close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Zadanie na diplomny proekt(5)

код для вставкиСкачать
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ
Факультет автоматизації машинобудуванняКафедра КІТ
Спеціальність інформаційні технології проектування
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Зав. кафедрою КІТ
____________ О.Ф.Тарасов
"___"____________ 2011 р.
ЗАВДАННЯ
на дипломний проект (роботу) студентові
Зазуляк Євгену Леонідовичу
(прізвище, ім'я, по батькові)
1 Тема проекту (роботи): Дослідження методів й інформаційних технологій реалізації програмних систем з використанням DSL.
Спецчастина: Розробка програмно-методичного комплексу для опису бізнес-логіки програмних систем.
Затверджена наказом по академії від 27.12.2010 р. N 07-102
2 Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) "01" червня 2011 р.
3 Вихідні дані до проекту (роботи): довідники з реалізації програмних систем, література з опису бізнес-процесів в програмних системах, література по базам даних, оглядові статті по існуючим системам опису бізнес-процесів в програмних системах.
4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): провести аналіз представлення бізнес-процесів у програмних системах, виявити основні способи представлення знань про бізнес процеси, проаналізувати існуючі програмні рішення для опису бізнес-процесів, проаналізувати бізнес-процес реалізації програмних систем, проаналізувати сучасні математичні моделі мов опису бізнес-процесів, розробити вимоги до програмного забезпечення опису бізнес-логіки програмних систем, розробити технічне завдання, розробити програмне забезпечення опису бізнес-логіки програмних систем, навести опис роботи програмного забезпечення, проаналізувати ефективність використання DSL для опису бізнес-логіки програмних систем, провести розрахунки з охорони праці.
5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень):
схематично відобразити класифікацію бізнес-процесів, показати онтологію предметної області в нотації UML, наочно відобразити способи представлення знань про бізнес-процеси, показати структурно-функціональні діаграми процесу реалізації програмних систем, діаграми показати структуру програмного комплексу, показати діаграми взаємодії модулів комплексу, навести екрані форми програмного забезпечення.
6 Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх
РозділКонсультантЗавдання видав/прийнявОхорона праціДементій Лариса Володимирівна
7 Дата видачі завдання "10" січня 2011 року.
Керівник роботи_______________Тарасов О.Ф.
Завдання до виконання прийняв_______________Зазуляк Є.Л.
К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й П Л А Н
ТижденьЗміст робіт% виконанняУсьогоПояснювальна запискаПрограмне забезпеченняГрафічна частина1 і 2Уточнення змісту дипломного проекту. Аналіз опису бізнес-процесів в програмних системах20%10%10%-3 і 4Аналіз бізнес-процесу реалізації програмних систем, розробка структурно-функціональних діаграм цього бізнес-процесу40%20%30%20%5 і 6Аналіз сучасних математичних моделей мов опису бізнес-процесів в програмних системах50%40%60%40%7 і 8Розробка спеціальної частини дипломного проекту - проектування ПМК для опису бізнес-логіки програмних систем з використанням DSL60%70%80%70%9 і 10Розробка методики розрахунку ефективності використання DSL для опису бізнес-логіки програмних систем и проведення такого розрахунку80%80%90%90%11 і 12Оформлення текстової, програмної й графічної документації90%90%100%100%13 і 14Остаточне оформлення записки. Підготовка доповіді. Одержання відкликання й рецензії100%100%100%100%
Студент - дипломник _______________Зазуляк Є.Л.
Керівник роботи_______________Тарасов О.Ф.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
22
Размер файла
23 Кб
Теги
zadanie, proekt, diplomny
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа