіль913,920,01779,520,01994,560,012688Мішки114240,1197440,08124320,12336002. Паливо54182,40,5046214,40,3958963,20,551593603. Ел/энергія для виробництва5845,17120,054985,58720,046360,92160,0617191,684. Ел/энергія на освітлення23187,4560,2119777,5360,1625233,4080,2368198,4
Продовження таблиці 2.15
5. ФОП з на-рахуваннями267098,8322,47227819,5921,90290666,3762,69785584,86. Оренда приміщень92534,40,8678926,40,66100699,20,932721607. Амортизац. осн. фондів30301,01590,2825844,98410,2232974,63490,3189120,638. Інші витрати10697,760,109124,560,0811641,680,1131464Разом966861,9158,95824676,3396,871052173,269,742843711,515 Розподіл витрат на постійні та змінні наведено у таблиці 2.1 6.
Таблиця 2.16 - Розподіл витрат на постійні та змінні
Види витратПостійні витрати, грн.Змінні витрати, грн.Сировина й матеріали-1420632Паливо-159360Електроенергія для виробництва-17191,68Електроенергія на освітлення68198,4-ФОП з нарахуваннями289329,6496255,2Оренда приміщень272160-Амортизація основних фондів89120,63-Інші витрати31464-Всього750272,63492093438,88 РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства.
Розрахуємо чистий прибуток підприємства за формулою 3.1:
,(3.1)
де - валовий дохід (виручка від реалізації) за певний період; - собівартість за той же період; - сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів, - податок на прибуток[19].
Розрахунки чистого прибутку ЗАТ "Варенич" представлені у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 - Чистий прибуток ЗАТ "Варенич"
Основні показникиСума всього, грн.в тому числі по видах продукції:Пельмені з яловичиноюПельмені зі свининоюПельмені курячіДоходи (виручка) від реалізації продукції8388000270000028800002808000Податок на додану вартість (20%)1677600540000576000561600Виручка від реалізації (без ПДВ)6710400216000023040002246400Повна собівартість реалізованої продукції - всього2843712824676,339966861,91511052173
Продовження таблиці 3.1
в тому числі: - постійні витрати750272,6217579,064255092,6959277600,9- змінні витрати2093439607097,275711769,2192774572,4Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткування38666881121339,661314674,0851430675Податок на прибуток 812004,6235481,329276081,5578300441,7Чистий прибуток3054684885858,3321038592,5271130233 3.2. Ефективність підприємства
3.2.1. Ефективність використання основного капіталу підприємства.
Ефективність використання основного капіталу підприємства здійснюється за наступними критеріями:
1) Фондовіддача - це відношення вартості випущеної продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Фондовіддача розраховується за формулою 3.2:[17]
Фв=РП/Вок, (3.2)
де РП - вартість річного обсягу реалізованої продукції, грн.;
Вок - середньорічна вартість основного капіталу (основних фондів)
Вок = (початкова балансова вартість ОФ + Залишкова вартість ОФ)/2
Залишкова вартість ОФ = початкова балансова вартість - амортизація
2) Фондоємність - показник, що характеризує вартість основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової (товарної) продукції. Обчислюють як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до річного обсягу валової (товарної) продукції. Фондоємність - показник, обернений показникові фондовіддачі, тому маємо такі розрахунки:[13]
3) Фондоозброєність - показник оснащеності праці виробничими основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників, вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника.[19]
Фондоозброєність розраховується за формулою 3.3:
Фоз=ОФ/Чпвп (3.3)
де ОФ - середньорічна вартість основних фондів, грн.;
Чпвп - чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.
До конкретних показників ефективності використання основних виробничих фондів відносять:
напруженість використання устаткування (Нву) показує, яку кількість продукції можна виготовити на одиниці виробничого обладнання. Обчислюється як відношення загальної кількості виготовленої за звітний період продукції (Q) в натуральному вираженні до кількості виробничого обладнання на підприємстві (N), тобто за формулою:
Нву = Q / N(3.8)
напруженість використання виробничих площ (Нввп) показує, яку кількість продукції можна виготовити на одиниці загальної або виробничої площі. Обчислюється як відношення загальної кількості виготовленої за звітний період продукції (Q) до виробничої (загальної) площі на підприємстві (S), тобто за формулою 4.16:
Нввп = Q / S (3.9)
Розраховані показники представлено у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 - Показники ефективності використання основних фондів підприємства
Фондовіддача10,14Фондоємність0,10Фондоозброєність43555,813.2.2.Ефективність використання оборотного капіталу підприємства
Ефективність використання оборотного капіталу підприємства здійснюється за наступними категоріями:
Термін одного обороту (Тоб) розраховується за формулою 3.4:
Тоб = Т/Ко, (днів)(3.10)
де Т - кількість днів у періоді,
Ко - коефіцієнт оборотності
Коефіцієнт оборотності (Коб) дорівнює (формула 3.5):
Коб = В/Фоб ,(3.11)
де В- виручка від реалізованої продукції, грн;
Фоб - середньорічна вартість оборотних коштів
Розрахуємо коефіцієнт оборотності:
Розраховані показники представлено у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 - Показники ефективності використання оборотних фондів підприємства
Коефіцієнт оборотності 10,14Термін обороту23,683.2.3 Визначення показників рентабельності
Рентабельність виробництва визначається за формулою 3.6[7]:
Рв=П/С (3.12)
де П - чистий прибуток, грн.;
С - собівартість річного випуску продукції, грн.;
Рентабельність основного капіталу розраховується за формулою 3.7:
Рок=Прибуток/(Середньорічна вартість основного капіталу)*100% (3.13):
Коефіцієнт завантаження розраховується за формулою 3.8:
Кз=(Оборотні кошти за рік)/Дохід (3.14)
Рентабельність оборотного капіталу розраховується за формулою 3.9:
Роб.к=Прибуток/(Сума оборотних коштів)*100% (3.15)
Розраховані показники представлено у таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 - Показники рентабельності підприємства
Рентабельність виробництва, %107,42%Рентабельність основного капіталу, %1308,24%Коефіцієнт завантаження0,12Рентабельність оборотного капіталу, %136,15%
3.2.4. Точка беззбитковості
Точка беззбитковості (Тб) знаходиться за формулою3.10: Тб = Пост.вОд/(Ц - Зм.в.Од)(3.16) де Ц - ціна за одиницю товару, грн; Зм.в. - змінні витрати на одиницю продукції, грн.;
Розрахуємо пороговий дохід для кожного виду продукції за формулою 3.11
ПД=Тб*Ц (3.11)
Розрахуємо значення запасу фінансової міцності за формулою 3.12
ЗФМ=П-ПД (3.12)
Значення точок беззбитковості за видами продукції подано у таблиці 3.5
Таблиця 3.5 - Точки беззбитковості
Вареники з капустою138653/(25-607097,28/108000)=11227,73Вареники з картоплею162558/(24-711769,22/120000)=14118,02Вареники з сиром17692/(26-774572,39/108000)=14744,02 Графічне зображення точки беззбитковості представлене на рисунках 3.1-3.3 відповідно.
Рисунок 3.1 - Точка беззбитковості за варениками з капустою
Рисунок 3.2 - Точка беззбитковості за варениками з картоплею
Рисунок 3.3 - Точка беззбитковості за варениками з сиром
Точка беззбитковості показує обсяг та витрати, за яких виробництво підприємствабуде не збитковим[19].
Таблиця 3.6 - Пороговий дохід та запас фінансової міцності
Пороговий дохід Вареники з капустою280693,16 Вареники з картоплею338832,46 Вареники з сиром383344,48Запас фінансової міцності Вареники з капустою605165,17 Вареники з картоплею699760,07 Вареники з сиром746888,56
3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
Розрахунки підвищення резервів ефективності виробничого-господарської діяльності підприємства наведені у таблиці 3.1
Таблиця 3.6 - Доходи та витрати
№ з/пОсновні показникиФактична величинаПрогноз резервів підвищення ефективностів тому числі:За рахунок зниження собівартості на 2%За рахунок підвищення ціни на 10%За рахунок зниження транспортного запасу на 6%1Доходи (виручка) від реалізації продукції838800092268008388000922680083880002Податок на додану вартість (20%)167760018453601677600184536016776003Виручка від реалізації (без ПДВ)67104007381440671040073814406710400
Продовження таблиці 3.6
4Повна собівартість реалізованої продукції - всього2923281,342843748,342919456,342923281,342843748,34 в тому числі: -постійні витрати750272,6349750272,6349750272,6349750272,6349750272,6349 - змінні витрати2093438,881611956,8032036564,652093438,88705866,885Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткуваня
3866688,4855019210,5623923562,7154537728,4855254260,4856Податок на прибуток (21%)812004,58191054034,218823948,1702952922,98191103394,7027Чистий прибуток3054683,9033965176,3443099614,5453584805,5034150865,783
ВИСНОВКИ
В результаті виконання курсової роботи з метою обґрунтування виробництва та оцінки ефективності діяльності промислового підприємства з виробництва столових приладів ЗАТ "Варенич" було виявлено наступне:
1. Виробництво столового приладдя є доцільним, оскільки на українському ринку спостерігається великий попит на цей продукт.Тому, ЗАТ "Варенич" може зайняти долю українського ринку вареників та привабити споживача, особливо якщо виробництво розміститься на півострові Крим, оскільки там є декілька поставників якісної сировини а токож немає потужного конкурента - виробника подібної продукції, який би повністю задовольнив високий попит споживачів на якісну продукцію.вареників такого асортименту та за такою структурою: вареники з капустою - 34%, вареники з картоплею - 29%,вареники з сиром - 37%. Виходячи з місячної потужності підприємства та обсягів випуску продукції залежно від місяця плановий річний об'єм виробництва складає 108000 кг вареників з капустою, 120000 кг варенків з картоплею, 108000 вареників з сиром.
3. Для розміщення виробництва підприємству необхідна площа у 1134 м2. для столового приладдя за сучасними технологіями.
4. На підприємстві працює 21 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адміністративний персонал становить 2 чоловіка; 8 працівників, які безпосередньо беруть участь у виробництві та допомагають йому; 6 охоронців, 2 вантажника, 1 водій, а також 2 прибиральниці.Витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 56925 грн, а в рік ця сумма складатиме 683100 грн.
5. Показник фондовіддачі складе 3,97 грн., що означає раціональне використання основних фондів на підприємстві. Фондоємність, обернений показник фондовіддачі, складатиме 0,25 грн., показник фондоємності відносно малий, що свідчить про ефективну діяльність підприємства. Фондоозброєність відображає рівень оснащеності персоналу підприємства основними виробничими фондами. У ЗАТ "Варенич" цей показник дорівнює 86999,52грн/чол.
6. Підприємством планується отримати чистий прибуток у розмірі 471020,71
. за ціною реалізації продукції столових ложок 30грн за одиницю продукції,виделка 32 грн, та ніж 35 грн. Підприємство з такої ціновою політикою та високою якістю продукції дуже швидко займе лідируюче місце серед виробників молочних консервів.
7. Рентабельність продукції підприємства дорівнює 65%. Цей показник характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Він істотно зросте, коли підприємство розрахується з середньостроковим кредитом.
8.Рентабельність активів (Ра) дорівнює 65%, що свідчить про ефективне використання використання акивів підприємства.
Рентабельність основного капіталу дорівнює 27%:
Рентабельність оборотного капіталу дорівнює 161,5%
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ
Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.М. Мельника. - Суми: ВТД " Університетська книга", 2004. - 648 с.
Економіка підприємства [Текст]: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 3-ге, без змін. - К.:КНЕУ, 2008. - 528 с.
Економіка підприємства [Текст]: Підручник/ За загальною редакцією Й.М.Петровича. - Львів: "Новий світ-2000", 2004. - 680 с.
Економіка підприємства[Текст]: Навч. посіб. / За ред.П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. - 780 с.
Земельний кодекс України[Текст]: Офіційне видання.- К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре". - 2005. - 220с.
Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання[Текст]: навч. посібник/ О.О.Терещенко. - К.: КНЕУ, 2007. - 554 с.
Черемісіна, С.Г. Конспект лекцій з дисципліни економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник/Черемісіна С.Г - С.СІБС УАБС НБУ, 2011.- 203 с.
Фінансова діяльність підприємства[Текст]: Підручник / Бандурка О. М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2008. - 384 с.
Сульповар Л.Б., Розаренова Т.В. Сертификация товаров и услуг: Учебное пособие. - М.: Гасбу. - 1993 - 43 с
Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник / А.П.Панкрухин. - М.: ИКФ Омега-Л, 2002. - 656 с.-ISBN 5-901386-51-5
Офіційний веб-сайт державної налогової служби України України[Електронний ресурс] / Режим доступа : http://www.sta.gov.ua/control/uk/index- 16.05.2011. - Загл. з екрану
Державний комітет статистики[Електронний ресурс] / Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/- 14.05.2011. - Загл. с экрана.
ПАО Энергетическая компания"СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://sevenergo.com.ua/tarifprom.php- 14.05.2011. - Загл. с экрана.
Уткин Э.А. Бизнес-план: Как развивать собственное дело. [Текст] - М.: Акалис, 1997.
Экономика предприятия / Под ред. Н.А.Сафронова. [Текст] - М.: "Юристъ", 1999.
Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В. Горфинкеля, Ею Куприянцева. - [Текст] М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов.[Текст] - М.: ИКЦ "ДИС", 1997.
Коютшо Д.М. "Екологія і економіка" - К.:КНЕУ, 1999 - 368с.
Кучерявий В. П. "Екологія" - Львів: Світ, 2000 - 500с.
Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г., Козак З. Я. "Екологія: основи теорії і практики". - Львів: "Новий світ - 2000", 2004 - 296с.
Стадницький В. І., Радіонов А. І. "Екологія" - М.: Вища школа, 1988 - 402с.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
358
Размер файла
148 Кб
Теги
мой, курсач
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа