close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Pharmaceutische Bemerkungen.

код для вставкиСкачать
-
39 -
gifrig rvirft, u n b and, freie .Wef(iure
aorfainmt, fo luirb biefe bie Z%rPilng
teub t r C J l p .
mif4tr 9Ztgtn66 grnannt
aarbc bt~ridjnermtrbtn.
50
iinb
baiin in6btfonbtre
na4 bcr
3.
%?on 32 Undtn fbiipic$tr Fol. sennae murbtn a i t r Unjrn
B t i t I t u n b tint Un3c f k i n t r Ottinc abgtfonbert cue fit 311ni
3lufaer btnuet mtrbcn fonnttn; ndeflbern otrlorcn fie nod)
t i n t r t i 4 l i 4 t U n p am O t t u i 4 t btini Zrobiicn. !Elit oft
gtf4itbt td abtr, bag bic O r t i n t , bit p4 immer linter bcng
ftlbtn befinben ,. n i 4 t aniIgtfii4t mtrbrn, Wobord) bad piib
atr fanbig mirb. €3ill aiiffautnb8 bdfl in ft-incr (Pbarmar
copoc b i t Ibfonbtriing btrfrfbtn btnirrft mirb. e o U t t Ft
mit o b t r obnt BticIc gtffofitn rrerbtn ? 2 m Icljttrn ~ P i(€
U
t d bann tin Smi$acrbd[tnip, iurnn in btn mtbrffrln Z a p
bad Pulv. fol. sennas in bcr Uiip niir 3 bi$ 1) JCrtu3er bJbtr
angtftet ifl, afd bit ganjtn, inbtm bann ia f4on btinabc
atel utrlortn grbt, cbc fit ;u Ropen angtfangtn merbtn.
3.
3 n bet britttn 9liidgobt btr Vrtiip. Pbarmaccpot brr
finbet fi4 bti Alumen crodum bic b t m t r f u n g : l i t Ferro
,
non inquinatum. D a d beifit boo btinabc fo oirf fagtn,
afd bap tr cupro inquinatum ni@t VorC8mC. 3n b e t ncucn
oitrttn %udgabt finbet fi4 nunmob1 bicfc b t m t r f a n g , inbrtn
(6 ba beifit: ,,Ferrn non nirnis sit inquinatum et a
-
cupro omnino liber etc.
5% baptrf4c gbarmacopoc
bat bitftn Ltmflanb b t p r du loilrbigtn gtmupt, inbtm fie
tintn Alumen depuratum nut a k i n durn mebicinifc$cn
8 t b r a u 4 utrmtnbtt toifltn mill. Q$ if um fo mtbr dw bets
tounbtrn, bag bitfcg ni4t biniiet Wurbt, ba bod) Alumen
usturn, mad bodj fap nic aon tinem l r d t atrf@ritbtn mirb,
unttr btn Prdparattn aufgtfilbrt ifl. Qd IbfIt p@aUtnfaUd
barin ciiic &Itf4uIbigung finbtn, bag uicUti4t in bet 8 t r
gtnb btrlind ftItta riu ciftn I unb fupfctbaltigcr l l a m a
oortominrn mag.
-
51
-
4.
mrnn t d f r i f 4 uub oorfi4tig aud:
g r f 4 m o f p worbrn ilt, dridjntt ~4 auger frintr s a r t b r i t
no4 babarcfl atld, bag td 3 a b t r l a n g Vtbtn ?am, obnr im
D a d Axungia cani8
minbrflen ranjig j U wtrbtn.
5.
34 glaubt, bag, urn oitl $ a r j and btr Rad. jalappae
Ju crba!ttn, aitlmebc ron ber O i l t r btr !BBurjtI abbdngt,
ald uon brr Y r t , t d ju bereittn. n i t anbrrn 'Borten, bag
bit Quantitft brd $arjtd ganj unabbdngig ip uon brr b r r
rrirungdmttf)obt, fobalb nnr bit B U r j t l tdUig trf4dpft
toicb, wad b u r 4 jrbt %etboBr trrridjt mrrbtn fmn; bag
abrr bit r i n t m r t b o b r uor bet! anbrrn rdbFdjtlidj brr !?eicbr
rigreit, b t r !?fu6filbrllng, b e t bertitUllg unb brr Dtionor
m i t %orjug urrbirnt. 34 gate bad 3alapprnbarj Jfter be0
r r i t r t ; fql jrbrBma1 bnbri na@ eintr anberit m e t b o b r p a r r
briter ilnb f q l itniner glcicbe llRenge einod binlbngli@ audi
getrocfnrtrn, pulvor 1 unb rjtractfrricn $arjeS trbdItrn,
nJniIi4 inimer nabe o n 16 Unjen auB ban f r d ~ a f a 4 e n@el
m i 4 t t i n t r guten 2BUrjtI.
6.
Sn manc$eti Q o t b t l t n ifi man b e t m e i n u n g , bag td
brflrr reg, bit ,jum y i i l u r r brlfimmtc Gilfjbol~lrcur~t[uot
brm Zrodnrn ganf Bilnn JII f4nribrn, urn tin fafrrfrtitd
g u l u t r ,ju befommtn, mrintnb, bag bit fo ?urJ g t f 4 n i t t t n c
safer F4 no4 ftrnrr biitdj B t o g r n atrfilrdt, load mob[
au@ btr Tau, abet in btm SOZaafit ip, bag bad g'ulurr b o 4 frinr
fafrrig loirb. Befitr atrfdbrt man, fit blod grob ju art0
fcbnribtn, pr n i a t jir weit abgtflogrn unb bad trbalttnc
Yulvrr not$malb lric$t b u r 4 tin ctma8 grbbrrtd Bitb laU0
fen pa Iaflcn.
'1Bad sorbrt aon bcr Brrunteiniguttg btB Pulp. fol.
4 *
sennae b n r 4 tingtlaufrnt firflo~tneGtcint grf,igt mar, urrs
bitnt no4 mrbr btrdtffi($tigt au m t r b t n bti bcm Pulv. rad.
valesane. mtnn a U @ m i t i I i 4 bie ftifd)C ???3iir~tIuor bcm
Zrodntn no# l o forgfdltte oon crbigcn unb fanbigtn !Xbtir
grfdubtrt murbc, fo pnb bo4 no4 ffrtd (0 UitIc batin,
lint bad 9 U l U t r ftbr trbig nnb fanbig p
,a macben, toad aud)
in fcbr aiclcn $potbr?tn gtmifl b e t Baa ip. man Cann bit
%urdtI odaig rcinigtn, mtnn man fic rtroa 24 dtwnbtn
audgcbrritrt in bcn RtUrr Icgt, nadlbcm in tincm mdrfer
bur($?tult, bad rl)iiIutr b u r 4 tin ~ f c r b t p u l u t r f i r boon b e t
gan3tn Burp1 rtinigt, abf4Idgt unb bitfr na4brr trodart,
inbtnt fo b i t crbigtn a b r i k . f i 4 utr?lrinrrn,, rodbrtnb b i t
ftu@ gttuorbtnt Burp1 ni4t du gulotr wirb.
Itn
8.
%ti
btm auat
Yulvtr brffimmttn Yni8 itnb $cnr$tI ip
b i t 9Icinigung oon B t a u b , attilrtn, B a n b unb Bmmtns
b8Utn tbtnfaUd notbmrnbig , birr ip t d abrr fcbiuirrigtr.
D i e Baamcn mdfitn trfi abgtfitbt, bann au6gefd)ioungtn
unb btrnad) audgtkfrn totrbtn.
9.
b i i r d p u d foUtc t d abet n i a t Utrt~adjfbffigtmerben,
jcbcdmal btn Semen Lycopodii bard) till Slorfirb laufen du
Iafltn. Btmig t i n t fcbr fItinr unb ltir$tc 98milbr! S1Ber cd
ic immcr gctban bat, mirb ffrtd gtfunben babtn, mtI&
!lXtnp ganj frinrr, aud) gr6prtr Saftrn fictd ~urildbltir
ben. man btnic fit$, mtI4cd ISnben, S c i b t n unb B 4 m t r j
birft i n btntn obnrbin f40nmunbrn ZbriIen brim B t b r a u 4
urrurfacfp mdgtn. Wd@tc bod) bad nit ocrnadjIbfFgt wrrr
bcn.
10.
%rt Id@ p4, bad ffrtd binnrn p t i bid brri
2ageu rrfolgrnbc 12I3titlmerbcn btd gut au6grIaficntn, in
BapreIw gegoftntn $ammrfd s unb %inb$tafyd ct?ldrrn 1
%iifm d 4 c
sann
53
-
daucrfloff in fo furdcr s e i t bit eanjc m a r e
8 . in einem $anen lirgcnbcn Xafel but4bringcn?
bet
Ciittr J.
11.
Be Btbdrt du bcn n i g t fdtcnen Jtunflgriffen bcr
IDZatcr
rtafiflen, in Storax liquida !Bafet cinjufnetm. DUB
man fo ba6 ??l3affer f i r Storax bejabfen mu@, mb4tc n o 4
angtben; antin tin foI4er Storax aiebt [ti@ GdjimmeI unb
fann bann anbrau4bar tucrben. B6 btrau8 ju befommen
brauc@t man benfelben nut in marmen B a f e r in bem S e f J B
piefftn au Iaien, mo baan nu4 bem B r f d t e n baftlbc fei4t
abgrIafen tuerbtn fann.
12.
(%en aorddgIic$cn Acerum rosarum crbdIt man, wenn
man btm aug jrif4tn Flor. rosar. au6gcprtf3ttn @aft belt
Eritttn o b t t a k t t n X4eifAcet. concentr. (ie nu4 ber Btdrfc
bcfclben) dumirat.
13*
73
Yfunb frir4e Flor. lamii alb, gaben mir an lrdllig
lufttrobcncn 1 gfunb. 83 Qfunb Florer primul. veris
gabtn mir 15 Unden unb 126 Yfunb frifd)ee Herba card.
l m c d . 83 gfwnb tbcnfaU8 odUig Iufttrotfnee h u t .
11)-
J
g4t Unjcn ftir4 erbaItcnc~Dpium aertoren bur@ batl
U Z1)ulvcrn
~
adtbige Budttobncn ncun a e a q m e n .
'5.
Ed bIieb mir einfI tine Smijtur, bcflefjenb autl ~ I U i i j e
China regia, 3 Unde Rad. salep. JU a 4 t Unjra Colatur
g t f o 4 t unb mit anbcrtljdb Unjcn SucPer unb 3 D r a e r n a
Elix. acid. Haller. unabgebolt flebcrt unb tourbe ju bcn
llnreiutn BIbfern grpelft. Gcc@$r a g e na4ber murbe ba6
@[a6 gt6ftttt.
Dcr Snljalt aerbreitcte einen itberau6 ange:
t1et)mcn erquibrnben geipigcn @em@, ioie i4 ibtt no4 f w t i
9 t r o Q a lptte.
-
54
-
16.
Kali carbon. bri brr brrritung
b d Aquae norum aorantiorum , mrIc$rd in brr brtttcn l u d r
gabc err yrruflifcbcu gbarmacopoc uotgcfcWirbrnunb au@
in bir nruc oirrte gudgabr bbrrgrgaagrn it?,rinrn rntr
fd)irbrnra %uQrn anb sefd)ra?
e a t brr sufag UOR
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
213 Кб
Теги
pharmaceutisch, bemerkungen
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа