close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація к уроку геометрії 9 клас

код для вставкиСкачать
Двадцять пяте листопада
Класна робота
Урок геометрії
9 –
Б клас
Учитель математики:
Овчиннікова М.Є.
Маємо в навчанні муку:
Геометрію. Науку!
Ох, не легко ж це дається:
Піфагор з віків сміється.
Теореми всі стрибають
Та доведення чекають.
Синус, косинус -
о, горе...
Нових термінів тут море!
Неможливо все це вчити,
Але як же в світі жити?
Площу треба визначати,
Коло вірно змалювати...
Все, що нині ми не вмієм
Геометрія зуміє.
То ж часу не витрачаєм
Й геометрію вивчаєм!
Думати -
колективно!
Відповідати -
оперативно!
Розв’язувати -
доказово!
Боротися –
до останнього!
Й відкриття на нас чекають обов’язково! Перевірка домашнього завдання
•
№ 224(2). n
= 12, α
= •
№ 225(2). n
= 24, β
= 360
0
/ 24 = 15
0
.
•
№ 226(2). β
=120
0
, n
= 360
0
/ 120
0
= 3.
•
№ 228(2). α
= 150
0
. Оскільки
α
= 150
°
, то 180 ∙ (
n
–
2) = 150
n
;
180
n
–
360 = 150
n
; 30
n
= 360;
n
=
12.
Відповідь.
12 сторін.
.
150
12
)
2
12
(
180
0
0
n
n
)
2
(
180
0
n
0
360
180
0
∙ (
n -
2
)
•
Яка фігура називається многокутником? Многокутник –
замкнена ламана, сусідні ланки якої не лежать на одній прямій.
•
Який многокутник називається правильним?
Многокутник називається правильним, якщо в нього всі сторони рівні і всі кути рівні.
•
Яка інша назва правильного трикутника?
Рівносторонній трикутник
•
Яка інша назва правильного чотирикутника?
Квадрат
•
Формула суми кутів опуклого многокутника.
180
0
∙ (
n -
2
)
•
Формула кута правильного многокутника.
n
n
)
2
(
180
0
•
Що називається центром правильного многокутника? Спільний центр вписаного і описаного кіл.
•
Що називається апофемою правильного многокутника?
Перпендикуляр, проведений з центру правильного многокутника до його сторони.
•
Який кут називають центральним в правильному многокутнику?
Кут, утворений двома радіусами, проведеними у суміжні вершини правильного многокутника.
•
Назвіть формулу центрального кута.
n
0
360
1. Відрізок, що сполучає дві точки кола.
1
2
3
4
5
6
2. Яка величина обчислюється за формулою ab
?
Х
О
Р
Д
А
2
3
4
5
6
3. Хорда, що проходить через центр
Х
О
Р
Д
А
П
Л
О
Щ
А
3
4
5
6
4. Сторона прямокутного трикутника.
Х
О
Р
Д
А
П
Л
О
Щ
А
Д
І
А
М
Е
Т
Р
4
5
6
5. Фігура, що складається з точки і двох
різних прямих, що виходять з цієї точки.
Х
О
Р
Д
А
П
Л
О
Щ
А
Д
І
А
М
Е
Т
Р
Г
І
П
О
Т
Е
Н
У
З
А
5
6
6. Промінь, що виходить з вершини кута, прохо
-
дить між його сторонами і ділить кут навпіл.
Х
О
Р
Д
А
П
Л
О
Щ
А
Д
І
А
М
Е
Т
Р
Г
І
П
О
Т
Е
Н
У
З
А
К
У
Т
6
Х
О
Р
Д
А
П
Л
О
Щ
А
Д
І
А
М
Е
Т
Р
Г
І
П
О
Т
Е
Н
У
З
А
К
У
Т
Б
І
С
Е
К
Т
Р
И
С
А
Тема уроку:
“Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників”
А
В
С
D
Е
F
О
Н
Розглянемо многокутник
1.Яке коло називається вписаним в многокутник?
2.Яке коло називається описаним навколо многокутника?
3.Назвіть радіус вписаного кола.
4.Назвіть радіус описаного кола.
Коло називається вписаним в
многокутник, якщо воно дотикається до всіх сторін многокутника.
Коло називається описаним навколо многокутника, якщо воно проходить через усі його вершини.
•
Розв'яжемо задачу.
n
tg
a
n
180
2
n
a
n
180
sin
2
Вид правильного многокутника
r через a
R через a
a через R
a через r
Правильний n
-
кутник
Правильний трикутник
Квадрат
Правильний шестикутник
Залежність між стороною а, радіусом вписаного кола та радіусом описаного кола для правильних многокутників.
n
tg
a
n
180
2
n
a
n
180
sin
2
Вид правильного многокутника
r через a
R через a
a через R
a через r
Правильний n
-
кутник
Правильний трикутник
Квадрат
Правильний шестикутник
Залежність між стороною а, радіусом вписаного кола та радіусом описаного кола для правильних многокутників.
3
2
3
a
3
3
a
n
tg
a
n
180
2
n
a
n
180
sin
2
Вид правильного многокутника
r через a
R через a
a через R
a через r
Правильний n
-
кутник
Правильний трикутник
Квадрат
Правильний шестикутник
Залежність між стороною а, радіусом вписаного кола та радіусом описаного кола для правильних многокутників.
3
2
3
a
3
3
a
2
4
a
2
4
a
n
tg
a
n
180
2
n
a
n
180
sin
2
Вид правильного многокутника
r через a
R через a
a через R
a через r
Правильний n
-
кутник
Правильний трикутник
Квадрат
Правильний шестикутник
a
6
Залежність між стороною а, радіусом вписаного кола та радіусом описаного кола для правильних многокутників.
3
2
3
a
3
3
a
2
4
a
2
4
a
2
3
6
a
Розв'язування задач
•
Сторона правильного трикутника дорівнює 20см. Знайдіть радіуси вписаного й описаного кіл.
•
Сторона квадрата дорівнює 16 см. Знайдіть радіуси вписаного й описаного кіл.
•
Сторона правильного шестикутника дорівнює 12см. Знайдіть радіуси вписаного й описаного кіл.
Розв'язування задач.
№1.
Сторона правильного трикутника дорівнює
20 см. Знайти радіуси кіл, вписаного в цей трикутник і описаного навколо трикутника
•
а
=
20см
•
R=
?
•
r=
?
R
r
)
(
3
3
20
3
3
cm
a
R
)
(
3
3
10
6
3
20
6
3
cm
a
r
№2.
Сторона квадрата дорівнює 16 см. Знайдіть радіуси вписаного й описаного кіл
.
а
= 16 см R =
?
r =
?
R
r
)
(
2
8
2
2
16
2
2
cm
a
R
)
(
8
2
16
2
cm
a
r
№
3
. Сторона правильного шестикутника 12 см.
Знайдіть радіуси вписаного і описаного кіл
.
R
r
a
6
=
12 см R
6
=
?
r
6
=
?
)
(
12
cm
а
R
)
(
3
6
2
3
12
2
3
cm
a
r
Завдання
Виразити довжини сторін многокутників через радіуси вписаного і описаного кіл.
І ряд –
для правильних трикутників.
ІІ ряд –
для квадратів.
ІІІ ряд –
для правильних шестикутників
n
tg
a
n
180
2
n
a
n
180
sin
2
Вид правильного многокутника
r через a
R через a
a через R
a через r
Правильний n
-
кутник
2
R
sin
2 r tg
Правильний трикутник
R√3
2r√3
Квадрат
R√2
2r
Правильний шестикутник
a
6
R
r
Залежність між стороною а, радіусом вписаного кола та радіусом описаного кола для правильних многокутників.
3
2
3
a
3
3
a
2
4
a
2
4
a
2
3
6
a
п
180
п
180
3
3
2
Домашнє завдання
П.8 (вивчити формули) № № 257(1), 265(1), 262(1) с. 60
Самостійна робота
І ряд
ІІ ряд
ІІІ ряд
№ 256(1)
№ 263(1)
№ 266(1)
№ 256(2)
№ 263(2)
№ 266(2)
№ 256(3)
№ 263(3)
№ 266(3)
Додатково:
№ 259 с. 60
Відкрийте підручник с. 60.
Перевірка самостійної роботи
І ряд
ІІ ряд
ІІІ ряд
№ 256(1)
а = 12 см
№ 263(1)
Р = 8 см
№ 266(1)
а = 2 см
№ 256(2)
а = 5
√3 см
№ 263(2)
Р = 16 см
№ 266(2)
а = 8 см
№ 256(3)
а = 18 см
№ 263(3)
Р = 48 см
№ 266(3)
а = см
3
3
2
Яке враження у Вас склалося від уроку?
Який настрій після уроку?
Яке самопочуття?
Яке відношення до пройденого матеріалу?
Яка твоя самооцінка після уроку?
Оціни свою активність на уроці.
Многокутник –
наша тема,
Що вивчали в класі ми.
Там і ламана, і коло,
І трикутники були.
На уроках розглядали
різні многокутники.
Навіть в кола їх вписали.
Потім кола в них вписали.
І задачі розв’язали.
Вивчили багато формул
На уроці ми нових:
І про сторони фігур,
І про радіуси в них.
Повторили ми сьогодні
Синуси і тангенси.
Утомились..
Але вдома з усім завданням справимося.
Автор
radavstreche
Документ
Категория
Математика
Просмотров
902
Размер файла
856 Кб
Теги
новая
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа