close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лабораторна робота 2

код для вставкиСкачать
Лабораторна робота № 2
Тема: Робота та діагностика локальної мережі.
Мета: навчитися налаштовувати мережевий адаптер, працювати з мережевими ресурсами, вивчити команди для діагностики роботи мережі, навчитися проводити діагностику мережі за допомогою командного рядка.
Методичні вказівки
Ідентифікації комп'ютера в локальній мережі
Для того, щоб перевірити дані про ідентифікацію комп'ютера необхідно відкрити вікно "Свойства системы".
Рисунок 1 - Діалогове вікно "Свойства системы"
Перевірка працездатності мережної карти
В діалоговому вікні "Свойства системы" для перевірки працездатності мережевої плати необхідно перейти на вкладку "Оборудование"- "Диспетчер устройств". Біля пункту мережної карти не повинно бути ніяких жовтих знаків питань чи оклику. Якщо вони є, то необхідно переустановити драйвер карти. Диспетчер пристроїв відображає встановлене на комп'ютері устаткування. За допомогою диспетчера пристроїв можна встановлювати і оновлювати драйвера апаратних пристроїв, змінювати параметри цих пристроїв і усувати неполадки в їх роботі.
Рисунок 2 - Вікно "Диспетчер устройств"
Мережеві протоколи і служби
В процесі установки драйверів мережного адаптера система Windows автоматично встановлює необхідні для роботи в мережі протоколи і служби та створює підключення до локальної мережі. Ознайомитись з властивостями створеного підключення та провести необхідні регулювання цього підключення можна з папки "Сетевые подключения", викликати яке можна кількома шляхами, наприклад: "Пуск"> "Найстройки">"Панель управления"> піктограма "Сетевые подключения". Рисунок 3 - Вікно "Сетевые подключения"
Викликавши контекстне меню для піктограми підключення до локальної мережі та вибравши команду "Свойства" можна отримати доступ до діалогового вікна властивостей даного підключення, в якому можна ознайомитись з пов'язаними з даним підключенням службами та протоколами, які установлені в системі та налаштувати служби та протоколи. Рисунок 4 - Вікно властивостей "Подключение по локальной сети"
Встановлення IP-адреси
Для встановлення статичної IP-адреса необхідно почергово на кожному із ПК мережі провести наступні налаштування: в вкладці "Общие" діалогового вікна властивостей мережного підключення. Рисунок 5 - Вікно властивостей протокол Інтернету (TСР/ІР) Діагностика мережі
Утиліта ipconfig
Ipconfig - це утиліта командного рядка для виводу деталей поточного з'єднання комп'ютера з мережею і контролю над клієнтським сервісом DHCP. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - це мережевий протокол, що дозволяє комп'ютерам автоматично отримувати IP-адресу та інші параметри, необхідні для роботи в мережі TCP / IP.
Синтаксис команди:
ipconfig/ключі
Команда ipconfig/all - відображає повну інформацію по всіх мережевих адаптерів.
Приклад виведення для Windows:
Рисунок 6 - Використання команди ipconfig/all
Утиліта ping
Ping (Packet InterNet Grouper) - це системна програма, призначена для перевірки з'єднань в мережах на основі TCP / IP. Вона відправляє Echo-Request запити протоколу ICMP зазначеному вузлу мережі й фіксує відповіді (ICMP Echo-Reply). Час між відправленням запиту й одержанням відповіді (RTT, Round Trip Time) дозволяє визначати двосторонні затримки (RTT) за маршрутом і частоту втрати пакетів. Що дозволяє побічно визначати завантаженість каналів передачі даних і проміжних пристроїв. Повна відсутність ICMP-відповідей може також означати, що віддалений вузол (або який-небудь з проміжних маршрутизаторів) блокує ICMP Echo-Reply або ігнорує ICMP Echo-Request.
Синтаксис:
ping - параметри кінцеве_імя
Кінцеве ім'я - це доменне ім'я або IP-адреса хоста.
Для збільшення часу очікування використовуйте ключ -w.
Для збільшення кількості спроб є ключ -n.
Для завдання довжини пакетів, якими опитується комп'ютер використовується ключ -l.
Наприклад, щоб опитати комп'ютер пакетами, розміром з 1 Кбайт, треба ввести команду:
ping -l 1024 100 192.168.0.2 ping -l 16384 -w 5000 -n 100 192.168.0.2
Приклад:
Рисунок 7 - Використання команди Ping
Якщо відсоток втрат менше 5% - мережею користуватися можна. Якщо більше 10% - необхідно шукати причини. Нормальний час обороту 16-кілобайтного пакету для 100-мегабітної мережі - 3-8 мс. Для 10-мегабітної, відповідно - 30-80. Утиліта traceroute
Traceroute (скорочено tracert) - це службова програма, призначена для визначення маршрутів прямування пакетів в мережах TCP/IP. Робота traceroute заснована на протоколі ICMP.
Traceroute виконує відправку пакетів вказаному вузлу мережі, відображаючи при цьому відомості про всіх проміжних маршрутизаторах, через які пройшли пакети на шляху до цільового вузла. У разі проблем при доставці пакетів до будь-якого вузла програма traceroute дозволяє визначити, на якому саме ділянці мережі виникли неполадки.
Синтаксис:
tracert - параметри кінцеве_імя
Кінцеве ім'я - це доменне ім'я або IP-адреса хоста.
Приклад:
Рисунок 8 - Використання команди Traceroute
Утиліта netstat
Netstat - службова програма, що відображає статистику протоколу і поточних мережевих підключень TCP/IP:
Рисунок 9 - Використання команди Netstat
Утиліта route
Route - виводить на екран і змінює запису в локальній таблиці IP-маршрутизації. Запущена без параметрів, команда route виводить довідку.
Синтаксис
route [-f] [-p] [команда [кінцева_точка] [mask маска_мережі] [шлюз] [metric метрика]] [if інтерфейс]]
Параметри:
* -f - очищає таблицю маршрутизації від усіх записів;
* -p - при використанні даного параметра з командою add вказаний маршрут додається до реєстру та використовується для ініціалізації таблиці IP-маршрутизації щоразу при запуску протоколу TCP / IP.
* команда - вказує команду, яка буде запущена на віддаленій системі:
- add - додавання маршруту;
- change - зміна існуючого маршруту;
- delete - видалення маршруту або маршрутів;
- print - друк маршруту або маршрутів.
* кінцева_точка - визначає кінцеву точку маршруту. Кінцевою точкою може бути мережевий IP-адреса (де розряди вузла в мережевому адресу мають значення 0), IP-адресу маршруту до вузла, або значення 0.0.0.0 для маршруту за замовчуванням.
* mask маска_мережі - вказує маску мережі (також відомої як маска підмережі) відповідно з точкою призначення. Маска мережі може бути маскою підмережі відповідному IP-адресу, наприклад 255.255.255.255 для маршруту до вузла або 0.0.0.0. для маршруту за замовчуванням. Якщо цей параметр пропущено, використовується маска підмережі 255.255.255.255.
* шлюз - вказує IP-адреса пересилки або наступного переходу, по якому доступний набір адрес, визначений кінцевою точкою і маскою підмережі. Для локально підключених маршрутів підмережі, адресу шлюзу - це IP-адреса, призначена інтерфейсу, який підключен до підмережі.
* if інтерфейс - вказує індекс інтерфейсу, через який доступна точка призначення. Для виведення списку інтерфейсів і їх відповідних індексів використовуйте команду route print. Значення індексів інтерфейсів можуть бути як десяткові, так і шістнадцяткові. Перед шестнадцатерічнимі номерами вводиться 0х. У разі, коли параметр if пропущений, інтерфейс визначається з адреси шлюзу.
* metric метрика - задає цілочисельну метрику вартості маршруту (в межах від 1 до 9999) для маршруту, яка використовується при виборі в таблиці маршрутизації одного з декількох маршрутів, найбільш близько відповідного адресою призначення пересилається пакета. Метрика відображає кількість переходів, швидкість проходження шляху, надійність шляху, пропускну здатність шляхи і засоби адміністрування.
* /? - відображає довідку в командному рядку.
Приклади:
1. Щоб вивести на екран весь вміст таблиці IP-маршрутизації, введіть команду: route print.
2. Щоб додати постійний маршрут до кінцевої точки 192.168.3.21 з маскою підмережі 255.255.255.0 і наступною адресою переходу 192.168.3.200, введіть команду: route-p add 192.168.3.21 mask 255.255.255.0 192.168.3.200
Програма Netsh
Netsh - дозволяє здійснювати локальне або дистанційне конфігурування мережевих параметрів, також дозволяє користувачу змінювати IP-адресу на його машині, а також вмикати / вимикати мережеве з'єднання через командний рядок.
Приклади:
1. Статична IP-адреса: netsh interface ip set address local static 123.123.123.123 255.255.255.0
2. Дві статичні IP-адреси:
netsh interface ip set address local static 123.123.123.123 255.255.255.0 netsh interface ip add address local 234.234.234.234 255.255.255.0
3. Видалити статичну IP-адресу:
netsh interface ip delete address local 234.234.234.234 255.255.255.0
4. Динамічна IP-адреса:
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" source=dhcp
5. Додати перший DNS:
netsh interface ip set dns "Подключение по локальной сети" static 192.9.0.100
6. Додати другий DNS:
netsh interface ip add dns "Подключение по локальной сети" 192.9.0.101
7. Відключення і включення мережевого інтерфейсу:
netsh interface set interface name="Подключение по локальной сети 2" admin=DISABLED
netsh interface set interface name="Подключение по локальной сети 2" admin=ENABLED
Завдання
1. Дослідити стан та параметри підключення до локальної мережі робочої станції, на якій проводиться робота. Звіт по результати дослідження оформите в вигляді таблиці. Бланк таблиці
2. За допомогою утиліти ping перевірте доступність хостів, мінімальне, середнє і максимальне час прийому-передачі ICMP пакетів до них. Розглянути наступні хости, у такій послідовності:
* сайт СПЕТ - spet.org.ua;
* сайт пошукової системи Google - google.com.ua;
* сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти -iitzo.gov.ua.
3. За допомогою утиліти tracert визначте маршрути прямування і час проходження пакетів до хостів, наведених в завданні 2.
4. За допомогою утиліти netstat подивіться активні поточні мережні підключення і їх стан на вашому комп'ютері:
* запустіть кілька екземплярів веб-браузера, завантаживши в них веб-сторінки з різних веб-серверів. Подивіться за допомогою netstat, які нові мережеві підключення з'явилися в списку;
* закрийте браузери і за допомогою netstat перевірте зміна списку мережевих підключень.
5. За допомогою утиліти route: * вивести на екран таблицю маршрутизації;
* додати постійний маршрут до кінцевої точки(IP-адреса хоста) і наступною адресою переходу 192.168.3.200.
* видалити доданий постійний маршрут.
6. За допомогою програми Netsh виконайти наступні дії:
* додати другу статичну IP-адресу 192.168.65.2[порядковий номер студента в журналі групи]. (наприклад номер - 1, IP-адреса 192.168.65.201; номер 11 - IP-адреса 192.168.65.211);
* додати DNS 192.168.70.1[порядковий номер студента в журналі групи] (наприклад номер - 1, DNS - 192.168.70.101; номер 11 - DNS 192.168.70.111).
* видалити другу додану IP-адресу та DNS.
Зміст звіту
1. Тема і мета роботи.
2. Результати виконання завдань з поясненнями(електронні копії виконання).
3. Відповіді на контрольні питання.
Контрольні питання
1. Яке призначення і синтаксис команди ipconfig?
2. Яке призначення і синтаксис команди Ping?
3. Яке призначення і синтаксис команди Traceroute?
4. Яке призначення і синтаксис команди Netstat?
5. Яке призначення програми Netsh?
6. Який протокол найуживаніший при побудові локальної мережі?
7. Як знайти потрібний ресурс в мережі?
8. Як надати іншим користувачам доступ до ресурсів вашого комп'ютера?
1
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
157
Размер файла
1 044 Кб
Теги
робота, лабораторная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа