close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Kursovik Avtosokhranennyy

код для вставкиСкачать
Севастопольський інститут банківської справи
Української академії банківської справи
Національного банку України
Кафедра обліку і аудиту
Курсова робота
з дисципліни "Економіка підприємства"
на тему "Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ВАТ "Равіоллі" за основними критеріями"
Виконав: студент 2 курсу Нікулін Олексій Валерійович
Група ФК-11
Перевірив: д.е.н., проф. Черемісіна Світлана Георгієвна
Структура та оформленнявідповідає
вимогам ДСТУ 3008 - 95
Севастополь - 2012
ЗМІСТ
ВСТУП03
РОЗДІЛ 1.АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ05
Дослідження ринку харчової продукції05
Характеристика продукції за видами07
Характеристика підприємства08
РОЗДІЛ 2.ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ010
2.1 Визначення виробничої програми010
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі012
2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці017
2.4 Розрахунки витрат основного капіталу018
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "Севбудмат"025
3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства025
3.2 Визначення показників рентабельності та точки беззбитковості00
026
ВИСНОВКИ032
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ034
ВСТУП
В умовах ринкових відносин головною ланкою всієї економіки виступає підприємство, оскільки саме на цьому рівні створюються необхідні для суспільства життєві блага.
Актуальність вибраної теми полягає у тому, що дослідження її за окремими розділами на прикладі ЗАТ "Равіоллі" дозволяє оволодіти навиками об'єктивної та точної оцінки фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможності, перспектив подальшого розвитку, навчитися приймати самостійні, економічно обґрунтовані рішення в сфері економічної діяльності господарюючого суб'єкта, що є особливо важливим для успішного управління підприємством.
Мета курсової роботи - розробка та обґрунтування виробничої програми ЗАТ "Равіоллі", дослідження та оцінка ефективності діяльності підприємства. Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:
- проаналізувати доцільність виробництва продукції ЗАТ "Равіоллі", її конкурентоспроможність, охарактеризувати продукцію підприємства за видами;
- обгрунтувати виробничу програму підприємства та потребу в ресурсах: розрахувати потребу в основному капіталі, визначити необхідну чисельність персоналу та витрат на оплату праці, потребу в оборотних коштах;
- зробити оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Равіоллі": розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства, показників рентабельності та точки беззбитковості.
Об'єкт дослідження - економічна діяльність з виробництва пельменів ЗАТ "Равіоллі".
Предмет дослідження - основні показники виробничої програми підприємства, його фінансово-господарської діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні пропозицій щодо розробки виробничої програми, аналізу ринку та потреб споживачів, визначення напрямків діяльності підприємства з виробництва пельменей ЗАТ "Равіоллі" та шляхів досягнення її найбільшої ефективності.
При виконанні курсової роботи використано такі методи: спостережень, статистичної обробки економічної інформації, кореляційного аналізу, графічний та табличний методи подання економічної інформації, метод прогнозування економічних показників діяльності підприємства за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний, процесор MSExcel.
Курсова робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків та переліку використаних джерел.
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Дослідження ринку харчової продукції
Виробництво полуфабрикатів є найбільш індустріальною галуззю харчової продукції. Пролуфабрикати випускають тому що вони мають великий строк зберігання і розширення асортименту. Це виробництво є практично безвідходним.
Але разом з тим полуфабрикатів все більше наповнюється неякісною продукцією, яка не відповідає вимогам нормативної документації, має поганий смак та реалізується в оптовій торгівлі по низьким демпінговим цінам. Низькі ціни, швидке зростання прибутку, за рахунок погіршення якості є головним інструментом в конкурентній боротьбі. Виробники полуфабрикатів все частіше почали відходити від класичної рецептури полуфабрикатів, яке припускає використання тільки м'ясних жирів. Активно починають використовувати рослинні жири, які дозволяють знизити собівартість полуфабрикатів, в той же час їх використання веде до змін традиційного м'ясного смаку.
Оскільки на сьогоднішній день на українському ринку функціонує дуже багато виробників полуфабрикатів, для того щоб встояти в конкурентній боротьбі та зайняти відповідну частку ринку, особливу увагу ЗАТ "Равіоллі" буде приділяти якості та відповідності ціни на продукцію.
З 2010 року в Україні було вироблено 9,2 тис. т. м'ясопродуктів. Виробництво м'яса та м'ясних продуктів у 2007 році склало 119,4% порівняно з прошлим роком. У 2008 році цей показник склав 98,4%, у 2009 році - 88,6%, у 2010 році - 106,8%, у 2011 році - 105,2%. (рис. 1.1).
Рисунок 1.1 - Індекси промислової продукції за 2007-2011 рр.
Ринок напівфабрикатів в Україні має великі перспективи. Такий стан речей не можуть залишити без уваги зарубіжні компанії (в основному російські), які вивчають не тільки перспективи імпорту готової продукції, але і можливості створення власних виробничих баз усередині країни.
Як відомо, м'ясні напівфабрикати діляться на охолоджені і заморожені. Заморожені напівфабрикати складають достатньо обширну групу. Останнім часом її асортимент активно поповнюється за рахунок блюд, практично готових до вживання.
За кордоном такі продукти вже давно увійшли до повсякденного раціону, а в Україні до недавнього часу найпоширенішими м'ясними напівфабрикатами були пельмені і котлети. В даний час вибір м'ясних напівфабрикатів достатньо широкий. До них відносяться вироби з натурального або рубаного м'яса (яловичини, телятини, баранини, свинини, птаха), що не пройшло термічної обробки. В нашії країні багато фірм випускавших пельмені.
Лімо 7%
Характеристика продукції за видами
Основною продукцією, яку виготовляє ЗАТ " Равіолі ", є пельмені з говядиною та свининою. У 100г пельменях міститься: білки - 10г, вуглеводи - 14,5г, жири - 15г. Енергетична цінність повинна бути 224 ккал.
Для виробництва пельменів всіх видів застосовують м'ясо, жир, субпродукти, яйця і сировину рослинного походження - муку та цибулю.
Обвалку і жиловку м'ясної сировини для пельменного виробництва проводять по інструкціях і прийомах, вживаних в колбасном виробництві.
Субпродукти I категорії (м'ясна обрізь, серце, м'ясо з голів), використані для виготовлення пельменів, піддають обвалці і жиловці. Під час жиловки вказаних субпродуктів з них видаляють крововиливи, залози, залишки прирізі шкури, грубу сполучну тканину, кров`яні судини, лімфатичні вузли, дрібні кісточки і хрящі.
Жиловане м'ясо всіх видів і субпродукти використовують для виготовлення пельменів відразу без попереднього засолу і витримки. Характеристика підприємства
ЗАТ "Равіоллі" належить структури галузі м'ясопродуктової промисловості
Засновниками є Нікулін Олексій Валерійович і Іванов Іван Іванович. Дане товариство створене з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів учасників трудового колективу товариства.
Предметом діяльності товариства є:
виробництво напівфабрикатів;
організація оптової та роздрібної торгівлі продовольчими товарами;
придбання, оренда, ремонт та здача в оренду будинків, а також обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;
організація рекламних заходів, виставок;
проведення зовнішньоекономічної діяльності.
Покупцями та замовниками продукції є: лінія магазинів "Таврида", мережа супермаркетів "Кардинал", торговий центр "Альфон". На замовлення продукція випускається для ресторанів, барів та т.п.
Щодо перших двох покупців, то до них претензій ніяких не виникає. Вони являються досить надійними дебіторами, сумлінно виконують свої обов'язки і завжди вчасно розраховуються за поставлений товар. Щодо торгового центру "Альфон" то він не належить до тих, хто вчасно розраховується, не раз до нього виставляється претензія. Співпраця з ним буде припинена за скінченням дії контракту.
Всі покупці та постачальники знаходяться в м. Севастополь.
Підприємство співпрацює з багатьма контрагентами. Постачальниками необхідних засобів та предметів праці є: ЧП "Ліпатов", ВАТ "Корівка", ВАТ "Свининка".
ЧП "Ліпатов" є досить надійним контрагентом, тому що постачає досить якісну сировину для вироблення тіста(сіль, яйця, борошно), також постачає філе куриці. Співробітництво ведеться з даним підприємством з січня 2012 року.
ВАТ "Корівка" є також надійним контрагентом, він постачає говядину та молоко (для підготовки тіста). Співробітництво ведеться з данним підприємством з серпня 2012 року.
ВАТ "Свининка" також дуже надійне претензій ніяких не виникало. Постачає нам м'ясо свині для начинки пельменів. Співпраця триває з жовтня 2012 року.
Рисунок 1.2 -Організаційна структура підприємства
РОЗДІЛ 2.ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ
2.1 Визначення виробничої програми
Виробнича програма (річний план виробництва) - це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями. Дана програма повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та вартісних показниках), числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо.
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Номенклатура - це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент - це різновид виробів в межах даної номенклатури.
Відображаючи головне завдання господарської діяльності, виробнича програма є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів; 2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції; 3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю
Для реалізації своєї господарської діяльності у власності даного підприємства знаходиться ділянка землі, площею 1200 м2, на якій розміщені: адміністративні приміщення, виробничі приміщення (цехи), склади, виробнича лабораторія та автопарк.
В ЗАТ "Равіоллі" закуплене найсучасніше обладнання, що передбачає використання тільки правильно збалансованих рецептур, витриманих відповідно до світових стандартів. Саме тому смакові якості напівфабрикатів, зробленого на підприємстві "Равіоллі", будуть відповідати вимогливому смаку споживача і виступати міцним фундаментом конкурентноздатності готової продукції.
Виходячи із показників режиму роботи підприємства розрахуємо річний фонд роботи виробничого обладнання та річну виробничу програму підприємства.
Розподіл робочого часу на ЗАТ "Равіоллі" представлений у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Розподіл робочого часу на підприємстві ЗАТ "Равіоллі"
ПоказникТривалість роботиТривалість робочого дня, годин8Кількість робочих днів на тиждень5Кількість робочих днів у році, днів (T)240 Річний фонд часу дорівнює: Р.Ф.Ч = 240 * 8 = 1920 (годин в рік)
Підприємство випускає такий асортимент продукції: пельмені з говядиною, пельмені зі свининою.
Розрахуємо річний обсяг випуску продукції.
Таблиця 2.2 - Річний обсяг випуску готової продукції.
Назва продукціїОбсяг виробництва за добу, кгОбсяг виробництва за рік, кгЦіна за 1кг продукції, грн.Вартість реалізації продукції за рік, грн.Пельмені з говядиною493118320252958000Пельмені зі свининою558133920233080160Пельмені з курятиною623149520202990400Всього1674401760-9028560 Підприємством планується реалізація продукції у розвасофаних упаковках масою по 1000 грамів кожна.
Отже, річна виробнича програма підприємства у заплановому році складе 401760 упаковок.
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі
Аналіз господарської діяльності доцільно провести в розрізі розрахунків основних показників ефективності використання основних фондів (ОФ).
Основні виробничі фонди - засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничих процесах, зберігають при цьому натуральну форму, поступово в міру зносу переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції та служать більше одного року.
Для розміщення виробництва, буде орендована територія у 1434м2, на якій розташуються виробничий цех, складські приміщення, адміністративні будівлі, виробнича лабораторія, автопарк. Ціна 1 м2 складає 20 грн в місяць.
Для розрахунку потреби в основних виробничих фондах визначимо площу одиниці обладнання з урахуванням зони знаходження основного робітника, а також проходів, проїздів та складських приміщень.
Виробництво молочних консервів не є складною технологією. Воно включає 5 етапів: підготовка тіста, підготовка фарша, ліпка пельменів, заморозка, а вже потім відправити готову продукцію на склад.
Для виробництва напівфабрикатів необхідно закупити імпортне обладнання. Розрахуємо загальну потребу підприємства у площі виходячи з розмірів окремих об'єктів виробничих фондів.
Пельменний автомат П6-ФПВ. Площадь яку займає цей автомат складає 45 м2. тому йому треба приміщення 60 м2.
Площа пакувальної лінії - 40 м2. Також на підприємстві діятиме виробнича лабораторія, яка займе площу у 50 м2.
Приміщення двох складів займатимуть площу у 500м2. Загальна площа автопарку дорівнює 150 м2.
Площа знаходження основного робітника складає 5 м2, персонал основних робітників складає 60 чол., площа проходів - 3 м2, усього передбачається 18 проходів, тоді загальна площа їх дорівнює 54 м2.
Розрахуємо загальну площу виробничого цеху.
Sв.ц. = 54 + 40 + 50 + 150 + 60 = 354м2.
Також для здійснення виробничої діяльності підприємству необхідно мати у своєму розпорядженні приміщення для управлінського персоналу, допоміжного виробництва, інженерно-технічних виробників та службовців. Площі цих приміщень складатимуть: 50 м2 - для управлінського персоналу, 30 м2 - для службовців та інженерно-технічних робітників.
Таблиця 2.3 - Розподіл площі земельної ділянки під виробничі та адміністративні приміщення ЗАТ "Равіоллі"
Тип приміщенняПлоща, м2Ставка орендної плати за місяць, грн/м2Сума орендної плати на місяць, грн.Адміністративне приміщення80201600Виробнічі приміщення(цехи)354207080Склад сировини250205000Склад виготовленної продукції250205000Виробнича лабораторія50201000Автопарк150203000Разом1134 22680 Як бачимо з таблиці загальна площа підприємства складає 1134м2. Отже, для розміщення об'єктів, вказаних у таблиці 2.3 ЗАТ "Равіоллі", орендовано землю у 1134м2 за ціною 20 грн/м2 у місяць, таким чином, загальна орендна плата за місяць складатиме 22680 грн.
Як зазначалося вище, до основного фонду ЗАТ "Равіоллі", необхідно залучити устаткування з виробництва напівфабрикатів.
Як зазначалося вище, до основного фонду ЗАТ "Равіоллі", необхідно залучити устаткування з виробництва пельменів.
У таблиці 2.4 наведена загальна вартість об'єктів основних фондів підприємства[4].
Таблиця 2.4 - Вартість основних фондів ЗАТ "Равіоллі"
НайменуванняКількість, шт.Вартість об'єкта, тис грн./шт.Загальна вартість, тис. грн.Пельменний автомат П6-ФПВ1117,4117,4морозильна камера быстрой заморозки19393мясорубка130,530,5упаковочная машина1133133холодильна камера32472пакувальна лінія133транспорт2150300комп'ютер52,311,5меблі(комплект)82,520Всього:- 555,7780,4 Таким чином, загальна вартість основних виробничих фондів складає 780,4 тис. грн. Розрахуємо амортизаційні відрахування. Амортизацію обладнання нараховуватимемо за прямолінійним способом, а транспортних засобів - за способом зменшування залишкової вартості.
За прямолінійним способом норма амортизації обчислюється за формулою 2.1, а річна сума амортизаційних відрахувань - за формулою 2.2 [19]:
Н_А=(П_в-Л_в )/(П_в*n) (2.1)
A=П_В*Н_А (2.2)
де〖 Н〗_А - норма амортизації;
A - показник амортизації за рік, грн;
П_В - початкова вартість, грн;
Л_в - ліквідаційна вартість, грн;
n - нормативний термін дії, р
За способом прискореного зменшення залишкової вартості норма амортизації та річна сума обчислюється відповідно за формулами 2.3 та 2.4:
Н_А=((П_в-Л_в)/(П_в*n))*2 (2.3)
А_пот=З_в*Н_А (2.4)
де З_в - залишкова вартість основних фондів, грн.
Розраховані дані щодо амортизації основних фондів наведені у таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 - Відрахування на амортизацію основних фондів
Назва об'єктів основних фондівКількість, шт.Вартість об'єкта, тис. грн./штЗагальна вартість, тис.грн.Термін корисного викорис-тання, роківРічна норма амор-тизації, %Річна сума аморти-зації, тис. грн.Залишкова вартість основних фондів, тис.грнПельменний автомат П6-ФПВ1117,4117,4714,2916,77100,63морозильна камера быстрой заморозки19393520,0018,6074,40мясорубка130,530,5520,006,1024,40упаковочная машина1133133911,1114,78118,22холодильна камера324721010,007,2064,80пакувальна лінія133128,330,252,75транспорт2150300156,6720,00280,00комп'ютер52,311,5520,002,309,20меблі(комплект)82,5201010,002,0018,00Всього:- 555,7780,4 88,00692,40
Як бачимо з таблиці, загальна сума річних амортизаційних відрахувань склала 780,4. грн, а залишкова вартість - 692,4. тис. грн.
2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці
На підприємстві працює 20 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адміністративний персонал становить 5 чоловік; 6 працівників, які безпосередньо беруть участь у виробництві та допомагають йому; 2 охоронця, 2 прибиральниці, 2 водія, а також 3 IT-шника.
Оплата праці працівників здійснюються у відповідності до кількості відпрацьованих ними годин за звітний період (місяць) та тарифних ставок (окладів) за одну годину.
Розрахування чисельності основних робітників здійснювалось за формулою 2.5:
Ч_(.о.р.)=(Тшт*Впр)/Д (2.5)
де В_пр - річна виробнича програма, шт; Д - дійсний річний фонд робочого часу, годин.
Таблиця 2.6.- Витрати ЗАТ "Равіоллі" на заробітну плату
Категорія робітниківКількість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./місМісячний ФЗП, грн./міс.Нарахування до соцфондів, грн./міс. (32,6%)ФЗП с нараху-ваннями, грн./міс.Всього ФЗП з нараху-ваннями, грн./міс.ФЗП з нараху-ваннями, грн./рік.Головний Директор14500900540014676867686782404Головний бухгалтер1300060036009784578457854936Коммерційний директор1300060036009784578457854936Маркетолог1300060036009784578457854936Виконавчий директор1300060036009784578457854936IT-шники319003802280619,42899,48698,2104378,4Охорона213002601560423,81983,83967,647611,2Прибиральниця212002401440391,21831,23662,443948,8Водій213002601560423,81983,83967,647611,2працівники615003001800489228913734164808Всього20237004740284407726,236166,259208,8710505,6
Як бачимо з таблиці, витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 59208,8 грн, а в рік ця сумма складатиме 710505,6 грн.
2.4. Розрахунки витрат оборотних фондів
№ п/пНайменування сировиниНорма витрат на одиницю продукціїКількість, кг рікЦіна, грн.Вартість,рік грн.1Борошно0,18715602,51789002Філе куряче0,203040026,137943525Свинина0,212813029,25822802,56Яловичина0,232680035,159420207Яйце куряче0,0272000,964808Цибуля ріпчаста0,0286400,869129Сіль0,0135500,15532,5 Разом0,87176280,002751999,00 Розрахунки витрат на тару та пакувальні матеріали подано в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8 - Витрати на тару та пакувальні матеріали ЗАТ "Равіоллі"
№ п/пНайменування допоміжнихматеріалівКількість упаковокЦіна,грнВартість, рік грн1Мішки поліетіловані4017600,280352 Для того,щоб разрахувати мінімальний, середній та максимальний запаси використовуємо формули відповідно 2.6,2.7,2.8:
Z_min=трансортний запас (2.6)
Z_сер=транспортний запас+поточний запас (2.7)
Z_max=Z_сер+страховий запас (2.8)
Розрахунки транспортного за асу представлені у таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 - Транспортний запас сировини ЗАТ "Равіоллі"
№ п/пНайменування сировиниРічна потреба,кг Кількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Борошно71560240298,171,5447,252,51118,122683502Філе куряче30400240126,671126,666726,133309,87943525Свинина28130240117,211117,208329,253428,34822802,56Яловичина26800240111,671111,666735,153925,089420207Яйце куряче720024030,001300,92764808Цибуля ріпчаста864024036,001,5540,843,2103689Сіль355024014,79229,583330,154,43751065 Разом176280,00 9,00 11855,92845438 Розрахунки транспортного запасу допоміжних матеріалів подано в таблиці 2.10.
Таблиця 2.10 - Транспортний запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Равіоллі"
№ п/пНайменування допоміжнихматеріалівРічна потреба,штКількість робочих днів на рікДенна потреба, штПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, штЦіна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Мішки поліетіловані4017602401674116740,2334,880352
Отже, Z_min=2925790грн.
Розрахунки витрат поточного запасу допоміжних матеріалів подано в таблиці 2.11.
Таблиця 2.11 - Поточний запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Равіоллі"
+№ з/пНаймену-вання сировини Річна потреба,кг Кількість робочих днів на рікДенна потреба, шт1/2 середньо-го періодуПоточний запасміж поставками, днівКількість, штЦіна, грн.Вартість в день, грн.Віртість,рік1Мішки поліетіловані40176024016743,558590,21171,8281232
Отже, Z_сер=2925790+281232=3207022 грн
Страховий запас сировини дорівнює 5% від поточного, розрахунки подано в таблиці 2.12.
Таблиця 2.12 - Страховий запас сировини ЗАТ "Равіоллі"
№ з/пНайменування сировиниПоточний запас, кгСтраховий запас сировиниКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Борошно182191,052,5227,625546302Філе куряче5602826,13731,64175593,65Свинина4802429,257021684806Яловичина4002035,157031687207Яйце куряче1638,150,97,3351760,48Цибуля ріпчаста41120,550,816,443945,69Сіль50125,050,153,7575901,8Разом2391,798574031,4
Страховий запас допоміжних матеріалів дорівнює 7% від поточного, розрахунки подано в таблиці 2.13.
Таблиця 2.13 - Страховий запас допоміжних матеріалів ЗАТ "равіоллі"
№ з/пНайменування сировини Поточний запас, штСтраховий запас сировиниКількість,шт Ціна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Мішки поліетіловані223201562,40,2312,4878120
Отже, Z_max=3207022+652151=3859173 грн.
Розрахунки витрат на паливо подано в таблиці 2.14.
Таблиця 2.14 - Витрати палива ЗАТ "Равіоллі"
Транспортні засобиПризначення транспортного засобуСередньодобовий пробіг, кмКількість робочих днів на місяцьЗагальний пробіг за місяць, кмНорма витрати палива, л/100 кмВитрати палива за місяць, лВид палива (марка бензину)Ціна, грн./лВитрати на паливо, грн./міс.Витрати на паливо, грн./рікВантажний автомобільДля постачання продукції100880013,21056А-9210,210771,2129254,4Легковий автомобільДля перевезення директора1692033807,62568,8А-9210,226201,76314421,12
Розрахунки витрат на електроенергію для виробництва подано в таблиці 2.15.
Таблиця 2.15 - Витрати на електроенергію для виробництва ЗАТ "Равіоллі"
НайменуванняКількість, шт.Споживання потужності кВт/год.Кількість роботи на рік, годинТариф за 1 кВт/год, грн.Сума витрат на рік, грн.Пельменний автомат П6-ФПВ11,219200,741704,96морозильна камера быстрой заморозки11,419200,741989,12мясорубка10,919200,741278,72упаковочная машина1119200,741420,8холодильна камера3119200,744262,4пакувальна лінія10,819200,741136,64комп'ютер50,619200,744262,4всього 16055,04
Розрахунки витрат електроенергії на освітлення подано в таблиці 2.16.
Таблиця 2.16 - Витрати електроенергії на освітлення ЗАТ "Равіоллі"
Потужність лампочки, кВт/год.Кількість лампочок, шт.Час роботы на добу, час.Кількість днів на рік, днівТариф за 1 кВт/год., грнСума витрат на рік, грн.0,012182400,7429836,80,053282400,7445465,6Разом531675302,4
Розрахунки інших витрат подано в таблиці 2.17.
Таблиця 2.17 - Інші витрати ЗАТ "Равіоллі"
НайменуванняПотреба на добуЦіна, грн.Сума витрат на добу, грн.Сума витрат на рік, грн.Вода800,7358,414016Ремонтні роботи 5012000Канцелярія 307200Разом 33216 Калькуляцію собівартості продукції подано в таблиці 2.18.
Таблиця 2.18-Калькуляція собівартості продукції
ВитратиПельмені зі свининоюПельмені з яловичиноюПельмені курячіВсього витрат на рік, грн.Виробництво,%0,340,290,371,00 Витрати всього, грн.На один. кг продукції, грн.На одну упаковкуВитрати всього, грн.На один. кг продукції, грн.На одну упаковкуВитрати всього, грн.На один. кг продукції, грн.На одну упаковку 1. Сировина й матеріали947451,601048338,35929999,62925789,5Борошно912390,680,6877821,50,660,6699289,50,660,66268350Філе куряче------7943525,315,31794352Свинина822802,56,146,14------822802,5Яловичина---9420207,96----942020Яйце куряче2203,20,020,021879,20,022397,60,026480Цибуля ріпчаста3525,120,030,033006,720,033836,1610368Сіль362,1308,85394,051065Мішки27319,680,200,2023302,080,2029730,240,20803522. Паливо150849,681,131,13128665,91,091,09164159,91,100,20443675,523. Ел/энергія для виробництва5458,710,040,044655,96160,040,045940,3650,040,2016055,044. Ел/энергія на освітлення25602,820,190,1921837,6960,180,1827861,890,190,2075302,45. ФОП з на-рахуваннями241571,901,801,80206046,6241,741,74262887,11,760,20710505,66. Оренда приміщень92534,40,690,6978926,40,670,67100699,20,670,202721607. Амортизац. осн. фондів29919,730,220,2225519,770,220,2232559,710,220,2087999,218. Інші витрати11293,440,080,089632,640,080,0812289,920,080,2033216Разом1551999,1111,5911,61323763,9511,1911,2168894011,30,204564703,27
Розподіл витрат на постійні та змінні представлено у таблиці 2.19
Таблиця 2.19 - Розподіл витрат на постійні та змінні
Види витратПостійні витрати, грн.Змінні витрати, грн.Сировина й матеріали-2925789,5Паливо-443675,52Електроенергія для виробництва-16055,04Електроенергія на освітлення75302,4-ФОП з нарахуваннями498086,4212419,2Оренда приміщень272160-Амортизація основних фондів87999,21-Інші витрати33216-Всього966764,00633597939,26
Загальна сума витрат дорівнює 4564703,27 грн.
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства.
Розрахуємо чистий прибуток підприємства за формулою 3.1:
,(3.1)
де - валовий дохід (виручка від реалізації) за певний період; - собівартість за той же період; - сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів, - податок на прибуток[19].
Розрахунки чистого прибутку ЗАТ "Равіоллі" представлені у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1-Чистий прибуток ЗАТ "Равіоллі"
№ з/пОсновні показникиСума всього, грн.в тому числі по видах продукції:Пельмені з яловичиноюПельмені зі свининоюПельмені курячі1Доходи (виручка) від реалізації продукції90285602958000308016029904002Податок на додану вартість (20%)18057125916006160325980803Виручка від реалізації (без ПДВ)72228482366400246412823923204Повна собівартість реалізованої продукції - всього4564703,271323763,9471551999,1111688940в тому числі:- постійні витрати966764,01280361,5618328699,7622357703- змінні витрати3597939,261043402,3851223299,34813312385Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткування2658144,73770861,9728903769,20949835146Податок на прибуток558210,4161881,0143189791,5342065387Чистий прибуток2099934,34608980,9585713977,6755776976 Отже, чистий прибуток від реалізації продукції ЗАТ "Равіоллі" складає 2099934,34 грн.
3.2. Ефективність використання капіталу підприємства здійснюється за наступними критеріями:
Фондовіддача - це відношення вартості випущеної продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Фондовіддача розраховується за формулою 3.2:[17]
Фв=РП/Вок, (3.2)
де РП - вартість річного обсягу реалізованої продукції, грн.;
Вок - середньорічна вартість основного капіталу (основних фондів)
Вок = (початкова балансова вартість ОФ + Залишкова вартість ОФ)/2
Залишкова вартість ОФ = початкова балансова вартість - амортизація
Отже, отримуємо наступні розрахунки:
РП=9028560 (грн.)
Вок=(780400+692400)/2=736400 (грн.)
Фв=90285660/█(736400@ )=12,26 (грн.)
Фондоємність - показник, що характеризує вартість основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової (товарної) продукції. Обчислюють як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до річного обсягу валової (товарної) продукції. Фондоємність - показник, обернений показникові фондовіддачі, тому маємо такі розрахунки:
Фє=1/█(12,26@)=0,08 Фондоозброєність - показник оснащеності праці виробничими основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників, вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника.[12]
Фондоозброєність розраховується за формулою 3.3:
Фоз=ОФ/Чпвп (3.3)
де ОФ - середньорічна вартість основних фондів, грн.;
Чпвп - чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.
Отже, фондоозброєність дорівнює:
Фоз=█(736400@ )/█(20@)=36820(грн./чол)
Ефективність використання оборотного капіталу підприємства здійснюється за наступними категоріями:
Термін одного обороту (Тоб) розраховується за формулою 3.4:
Тоб = Т/Ко, (днів)(3.4)
де Т - кількість днів у періоді,
Ко - коефіцієнт оборотності
Коефіцієнт оборотності (Коб) дорівнює (формула 3.5):
Коб = В/Фоб ,(3.5)
де В- виручка від реалізованої продукції, грн;
Фоб - середньорічна вартість оборотних коштів
Розрахуємо коефіцієнт оборотності:
Коб=9028560/3037809=2,97
Тоб=240/2,97= 81 (діб)
4. Визначення показників рентабельності
Рентабельність виробництва визначається за формулою 3.6[7]:
Рв=П/С (3.6)
де П - чистий прибуток, грн.;
С - собівартість річного випуску продукції, грн.;
Рв = 2099934,34/ 4564703,266 = 0,46
Рентабельність основного капіталу розраховується за формулою 3.7:
Рок=Прибуток/(Середньорічна вартість основного капіталу) (3.7):
Рок = 2099934,34/736400= 2,85
Коефіцієнт завантаження розраховується за формулою 3.8:
Кз=(Оборотні кошти за рік)/Дохід (3.8)
Кз= 3037809/ 9028560= 0,34
Рентабельність оборотного капіталу розраховується за формулою 3.9:
Роб.к=Прибуток/(Сума оборотних коштів) (3.9)
Роб.к. =2099934,34/9028560 = 0,23
5. Точка беззбитковості (Тб) знаходиться за формулою3.10: Тб = Пост.в/(Ц - Зм.в.)(3.10) де Ц - ціна за одиницю товару, грн; Зм.в. - змінні витрати на одиницю продукції, грн.;
Точка беззбитковості (Тб) виробництва пельменів зі свининою:
Тб=468677,61/(23-10,4)=22615,01
Графічне зображення точки беззбитковості виробництва монолітного пінобетону представлене на рисунку 3.1.
Рисунок 3.1 - Точка беззбитковості
Точка беззбитковості (Тб) виробництва пельменів курячих:
Тб=468677,61/(20-10,04)=36127,29
Графічне зображення точки беззбитковості виробництва курячих пельменів на рисунку 3.2.
Рисунок 3.2 - Точка беззбитковості виробництва курячих пельменів
Точка беззбитковості (Тб) виробництва пельменів з яловичиною:
Тб=468677,61/(25-10,14)=19352,78
Графічне зображення точки беззбитковості виробництва пельменів з яловичиною на рисунку 3.3.
Рисунок 3.2 - Точка беззбитковості виробництва пельменів з яловичиною
Таблиця 3.2 - Доходи та витрати № з/пОсновні показникиФактична величинаПрогноз резервів підвищення ефективностіЗа рахунок зниження собівартості на 2%За рахунок підвищення ціни на 10%За рахунок раціональної організації1,0Доходи (виручка) від реалізації продукції902856099314169028560993141690285602,0Податок на додану вартість (20%)18057121986283,218057121986283,218057123,0Виручка від реалізації (без ПДВ)72228487945132,872228487945132,872228484,0Повна собівартість реалізованої продукції - всього4564703,2661719265,7664473409,2014564703,271719265,7 в тому числі: -постійні витрати135916,5058133198,1757135916,51 - змінні витрати4096025,664014105,1474096025,665,0Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткуваня2658144,7346225867,0342749438,7993380429,535503582,26,0Податок на прибуток (21%)558210,39411307432,077577382,1478709890,201155752,27,0Чистий прибуток2099934,344918434,9572172056,6512670539,334347829,5
ВИСНОВКИ
В результаті виконання курсової роботи з метою обґрунтування виробництва та оцінки ефективності діяльності промислового підприємства з виробництва будівельних матеріалів ЗАТ "Равіоллі" було виявлено наступне:
1. Виробництво пельменів є доцільним, оскільки на українському ринку спостерігається великий попит на цей продукт. Тому, ЗАТ "Равіоллі" може зайняти долю українського ринку та привабити споживача.
2. Виробнича програма підприємства передбачає випуск пельменів такого асортименту: пельмені курячі, пельмені з яловичиною, пельмені зі свининою.
3. Для розміщення виробництва підприємству необхідна площа у 1134 м2. для виробництва пельменів за сучасними технологіями.
4. На підприємстві працює 20 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими.
Витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 59208,8 грн, а в рік ця сумма складатиме 710505,6 грн.
5. Підприємством планується отримати чистий прибуток у розмірі 1982878,64. Підприємство з такої ціновою політикою та високою якістю продукції дуже швидко займе лідируюче місце серед виробників харчової продукції
6. Рентабельність продукції підприємства дорівнює 42%. Цей показник характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Рентабельність оборотного капіталу підприємства - 134%. Основного капіталу - 269%, що свідчить про ефективне використання матеріально - технічної бази підприємства.
7. З метою прогнозування подальшої діяльності підприємства були знайдені точки беззбитковості для всіх видів продукції. Факторний аналіз підприємства допоміг встановити, що найбільш важливим, для підприємства є ефективне використання сировини та ціну на неї, оскільки воно займає найбільшу частину у собівартості продукції. Найбільш ефективним фактором збільшення прибутку підприємства є підвищення ціни на 10%, яке потягне за собою збільшення чистого прибутку підприємства та підвищення рівня рентабельності.
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ
Аналіз ринку будівельних матеріалів України [Електронний ресурс] / Тенденції розвитку напівфабрикатів. - Режим доступу:http://www.souzinform.com.ua/index.ph? language=ukr&menu=schedule/210_morogenoe_led - 10.05.2011. - Загол. з екрану.
Аналітика. Фінанси. Право. [Електронний ресурс] / Огляд ринку напівфабрикатів України. 2012 рік - Режим доступа: http://www.ibeton.ru/auto.php-07.05.2012. - Загол. зекрану.
Державні стандарти України [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://standarts.net/kachestvo - 10.05.2011. - Загол. з екрану.
Економіка підприємства [Текст]: Підручник/ За загальною редакцією Й.М.Петровича. - Львів: "Новий світ-2000", 2004. - 680 с.
Баланс клуб [Електронний ресурс] / Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. "Пінобетон". Загальнітехнічні умови. - Режим доступу: http://www.balance.dp.ua/ua/news/detail/64/ - 08.05.2012. - Загол. з екрану.
Бізнес-каталог [Електронний ресурс] / Виробництво напівфабрикатів в Україні. - Режим доступу: http://www.ua- region.com.ua/kved/Ind.19 - 08.05.2011. - Загол. з екрану.
Гаєвський, О. А. Економіка підприємств [Текст]: Підручник / О. А. Гаєвський. -К.: МАУП, 2006. - 162 с.
Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.М. Мельника. - Суми: ВТД " Університетська книга", 2004. - 648 с.
Економіка підприємства [Текст]: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 3-ге, без змін. - К.:КНЕУ, 2008. - 528 с
Економіка підприємства[Текст]: Навч. посіб. / За ред.П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. - 780 с.
Черемісіна, С.Г. Конспект лекцій з дисципліни економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник/Черемісіна С.Г - С.СІБС УАБС НБУ, 2011.- 203 с.
2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
87
Размер файла
196 Кб
Теги
kursovik, avtosokhranenny
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа