close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ueber die vierte Ausgabe der Pharmacopoea Borussica.

код для вставкиСкачать
-
310
-
-
311
-
Aconitum. Bcm A, neomont. Willd. (StSrke ltnb
Reichenh. ifi brr %ordug gegrben vor btn dbrigrn %rtrn.
B i e QefFf4e pbarmafopoe bat bicfc g f l a n p a[$ A. d a tum Salisbury aufgcfitbrt ;bie baietfdlc bat no# Ib e c a n#
b o I I c , A. vulgare , Neuhurgense , panicnlatum iinb
tauricum. e$ fdnur bie mifbmadjfenbc 5JJ)panic, ni4t
bic cuttiairte, ~cnomtntnmerbrn. e6 ip aUerbing6 mob[
voryt&$tn, bie rrcilbmacbfenbe p)pande i n brn Irineifcbnfj
Patt ber cultioirton aufgutcbmen; bo@ bin idj librrdeugt,
baa in eintm greignetm boben CUltiUirttB Aconitum audj in
frinen Birfungcn nidjt befonbertl naqftebrn merbe, unb
trkl[ei@t Fnb felbft bie meilfen !hluenbungen mit A. cnltum
ficma&t Worbcn, Ba biefe 9)pandc f@on feit Iangen s e i t r n
k b d r t e n cultbirt unb p m Zqneigebraucf) benuqt morben
ifl. Binb bie bllftter, Wie pe 8. 93. bei brr Xittctur be3
nu@ werlen, gut getrobnet, fo merbrn pe fi4 Ibngrr ale ein
Ejat)r crbalten. rUu6 ghube idl n i q t , baf bie b1aubIJt)enr
brn !kOniten pf)febr mefentliib bon einanber in !&jug auf
ibrr BirPwng nnterr4eiben mtrben. C$foU ba$ Sraut mit
ben BIumrn gefammelt merben. ,i3medmd@igrr (@tint e$
mir, ba$ 8 r a u t du nebmen, wenn bie !"men
aufbttigen
woUctt. bei ben oieIfa4en abmcitf)enben b o t a n i f d p Smeir
nungen Jber ba8. rrcabre Aconit. Napelha. unb iibtr ba$ A.
NapelIur Stork, Houtt., A. neomont. Willd. , A. medium Schrader 11. f. m. lt)brr tine gute f3ipnonpaiP bier
@fi ni4t am unrrc$tcn O r t c fiewefen.
A125 Cepae et sativi bulbi Fa& nur nat&ntIi& dnfs
srfilbrt, tea$ auq bixrei4te.
Aloe lucida. P i c %foe l d r b ni4t allcin ma Aloe
spicaf. Thunb. $emonnen, fonbcrn aon mrbrtren anbern
%rten. A. fruticosa Lam., A. vulgaris Ducand. A.
perfoliata Lam. (Succotrina Haw,), Ibir Pcberr unb
%oflalor Fnb nidjt oufgcnolnmcn, bo fie b o 4 , dei in btr
-
313
-
Angurtura cortex. %ti btn U n # r f ~ e i b u o $ d f e n n ~ e i ~ e ~
oor btr falfrbcn b3tte uud, bie Weaction be6
btr b 4 t t n
fdmrftlfauren e i f t n a , bie bed fafpcterfauren Eilberd nadl
illo 4 1 o f f tiner &%mdbitl!ng ofrbitnt.
Anisurn. Oleurn. b a 8 fptcififtbe @etDi4t iff JX 0,937
mat)rf@einlidj b r i f f 0 n'd 2fiigabe bepimmt; id, funb bafftb
be nut tucnig grdder 0,9953. %abrfcbthIicb rdbren biefe
biffrrendtn aon bent aerrcbiebenen Bebalte a n %ni$fampbtr
firr, totlaen bad 9 e I tntbdft, ba biefer nnd, o o n $ a 11 fs
fit r c bei btr getodbriIi~enXemperatur fcbilrtrer ald BaF
frr ip.
Anisurn rtellatarn. Dbloo41 n a 4 X i t n b r r g Von
mebretea l r t t n oon Illicium ber d a m e eingefammelt
mrrbea foU, fo fdjeint bo@ nad) Dr. u. b i e b oPb befun3
bere Illicium anisaturn a16 9Xutterppan je btd Bternanid
angrfebtn tuerben ju milflen.
Arnica. Flores. 9 i e %[linten Fnb rfidii&tlidl bet
g a t b e Iutei genannt, fie bbtten nber beficr aurantiaci o b t r
aielmebr aurei genannt tlrtrben tdnnen. B e i ben '8ettuedp
felungen bdtte 1104 auf eitiiqe anbere q f l a n j e n al8 b[oS auf
h u l a brittanica anfmaEfatn gema&t, a n 4 b i t Reinbeit
bct ~ ~ u m lron
e n SSnretten[aruen empfoblen tuerben fJnnen.
Artemisia. Radix. D i e %3urde[n toerbtn na@ Jiu f es
la n b in ber !DZitte be6 actoberd audgegraben, na4, b u r s
b a 4 Cann ed audj int arlfbiabre grfd)ebea; fie fulIen abtr,
rooraaf %ildfii$t.bdtte genommen ctrerben tdnnen, ni@t abr
gtmafd)en, fonbern blod im Beattrn gotrodnet unb bnrctl
I b p l n h e n aon anbdngenben UnreinigFciten befrriet toerben ;
rud) C i t t c gIcidjfal(6 bttnerft ivotrben mdflin, bat3 b i t fiaupts
mnrarl durn %rjneigebrau@ JW oertgerfen Mnb uwr bie &fern
a n p m t n b r n foon.
Aurant. flotum Oleurn. IDkftm 9 r I e roirb tine r d g f
li4geIbe 'garbe gqef4rieben, bnd Oleum cort, anrant.
-
314
-
methereurn bat tine gclbli4totbt Eatbt, btfonbrrd btnn CB
d t ifi; Oleum Florum Auraot. babe i4 abrr nut ftrtta
gcIbIidjtoti#l obtr golbgtlb gcftbtn wnb bad fptcifif@t @tr
m i 4 t btfl5Ibtn 0,9085 au4 0,872, abet nit fo nitbtig, a16
bic FJ3lptma?opoc angicbt, 0,819 gtfunbtn.
Auraotium. pamorum cortices. Flaredo ifttierr
bei n i g t aufgcfi\brt motbra.
Balsamum peruv. aigram. mirb nidp per astionem ligni Myroxyl. peruiferi trt)aIten, fonbern bat@
Ginfdnittt iu b k S i n b e unb %u$?od)ta btr $t)tigr unb
%lbtttr be6 baiimrd. 6 t o 18 c'B uortreff[iqe Untrtfur
@ung 4drtr tine gcnauerc bttlUfid)tigung uctbicnt.
Balsamum Tolutanum. Qd iff tuobf no4 n i 4 t undi
gema4t , ob b r t Balsam. Tolut. voa Myroxylon toluifera
Richardi t)crtommt. gin Xbeif toonigflrn6 fgeint au4 von
M. peruviaanm gtluonnrn JU roctbrn.
Bardana. Radix. Sn b a ftlibcren %uBgabe mar nur
bit B u r ~ c luou Arctium Lappa oorgtfd)rieben, wit Rtgt
bat man iegt rotpobl bitfc ald A. Bardana WiIId. aufgo
nommtn.
Belladonna. Herba. QoU nigt dbtr tin 3abr aufba
ttcabtt tpetbtn. s t f g i t b t bit 'L[ufbtnrabrang forgf4Itig , fo
ip ed mit niqt roat)rfd)cinIi4, bag bag %taut fo oitl bon
fcintr !@ir?fam?cit tinbilfic, urn obigc Sotfdjrift dta be
~rdnbtn.
Benzoe. fDit btf4ttibung (Ibttc $teignctct uttb 4ar
taftrrififdpt fcpa fdnncn.
Bergamottae Oleurn, S a d fpzc. 6cmi@ ~4856fdcittt
JU nitbtig. O c m i d girbt cd du 0,886, i@
fdbe faab td
0,8856.
Bryoniae Radix. b i t btf4rtibting bet ?2Bnqcf Unr
ynttgenb. z)ic grtrobnrte iffa i 4 t me@ &u nenncn, dtigt
tin cuncmtrifq firabiigeb Oeftigc.
-
315
-
Cacao. %uf bie aerfd)iebencn $mtbeldforten ift $cine
%icPfi4t genommen.
Cajaputi Oleum. !fM rpec. Octoicbt ifl 0,926 an$
gegeben. Ibiered iff abet mir?[id) iiemlid) orrfdjitbcn, man
finbet eB aon 0,924 bi6 *,97S, i@
felb6babc tin gutee 9el
gtmogen , mtI@e8 0,9479 itigte.
CaIamus. Radix. X)ie %uriel iQ mob[ mtbr geniculata aId annulata @I iiennen. !Die gef4dIte follre ni4t aufg
werben, wtnigflend ip fc ntinber tvirtram afd
bic ungefd$lte,
Camphora. B W b , gem@ mit Llnrr@, tin ftih$tis
geB $ a q genannt.
CaaeIla alba. D e r %ru4 iP audgqeidjnct CJmigt,
alB. dpnonpm bdtte 'Cortex Winteranus spurit.s gefeQt
mcrbtn tdnncn.
Cantharider. !Die befdjreibnnq anPoUpdnbig.
Caricae. %udjb k oetrd,)iebtnen 6 0 C t e l t be6 JiaiIbeIB, unb
mefdp b i t aoqlg[i@ffon, bitte roobI bepimmt wtrben t h e n .
Olsnm Carvi. D i e bcflimmnng be8 fpec. '@elrrid#$
i$mit b e t mcinigen ifbrreinflirnmcnb.
CaryophiHata. Radix. QB ip unwabrr4einIi4, bap
6iefe f 8 ) u r ~ dbci gcbdrigrr %ufbtma$rung fQon nad, einem
3a$re.unPtdftig wcrbt. %erme~felungenn i 4 t beriibtt.
Caryophilli. Oleurn. Dai3fpec. @emi4tbid ~n 1,066.
%ei bcn @emfirjnc[ten finb bie fdjled)tern, &wnwr, unb bie
rnitunter f4on JU Dcl benugten a[$ faIf#e Smaare niqt berfiffr
eno om men
F4tigt.
Cascarilla. Cortex. D i e 23ef4rcibitng unaollpbnbig.
Cassia cinnam. b a d fpccif. 8ewidjt be6 9 e f 6 ifl @I
Z , O ~ I angcgeben, i#fanb e$ 811 1,0740 6i$ 1,0950.
Castoreurn. !Jut@ baB canadenre bdtte bier feilitn
'plae tterbicnt.
Cera flava. D i e %erfbIfdpngra bdtttn namentIi4
-
316
-
angcfilbtt fcpn tdnntn, sic bti bfcp Uab mebrrttn an0
btrn %'atcria[ira grf4tbrn.
Ccrussa. %ti bcr It)atfltf(ung ip btmtrft, bag t$
au@ au6 plumbo basico ope acidi carbonici batgrfldt
mcrbtn fdnnc, cd mug beiflea e plnmbo acetic0 basico.
S d 4 n t r in %aini bat iit mtintm %rd&oc tine gute
mrtbobc angrgrben , mit b i t $potbrfto bad %t)lcpmtifl bum
pi)armaccutif@tn @tbmu@c reat gut fdbn barfittlra fdnt
nm.
-
Chamommilla romana. air 93erfbIfeung mit bctt 12)[1lr
mcn aon Achillea Ptarmica birrftc mob[ taum vortommtn.
China. Cortex fuscus et officiaalir. Bitlbfiammung
mirb aon C. Condaminea orrmutbrt. $ a p n t glaiibtr
C. cordifolia unb 23 ir c p C. grandifolia filr bic %?iltttP
pflaiide Oaken ~u mdflra. %a4 a. b e r g e n if€bie m u t s
trrpflandc mabrfcDtiu(i4 no4 unbtCannt. Die befctrribwng
ip aitmli4 grnau, abrt ui@t aollpbnbig. %Rit3 t d j t ~ s i r b
b t t $uanucco bct %oqllg gcgcbcn. llIbcr auffaUcnb ip tb,
bag man bie bidrn trrftidjen Ebinarbbrtn au6gcfdloflcn iu
babeit (qciat, ba bie bcf4rcibung Iautct ad peanae anserinae ad digiti minoris crarritiem, unb grtabr b t t
B r r t b birfrr bidrn W6brtn in ntucrn scitcn immcr mtbt
erfannt sirb. !Bob1 bbttt auf bic g r h I i 4 grauc banurinr
bige Yopa aufmrrffam gtma4t sctbcn fJnnrn, a16 tiuc
S i n b e , bit fafl otnr Qbinascrtb ip. Die BpibCrmi6 brt
$uanucco ifl
niet immrr paloenrlenta unb farfuracea, fonbtrn erf@cintbti bet %rt, bit i4 filbergtarr rmnc,
febr gfatt unb cbm.
China. Cortex regias. %I$ SDPuttrtpflan&cbat matt
ouf C. lancifolia Mptis reu C. angartifolia Ruiz atrfmttii
fam gtmt@. S n b t t brfdjreibuag bdttc s o b l bag e a r
ratttriflif4c Iiiffpritigtn brr bor?r in traprjoibif4e brudjr
flfiUc, mad bri rcinrr anbtrn Gljiiiaart auf .birfr I r i f t
-
317
-
oortritt, aufgrnomnten Ju mtrben rttbient. Bd ifl aiifrtttrfi
~u otrtoec$feln, unb
oon bitftr ifl fdjr ridjtig grfagt, bag b i t 6uftrre Page ber
Winbc bfnnrr ftp aIB bei bcr Regia, abrr biefrB giIt im
IUgemtinrn nur oon ber Flava dura, bti Flava fibrosa
tommen BtSrdtn mit bider fc$Wammigrr Borre toie bei
btn pa&n Btfiffen b e t Qalifapa vor.
China. Cortex ruber. !"%?utterp@ndc mirb auf
C. angurtifolia oufmer?fam gemaqc. =an n a b fonv
C. oblongifolia Miitir baffir an, abet b5d)fi mabrfdj.eins
(id) ifl bit Brt, mel4e bic rotbe Bfjina giebt, no@ a16 gun8
unbtlannt andtinebmen. ?rug bin idj nidjt ber B e h u n g
btr arm Berf..,ba# bie Rubra b e t Regia fo dbn[i@ unb
nut burdj bie rotbe garbe belt inncrn bd)it$t otrf4iebrn
rep, fo bag fie IOU. einer Nbart bet Regia genommen ~u
feyn f@tinr. Grmift Fnb bribe Winbtn febr oerfdjicben, unb
wenn bti bifftn 3lIutten girter Eafifapa aud) bit &rbt oft
btr Rubra dbnli4 ift, fo bitten fidj dufttrlidj auf bet 9 b e r r
@ 4 e bur@ %6f6rben, 6 t r i 4 , btbeffung u. f. m. g r o p Uns
terr4iebe bar, nut b i t bfinnern WJbren deigen gro%c9Irtjnr
lidjtritm.
Cinae Semen. D i e im Jjanbet oortommrnbm &ri
ten be$ fl8urmfdmen$ bcitttn bemerit 311 toerbcn acrbient.
nrutrn lrbeiten fiber bicfed ?rrjnepprobutt rh?fi(btli4
ftintr Ibflammung oon E r e o i 1: P n u 6 (93. XII.), b a t ? a
(23. XIX. mtinee %rd)io$), bit %rbeittn oon bi e b t r ,
b i t r b a d j , s e e d B. G f e n b c b , s a b t n r o b t r ,
$ u n 6 c ti. a. bdtttn rifbfirbt[idj btr 2lbpammung cine forgs
fbltiqr btrddfi4tigung oerbient.
Columbo. Radix. Die falfdjr Burdd, auf I$e[t$e
oon @ t o I Q c unbuon mir, fo mic oon @ u t b o u r t unb
m t i f l n c r aufmtrtfam gtma@t m o r b m ift, bdttr tinrr
fam fitmar@, ficInid)t. mit b e t Flava
bedbfidjtigmtg ocrbitat.
-
318
-
Copaivne Balsamum. 9fld 9RattrrpfIandt iR Copaifera multijuga Hayne asgtnommtn. S a d fptcif. Brlvi@t
be6 balfamB ifi niet aiigcpbon.
Crocur. D i e SDtrfdff#ungtn 4dtttn tint gtiiaurre
bqti&wng aerbitnt.
Galanga. Radix. Birb aon tinct Planta ignota Chimensis abgdrittt. %a4 8 a n ? B unb Go m b e i(t Arpinia
Galanga bit w a f p ~utterpflandr bcr Oa[gauttoitr~ei.
9l o 6 c o c ivrmutl)rtt, bafl and, mob1 b i t 2BurdeI VOII Alpinia nntaao gtfammclt mcrbt (Sergl, oudj % t e d tcon
eft n b e ff Plbbilbirngrn officincatt gflanaen XI Pieftrung),
Galbanum. Btnn bit %Rittttrpflanac audj no4 unbtr
?annt ip, fo bdtfr bodj, auf dCnIidjc Yrt rtric bei anbern
QrtiftIn ,lauf b d Genus bingtbeutct mcrbm Pdnntn, tutti
c&$ bd4fi mabrf4einli4 Ferola frqn mddjtr.
Granatum, lDic 2Burjtlrinbr, bit obne ,$t)tifeI mrbc
gtbraud~tluirb a16 bit %fumm, ip n i 4 t aufgutontmtn.
Ipecacuaoha. Bit atrf@itbenrn Botten brec$ionrjtl,
tuthfje im @anbe[ U0tfOInnICt1, bdttcn tP9bj 8rtdbfid)tigung
otriknt.
K i m . itcbtt bit %rt ber !l??utttrpflaqcfinb t # ntuerett
3rittn oar@ Jj o o Pr r dicmlidj fi4crc Befiimmungcn erbafr
ten worbrn,
Lactuca viroaa. But$ L. Scariola bdttr mo@l %ufs
mtrtfam?rit aerbitnt.
Larendulae. Oleam. Bas fpccif. 8emi4t if3 JU
0,877, in b r t Pharmacop. H a s . JU 0,890 bi6 0,899 ans
gtgcbtn, i4 f d b t babe cB 0,948 gefunbtn. bit aatbc b t l
n i 4 t c virenti ffavescens ncnncn.
md&e i@
&ycopodinm. * Bit Btrfillfd)ungtn mit Magnesia il,
f. IU. Ijdtten btrdbrt
merben aerbitnt.
Macis. Oleurn. Bit aarbe be$ btfB ip mob1 niqt
navescens pt ncnncn, fit gat tintn 5ti4 in6 9Idtblidjr.
-
319
-
b a 5 fpecif. 8 e m i 4 t if mit moinen % e r f u d p Ibereinr
(fimmtnb.
Magnesia carbonica venalis. Ginr Berfdlf4ung bcrr
felbtn mit Kali carbonicum bbrftc Wobl faum anduntbmtn
few.
Magnesia sulphurica cruda. !Berf15lf4ttng mit @raw
berfat; b b t t t einer ?fnfirDmug ruobl beburft, ebtr af6 bie
ebtn bei Magnes. carbouica berbbrtc.
Manna. l i r b n i 4 t aUein ron Fraxinug rotundifolia Ait. gefammelt.
Mentha. l u f bie dtt \rtrttred)fctnbcn '2XJnjrnarten
bdttc %kffid)t gtnornmen lutrbcn tdttnen. %ha$eng1ifd)e
FJlftftrmJnjJl dffentli0 ju empfeblen, fdjeiiit mir ni4t dtved?;
mcifiig; im BegentQeil route man fo aiel a{$ mJgIidj
barauf bringen, bafi bieitnlgon dtterifdjen gele, meld)e
b e t l p o t b e f e r irgenb rerbp btreiten fann, aud) aon i$m
fetbp beuitet locrben ; id) erQieIt Flir~li4uon Jierrn B t r or
m e p e r in Jiambwrg eine !$robe oon mtljreren Unaen Jiard,
bad bti btc IDtffillation e k e 6 rngiir4en Yfeffermt$n~df$~ u i
tidgeb[ieben -mar.
Mimosa. Gummi. 3ft nab ben netrepen beftimmunr
gen uon Acacia tortilis unb Acacia Sayal gorsk. abgei
Itittt.
Natrum sulphuricum. bei 15'' ldp ed
fcljon in
1,5 Bafftr.
e$ ift aitffallenb, bag ntnn in biefem ISbtilt aid)t andj
Nitrum crudurn aufgtnommen tat.
Origanum Cret. Oleurn. Dad ipccif. Betuiet i p
nidjt angegebcn, ba tB bod) bei belr fibrigcn dtt)trif@en 9 e s
fen gtfdjeben ib, idj fanb t$ 0,9465.
PimpineIla. -Radix. Btrf6Ifd)nngcn finb, mie bti uiej
fen anbern !&ndeIn, ni4t anqeffibr't.
Polygala amitra. e6 ifi febr ri4tig jest bad 8rattt
-
320
-
-
321
-
Tanaceturn, Oleurn. bptc. Geiuiqt init meinen %crs
fit4en fibereinflimmenb.
Therebinth. Oleurn. B a d fpe3fif4e Bcmidjt ifl ju
0,810 angegcbm, bitre6 f 6 e i n t 811 gcring du fcpn, iCp babe
t 6 0,8910, ba6 rectificirtt 0,8725 gefuitben, bie Pharmacop.
Idass giebt aud) 0,870.
Thymus. Oleam. 6'peCi$fd)tB aemidjt mit meincrt
Berfu@cudbereinflimmenb.
Tragacantha. B i r b bolt einer ttttbeflimtltttn ??fflrar
galw6art abgtltitot. d ie b e r'6 unb 23 I ib i e r'6 sorf4utlr
gen Q6trenloobl einer %cribficfjtigung bebllrft, aw@ auf bad
Gummi Kutera fidttt! '%tkffi@t genommcn mcrbtu
fJnnen, ba barrelbe jrat mitunter im @anbe[ untec %rag
gaitQ aerfdmmt,
VaIeriana. dfe 2Burpl alf$ brn ~ a r ~ g e g r n b e$rot
n
w o bet
~ cng[ifetn
~
ni'4t na4.
Vanilla. B i t [d$x4te Laguaira - Vanilla Qlitrr dirr
Barnung berfifpt wtrben fJnnen.
Vitriolurn album. %It@ b e t oft nidjt unbebtutcnbr
%QangangeIpIt bdtte cine Bemetfung bcrbient. %3cnn man
tinma[ bie altert %amen brr BitrioIe beibebafttn tttuUc, fo
ijbttrn audj Vitriolurn coernleurn ttnb viride bier uttb
ntcbt al$ Cuprum unb Ferrum sulph. venale aufgefJbrt
werbcn milten, urn conrequont d;ii bleiboitd
Blr baben biermit bie rpecieliere 9urdJfitfit bed etfielt
Zlpil$ btr 5JIf)armafopoe beenbet. Cine grogs %udloab[
von .%Ritt'eln ip barin btm %[rite bargebottn. bic gtogc
Gorgfalt ber. Bcarbtitung ill cinleu@tcnp; abet obncra4rct
btrfclbcn finbtn toir boa no@ mandjc Unuolifldnbig?tittn
un& in Btr 23earbeitung Ber l r t i f t I feine Uebtrcinpismung
unb Gonrequenj.
b i c 513ef4rtibitng oiclrr it rortrrfi
rig u n b gcnau, bei anbcrn abet ifibierelbe bilrftig unb mans
XmV Bb, 3 $ft.
21
-
32'3
-
Acetum destillatum. @'prcififc$r$Btmic$tif ni4t atrgtr
gtben. b r e i Unjtn
e tart. fdttigen.
f9Uen
abtr tint bradjnta gall carb.
Acet. plurnbicum (A. (aturn.) otrbelfertc b d r ( 6 r i f t
mir bfegjuffer unb BIebIglbttt; -
inbcfj ill ohnc
stveiftf
bie aorgrf4riebene m e n g e bed Itetern 811 groQ.
Acet. Rub. id. itnb scilliticum @ingeringcr Sufa$
bott !Beingoiff mdrcuieUei4t dtutbmdtlig. '2BI)arum;u Ace&
scilliticnm befliuirter dfpg genommen merben foU, iff
mit
niQt refit ffar, ba bet Gfpg au8 brl' Smerr#uiebel rinrn
gropen Bfjeil dbnIic$er frembet Gtoffe, tveldje e t
bdlt, iuiebet aufnebmon faint.
Acidum Met. fog du8 %231eqjud?er btreitet tptrbtn;
bann bitte aud) bet A. concent. bie mtfpre4enbr 9RefI)os
be-mi: aufgefdbrt merben Pdnnen, tooUte man hiti abet
blet)duber atrmeiben, au8 fdt bie dlgrnteine Befiimrnung
etner ~ Q a r m a f o p o nr i 4 t IlnlD~Cbtigm& h a e n , fo bdttc aud
bti Acid. acet. b i c %orfdrift &er britten %u$yabc, ober ba6
fdjr 8lt)ecPmdfiig einfa4e @Ie i g c t fdje Btrfabrrn aufgtfitlpt
rrcrrben fdnnett.
Acidurn bendoicum. bic altc Borfdrrtft mit r i n i
grn 9Robificationen na@ 23 u cf~o I
B t 0 L 8 c'tt d ftfrt
practi(4e %etl)obr hdtte Derhfpc&igung Perbient,
Acidum mtlriaticutn. bit a[tr 3orfd)rift kic jut
serfefjung be$ Rodjfa[8e$ uorgef#viebcnon rD2enge G4trcrftk
f h r e mddjte JU Bering fegn, unb blirftc iebtnfaR4 fo vie[
betragen mblfen, a& bat? @tmid)E bed 8odlfalJtd.
Acidurn nitricud. bit but 9erfeQung btd 6UlprHtCtd
w$efd)ritbene S t n g t Gd)mrfr[fdutc ,pl gcring.
Acidum phosphoricum depurat. iftSic dUS Strodlea
betcitete ~f@pIlarf&utr ber trorigen %u$gabr, bic abrr IUr4
sufae uon meingeip uont Pipbpfjotfauren Salt frefrtiet
;.
21
*
-
325
-
bet %rJt bur6 PoI,)lenfattref! !XUmmoniaf, 235[att(hurc llnb
drberif4ce Zbicrdl, bie er immer na@ gctignrtcn 'Bengcn
btrorbnen fdnnte, Ieidjt entfcbbbigt tuerbon.
Ammonium muriat. ferrugiaosum (martiatum).
$ m i ? m b f i i g ifl bad 9l o 8 I o f P rdje Berfabrtn aufgtnommen,
abet mob[ bitten bie fdjd$endluertben Eterbrfferungen bitftr
%ctbobe b u t 4 @ e i g e r berildfi6tigt lotrben PJnnen, mo;
bur4 ba6 V r d p a r a t toefentlkb m b e f f r r t in.
Baryta muriatica. 2)ie 9urfdjrift ip ietfentli4 vcr,
diibert; ob fie aber n i e t no4 guebmd@iger itnb praftifdlcr
(tdtre cingeri4tet ioerben Pdntien ?
Bismuthurn nitricum praecipitatum. 9fituobf ni4t
glinbenb J U iiennen ; bad frif6gefiIlte oitf bent QoIatotio
gcfammlcte no@ fettdjte bat p a r einen f@bntn a e m a n t r
glanb, ocrliert iljn aber beim SrocFnen.
CaIcaria muriatica. Veincr Pot)[cnfanrer $alt mb4tc
jitr barfitflung ebrn fo gut obtr befltr fepn a16 ConchaeCalcaria sulphurato stibiata. b i t %otfdjrift brr aoi
rigen %w$gabr ifl aermorfen unb jmecfmbfjigtr bad prdpar
rat bur@ @[ilbtn aon fioblcnfaurem 8 a I P (Conchae), 8 4 m c 4
fef unb Gdpeftlrpiefjglan~ in bereilrn aorgefQritben , na6
btr btlannten bltern Zmctbobc. %udj befer mdrc roof)[ g o
mefen, tine btlfimmte SOZenge von Calcaria sulphurata m i t
Ant. nolph. du gidben. Die @rbe be6 '?jkobutt$ ip ni4t
e flavercenti gryseus , fonbetn c$ocolabefarben.
Ceratum cetacei album ift babia aerdnbcrf, bag (fatt
Sebi ovilli jeQt Oleum amygdalarum genommen mirb.
0 6 baf! tbe!!re %aitbrIdI nidjt burdl 01. nucum ooer
rin anbtrtf! fettee DeI bdtte etfef$ werben tdnatn?
Ceratum Kesinae Bargundicae; i@bad Cerat. Reainae Pini b f r bori$cn luBgabc. bk %amenvcr6nberrug
fdpiiit mir Vier febr unnbtbig. b i e garbe bicfce 3)FafitrS
roirb man wobl n i 4 t efusca flavum nontita; i(t e$ g a t br.:
tcittt, fo bat t B tint grlbc, ftbt f4ma4 in$ belgrfinr ~4
ntigtnbt garbe, abtr trintdmtgt braunt.
Annui Capsici Fructus prpeparat. gin nrwtd 'CprJs
parat, mic Colocynthir praeparat. BoUtt bie Tinct. Capoic.
a m . birfel ni4t adUig cntbrbrlid) maqen?
Cuprum alumisaturn. %hire t B ni@t brfirr, beit
Jtampftr trp b e t grf4rnof~tntn, trtaltcttn Unb gepuIartr
ttn lDZafie jug~fetjtn,a[$ btr ni4t 08Uig trtaltcttn OOL: btm
ludgiettcn 7
Cuprum ruiphurico ammoniaturn , atrbefitrt bur#
IIBtghffwng be8 Bafier6 j u t %ufldfung be6 .Rupfrroitriole.
Blectuar. 8 Senna ip mrbrfa4 otrdnbrrt.
Elect. theriacale. Btr Crocus ip rocggeIafTtn.
Elixir e succo liquirit. (tatt Elixir ammon. opiat,
bit aItc %Otfcbrift tnit IIBtgIaflitng be; Tinct. opii. crofat., mth$rB b e t rUr# btfonbtr8 Jit brmtrftrt b a b t n mirb,
'8b man aon bem Qrdparatt fagen tunnlc abrque re&
mento, ill mir nidt flat, bir %Rif@wng ifi febt tribe wnb
fr4t tintn bobtnfaq ab.
Empl, aromat. ifl~rotbmbfligvtrbtfltrt; &a8 Pulvir
csryophillorurn ill bur@ 01. caryophill. trfret, wnb awt
fiitbtm no@ Renzoe vorgtffirirbcn,
Empl, Cantb. perpet. i@
mrfcntIi6 aerbnbrrt; bag
Luphsrbium ifi baraud mcggCIafien u n b bit ntut %if&ung
son ber S r t , bae fit ni@tb i t btn gatitntcn oft fo unanr
Bcrrbnrc qdrte bepet.
&mplartrum adhaedrum. sit Thereb. coct., totb
tbt6 akrbiagtl cine frbr fltbenbc %!if(bultg gitbt ; btfltr a16
bir altt Borf4rift.
Emp/%rtrumCerotrae ift 8Wff mbflig Our& tinon 311s
fa8 POU Lithargyram fiatt Crete vrrinbcrt.
Bmpl. foetid. Ibtr ;9rfJufae ill mcggtlafftn, moburdl
ba4 9)faflc; bdrtcr bItibt.
1
-
3'7
-
Empl. fuscum. IDcr Rampftrdufaq f4eint tnir
jmtffmdfiig; btfonbtr6 ba bicfe6 Vflaficr oirf d B Bunbtn
btilrnbr6 9Xitttl gebroud~tWirb. %3crlangt btr %rat Saw
pfer badit ,fo tdnntc felbiger befonberd orrorbuct wtrbcn.
Empl. opiat. arrrinbert. %ei Empl. Hydrargii ipber
mtrft: quantarm j e r i potest , absque globnlis hydrargyri
conspicair. @Ute6 Qudplbcrpflafler gicbt Ltntet tiner
gtmdbnIi6jtn Poupr nicbt leic$t QuebFIbcrtifgrI4rn JU
trftnncn, unb obigc %rmcrhng bcr Vbarmafopoe fdnntr
rinrn na@fdfpgtn 9fpotbetcr mob[ Borfcbub gemdbren.
Extracta. fDie Bcrtitung bcrfcfben ifl ftbr sefctttIi4
uerbclfcrt. Extr. Absynthii , Dulcamarae , Fumariae,
Graminic, Card. bencd. unb Trifolii tnerbcn 11id)t mebr
@ur* Iu$h$en, fonbern bur@ Uebergiepen bcr 3ngre3icnr
$en nit btiflrm malfer unb dinflefftn untcr dftrrem ttms
tdbrtn u. f. b. bertitet. Qine %!et$obc, fStr berm $w€s
md#ligPtit 04 btmdbrte 3lbarmaceuten audgefprodjen baben.
Extract. Aconit. Angelicae, Amicae, Belladonna@,
Chinae etc. ntcrbtn mit BeingeiP bigcrirt, unb bann no@
mit rtintm QBaffcr audgcjPgen. S i e f r t Icfitc 9fu6,jug mire
bi8 JU eintm beflimmttn 3lunFtc obgeraudjt unb barauf mit
SZBtingti(t atrmifcbt unb fiftrirt. b r i b e gtiffige Zffiffigfeir
ten mcrbrn pfammengrgofen, ber %3eingciflmirb abbcflilfirt
unb brr Srlfffianb im ?Ba~crbabe ocrbunffet. %artotird)e
Cfltacfe, mck& aud ben ft'if&flJtrdatcrn bargcfieKt merbtn
Cbnncn, loerbrn fo[genbcrnta@t Grreitct. b o d frif4c $'raut
laitb im Bttinmdrfcr gcpoflm. Ser audgcprcfltr e a f t audr
gcfocl)t, abgtft$dumt , iltr i%ffcrbampfbabt abgcrauc$t.
Dcr 6 4 a u m unb ba6 au6gcgrc~tc. b u t mcrbtn mit B t i n r
grip bigcrirt, au6gcprcgt (Snfuflon mit g h q c r unb Be5
banbefa bed bdfitigtrn e,ftractc$ mi? %3rinqeifl isfirbe meit
wnigcr tolfbar fcpn ; bean bei Btftanblung Bon I p b c r t
unb met)ttrn Vfunben f r i f d p Rrhuttr mirb bcr 2 h t g r r f g
Ferrum muriat. oxydulat. ip aufgcnommen,
Perrum nitticum bdtte b e r k F r i t i g t werben fJnntn.
Ferrsm oxydatum rubrsm i(f ebenfaIIB aufgenomg
mtu. %ti oinet folgenben Uuegabe m d a t e tine befiere mes
tbobe todnfd)endmertb ft'pn.
.R!ublenfaure$ On8 u n b BbIorgaB ljaben i n biefer I b r
tbeilpng fciiien fdjicFlir4ea Jplae,
Hjdrargyrum depuratum ; eine gltte !%orfarift.
Hydrargyrum muriaticum mite fo" bur@ BubIir
matioil bereitet nrerben. B h b e n i a t bad auf bem nafiiil
?&ge Eereitete Ealontel ivefentIic@eDordbge baben?
Hydrargyrum oxydul. nigrum. D i e Bereitnag bat
an Bopimmtbeit gemonnen, ift abet b o 6 no4 n i 6 t geiiilr
gtnb. B i e tui6tigen CErfabrungen, tocldje tuir Jber biefts
grbparat bur4 B e i f f t n f ) i r @ , B t o I & e , Di!@ner,
g a g e n f l e 4 e r , B o u b e i r a n unb G.G.%!itf6erli@
erbalten baben, f a t i n e n n i a t bentt$t ju reon. D e r Q a b n er
m a n n fbzaue~FIbernieberrr41agtann nidjtOxydumhydrargyrosum genannt merben, in ber %n@ige ber brndfc1)Icr i(l
biefedaitdj berbefiert. 52fult) ilf eB moblein b r n b f f b l e r , wtnn
angeftlbrt ifi, bop bie %ufldfung bt8 falpeterfauren Quecffifr
beroypbufei bi$ &urn o , ~ ifpecif. @mid)t acrbfinnt roerbtn
fdle. CEine aoUfommne metbobe , bierre BaId bargujTeUcn,
bdtte erforbtrt : bie genanr deflimmung ber m f n g e be$ fa[$
pcrerfaurrn 42uecffifbero,r~bulB, be$ Buffer8 unb btr Galper
tcrfciurr (oon angegebenern fpecif. bemidjte), ioelqe bie
!XuflJfung be8 BaIjtB erforbert iinb bie belfimmte Zmenge
!@nmoniafflbffigPeit (aon belfimmt fpecif, Om.), tueldje Jut
'?33ieberftb[agung erforberlid) fe9n feu, bann mdre matt rincS
$ct$ g[ei6cn ~rObMPt6gemifl, unb '3 t o I4 e bat bad Ber:
bienfi, biefe Derbriltnifle genau brpimmt JU baben.
Kalicarb. e tartaro, Kali causticum fusum, Kalicarbonicam acidulum pnb febr p e d m @ i g e ~ e r e i c i i t r i t n g c a
-
330
-
Kali rulphuratam. Urn tin reined 3)rbparat au err
fialttn m,brt bt8o;pbation bed fibtotfcffaurtn &Ii, auf
bit I r t mic bei Calcaria sulpburata, btr dlttrn 92ctbobc
o o r W i t b t n gttotftn. es flnb p t i %ttm altfgtnommcn,
mit Kali carb. et tart. unb Kali e ciner. clavellat., rtgttt
re pro halneis.
Linimenturn aeruginis ifl bad Oxymell. aeruginis
btr ff&jrrr!t l118gabc ; 06 b i t bifbung tint6 neuen %umcnd
bier ndtbig?
Linimenturn saponato- cernphoratnm ip in ben Btrr
biltnifen ftbr gednbtrf; aud, bag in uitltn 6egtnbtn feir
net! btqurmerrn OebraitW mrgtn, mit Spiritus saponat. u.
f. tD. A U bereitenbe, gtbrdu@li4c Liniment. saponatum
bmphorat. fluid. bdttt mob1 9lufnal)mc ocrbitnt.
Liquor Ammonii acetici. Birb no@ her ntneii %or$
f4rift pcffmdflig mit ItgammoniaCfIbffigfeit btreitet.
Liquor Ammooii anisat. b i t a e n g e brd %[ni$bI$
ifi um
atrringtrt; toabrf4tittlidj um bti niebrigcrrn
1Stn4p. Iu6fd)tibungen J U otrmriben.
Liquor Ammonii canstici. b i t dU groat EDZtngt &If
b e t 93orfdjrift btr britten %18gabc iff grbdrig atrringtrt.
Liquor Ammonii ruccinici. b i t 'Btrtituag ip gtwbr
mdaig vetdnbrrl, uiib fann bri bcr Zcflfegung be8 Btmi4r
tt6 b e t Btrnflrtnfdurt ffatt btd frfibtrtn ungItit$ ptfamr
mtrrgeft2)tcn fobItn(3irrtn 9lmmoniafd auf tiur bcflimmte
!RZmgc P ~ Q U cia
O ~ pet8 gIri4ed P t d p a r a t gtbm.
Bin Liquor Fcrti moriat. oxydati'ift welt aufger
+
uommtn.
Liquor hydrarg. muriat conosivi. bcr loftwbonig
ifftoeggtfaflitt, unb bit babure btrbrigtf8f)rt lotrbtnbe
$rrft$ung bed $ef$fub[imatd utrmiebta.
%on Liqaor hyctrarg. nitrici ip tin Liquor hydrarg.
orgdatiuub oxydulntiaufgmommm. Pctjttrct foabber Qutbr
filbcr aufbctuobrt atrben,aitUtidjt itmDjybatton du aermtittn.
-
331
-
Liquor Stibii muriatici. bit %orfd)rift ift mcftnls
lid, verdnbert, sb pe abcr nicbt no4 ~ t o e b m & i g t rium arp
noilt4tra Bebraudj mdre , m e w bie oorgefcbrirbene l11pJi
ftlng ber 9rifiUation unrertoorfrn tpdrbt u. f. ID.?
Mixtura oleoso - balsamica; ffatt 01. succin. iPje!$
01. majoranae llnb 01.fl. aurantii bit mtnge be$ g e r
rubnIfain6 Perboppelt 11. f. m.
Mixtura sulphurice acida entbdlt bie boppelte mtngc
5@eingrilf, mie fritber. @d (oeint nidjt jiordmbfiig, in8beg
filr ben X r j t , foldje gebrduelidje 9hgiflralformeln
~u dnbern. 6 t b r ju biUigcn ifl, bag bie fpec. @eroh$te btr
funbere
Liquoren wnb Mixturen angegeben finb.
Oleum Amygdalarum amararum aethereum, moute
man brefe6 fo l e i a t fie uerbnbcrnbe dtoertfcbe DcI aufi
nebmen, fo @fitrein b e t Xbat bie 'Bereitling beffofben t h t t
gtnauern Beflirnmung beburft, bas 9 e p i U a t m J 4 t t leidlt
brendltdj merben, bei b f r gtringen ZDZenge mager, Unb au@
S r i~3 c r'B grfahrung fiber bie PortbeiIbaffc '2lbfcbeibun~
be0 Dtl$ au6 bent rnitfibergegangcnen Z!3attr bdtte 10041
beacbtung berbient. D i e in b t r trflen Bection nidjt t n L
baltrnrn dtbuifdjen 9oIr finb bifr aufgenommen, aber febr
unadlffhtbig befdlriebin illib au@ bie fpecif. Oeroi4te pnb
bti bitfen nicOt angeftibrt, eben fo wenig bei beit fetten Dej
I n , mrldje btcr aufgonommen pnb,
Oleum Cajeputi rectificstum iff
febr dw billigen, baQ
unrectificirtc bed @anbd$ catbdlt febr birtfig 6 p n r e n von
Strpfer. B e n n man a u W brm f t b r p e d m d j i r g e n 01.
c h o ~ m o m i l laetb.
.
Drr frilbern aubgabe, job&01. chamommillae.aitratum, auc# tin teinc8 QamtlltnSI aid 01. chamommill. aeth. simpl. aufgcnommtn bat, f9 ip 000 btr %uz
fyrr be8 01.-cbam. teteb. nidt wobf ab,pfcfpa. Eolg
4e Eempofltiqnen fann ber %;it pet6 na# QiefaIIotr unb
-
332
-
b t b b r f n i g aerotbnen. Gin gIciqt6 gilt aon 01. month.
crispae thereb. D o 6 01. nuciitae, t ~ t l d ) t din bet uorigtn
9litBgabe u n t t r btn g r d p a r a t e n febr ,ptUrndfiig aufgefitt)rt
mar u n b ma6 ber 2lIpotbefcr lei& unb fi4tr frlblf bereiten
Pann, ifl in bie trge I b t b t i l u n g aufgcnommtn unb baburd) bic
~ a n b t I B i u a a r egleid)r~mautorifirt, ma4 mir ni@t biUigcn;
tuollte matt [efjterc aucb gefiatttn, fo bdttc m a n mcnigflene
bem in btr 9fficiti felbR btrtiteten 1112uefatJI btn %ordug
gtben ToUcn, bJbUrd) bag b i t ZOarfftIluiig beflelben g e b k
brn mire. Pasta althaeae ip jtgt Pasta gummosa genanat,
ltnb ba6 Ol”tbtbePoft barail4 Weggelafltn.
Plumbum carboqicum ip [ebr dlocbmdpig bier aufs
gtnornmen.
Pulvis Tpecacuanhae opiafus. loit 3 o r f d ) r i f t i p bas
bin utriinbert, ba& bnd guloer b i t Ohffre oon Ipecacuanba
u n b Opium rntbbft. (Dicfe %trdnberllngtn Fnb in ber %bat
urn fo motjr ,ju beritbfidvigcn, ba b i t mtifien’ 7JJborrnafor
poen 5 3 h [ 4 I a n b 0 bie 5ll2agiflralformeln btr Pharmacop.
borussica aufgenomntei1 batten, unb man arfo bie 1112ittei
biefcr a r t im -2lUgemcinen fan in ganj b t u t f 4 I a n b JitmIiQ
glticb cttoarten t o n n t t , tucld)t in btr %bat mebt aft! mdnr
f@rn$mtrtbc Qinri4tuug b u r 4 biefc ’Bcrdnbtrung cinen
atof3ctfeibet, ber vielc %ac@tbeifc rnit fl4 filbrrn fann.
Rerina Jalappae, bir 9arpcUung bdttc s o b l , na@
Btn erlang ten Grfabrungtn aon 0 6 6 c I, 3 11n d t , YJ2 a rr
t i u 6 u. a. mobificirt mcrbtn tbnntn.
Sapo Jalappinas. Bbrt t d ni4t ptbrnbfliger, all bet
dtrtn Borf4rift jurltbjufcbrcn unb bitfr Grift bur4 %uf*
Sdfung be8 f j a q t 6 iu BtgaIiIaugr barduprllen? Sapo #tibiatns ip mit %c@ mtggcb[itben unb in btn dtotiteu Zbcil
Dtrmitfen.
%u$ btn Species aromat. (inb bit @ttbtbta Wtggtblitr
be#, auB btn Spec, ad Catapl. bit GamiUtnbfumrn, aud
-
333
-
belt Spec. ad Fomentum Herba Tanaceti, aud brn Spec.
ad gargarisma Herb. Salviae unb Radix Pimpinellae ;
bagrgen Fnb augefeet l h r e s Malvae (birfe bertlnberung
bllrftc im Nfgrmeinen feinen gro6en BeifaU Fpbrn). 8ue
btn Spec. pector. ip ’Herb. hed. terrest. cntfernt, unb au
brn Specieb. resolvent. ; flatt Herba Absinth.,Herba Me.
Iissae , at16 be11 Species ad sufEend. bic Baccae Juniperi,
Cort. Cascarillae ttnb Flares rosarum.
b r i brn 3ber 8 r h l t e r belfiuirtrn Bpirituffrn ilf ba6
fprcif. Qeiuic$t nidjt angegeben, mefc$eB Kei4t bdttc grf@rr
Qen Pdnnen, bei be11 uerfilpten 6erPen ifl foIdjed aber grr
fdeben, aud, bei 9Ufo$oI, Spirit. rectif. 11. f. m. (3 ip
abroluter 2flfot)ol unb Spirit. acet. aeth. fcbr guecfrndpig
aufgenommen morbtn.
Spirit. Vini rectificatus mirb b u r 6 %i(d)ung aon %ls
foFu1 mit B a l f e t du bcreittn aorgefdvieben ; biereB 23crs
fdbren fdjeint rfi&@i~t[irtr ber C?ntfernung be8 & W S l e %ier
ICB filr fi4 irt Itabrn (Bcrgl. Jienbman’B G 4 r i f t : Ucber
1
Prmgo). ?Xu@
bit gtifiigrn ~f6ffigP.Urberfrrjf ~ 0 1 Brnnbeb.
rvirb ber !“ot]oI nadj b e t nelten 23orfdjriff rtiner, ba bcr
branntmein badu duaor fiber .Ro$Ienpalucr unb gottaf4e
bcfliIIirt merben foU.
Stibium oxydatum album roU mir t5piefiglandaietaU
bctrttet merben, ‘rtatt mir f d b e t mir 6cbmefeIfpie$gIan~,
moburcb natfirlici) ein geringerrr XbCil 6alpctcr aerbrau@t
mirb.
Stibium oxpdatum fuscnm ilf atggrfaUcn unb baftlr
bod Stibium oxydat. griseum (Oxidum stibicum) mrfrnts
!i4 nat$ bcr frdberen Zmctbobc oon % u 4 o f 3 a u f p o m r
men, me6 febt ~u billigen
s u Stibium sulphuraturn nigrtlm ifi cine btfonbttc
%notriorift grgcbcn , urn bafielbc tdnflli4 barjufltUen.k Birr
fcS ifl cbtnfaU5 ni@ anbet5 ale ,pml!mdpig aaiwcttcnnen,
$.
-
335
-
Tart. ammoniat. wirb na4 btr %otrd)rift 3tire8mdfjb
get b u r 4 3rpPaUifatiott bereitet, mie 9 u 4 o I s oorgefcbfar
gtn $at. e
d bdtte mobl bie oon @ c m p t in 8.XI. 6 . 3 7 0
bed %rd)iad aorgefd)fagclle %ctbobe eintr beritdfidjtigung
otrbitnt.
'Tart. stsbiat. Q i e B o r f d v i f t i(l mefentfidj atrbeflert,
patt be8 Oxyd. Stib. fusci ill bad Oxydurn griaeum oar#
gtf4ritben.
Tinct. Cantharidum iflaufc? a o p p e l t e acrftbrPt.
Tinct. opii crocata unb Opii simplex Fnb tocftnts
rig barin o e r h b e r t , bag bie Qpiummenge bebeutenb aerr
tingert i(t, fo bag bie 9rad)ma Raft wie bidbee 10, jeet
nur 6 @ran entbblt. Zleber bergfei4en %tTbnb~rllngttI$abt
id) f 4 u n oben gefprocben unb in ber %bat foUte man n o 6
meniget bti fo berbiftfvn m i t t e r n mic bie Qpiate OiefeIben
obnc %otb oornebmen. ! 3 h Zrdt $at auf bier( %trdnber
ritngen mefentfid, 8fid/Tcbt nebmen, unb eB ifi in bet S4at
t i n iIbIer Umflanb f3't Yatienten, bie ein Zecept Don preupit
f&en !lferjten aerorbnet, luefdv8 a p i u m t i n c t u r entbdft, auf
seifen u. f. nr. in aublbnbifdjen %potbefen macben IaflefPn,
ba bie fritbere %orfd)rift in a i d e anbert neuc 9)barmatopotn
rufgenommen ip. nJllenn auf foleen Secepten nid)t
brfid(i&bie neue Dpiumtinctur bemerft morben ill, fo mirb
bet y a t i t n t feicbt in bie unangenebmc Page fommen, bie
boppcftt F;DZenge D p i u m JU neQmtn.
Tinct. Rhei aquosa: 13 U q t n 'Ltur;cln foUrn mit
1s Uujtn Baffrr infunbirt mtrben: Gofarur 7 Undtn. Q6
mirb gu a i d rL8ofltr gum #Uf$t16 aorgefdjritbtn; kuabrfd)cinr
ifl ad cin arudftbltr , ber inbtg n i 4 t angcjcigr ilf, na4
ber &origett %ut!$abt f d e n auf b i t gItid)e S o n g e Burdc(
12 Unpn PBafcr aufgcgofltn mtrben.
Tinct Rhei v i w a . Ba&Extractum Enalae ip
turgfieloffm,
-
336
-
Tinct. Scillae kalina. bet 8 a l i ~ u f a gin m i r ni4t
:inleu$tonb. B a s bomJopatbiic$e 9ifpenfotoriwn giebr t i c
s o r f 4 r i f t jii ciucr (olden Zinctur; in meiner Gritif befic[S
bcn babe i@ n i u j borbber au6gefprocfjen. b t i uielen Tinct,
bat m a n i q t Spirit. Gallic. fratt Spirit. rectificat. vtrorbr
net; ba m a n jilr B c r t i t u n g tined glittn Spirit. rectificat.
cine fete dturbmdfiigc %orf@rift gegeGen k a t , fo wiU mic
bicfeB tim fo mcnigrr einfeucfjten, bn ber Spirit. Gallic.
toegen feint6 bobrn 3rnpofled in Dieleii CJCgcnbcn meip nttr
no@ gtllinflclt, frtten 64t, ju babrn ill.
Ungt. Cantharidurn ip Urn tin arittrl Berfibrft nnb
flatt bcd %obnd[$ %anbtlb[ aorgrfgriebcn ; Uagt. cerussae
e t m $ aerdobert; a116 Ungt. Hydrargyri ciner.ilf 01. d e
Ce d r o ioeg 0 e I R fTc 11, b U r cf) 3 11 fa in men rei G en be6 Q uodplber $
m i t gefd)inoljcnem Sett lrltrbc ble mifdung fcfjneUer uoit
Gtatten gtben. Ungt. saturn. ifl rttoa6 Utrtinbtrt, beBgfeb
cQcu Uogt. Resinae pini, ba8 cbcrnalige U n g t . flavum j
ttnb bei Ungt, rosat. ifi 01. d e Cedro i r t g g e f a ~ e n .
Zincum oxydat. ifi auf n o f f m iinb ttodnrn B e g e uorr
gef4ritben
311
bereittit.
Biefer X@ti['brr pbarmatopoe bat alfo tpefrrntli4c
Fittdnberiingen erbaltm, aide ioidltige 3ufdQt, 'Bcrbef'erunr
gcn unb btreid)trnngen. Sur %rflPflUUg bcr rl)rbparatc
pnb aua'getubt)!te %etfiobcn uorgtrdviebrn. %bet au4 in
bitfern Sbeife finben m i t b i t S5tarbeitung bcr cinjeIntn Ocr
gtnffbitbc n i 4 t gltidlmdfiig, Bit %t!Igt btr rngrebiengien
tbeife in nnmtntli4es bemid)ttn, tbriI6 in aUgemeinta
Xbeilrn audgtbrild't. Dic rprobufte flnb barb bcf4ricbcq
na& mtbrtrrn ibrtr treroetIid)crt Qigciif4afttn, barb, ni@;
bei tinigtn finb bit bellanbtbtite nngtgcbert, b d anbern ip.
birfe6 trntrrfaflqn ; bti vickn ~lltffigfeitenifi bud fpecif. @eg
migt angtgrbta, bri Inbcrn, 8. b. aielcn ~ b i c t l w c nfebrt.
-
337
-
bitfc ~ e f f i m m u n,q ot)neragtct eB boc$ febr tulinf4tnemtrtb
fcgn tnJdjre, audj bei btefen bad fpec, Bemidjt mit g t w f r
m&iger Snteruallen an~ugeben, bpi Tinct. Castorei unb
viefen anbern tudre bicree bJ4R jwecfmitpig gemrftn.
D i r fommtn nun gu btm $ueitrn 5l)eil: Medicamenta, quae in ofiicinis praesto esse non debent. Sectio
prima. Simplicia. b a d Berdeidjni@ bitfcr 6 t o f f e babe
iq bereitri bcrilbrt,
unb nu@
diif
bieienigen nufmerPfam
gcr
ma@t, iaeI@e na@ meiner anfldjt eine meit jmecPrndpigere
BteILe ivdrben erbalten baben. Ueber biejenigen, tuorlibet
Jit erinnern finbe, erlaubc i4 mic
no4 einigc 23emorlungen.
Crotoo. Oleurn, b a d 3nbifdje ip ootgefd~rieben; tine
b t r e i t n n g abet burg qudpreffen ober nod4 befltr b u r 4 Ib
fobol ip tti@ aagegeben, loel&$ toobl biefe6 jeet nicljt f e h
ten gebraur6t bttbenbC tYZmittd UPrbient bittte, ba ba5 tnglir
f4e toeit tbeurer ifi al6 bag fefbft brreitete.
Jodtim. !Berfblfdjuitgen finb n i 4 t angefitbrt.
Morrhua , Oleum jecoris Aselli , Pebcttbran, i f i
n i 4 t befarieben, totklje8 n i g t itnndtbig gemofen fegn tuhtbt,
ba im $dnbtl oerfdjkbtnc Bortcn ooriommett rctnete unb
unreinere,
Ratanha. Extract. Wan b&te n i d t bag fijbamcrifar
nifdje aufnebmtn foUtn, ftir bcO'pn pmFmli@tgcbereltung nies
manb cinflelpn fann. 8 t i f f c n b i r 8 bat hberbem tilt&
li4 gefuiiben , bag aucb aerfrilfdjteg tm $ a m [ oorfomme.
Sectio secunda. Praeparata et Composita.
Acidum hydrocyatlicum i@ gmeslmdfiig mit 9808s
p4orfdwt.r ju bereitert vorgefdjritben, m b britte im crfion
zbeifcpfag Qtrbient, lbafelbe gift oon C%jinin unb fcbmtr
felfaurem Obfnitt, Empl, oxycroceurn, Empl. de Galban.
crocat. fbaB Aorum muriaticum ifl cine %ifdjung au8
m b b . Qft.
22
i& bad eine ober anbere
-
338
-
fd&urem @oIbt anb Soc$fald na@ B @ r a ee r iinb
6 t o 14t. 8 i$ u i e r'B Serfu(#e bdtren aieUei@t berfic@Qs
tigung oerbient, mcil naQ biefcn cine trpfiauijirrnbe !&,bin#
bung erba[ten wirb. Iz[u4 bdttr bet %amm befer geiu~t)[t
wetben t h e n , ba t6 bier bic Benennung eint6 nriien
!lIlr~ncpmittel6, obnc jrbe anberc '33dfffic@tin anbern BdUen,
cr laitb tc.
3 u Extract. Ratanhae wnb Extract. nuc. romic. spirituos, p u b bier giite %orf4riften gcgtben.
IDa6 Extract. Aloes acido rulphurico correctum ifi
mir nk4t cinftudjrenb.
Kali hydrojodinicum. D i e Bereitwng mit Ecfjmefe[s
Patium, au6 f4Wefdfaiittm Rali bargefieat, [@tint praftir
fee %ur$tgt vor ber gegtbenen merbobe ju babeu.
Die Linimcnta ammoniata u. f. W . Werbtn tJbufigtr g o
b r a u e t alB man4c Compooita be6 erflen Xt)ci[B, unb w h e n
peffmdfliger in biefen gefidt.
Gtatt be6 Morphii acetici bdttc ba8 fdjmufeifaure BaIJ,
wetdje$ meftntIid)e %oqJge bepQt, aufgenommen JU merben
uerbicnt, W i t bicfed oiclfadj aon mcbrcrrn ail$gejei(#neten
Qbemifcrn ttnb rpbarmaceuten audgefprodvn LDorben ip.
Vinum Colchici, mit btr ftir4en rSBurdel, bie abet
u i g t iiberalI au J p b t n , auf 2 Unpn nur Unden Bein.
Vin. seminir Colchici bdtte
?BerBffficbtigung
aerbient. b k f e r '2Zbf4nitt cntbdlt iIberbir6 me#rere %as
gilfraIformtfn , aIte unb ncnerc %r&nepmittc[.
IDer 4lnbang ip ben 3eagentitn gcmibmet, unb tiit
lateini(4e8 unb beutf4r8 3 e g i p r r f4lieflen bas Bert.
m e n n m k durn 6@[ufc bicfer IbljanbIung unfcre 9[n#
fi4t dber biere 'pbarmafopoe mittbcilcn, fo fbnnen mit
bitrelbtn nidp anberb a16 fitr tin ~ortrrff[it$e6 #rit
Urnfiet unb GorgfaIt atrfaflttt? slBcrf antrfenntn, toeb
d)e6 feintn Scrfa$ctn unb bcr 583ilfcnfdpft Jut
se'
core
teidjt.
339
-
Ed entbJlt im !?IC[gcmtinen tine nidjt befdjrcinfte
unb bod) febr f @ h e 2fUdmabl wi4tiger ~ r ~ n e g m i t r e f %it
.
fritifdjer B 4 i 4 t u n g iff bie %u6mabI getroffcn, itm ben I r 3 r
negaorratb ni4t du febr du belaben, beronbere ba bie aufs
gtnommenen SOrmdn ni@t folu0t)f ald aorrlitbig 311 ljabenbe
%rdnepmittet, ronbetn aId muperuorfcbriften gelten, unb bcu
2lqt iticbt befcbrdnfen.
Darflelfung ber Yrdparate
pnb bie aortrefffidlflen !!htbobrn angegeben, unb fo trfilUt
biere audgejeidjnete Ybarmafopoe bie mi4tigflen Bebins
Oungen eined foldjen SZBcrteB. d i e 8efCt)reibitngen entbali
ten f4cif2bare unb wid$ige Bemerfungen, a6er bierin ip
bie Vbarmafopoe febr ungfeidj bearbeitet, menn a u 4 6ei
viefen Btoffen feint 8 e f 4 r e i b u n g ndtbig ip, fo mu$ten foldjc
bodj bti ben dbrigenin !8erbb[tni@ fleben; a i d e Fiib umfaf'enb
iinb genau, aber ail@ meere febr bfirftig unb mangefbaft
befcbrieben. Qbaraftetiflifen in betn Binne, mie id) fofcije
eben bei ben &tmeinetI BetradWngen ilbcr bie y b a r m a r
Popoe i m %itge batte, flnben luir nidjt. bei b e t . prilfung
ber B d t r unb aecbtbeit b e r %rdnegmitttf finbet biefefbe Uns
glei@t)tit flatt, bie
bei btn Bef4reibungen brmerf'Een.
Sn biefen beibrn feeten Yunften bat bie PbarmaPopoe iii19
fern %nF4ten ooii einrm rolgen B c r f c d f o nidg eiti[pro@en.
glaube meine nufricbtige Oo4nd)twng grgeii bie suds
ge~eidjneten itnb berdljmten Y3erfaffPr ber nenrn oortref[ir
$en gljarmafopoe unb meine innige Zbeilnabme fitr bier&
tloid$ge Berf ni4t belfer an ben Zag ltyeit du PJnnen, afB
b w d j bie freimfitbige d a r t e g u n g inriner anfirbten ilbrr b i e i
felbe. &mirb
I mir
angenebmee Befhbf fepn, wenn biei
fed bie Jierrn s t t f a f e r rrlbff finben tufirben unb menn meis
nr geringftigigen bemerfungen fdr bie SuPtinft vieUeidJt
einigen %u#en baben bdrftcn.
sdj
22
*
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
1 136 Кб
Теги
ueber, die, der, borussica, ausgabe, vierte, pharmacopoea
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа