close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

картка вчителяБабенко

код для вставкиСкачать
д
иректор Слов
’
янського
педагогічного ліцею Слов
’
янської
міської ради Донецької області
Бабенко Оксана Анатоліївна
к
андидат педагогічних наук
учитель
-
методист, Відмінник освіти України
МОЇ ДОСЯГНЕННЯ
Я ТАК ЖИВУ
Золота
медалістка
ЗОШ
№
11
м
.
Слов’янська,
випускниця
Слов’янського
державного
педагогічного
інституту,
з
1992
р
.
по
2003
р
.
працювала
вчителем
української
мови
й
літератури
ЗОШ
№
11
,
де
проявила
себе
як
творча
особистість,
що
цікавиться
сучасними
педагогічними
методиками
й
технологіями,
передає
творчий
досвід
колегам
.
Неодноразово
брала
участь
у
фахових
конкурсах
учителів
.
З
вересня
2002
р
.
працювала
на
посаді
заступника
директора
з
навчально
-
виховної
роботи,
а
з
2005
року
стала
директором
Слов’янського
педагогічного
ліцею
.
У 2010
р
. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня «кандидат педагогічних наук» зі спеціальності «теорія та методика навчання (українська мова)» з темою «Формування інтонаційних умінь і навичок старшокласників як засіб творення усних висловлювань». Маю публікації у фахових виданнях.
З 2005 року очолює Методичну раду Слов’янського педагогічного ліцею, є членом Координаційної ради Донецького осередку Асоціації керівників шкіл України.
Має 21
рік педагогічного стажу як учитель української мови й літератури. Підготувала 13 переможців обласного й 3 переможці всеукраїнського етапів конкурсу
-
захисту науково
-
дослідницьких робіт учнів
-
членів Малої академії наук України.
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ –
МОЯ АЛЬМА
-
МАТЕР –
МІСЦЕ, ДЕ НАВЧАЛАСЯ І ДЕ ЗАРАЗ ПРАЦЮЮ СУМІСНИКОМ НА ПОСАДІ АСИСТЕНТА КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ http://slavdpu.dn.ua/
Бабенко О.А. Формування
інтонаційних
умінь
і
навичок
старшокласників
як засіб
творення
усних
висловлювань
: дис
. … кандидата пед
. наук: 13.00.02 «
Теорія
та методика навчання
(
українська
мова
)» / Бабенко Оксана Анатоліївна
–
К., 2010. –
223 с.
Статті
в наукових
фахових
виданнях
:
1.
Бабенко О. Розвиток
творчих
здібностей
учнів
/ О.Бабенко // Дивослово
. –
2001. –
№11. –
С. 28, 45
-
46.
2.
Бабенко О. Формування
навичок
творчої
самостійності
учнів
під
час вивчення
фразеологізмів
/ О.Бабенко // Рідна
школа. –
2003. –
№5. –
С. 43
-
45.
3.
Бабенко О. Плекаймо
мовну
особистість
/ О.Бабенко // Дивослово
. –
2004. –
№4. –
С. 56
-
59. 4.
Бабенко О.А. Типи
інтонаційних
помилок
в усному
мовленні
старшокласників
і
причини їх
виникнення
/ О.А. Бабенко // Збірник
наукових
праць
. Педагогічні
науки. –
Херсон, 2005. –
С. 50
-
55.
5.
Бабенко О.А. Проблема формування
інтонаційних
умінь
і
навичок
старших школярів
у сучасній
педагогічній
практиці
/ О.А. Бабенко // Гуманізація
навчально
-
виховного
процесу
: Збірник
наукових
праць
. Випуск
ХХХІ. / За загальною
редакцією
В.І. Сипченка
–
Слов’янськ
: Видавничий
центр СДПУ, 2006. –
С. 174
-
179. 6.
Бабенко О. Ліцейська
педагогіка
–
педагогіка
свободи
й
відповідальності
/ О. Бабенко // Рідна
школа. –
2006. –
№12. –
С. 41
-
42. 7.
Бабенко О.А. Молодіжні
проекти
та ініціативи
в парадигмі
громадянського
виховання
/ О.А.Бабенко, Л.В.Матюшина // Гуманізація
навчально
-
виховного
процесу
: Збірник
наукових
праць
. Випуск
ХХХ
VII./ За загальною
редакцією
В.І.Сипченка
–
Слов’янськ
: Видавничий
центр СДПУ, 2007. –
С. 148
-
152.
8.
Бабенко О.А. Формування
інтонаційних
умінь
і
навичок
старшокласників
на уроках української
мови
/ О.А.Бабенко // Вісник
Черкаського
університету
. Серія
: «
Педагогічні
науки»: Зб
. наук. пр. / Вид. від
. Черкаського
національного
університету
ім
. Б. Хмельницького
–
Вип.157, Черкаси
, 2009. –
С. 13
-
19.
9.
Бабенко О.А. Розвиток
усного
мовлення
старшокласників
у контексті
проблеми
перспективності
й
наступності
навчання
початкової
та основної
ланок школи
/ О.А. Бабенко // Гуманізація
навчально
-
виховного
процесу
: Збірник
наукових
праць
. Випуск
Х
LV / За заг
. ред. проф. В.І.Сипченка
–
Слов’янськ
: СДПУ, 2009. –
С. 299
-
303.
10.
Бабенко О. Інтонаційні
вміння
й
навички
як складова
культури
мовлення
школярів
-
старшокласників
/ О.А. Бабенко // Гуманізація
навчально
-
виховного
процесу
: Збірник
наукових
праць
. Випуск
Х
LV
І / За заг
. ред. проф. В.І.Сипченка
–
Слов’янськ
: СДПУ, 2009. –
С. 196
-
200.
11.
Бабенко О.А. Навчання
інтонаційно
виразного
мовлення
як складової
успішної
комунікативної
діяльності
старшокласників
/ О.А. Бабенко // Наукова
скарбниця
освіти
Донеччини
: Науково
-
методичний
журнал. –
Донецьк
, 2009. –
С. 35
-
40.
12. Бабенко О.А. Літературне
краєзнавство
як чинник
розвитку
особистості
учня
(на матеріалі
роботи
Слов’янського
педагогічного
ліцею
) / О.А. Бабенко // Вересень
: Науково
-
методичний
, інформаційно
-
освітній
журнал. –
2011. –
№ 3
-
4 (56
-
57). –
С. 63
-
67.
13. Бабенко О.А. Краєзнавча
діяльність
як складова
розвитку
особистості
учня
(на матеріалі
роботи
Кімнати
пам’яті
М. Петренка
Слов’янського
педагогічного
ліцею
) / О.А. Бабенко // Наукова
скарбниця
освіти
Донеччини
: Науково
-
методичний
журнал. –
Донецьк
, 2012. –
С. 22
-
25.
14. Бабенко О.А. Партисипативне
управління
як мотиваційний
компонент процесу
професійного
розвитку
персоналу навчального
закладу / О.А. Бабенко // Гуманізація
навчально
-
виховного
процесу
: збірник
наукових
праць
/ [За заг
. ред. проф. В.І.Сипченка
]. –
Спецвип
. 6. –
Ч. ІІ. –
Слов’янськ
: СДПУ, 2012. –
С. 3
-
14.
МОЯ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
15. Бабенко О.А. Розвиток
освіти
Катеринославської
губернії
другої
половини
Х
V
ІІІ –
початку ХІХ століття
/ О.А. Бабенко, А. Пірус
// Гуманізація
навчально
-
виховного
процесу
: збірник
наукових
праць
/ [За заг
. ред. проф. В.І.Сипченка
]. –
Спецвип
. 6. –
Ч. ІІ. –
Слов’янськ
: СДПУ, 2012. –
С. 112
-
121.
16. Бабенко О.А. Інтеграція
поховальних
пісень
бойків
у фольклорно
-
етнографічну
систему північної
Донеччини
/ О.А. Бабенко, Е. Набієва
// Гуманізація
навчально
-
виховного
процесу
: збірник
наукових
праць
/ [За заг
. ред. проф. В.І.Сипченка
]. –
Спецвип
. 6. –
Ч. ІІ. –
Слов’янськ
: СДПУ, 2012. –
С. 126
-
134.
17. Бабенко О.А. Методичні
рекомендації
з
організації
та проведення
практики у закладах освіти
освітньо
-
професійної
програми
підготовки
магістра
за спеціальністю
специфічних
категорій
8.18010020 «
Управління
навчальним
закладом» / О.А.Бабенко, В.М.Проскунін
–
Слов’янськ
: ДДПУ, 2012. –
79 с.
18. Бабенко О. Педагогічна
вертикаль як форма роботи
з
професійного
спрямування
старшокласників
до подальшої
педагогічної
діяльності
в умовах
загальноосвітнього
навчального
закладу / О.А. Бабенко, Н.О.Інденко
, О.О.Шутько
// Гуманізація
навчально
-
виховного
процесу
: збірник
наукових
праць
/ [За заг
. ред. проф. В.І.Сипченка
]. –
Вип
. L
ХІІІ. –
Слов’янськ
: ДДПУ, 2013. –
С. 234
-
241.
Статті
в інших
виданнях
:
19. Бабенко О. В усному
мовленні
–
сленг / О.А.Бабенко, О.А.Кравченко // Урок української
. –
2004. –
№11
-
12. –
С. 21
-
25.
Бабенко О. Слов’янський
педагогічний
ліцей
/ Інноваційний
досвід
шкіл
Донеччини
/ [
упорядкув
. Н.О.Аніскіна
]. –
Донецьк
: Каштан, 2007. –
368 с.
20. Бабенко О. Модель випускника
педагогічного
ліцею
/ Моделі
випускника
школи
в контексті
компетентнісного
підходу
/ [
упорядкув
. Н.О.Аніскіна
, О.А.Михайленко
]. –
Донецьк
: «
Витоки
», 2007. –
146 с.
21. Бабенко О.А. Формування
інтонаційної
культури
учнів
9
-
11 класів
у контексті
проблеми
компетентнісного
підходу
до навчання
/ О.А. Бабенко // Функциональная лингвистика: сб. науч
. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч
. Ред. А.Н.Рудяков. –
№ 1. Т.1. –
Симферополь, 2010. –
С. 24
-
26.
22. Бабенко О.А. На шляху до Сухомлинського
/ О.А. Бабенко / Животворча
сила педагогічної
спадщини
В.О. Сухомлинського
(Педагоги Донеччини
віддають
серце
дітям
) [За заг
. ред. Ю.І. Соловйова
, О.І. Чернишова
]. –
Донецьк
: Витоки
, 2011. –
184 с., С. 34
-
38.
23. Бабенко О.А. Эпистолярные тексты как проявление языковой культуры Слобожанщины
начала ХХ века / О.А. Бабенко, Е. Джим // Функциональная лингвистика: сб. науч
. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч
. Ред. А.Н.Рудяков. –
№ 2. Т.1. –
Симферополь, 2011. –
С. 36
-
39.
24. Бабенко О.А. Науково
-
дослідна
діяльність
учнів
як складова
їхньої
довузівської
підготовки
і
професійного
самовизначення
/ О.А. Бабенко // Лінгводидактика
: методика, досвід
, проблеми
: збірник
наукових
праць
/ [За заг
. ред. проф. В.І. Бадер
]. –
Вип.І
. –
Слов’янськ
: СДПУ, 2011. –
164 с., С.107
-
113.
25. Бабенко О.А. Проект «
Ліцейський
сад» / О.А.Бабенко // Педагогічна
скарбниця
Донеччини
: Науково
-
методичний
журнал. –
Донецьк
, 2011. –
С. 88
-
89.
26. Бабенко О.А. Професійний
саморозвиток
учителя
-
філолога
в умовах
акмеологічного
навчального
закладу / О.А. Бабенко // Лінгводидактика
: методика, досвід
, проблеми
: збірник
наукових
праць
/ [За заг
. ред. проф. В.І. Бадер
]. –
Вип.2. –
Слов’янськ
: Вид
-
во
ДВНЗ «ДДПУ», 2012. –
187 с., С. 70
-
75.
27. Бабенко О.А. Форми
роботи
з
розвитку
обдарованої
особистості
у процесі
вивчення
філологічних
дисциплін
/ О.А. Бабенко, М.В.Калмикова
// Функциональная лингвистика: сб. науч
. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч
. ред. А.Н.Рудяков. –
№ 5. –
Симферополь, 2013. –
С. 17
-
20.
МОЯ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Цікавою сторінкою професійного життя вважаю дослідження історії депортації бойків на Донеччину періоду 1951
р., що знайшло свого відображення в ряді наукових робіт з учнями та в публікаціях
КОЛО МОЇХ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ –
АСОЦІАЦІЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ УКРАЇНИ
напрям діяльності -
організація обміну інформацією про нові технології, моделі і теорії управління школою
СФЕРА МОЇХ ВІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ –
ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ, КВІТНИКАРСТВО
МОЇ ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ –
СІМ
’
Я І РІДНИЙ ЛІЦЕЙ Моя професійна мета :
Я прагну, щоб ліцей став найкращою, бездоганною школою, після закінчення якої всі діти добре знають, у чому полягають їхні талант, уміння та розумові здібності, що допоможуть їм стати тим, ким вони побажають..
Мій девіз
Бути людиною –
дертися по вертикальній стіні Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя Упродовж
8
років
мій
ліцей
примножив
свої
здобутки
як
один
із
провідних
навчальних
закладів
міста
й
Донецького
регіону
в
цілому,
традиційним
пріоритетом
якого
є
наукове
спрямування
в
розвитку
навчального
закладу,
активна
співпраця
й
співрозвиток
із
Донбаським
державним
педагогічним
університетом,
іншими
науковими
закладами
України
Ліцей
традиційно
посідає
одне
з
перших
місць
у
місті
за
кількістю
переможців
предметних
олімпіад,
у
2012
,
2013
рр
.
–
перше
місце
за
кількістю
переможців
обласних
предметних
олімпіад
.
Упродовж
14
років
учні
навчального
закладу
є
переможцями
міського
етапу
конкурсу
-
захисту
учнів
-
членів
Малої
академії
наук
України,
щороку
протягом
5
років
10
-
14
ліцеїстів
стають
переможцями
обласного
етапу,
а
2
-
3
ліцеїсти
–
всеукраїнського
етапу
цього
конкурсу
.
Загалом
таких
переможців
–
58
.
Заклад
входить
до
списку
обласних
базових
закладів
освіти,
які
опікуються
підготовкою
учнів
до
Всеукраїнських
предметних
турнірів
:
Всеукраїнського
турніру
юних
математиків
імені
професора
М
.
Й
.
Ядренка
,
Всеукраїнського
турніру
юних
фізиків
.
Стабільність
високих
результатів
учнівських
досліджень
засвідчує
ефективність
системи
роботи
з
обдарованими
учнями,
високий
фаховий
рівень
і
наукову
перспективність
педагогів,
що
дало
змогу
навчальному
закладу
посісти
ІІІ
місце
в
обласному
конкурсі
«Кращий
навчальний
заклад
щодо
роботи
з
обдарованими
дітьми»
(
2013
р
.
,
номінація
«Робота
з
обдарованими
дітьми
в
навчальних
закладах
нового
типу
й
спеціалізованих
навчальних
закладах»)
.
Педагогічний
колектив
ліцею
гідно
презентував
свій
навчальний
заклад
на
III
Міжнародній
виставці
«Сучасні
заклади
освіти
–
2012
»
(м
.
Київ),
Всеукраїнському
з’їзді
вчителів
в
м
.
Києві
;
щорічному
Форумі
лідерів
освіти
Донецької
області
.
Навчальний
заклад
узяв
участь
у
Загальнонаціональній
акції
«Флагмани
освіти
і
науки
України
-
2012
»,
що
став
уже
традиційним
рейтинговим
заходом
для
відзначення
кращих
закладів
освіти
і
науки,
чиї
досягнення
є
гідними
наслідування,
доречними
і
важливими
.
Навчальний
заклад
є
активним
членом
Донецького
осередку
Асоціації
керівників
шкіл
України,
організатором
щорічних
форумів
учнівської
молоді
області
«Молодь
Донеччини»,
Центром
професійного
саморозвитку
вчителя
Академії
педагогічної
майстерності
при
Інституті
педагогічної
освіти
і
освіти
дорослих
НАПН
України
.
Продовжуючи
розвивати
свої
найкращі
культурні
традиції,
ліцей
в
останні
роки
оновив
і
поповнив
експозиції
Кімнати
пам’яті
поета
-
земляка
Михайла
Петренка
.
Сьогодні
Слов’янський
педагогічний
ліцей
являє
собою
педагогічну
систему
відкритого
типу,
у
рамках
якої
здійснюється
його
активний
розвиток,
забезпечується
контроль
і
корекція
його
діяльності
громадою
міста
й
регіону,
активна
соціалізація
навчального
закладу,
його
інтеграція
в
громаду
міста
.
Упродовж усієї педагогічної діяльності я беру активну участь у фахових педагогічних конкурсів. Пропоную переглянути матеріали Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ ст.». Робота перемогла в номінації «Управління персоналом
»
http://www.docme.ru/doc/206543/6.
-
konkursna
-
robota
-
babenkoo
.
Маю
21
рік
педагогічного
стажу
як
учитель
української
мови
й
літератури
.
Мною
підготовлено
13
переможців
обласного
й
3
переможці
всеукраїнського
етапів
конкурсу
-
захисту
науково
-
дослідницьких
робіт
учнів
-
членів
Малої
академії
наук
України
.
Для
майбутніх
ораторів
розробила
програму
факультативу
«Інтонація
мовлення
та
основи
інтонування»
http://www.docme.ru/doc/206550/7
-
programa
-
fakul._tativu
--
v
-
avtors._k%D1%96
-
rozrobki
-
http://www.docme.ru/doc/206553/7.
-
spisok
-
peremozhc%D1%96v
-
ol%D1%96mp%D1%96ad
Твердо вірю: усі, хто йдуть за нами –
кращі нас
Оксана Бабенко
Автор
ivanenkoyu
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
113
Размер файла
12 156 Кб
Теги
картки, вчителябабенко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа