close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

TEMATIKA KURSOVIKh - AGRARNOE PRAVO

код для вставкиСкачать
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З "АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ"
1. Конституція України про права селян як сільськогосподарських працівників. 2. Конституційне забезпечення права селян щодо створення і діяльності суспільних сільськогосподарських об'єднань.
3. Загальна характеристика аграрного законодавства України.
4. Державно-правове регулювання сільського господарства України.
5. Поняття і предмет правового регулювання аграрного права.
6. Методи правового регулювання аграрного права.
7. Система аграрного права.
8. Правове регулювання ринкових відносин в АПК України.
9. Правове регулювання роздержавлення і приватизації в АПК України.
10. Аграрні правовідносини в умовах переходу АПК України до ринку.
11. Правосуб'єктність міжгосподарських підприємств.
12. Правосуб'єктність агропромислових, агроторгівельних та інших об'єднань, комбінатів.
13. Правове становище ВСГК.
14. Правове становище аграрних акціонерних товариств.
15. Правове становище СТОВ.
16. Правове регулювання підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств (організаційно-правової форми), заснованих на приватній (чи змішаній) формі власності.
17. Правове становище спільних аграрних товаровиробничих і переробних підприємств.
18. Правовий режим майна ДСГП.
19. Правовий режим пайового фонду кооперативного сільськогосподарського підприємства.
20. Правове забезпечення реалізації реформування КСГП та його наслідки.
21. Право членства і право засновництва в аграрному праві.
22. Права та обов'язки членів кооперативних сільськогосподарських підприємств.
23. Права та обов'язки акціонерів як учасників АСГТ.
24. Правові наслідки припинення членства в кооперативних сільськогосподарських підприємствах.
25. Право власності на майно і кошти кооперативного сільськогосподарського підприємства.
26. Право власності на майно і кошти в АСГТ.
27. Правовий режим основних і обігових засобів (майна і коштів) у кооперативному сільськогосподарському підприємстві.
28. Право власності кооперативного підприємства на землю сільськогосподарського призначення.
29. Права та обов'язки сільськогосподарських підприємств щодо використання земель сільськогосподарського призначення.
30. Юридична відповідальність власників та користувачів ділянками землі сільськогосподарського призначення за порушення земельного законодавства.
31. Право самоврядування як демократичного засобу управління діяльністю кооперативного сільськогосподарського підприємства.
32. Права та обов'язки спеціаліста сільськогосподарських підприємств.
33. Правове становище спеціаліста сільського господарства.
34. Правове забезпечення підприємницької діяльності сільськогосподарського підприємства.
35. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства.
36. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства.
37. Правове регулювання створення і діяльності підсобних виробництв і промислів в сільськогосподарському підприємстві.
38. Правове забезпечення виробництва доброякісної сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.
39. Дисципліна праці в сільськогосподарському підприємстві як засіб забезпечення ефективного підприємництва.
40. Правове регулювання оплати праці працівників сільськогосподарського підприємства.
41. Правова охорона здоров'я працівників сільськогосподарських підприємств.
42. Дисциплінарна відповідальність працівника сільськогосподарського підприємства за скоєний дисциплінарний проступок.
43. Матеріальна відповідальність працівника сільськогосподарського підприємства за майнову шкоду, заподіяну при виконанні своїх трудових обов'язків. 44. Правове забезпечення соціального розвитку села.
45. Правова природа і сутність підприємницьких правовідносин між сільськогосподарським товаровиробником і переробним підприємством АПК.
46. Аграрно-договірне зобов'язання між сільськогосподарським підприємством і м'ясокомбінатом.
47. Аграрно-договірні зобов'язання між підприємством-виробником цукрових буряків і цукрокомбінатом.
48. Аграрно-договірні зобов'язання між сільськогосподарським підприємством і молокозаводом.
49. Правове регулювання ринкових економічних відносин у сфері агробізнесу.
50. Правове становище підприємств рибної промисловості та договірні зобов'язання щодо реалізації їхньої продукції.
51. Правове становище підприємств лісової промисловості та реалізації їхньої продукції.
52. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських підприємств.
53. Органи державного правового регулювання діяльності виробничо-господарських та обслуговуючих підприємств АПК.
54. Правове становище виробничо-переробних та обслуговуючих підприємств АПК.
55. Договірні зобов'язання щодо фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.
56. Правове становище науково-дослідницьких установ.
57. Договірні відносини між науково-дослідними установами і сільськогосподарськими підприємствами.
58. Аграрно-договірні зобов'язання щодо виконання гідромеліоративних робіт для сільськогосподарських підприємств.
59. Аграрно-договірні зобов'язання щодо проведення агрохімічних робіт для сільськогосподарських підприємств.
60. Аграрно-договірні зобов'язання щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами та електроенергією.
61. Аграрно-договірні зобов'язання щодо ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників.
62. Правове становище машинно-технологічних станцій для виконання ними їхніх аграрно-договірних зобов'язань перед сільськогосподарськими товаровиробниками.
63. Правове становище міжгосподарської організації та виконання нею своїх договірних зобов'язань перед сільськогосподарським підприємством щодо капітального будівництва.
64. Правове становище акціонерних переробних підприємств (товариств) та виконання їхніх договорів з виробниками сільськогосподарської сировини.
65. Правове регулювання реалізації сільськогосподарських продуктів та олійних культур.
66. Судовий захист трудових прав членів ВСГК і АСГТ (на основі практики судів).
67. Судовий захист майнових прав кооперативних сільськогосподарських підприємств (за матеріалами практики судів).
68. Характеристика внутрішньогосподарських правових актів як джерела аграрного права.
69. Сільськогосподарські підприємства як суб'єкти аграрного права.
70. Основні положення Статуту сільськогосподарського підприємства як джерела аграрного права.
71. Правовий режим землі сільськогосподарського призначення в АСГТ (підприємстві).
72. Правові засоби охорони землі сільськогосподарського призначення.
73. Права та обов'язки акціонерів як членів АСГТ (підприємства).
74. Право самоврядування як засіб управління діяльністю ВСГК та АСГТ.
75. Повноваження вищого органу управління ВСГК та АСГТ.
76. Громадське призначення і повноваження контрольно-ревізійного органу ВСГК та АСГТ.
77. Становлення української науки аграрного (сільськогосподарського) права: (історико-правовий аспект). 78. Аграрне право, як галузь права, його історичні витоки та особливості. 79. Правові інститути аграрного права, проблеми їх розвитку. 80. Закони України як джерела аграрного права.
81. Поняття та особливості джерел аграрного права.
82. Укази Президента України у системі джерел аграрного права.
83. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права. 84. Види та юридична система локальних актів як джерел аграрного права.
85. Види і структура аграрних внутрішніх і зовнішніх правовідносин.
86. Поняття, класифікація та диференціація аграрних правовідносин як форми реалізації норм і права.
87. Поняття, класифікація і особливості суб'єктів аграрного права.
88. Загальні засади створення та ліквідації суб'єктів аграрного господарювання. 89. Правове регулювання паювання в АПК. 90. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку. 91. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в агарному секторі. 92. Правове регулювання ринку зерна. 93. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві. 94. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві. 95. Правовий статус та повноваження Міністерства аграрної політики України та його структурних підрозділів. 96. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.
97. Особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання. 98. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві.
99. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві. 100. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві.
101. Поняття, види та ознаки сільськогосподарського кооперативу. 102. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція. 103. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств. 104. Особливості банкрутства фермерського господарства. 105. Земельні правовідносини у фермерському господарстві. 106. Майнові правовідносини у фермерському господарстві.
107. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства. 108. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами. 109. Правове регулювання тваринництва.
110. Правове регулювання рослинництва. 111. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві. 112. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції. 113. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.
114. С/г кооперативи як суб'єкти аграрних правовідносин, кооперативні об'єднання.
115. Особливості реорганізації та ліквідації фермерських господарств та інших с/г підприємств.
116. Етапи аграрної реформи України та її основної складової - земельної реформи. 117. Реструктуризація колективних с/г підприємств (паювання майна КСП).
118. Особливості правового регулювання ринку с/г робочої сили.
119. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.
120. Поняття та особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства.
121. Матеріальна і дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві.
122. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів в с/г.
123. Правові умови і порядок створення с/г кооперативів.
124. Правовий режим майна, землі та фінансів с/г кооперативу.
125. Порядок створення фермерського господарства та його державної реєстрації.
126. Умови та порядок надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.
127. Державний протекціонізм фермерських господарств.
128. Трудові відносини в фермерському господарстві.
129. Правові підставі та порядок припинення фермерського господарства.
130. Правове становище сільськогосподарських об'єднань.
131. Особливості правового становища приватних (приватно-орендних) сільськогосподарських підприємств.
132. Поняття, соціально-економічна і юридична природа особистого селянського господарства.
133. Умови та порядок надання громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
134. Зайнятість членів особистих селянських господарств, їх права та обов'язки.
135. Правове регулювання спеціалізації с/г виробництва та організації його основних галузей.
136. Правове регулювання селекційної та племінної діяльності.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
177
Размер файла
52 Кб
Теги
kursovik, tematika, pravo, agrarnoe
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа