close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kursovoy tsp

код для вставкиСкачать
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В.А.Лазаряна
Кафедра "Будівельне виробництво та геодезія"
Технологія будівельного виробництва
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
"Улаштування монолітних залізобетонних фундаментів"
Виконав : студент 640 групи
Прошенко О.Ю.
Викладач: Нетеса М.І.
Дніпропетровськ 2013
1.ВСТУП
Для виконання будь-якого будівельного процесу в задані терміни та отримання хорошої якості будівельної продукції безпечними методами необхідно оволодіти опрацювувати детальний технологічний проект у відповідності до діючих нормативних документів. Його склад регламентується чинними будівельними нормами і правилами - ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва". У відповідності з цим нормативним документом у складі проекту вивиконання робіт опрацюємо технологічні карти на виконання окремих будівельних процесів. У таких технологічних картах покажемо схеми (плани та розрізи) розміщення відносно будівлі, яка зводиться, машин, механізмів та інших технічних засобів, місця розташування матеріалів і виробів, які необхідні для виконання будівельного процесу, напрямок розвитку процесу, основні способи забезпечення безпечних методів виконання робіт. Крім того, визначимо склад будівельної бригади, трудомісткість процесу та термін його виконання у вигляді графіка певної форми. Також детально опрацюємо технологію виконання процесу та операційний контроль якості, а також безпечні методи його виконання.У таблицях наводиться перелік машин, механізмів, інструменту, інвентаря, засобів підмощування, необхідних для виконання процесу, і повний перелік та необхідна кількість виробів, матеріалів і напівфабрикатів на весь об'єм робіт, що виконуються, а також найважливіші техніко-економічні показники. Підраховуючи об'єм фундаментів, вибиримо сучасні засоби їх комплексної механізації, підрахуємо нормативну трудомісткість робіт, вибиримо раціональну технологію та складемо календарний графік виконання робіт; крім того, опрацюємо та наведемо в проекті всі інші складові технологічної карти.
Вихідні дані:
Варіант будівлі :
Фундамент : Тип : стрічковий
Н1=3000 мм;
ht = 300 мм;
Вт = 1200 мм;
В2 = 600 мм.
Витрата арматури 60 кг на м3.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ ТА ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ
2.1. Розрахунок розмірів котлованів
Характерний поперечний розріз котловану для улаштування монолітного стрічкового фундаменту наведено на рис. 1.
Рис. 1
2.2. Розрахунок об'ємів і трудомісткості робіт
У комплекс робіт із влаштування монолітних залізобетонних фундаментів входять роботи з влаштування опалубки, армування фундаментів, укладання та ущільнення бетонної суміші та розборки опалубки. У свою чергу армування може складатися з виготовлення каркасів та сіток з наступним монтажем у конструкцію фундаменту або армування окремими стрижнями. Кожен вид цих робіт виконується робочими відповідних професій, але, як правило, доручається одній комплексній бригаді, в якій є робітники з відповідними суміжними професіями чи спеціальностями. Крім того в курсовому проекті необхідно також передбачити роботи з улаштування підстилаючого шару підлоги після ущільнення під ним грунту, а також улаштування монолітного залізобетонного перекриття над підвалом у варіантах зі стрічковими фундаментами (варіанти 1,2).
Розрахунок об'ємів цих робіт будемо проводити за формою в тих одиницях виміру, які задані в ресурсних елементних нормах . Розрахунок об'ємів фундаментів проводимо, розбиваючи їх на прості геометричні фігури, об'єм кожної з яких можна визначити за відомими формулами.. Оскільки в ресурсних елементних нормах одиниці виміру робіт з улаштування та розбирання опалубки, а також бетонування наведено в 100 м3 об'єму фундаментів, то визначимо об'єм в м3. Т а б л и ц я 1
Розрахунок об'ємів робіт
№
порЕлементиОд. вим-іруЕскіз та формула Об`ємПриміткиокремої частинивсіх1Нижня частина фундаментум3Vнижн=аt·bt·ht
Vнижн=(61,2·0,3·1,2)·3=66,096
Vнижн=(5,8·1,2·0,3)·8=16,704
82,8
460,26У завданні розміри вказані в осях, величина прив`язки "0"
2Середня частина фундаментум3Vсеред=a1·b1·h1
Vсеред=(2,7·0,6·60,4)·3=294,516
Vсеред=(2,7·0,6·6,4) ·8=82,944
377,46 3 Арматура кг/м3V= Vфун ·60= 460,26·6027615,6
Трудомісткості робіт із влаштування фундаментів будемо вести у табличній формі . При розрахунку трудомісткості одиниці виміру окремих видів робіт будемо приймати за нормативними документами ДБН Д.2.2-11-99, ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, ДСТУ Б Д.2.2-3:2008. У калькуляції визначимо для заданого виду фундаментів трудомісткість установки і розборки опалубки, армування окремими стрижнями діаметром 16 мм 60% від загальної потреби арматури, а 40% каркасами, трудомісткість виготовлення яких також розрахуємо, бетонування з використанням заданого способу подачі бетонної суміші (краном у баддях, бетононасосом). Аналогічно треба також визначимо трудомісткість улаштування монолітного залізобетонного перекриття над стрічковими фундаментами з армуванням окремими стрижнями. Також в калькуляції визначимо трудомісткість улаштування підстилаючих шарів підлоги з попереднім ущільнення грунту з варіантами їх конструкції, які задано в завданні .
За допомогою калькуляції працевитрат підраховуємо загальну трудомісткість робіт, що виконуються, а щодо неї і заробітну плату. 3.ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ
3.1. Технологія виконання робіт
ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ
Геодезичні роботи виконуємо відповідно до вимог діючого ДБН В.1.3-2:2010.
Геодезичні роботи є невід'ємною частиною технологічного процесу будівельного виробництва, і їх слід здійснювати по єдиному для даного будівельного майданчика графіку, пов'язаному з термінами виконання загальнобудівельних, монтажних і спеціальних робіт.
Роботи слід виконувати після передбаченого проектною документацією розчищання території:
- визначені ґрунтові кар'єри та резерви, а також постійні та тимчасові відвали;
- територія очищена від дерев та кущів;
- знесені існуючі споруди, якщо це передбачено проектом;
- прибрані валуни;
- зняти та складований родючий шару ґрунту;
- були відведені поверхневі води;
До початку виконання геодезичних робіт на будівельній майданчику робочі креслення, використовувані при разбивочних роботах, повинні бути перевірені в частині взаємної ув'язки розмірів, координат і відміток (висот) і дозволені до виробництва технічним надзором замовника.
Геодезичну разбівочную основу для будівництва слід створювати у вигляді мережі закріплених знаками геодезичних пунктів, що визначають положення будівлі (споруди) на місцевості і забезпечуючих виконання подальших побудов і вимірювань в процесі будівництва з як найменшими витратами і необхідною точністю.
Геодезичну разбівочную основу для будівництва належить створювати з прив'язкою до пунктів геодезичних мереж, що є в районі будівництва. Роботи по побудові геодезичної разбівочной основи для будівництва слід виконувати за проектом (кресленню), складеним на основі генерального плану і стройгенплана об'єкту будівництва.
Навколо котловану як мінімум по основних осях (часто на всіх інших) виконується обноска. На неї виносять осі, закріплюють і використовують в процесі зведення будівлі. При переносі з головних осей будівлі на дно котловану на обноску натягують проволоку, а на неї вішають нитку з обвісом для геодезичного інструменту. Але на обноску полягатись не можна, так як в процесі влаштування котловану або при інших роботах її могли пере двинути, пошкодити. В таких випадках слід полягатися тільки на створені знаки.
Головні осі закріплюються створними знаками, крім того виконують обноску на яку виносять головні осі. На них виконують подальшу прив'язку фундаменту до осей. Після виконання геодезичних розбивочних робіт і закріплення головних осей на місцевості складається виконавча схема і акт, який підписують представники проектувальника, замовника, підрядника і геодезист-виконавець. Геодезична розбивка передається підряднику. Всі подальші геодезичні роботи виконує підрядник. Після влаштування 0-циклу осі виносяться на обріз фундаменту, а потім переносяться з поверху на поверх по мірі зведення об'єкту. Але створені знаки бажано зберігати до повного зведення каркасу будівлі.
Закінчення всіх підготовчих робіт підтверджується актом, який складають замовник, підрядник, проектувальник, а також представник (інспектор) держнагляд охорон праці.
ОПАЛУБОЧНІ РОБОТИ.
Роботи виконуємо відповідно до вимог діючого ГОСТ 23478-79.
Опалубку виготовляють на спеціалізованому заводі і поставляють замовнику в комплекті з технічною документацією.
Опалубочні форми збираються із інвентарних елементів та встановлюються в робоче положення в відповідності з технічними правилами.
При встановленні опалубки, виконуються наступні вимоги:
- стяжки, тяжі та інші елементи кріплення не заважають бетонуванню
- основа під опалубкою була вивірена до початку її установки.
Поверхня опалубки, що торкається бетону, підготовлена для робіт. Для зниження адгезії її поверхні з бетоном використовуємо спеціальні змазки на основі нафтобітумної емульсії. Від якості опалубки залежить трудомісткість подальшого оздоблення поверхні. При ретельно виготовленій опалубці може відпадати необхідність в оздобленні поверхні. Застосування не струганої опалубки допускається в виключних випадках для конструкцій, що підлягають штукатуренню. Обшивка опалубки щільна, щоб при укладанні бетонної суміші не витікало цементне молоко.
Опалубка та риштування, що приміняються при виконанні робіт, відповідає наступним вимогам:
- мати необхідну міцність, стійкість, незмінність та жорсткість
- забезпечувати правильність форми, розмірів та взаємного розміщення частин конструкції, що зводиться
- повинна швидко встановлюватися та розбиратися без пошкодження забетонованих конструкцій
Правильність розміщення основних елементів опалубки, риштування та кріплень перевірено за допомогою геодезичних приладів. Спочатку були розмічені осі та місцеположення бокових щитів. По одній із сторін встановлені в проектне положення бокові щити і надійно закріплені. Потім монтується арматура та закладні деталі в проектне положення із закріпленням і забезпеченням захисного шару бетону. Після цієї операції монтується другий боковий щит і надійно закріплюється в проектному положенні. За станом встановленої опалубки, риштуванням та кріпленнями в процесі бетонування ведеться постійне спостереження.
АРМАТУРНІ РОБОТИ
Роботи виконуємо відповідно до вимог ГОСТ 14098-91, ГОСТ 10922-90.
Прийом арматури та арматурних виробів виконується згідно даним сертифікату, в якому вказується:
- назва заводу-виробника;
- номер партії арматури, що поставляється;
- клас та марка сталі;
- хімічний склад арматури;
- діаметр та довжина арматури;
- механічні властивості арматури;
- дата виготовлення.
В процесі зведення монолітних залізобетонних конструкцій будівельники, отримав арматурні вироби, ведуть укрупнений збір просторових каркасів, встановлюють в проектне положення їх закладні деталі та окремі стержні. Попередньо арматуру піддають механічній обробці. ЇЇ складові частини: розмотування, чистка, правка, нарізання, згинання та холодне зміцнення. Очистка стержнів ведеться ручними стальними щітками або електрощітками.
Просторова жорсткість збірних елементів забезпечена зварюванням різних закладних елементів та арматурних стержнів.
Проектне розміщення арматурних стержнів та сіток забезпечено правильно встановленими підтримуючих пристроїв, шаблонів, фіксаторів, підставок, прокладок.
БЕТОННІ РОБОТИ
Бетонування - завершальний та найбільш відповідальний етап зведення бетонних та залізобетонних конструкцій. Вони складаються з наступних основних технологічних процесів:
- приготування бетонної суміші;
- транспортування її до місця використання;
- укладка в опалубку;
- догляд за бетоном в період його твердіння та під час зняття опалубки.
Приготування бетонної суміші здійснюється на бетонних заводах. Транспортування бетону, приготовленого на заводі, здійснюється самоскидами та розчиновозами. Укладання суміші здійснюють бетононасосом Ємності, в яких перевозиться бетонна суміш, очищуються і промиваються після кожної робочої зміни.
Виконання бетонних робіт нульового циклу враховує технологію зведення надземної частини будівлі та методи виконання монтажних робіт.
В процесі бетонування з'являється необхідність розділення об'єкту на захватки. Перед вкладанням бетону в опалубці перевірено елементи її кріплення, якість очистки арматури від іржі, правильність установки закладних деталей, надійність захисного шару бетону, змазку на поверхні опалубки.
При подачі бетонної суміші в армовані конструкції висота вільного скидання до 2 м.
Бетонну суміш в опалубці вкладають горизонтальними шарами однакової товщини без розриву з напрямком вкладання в одну сторону в усіх шарах. Бетонну суміш вкладають пошарово, товщина шару 30 см. Площа робочих швів зведена до мінімуму і тим самим скорочені затрати праці. Використовуємо найбільш просту схему вкладання бетонної суміші - горизонтальними рядами.
Після тривалої перерви в роботі вкладання бетонної суміші на затверділий бетон дозволяється, після обробки поверхні робочого шва, укладання наступного шару бетонного розчину.
Для твердіння бетону в заданому темпі без значних температурно-усадочних деформацій створений відповідний температурно-вологісний режим. Відкриті поверхні бетону в суху погоду потрібно зволожувати, поки бетон не буде мати 70% проектної міцності. Змочування виконують через 10-12 годин, а спекотну та вітряну погоду - через 6-8 годин після укладання бетонної суміші. Поверхні конструкцій, на які в подальшому не буде вкладатися бетон або розчин, покриваються захисними плівками.
Термін зняття риштування бетонних та залізобетонних конструкцій визначається з дотриманням наступних вимог:
- зняття бокових елементів риштування, що не несуть навантаження від ваги конструкції, допускається тільки після досягнення бетоном міцності, що забезпечить цілісність поверхні та кромок кутів
- зняття несучого риштування залізобетонних конструкцій дозволяється тільки після досягнення бетоном достатньої міцності.
- зняття стійок та риштування виконується після зняття бокової опалубки та огляду конструкції
- завантаження конструкції повним розрахунковим навантаженням допускається після того, як бетон набере проектну міцність
- зняття опалубки, що сприймає вагу бетону конструкції, армованих несучими зварними каркасами, дозволяється після досягнення бетоном 25 % проектної міцності
- При виробництві фундаментів слід дотримувати вимоги ДБН по організації будівельного виробництва, геодезичним роботам, техніці безпеки, правила пожежної безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт.
3.2. Контроль якості
СХЕМА ОПЕРАЦIЙНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТI РОБIТ Таблиця № 3
№Операції, що контролюютьсяКолиОсоби, що контролюютьІнструменти для перевіркиРезультат контролюВхідний1Розбивка осей котловануДо початку робітМайстер, геодезистСтрічка, теодолітАкт на приховані роботи2Прийняття арматури та опалубки за сертифікатомДо початку арматурно-опалубочних робітМайстерВізуальноТехнологічний3Перевірка ромірів котловану, відміток дна і якість грунта основиДо початку монтажу опалубкиМайстер, геодезист, лаборантСтрічка, теодоліт, нівелірАкт на приховані роботи4Перевірка зварних з'єднаньДо початку монтажних робітМайстерВізуальноАкт на приховані роботи5Монтаж опалубки та арматуриДо початку та в процесі бетонуванняПрораб, майстерВізуально, теодолітАкт на приховані роботи6Перевірка якості бетону та процесу бетонуванняВ процесі бетонуванняМайстер, лаборантВ лабораторіїЖурнал робітПриймальний7Відповідність конструкцій робочим кресленнямПісля бетонних робітПредставник замовника, прораб, майстер, ГАП, ГІПВізуальноАкт готовності фундаменту для виконання монтажних робіт8Перевірка журналів виконання робіт, актів на приховані роботи, дані випробування зразків бетону
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ:
Роботи виконуємо відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-96
Контроль якості земляних робіт полягає в систематичному спостереженні за їх виконанням, перевірці відповідності виконаних робіт проектній документації. Представники будівельної організації та замовника до початку виконання земляних робіт повинні разом підтвердити розбивку споруди, виконану підрядником у відповідності з проектом та підписати відповідний акт з додатком розбивочної схеми. В процесі виконання земляних робіт необхідно забезпечити цілісність всіх геодезичних знаків, що закріплюють пункти геодезичної розбивочної основи. Знаки, що визначають планове та висотне положення осей, червоних ліній, відміток повинні встановлюватися поза зоною будівельних робіт, складування та транспортування будівельних матеріалів та в місцях, що не підлягають зсувам та осадкам.
АРМАТУРНІ РОБОТИ:
Роботи виконуємо відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-96
Контроль за правильністю встановлення арматури складається з:
- перевірки відповідності її проектного положення, а також в перевірці правильності зазначення місць скріплення перетину стержнів;
- зовнішній огляд всіх зварних з'єднань, виконаних при встановленні арматури.
Прийом встановленої арматури повинен оформлюватися актом на закриті роботи, в якому вказується номер робочих креслень, відхилення від проекту, дається оцінка якості арматурних робіт та рішення на дозвіл бетонування.
БЕТОННІ РОБОТИ:
Роботи виконуємо відповідно до вимог ГОСТ 10180-90, ДБН А.3.1-5-96
Контроль якості бетонної суміші виконують по рухомості та жорсткості бетонної суміші, відповідності міцності, морозостійкості та водонепроникності. Перевірка рухомості і жорсткості бетонної суміші повинна виконуватися на місці її виготовлення не рідше двох разів за зміну, та при укладці. Результати контролю якості бетону, бетонних та залізобетонних робіт повинні заноситися в журнал по формі, яка встановлюється для будівництва.
При прийманні закінчених бетонних і залізобетонних конструкцій або частин споруд слід перевіряти:
 відповідність конструкцій робочим кресленням;
 якість бетону по міцності, а в необхідних випадках по морозостійкості, водонепроникності і іншим показникам, вказаним в проекті;
 якість вживаних в конструкції матеріалів, напівфабрикатів і виробів.
Приймання закінчених бетонних і залізобетонних конструкцій або частин споруд слід оформляти в установленому порядку актом огляду прихованих робіт або актом на приймання відповідальних конструкцій.
Міцність бетону слід перевіряти на зразках, виготовлених з проб бетонної суміші на заводі, а також безпосередньо на місці бетонування конструкції.
ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ.
Допустимі відхилення в елементах опалубки
Таблиця № 5 4
№Елементи опалубкиДопустимі відхилення опалубки, ммдерев'янаМеталева1Щити опалубки та каркаси для них при довжині чи ширині:
- до 1 м
- більше 1м
- по діаганалі
- відхилення кромок щитів від прямої лінії
3
4
5
4
1
2
3
22Відхилення від проектного положення отворів для з'єднання елементів
2
2
Допустимі відхилення при встановленні опалубки, риштування та кріплення
Таблиця №6
№Елементи конструкції опалубкиДопустимі відхилення, мм1Відстань між опорами згинальних елементів опалубки та відстані між пов'язями вертикальних підтримцючих конструкцій від проектних розмірів:
- на 1м довжини
- на весь проліт та більше
25
752Відстань від вертикалі або проектного нахилу площинопалубки та ліній їх перетинів на:
- 1м висоти
- на всю висоту фундаменту
25
753Зміщення осей опалубки при перевірці двометровою рейкою3
Допустимі відхилення основних розмірів арматурних виробів та зварних з'єднань від проектних, призначених для монолітних залізобетонних конструкцій
Таблиця №7
№ПараметрВеличина параметру, ммКонтроль1Відхилення в відстані між окремо встановленими робочими стержнями для:
- плит та стін фундаментів
- масивних конструкцій
10
20Технічний огляд всіх елементів, журнал робіт2Відхиленняв відстані між рядами арматури для:
- плит та балок товщиною до 1м
- конструкції товщиною більше 1м
10
203Відхилення від проектної товщини захисного шару бетону не повинно перевищувати:
- при товщині захисного шару до 15 мм та лінійних розмірів поперечного перерізу конструкції, мм:
- до 100
- 101-200
- при товщині захисного шару 15 мм та лінійних розмірів поперечного перерізу конструкції, мм:
- до 100
- 101-200
-201-300
- більше 300
- при товщині захисного шару більше 20 мм та лінійних розмірів поперечного перерізу конструкції, мм:
- до 100
-101-200
201-300
- більше 300
+4
+5
+4 −3
+8 −3
+10 −3
+15 −5
+4 −5
+8 −5
+10 −5
+15 −5
3.5. Безпека праці
Роботи виконуємо відповідно до вимог діючого СНиП ІІІ-4-80*, розроблених і затверджених правил виконання робіт та технологічної карти.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Перед початком робіт в місцях, де є або може виникнути виробнича небезпека (поза зв'язком з характером виконуваної роботи), відповідальному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск на виробництво робіт підвищеної небезпеки Особа, що видала наряд-допуск на виробництво робіт, зобов'язана здійснювати контроль за виконанням відповідальним керівником робіт заходів щодо забезпечення безпеки праці.
Робітники, керівники, фахівці і службовці будівельних організацій (незалежно від форм власності цих організацій) повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттею і іншими засобами індивідуального захисту з урахуванням вигляду роботи і ступені ризику Відповідальність за дотримання вимог безпеки при експлуатації машин і технологічного оснащення покладається:
- за технічний стан машин, інструмента, технологічного оснащення, включаючи засобу захисту - на організацію, на балансі якої вони знаходяться, а при їхній передачі в тимчасове користування (оренду) - на організацію, визначену договором;
- за виконання вимог безпечного проводження робіт - на підрядну організації, що виконує роботи.
БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ РОБОТИ
Опалубку, застосовувану для зведення монолітних залізобетонних конструкцій, необхідно виготовляти і застосовувати відповідно до проекту провадження робіт, затвердженим у встановленому порядку.
При установці елементів опалубки в кілька ярусів кожен наступний ярус варто встановлювати тільки після закріплення нижнього ярусу.
Розміщення на опалубці устаткування і матеріалів, не передбачених проектом проведення робіт, а також перебування людей, що безпосередньо не беруть участь у проведенні робіт на настилі опалубки, не допускається.
Розбирання опалубки слід виконувати (після досягнення бетоном заданої міцності) з дозволу виконавця робіт, а особливо відповідальних конструкцій (по переліку, установленому проектом) - з дозволу головного інженера.
Підготовка й обробка арматури повинні виконуватися в спеціально призначених для цього і відповідно обладнаних місцях.
При виконанні робіт із заготівлі арматури необхідно:
- обгороджувати місця, призначені для розмотування бухт (мотків) і виправлення арматури;
- при різанні верстатами стрижнів арматури на відрізки довжиною менш 0,3 м застосовувати пристосування, що попереджають їхній розліт;
- обгороджувати робоче місце при обробці стрижнів арматури, що виступають за габарити верстата, а в двосторонніх верстатів, крім цього, розділяти верстат посередині подовжньою металевою запобіжною сіткою висотою не менш 1 м;
- складати заготовлену арматуру в спеціально відведені для цього місця;
- закривати щитами торцеві частини стрижнів арматури в місцях загальних проходів, що мають ширину менш 1 м При виконанні робіт з натягу арматури необхідно: встановлювати в місцях проходу працюючих захисні огородження висотою не менш 1,8 м; обладнати пристрій для натягу арматури сигналізацією, що приводиться в дію при включенні приводу натяжного пристрою; не допускати перебування людей на відстані ближче 1 м від арматурних стержнів, що нагріваються електрострумом.
Елементи каркасів арматури необхідно пакетувати з урахуванням умов їхнього підйому, складування і транспортування до місця монтажу.
Переміщення завантаженого чи порожнього бункера дозволяється тільки при закритому затворі.
Щодня перед початком укладання бетону в опалубку необхідно перевіряти стан тари, опалубки і засобів підмощення. Виявлені несправності варто негайно усувати.
При укладанні бетону з бадей бункера відстань між ниж нижнім крайом бадді і раніше покладеною бетонною поверхнею, на яку укладається бетон, повинне бути не більше 1 м, якщо інші відстані не передбачені проектом проведення робіт.
При ущільненні бетонної суміші електровібраторами, переміщати вібратор за струмоведучі шланги не допускається, а при перервах у роботі і при переході з одного місця на інше електровібратори необхідно виключати.
Робітники, що укладають бетонну суміш на поверхні, що має ухил більш 20 град., повинні користуватися запобіжними поясами.
ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ
Роботи виконуємо відповідно до вимог діючого СНиП ІІІ-4-80*
При виконанні ізоляційних робіт (гідроізоляційних, теплоізоляційних, антикорозійних) із застосуванням вогненебезпечних матеріалів, а також тих, що виділяють шкідливі речовини забезпечується захист працюючих від впливу шкідливих речовин, а також від термічних і хімічних опіків.
Бітумну мастику доставляють до робочих місць вручну у металевих бачках.
Не допускається використовувати в роботі бітумні мастики температурою вище 180 0С.
При виконанні робіт із застосуванням гарячого бітуму декількома робочими ланками відстань між ними не менш 10 м.
При готуванні ґрунтовки, що складається з розчинника і бітуму, розплавлений бітум вливають в розчинник. Не допускається вливати розчинник у розплавлений бітум.
МОНТАЖНІ РОБОТИ
Роботи виконуємо відповідно до вимог діючого СНиП ІІІ-4-80*
Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (організації) і житлового мікрорайону замовник, генеральний підрядчик з участю субпідрядників і представник організації, що експлуатує ці об'єкти, зобов'язані оформити акт-допуск Відповідальність за дотримання заходів, передбачених актом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприємства.
На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб.
Способи стропування елементів конструкцій і устаткування повинні забезпечувати їхню подачу до місця установки в положенні, близькому до проектного.
Очищення, підлягаючих монтажу елементів конструкцій, від бруду варто робити до їхнього підйому.
Елементи , що монтуються під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування й обертання гнучкими відтягненнями.
Не допускається перебування людей на елементах конструкцій і устаткування під час їхнього підйому чи переміщення.
Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи конструкцій і устаткування у висячому положенні.
Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при ожеледі, грозі, тумані, що виключає видимість у межах фронту робіт. Не допускається перебування людей під елементами конструкцій, що монтуються до установки їх у проектне положення і закріплення.
До виконання монтажних робіт необхідно установити порядок обміну умовними сигналами між особами, що керує монтажем, і машиністом (мотористом). Усі сигнали подаються тільки одним чоловіком (бригадиром монтажної бригади, ланковим, такелажником-стропальником), крім сигналу "Стій", що може бути поданий будь-яким працівником, що помітив явну небезпеку
Лінійні інженерно-технічні працівники (майстри, виробники робіт, старші виробники робіт, дільничні механіки і інші інженерно-технічні працівники) за списком посад, затвердженому керівником організації, зобов'язані періодично, не рідше одного разу на рік, проходити перевірку знання ними правил техніки безпеки і виробничої санітарії з урахуванням характеру виконуваних робіт. Позапланова перевірка проводиться при перекладі працівника на іншу посаду, а також на вимогу органів державного нагляду і технічної інспекції праці. Перевірку знань здійснює комісія, призначена керівником будівельно-монтажної організації, з оформленням запису в журналі реєстрації і в посвідченні. Посвідчення видаються під розписку.
3.6. Календарний графік виконання робіт
Цей документ є основним у технологічній карті, який регламентує терміни виконання робіт і повинен складатися за формою ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виррбництва", що наведена в табл. 7.
ЛІТЕРАТУРА
1. ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва [Текст]. - На зміну ДБН А.3.1-5-96; введ. 2009-01-01. - К.: Мінрегіонбуд України, 2012. - 85с.
2. Посібник з розроблення проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.З.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"). Ч. 1 Технологiчна та виконавча документацiя [Текст]. - К.: Укрархбудiнформ, 1997. - 62 с.
3. ДБН Д.2.2-11-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 11. Підлоги [Текст]. - На зміну СНУ-93, зб. 11; введ. 2000-01-01. - К.-Д.: Созидатель, 2000. - 29 с.
4. ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем [Текст]. - На зміну РБН 237-86; введ. 1996-09-01. К.: Держкоммістобудування України, 1997. - 161с.
5. ДБН А.3.2-2-2009 ССБП Охорона праці і промислова безпека у будівництві [Текст]. - На зміну СНиП ІІІ-4-80**; Введ. 01.04.2012. - К.: Мінрегіонбуд України, 2012. - 94 с.
6. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции [Текст]. - Взамен СНиП III-15-76, СНиП III-16-80, СНиП III-18-75, СНиП III-17-78, СНиП III-19-76, СН 420-71, СН 393-78; введ. 1998-04-01. - М.: ГУП ЦПП, 1996. - 192 с.
7. ДБН В.1.3-2:2010. Геодезичні роботи у будівництві [Текст]. - Введ. 2010-01-21. - К.:, Мінрегіонбуд України, 2010. - 70 с.
8. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты [Текст]. - Взамен СНиП 3.02.01-83*, СНиП III-8-76, СН 536-81; введ. 1996-01-01. - М.: ГП ЦПП, 1996. - 120 с. 9. ДСТУ Б Д.2.2-1:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Збирання і розбирання опалубки [Текст]. - На заміну ДБН Д.2.2-6-99 в частині норм 6-1-2 - 6-1-13; 6-1-20; 6-1-22 - 6-1-23; 6-14-1 - 6-14-14; 6-15-1; 6-16-1 - 6-16-12; 6-17-1 - 6-17-17; 6-18-1 - 6-18-6; 6-21-1; 6-22-1 - 6-22-6 та груп 50-58, 60-62; введ. 2008-02-28. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 41 с.
10. ДСТУ Б Д.2.2-:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Арматурні роботи [Текст]. - На заміну ДБН Д.2.2-6-99 в частині норм 6-1-2 - 6-1-13; 6-1-20; 6-1-22 - 6-1-23; 6-14-1 - 6-14-14; 6-15-1; 6-16-1 - 6-16-12; 6-17-1 - 6-17-17; 6-18-1 - 6-18-6; 6-21-1; 6-22-1 - 6-22-6 та груп 50-58, 60-62; введ. 2008-02-28. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 52 с.
11. ДСТУ Б Д.2.2-3:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Бетонні роботи [Текст]. - На заміну ДБН Д.2.2-6-99 в частині норм 6-1-2 - 6-1-13; 6-1-20; 6-1-22 - 6-1-23; 6-14-1 - 6-14-14; 6-15-1; 6-16-1 - 6-16-12; 6-17-1 - 6-17-17; 6-18-1 - 6-18-6; 6-21-1; 6-22-1 - 6-22-6 та груп 50-58, 60-62; введ. 2008-02-28. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 16 с.
12. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри. Технічні вимоги [Текст]. - Замінює ГОСТ 25573-82; введ. 1998-11-25. - К.: Держбуд України, 1998. - 69 с.
13. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования [Текст]. - Введ. 1980-01-01. - М.: Госстрой СССР, 1978. -9 с.
14. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности [Текст]. - Замінює ГОСТ 15548-70; введ. 1978-01-01. - М.: Издательство стандартов, 1978. - 26 с.
15. ГОСТ 12.4.059-89. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия [Текст]. - Замінює ГОСТ 12.4.059-78; введ. 1990-01-01. - М.: Госстрой СССР, 1990. - 9 с.
16. ГОСТ 12.4.087-84. Каски строительные. Технические условия [Текст]. - Замінює ГОСТ 12.4.087-80; введ. 1985-01-01, зі змінами 1997-11-27. - М.: Госстрой СССР, 1997. - 9 с.
17. ГОСТ 12.4.089-86. ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия [Текст]. - Введ. 1988-01-01. - М.: Госстрой СССР, 1988. - 7 с.
18. ГОСТ 12.4.107-82. ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования [Текст]. - Введ. 1983-01-01. - М.: Госстрой СССР, 1983. - 5 с.
19. ГОСТ 21807-76. Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб.м для бетонной смеси Общие технические условия [Текст]. - Введ. 1977-01-01. - М.: Госстрой СССР, 1977. - 6 с.
20. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия [Текст]. - Введ. 1979-07-01. - М.: Госстрой СССР, 1979. - 5 с.
21. ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия [Текст]. - Введ. 1989-07-01. - М.: Издательство стандартов, 1989. - 8 с.
22. ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия [Текст]. - Введ. 1987-01-01. - М.: Издательство стандартов, 1987. - 4 с.
23. НПАОП 0.00-1.01-07. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Наказ Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
24. НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Наказ Держгірпромнагляду від 27.03.2007 №62 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/. 25. НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. Наказ Мінпраці України від 05.06.01 №252 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dnaop.com/html/1273.html.
26. НПАОП 0.00-4.05-03. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 №1631 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/. 27. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.05 №15 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
28. НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 №9 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
29. НПАОП 0.00-5.03-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 №135 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
30. НПАОП 0.00-5.04-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 №135 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0372-95.
31. НПАОП 0.00-5.06-94. Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 №107 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
32. НПАОП 0.00-5.07-94. Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 №107 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
33. НПАОП 0.00-5.20-94. Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 №107 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
34. НПАОП 0.00-6.02-04. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 №1112 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
35. НПАОП 0.00-8.24-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.05 №15 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
36. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 №4 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/.
37. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок. Наказ Мінпраці України від 21.06.01 №272 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/. 38. НПАОП 45.2-1.11-97. Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 1.06.97 №58 [Электрон. ресурс]. Режим доступу:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7uqlJ7M-uoAJ:www.budinfo.org.ua/doc/1100099.jsp+%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F+45.2-1.11-97&cd=3&hl=ru&ct=clnk&client=opera.
39. НПАОП 45.2-3.01-04. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 17.05.04 №129 [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/. 40. ППБ-05-86*. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dbn.com.ua/. 41. Технологія будівельного виробництва [Текст]: підручник / В.К. Черненко, М.Г. Ярмоленко, Г.М. Батура та ін.; за ред. В.К. Черненка, М.Г. Єрмоленка. - К.: Вища школа, 2002. - 430 с.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
142
Размер файла
756 Кб
Теги
kursovoy, tsp
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа