close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Створення сприятливої психологічної атмосфери у класному колективі

код для вставкиСкачать
Педрада «Створення сприятливої психологічної атмосфери у класному колективі»
Введення
У сучасних умовах постійно зростає інтерес до явища, яке отримало назву соціально психологічного клімату колективу.
Психологічний клімат - це емоційне забарвлення психологічних зв'язків членів колективу, що
виникає на основі їх близькості, симпатії, збігу характерів, інтересів, схильностей. Це стійкий стан
класу як групи, відносно стабільний і типовий для нього емоційний настрій, який відображає
реальну ситуацію внутрішньогрупової взаємодії та міжособистісних відносин.
Одним з головних завдань класного керівника є організація дитячого колективу, розвиток дитячих
органів самоврядування, створення найближчих і далеких перспектив колективного розвитку,
створення мажорного тону в колективі, тобто забезпечення психологічного комфорту всім учням
класу.
Створення сприятливого психологічного клімату в класі є важливим компонентом педагогічної
діяльності вчителя та класного керівника, оскільки психологічно здорові, творчі, впевнені у своїх
силах люди становлять особливу цінність для сучасного суспільства. Навчання в школі займає
більшу частину життєвого часу школяра, протягом якого відбувається активний розвиток
особистості.
Наскільки учневі буде комфортно в колективі, залежить і його успішність у навчальній та
позаурочній діяльності. Також буде вирішена частина психологічних проблем учнів, наприклад, в
дружньому колективі знижується тривожність, підвищується мотивація, підвищується загальний
емоційний фон, настрій учнів.
Важливу роль сприятливий психологічний клімат відіграє і для класного керівника. Спланувати і
ефективно реалізувати роботу з класом, досягти всіх намічених цілей, можна тільки за умови, що в
колективі панує взаєморозуміння між учасниками освітнього процесу.
Психологічний клімат складається з трьох компонентів:
• соціальний клімат - визначається усвідомленням спільних цілей та завдань групи;
• моральний клімат - визначається прийнятими і сталими моральними цінностями групи;
• психологічний клімат - це неофіційні відносини, які складаються між членами групи і значно
впливають на її працездатність.
Тільки оптимізація кожного елемента комплексного поняття психологічного клімату призводить
до довірливої атмосфері в колективі.
Формування та вдосконалення соціально-психологічного клімату - це постійна практична задача
класних керівників. Створення сприятливого клімату в класі є справою не лише відповідальною, а
й творчою, яка вимагає знань її природи і засобів регулювання, уміння передбачати ймовірні
ситуації у взаєминах членів дитячого колективу. Формування позитивного психологічного клімату
вимагає розуміння психології школярів, їх емоційного стану, настрою, душевних переживань,
хвилювань, відносин один з одним.
Сучасному класному керівнику необхідно чітко уявляти, з чого починати розвиток класного
колективу. Це нелегкий шлях. Як показує багаторічна практика, не завжди класні колективи
стають згуртованими. Як навчити учнів піклуватися один про одного, вчитися радісно і цікаво
жити? Саме на цьому етапі для класного керівника встає найскладніше питання про те, як
правильно спланувати спільну діяльність учнів та батьків класу, розподілити доручення,
обговорити відверто і щиро будь-які проблеми, разом вибудувати програму розвитку учнівського
колективу. Таким чином, головне у виховній системі класу - створення морально-психологічного
клімату учнівського колективу, заснованого, в першу чергу, на самоврядуванні. Будь-який
класний керівник, плануючи виховну діяльність, бажав би, щоб у класі була благополучна
психологічна атмосфера.
Для цього необхідні певні умови, які повинен створити класний керівник:
а) кожен член класного колективу повинен відчувати себе в безпеці (мається на увазі фізична,
психологічна та емоційна безпека);
б) у кожного учня має бути сформований позитивне ставлення до самого себе, почуття власної
унікальності;
в) кожен учень повинен вміти дружити і підтримувати дружні відносини з однокласниками;
г) всі члени учнівського колективу повинні вміти ставити певні цілі, бути компетентними при
вирішенні поставлених завдань, а також вміти вирішувати конфліктні ситуації.
Для того щоб вивчити психологічний клімат в класі, сучасний класний керівник повинен знати
основні характеристики, які його формують.
Характеристика сприятливого психологічного клімату в класі:
1. У класі переважає життєрадісний тон взаємин між учнями; відносини будуються на принципах
співпраці, взаємодопомоги, доброзичливості; в класі присутня атмосфера співтворчості; у
відносинах переважають схвалення і підтримка, критика на адресу однокласників висловлюється з
добрими побажаннями.
2. Існують норми справедливого і шанобливого ставлення до всіх членів учнівського колективу.
3. У класі високо цінують такі риси особистості як відповідальність, чесність, працьовитість і
безкорисливість.
4. Учні класу активні, виконують корисну для всіх справу і домагаються високих показників у
навчальній та дозвільної діяльності.
5. Успіхи чи невдачі окремих учнів класу викликають загальне співпереживання або радість.
6. Угруповання всередині класу відсутні.
Характеристика несприятливого психологічного клімату класу:
1. У класі переважає пригнічений настрій; учні часто конфліктують між собою; проявляють
агресію по відношенню до однокласників; кожен вважає свою точку зору головною і нетерпимий
до думки інших.
2. У класі відсутні норми справедливості і рівності у взаєминах.
3. Відсутні такі риси особистості, як відповідальність, чесність, працьовитість, безкорисливість.
4. Члени колективу інертні, пасивні, деякі прагнуть відокремитися від інших, клас неможливо
підняти на спільну справу.
5. Успіхи чи невдачі одного залишають байдужими інших членів колективу.
6. У певних ситуаціях виникають, сварки, взаємні звинувачення.
Серед найбільш ефективних способів формування вчителем сприятливого психологічного клімату
в учнівському колективі слід виділити наступні:
• створення ситуацій колективного співпереживання значущих для групи подій;
• привнесення загальнолюдських цінностей в життя колективу;
• використання колективних ігор;
• формування традицій групи і обов'язкове їх дотримання;
• розробка системи морального заохочення учнів;
• вміння побачити і вирішувати конфліктні ситуації серед учнів;
• знання обліку індивідуальних особливостей учнів (соматичні, інтелектуальні, психологічні);
• вміння поділяти і передавати відповідальність.
Психологічний клімат в класі залежить не тільки від класного керівника, на нього впливають
організація навчально-виховної діяльності, якість підручників, здатність до навчання і здібності
учнів, їх здоров'я і харчування.
Таким чином, створення оптимального психологічного клімату є важливим елементом підвищення
результативності навчально-виховної роботи в класі. Сприятливий психологічний клімат сприяє і
кращому засвоєнню навчального матеріалу школярем, і повноцінному розвитку його особистості.
Отже, створення сприятливого психологічного клімату в класі є важливим елементом педагогічної
роботи в школі.
Методики дослідження психологічного клімату в класному колективі. Вправи на
згуртованість класного колективу
Школа і клас для школяра - це не тільки місце, де є можливість спілкуватися, але й модель
поведінки, авторитет. Група задає норми для своїх членів - від стилю в одязі до поведінки та
особистісних цінностей. Відносини в групі впливають на всі сторони життя, включаючи навчальну
діяльність. Так, груповою нормою може стати низька успішність, відсутність ініціативи на уроці,
невиконання домашніх завдань. Конфліктні відносини між однокласниками часто ведуть до
страху відповідей у дошки, заважають засвоєнню матеріалу. Таким чином, розвиток згуртованості,
поліпшення соціально-психологічного клімату, формування позитивних групових норм важливі не
тільки для розвитку групи, а й для успішної навчальної діяльності.
У вправах для підвищення згуртованості бере участь весь клас. Звичайно, розмір класного
колективу, перевищує розмір ігрової групи. Але у данному випадку, краще якщо у вправах клас
бере участь цілим, не розбиваючись на підгрупи. Це пов'язано з тим, що робота по підгрупах
(особливо зі змагальними елементами) посилює згуртованість всередині саме цих підгруп, що
може призвести до розбіжностей в класі. Але на практиці, часто все ж виникає необхідність клас
розділити. У цьому випадку підгрупи виділяються випадковим чином і кожного разу (навіть під
час виконання однієї вправи зі зміною підгруп) склад цих підгруп має бути різним.
Мета вправ: підвищення згуртованості класу, розвиток колективу як цілісного групового
суб'єкта.
Тренінгові вправи розвивають наступні навички та вміння:
• доброзичливість, інтерес і вміння будувати довірчі відносини один з одним;
• емоційно співпереживати однокласнику;
• співпрацювати і діяти спільно;
• узгоджувати свої дії з іншими і спільно вирішувати поставлені завдання;
• вирішувати конфліктні ситуації.
Вправа "Візьми серветок".
Мета: виявлення уявлень слухачів про себе.
Обладнання: пачка серветок.
Тренер передає по колу пачку паперових серветок зі словами: "На випадок, якщо будуть потрібні,
візьміть, будь ласка, собі трохи серветок".
Після того як всі учасники взяли серветки, тренер просить кожного представитися і повідомити
про себе стільки фактів, скільки серветок він взяв.
Вправа «Поміняйтеся місцями».
Мета: створити умови для пізнання один одного, підвищити зацікавленість учасників.
Учасники сидять на стільцях у колі. Ведучий виходе на середину кола і каже фразу: «Поміняйтеся
місцями ті, хто... (вміє смажити яєчню)», тобто називається ознака чи вміння. Той, хто володіє
даними умінням або ознаками повинні помінятися місцями. Завдання ведучого - встигнути сісти
на звільнене місце. Той, хто не встиг сісти, стає новим ведучим.
Вправа "Плутанина"
Мета: виявлення ступеня групової згуртованості, настрою учасників на взаємодію.
Учасники стають в коло і простягають праву руку у напрямку до центру кола. За сигналом
ведучого кожен учасник зобов'язаний знайти собі "друга по рукостисканню". Потім всі учасники
витягають ліву руку і так само знаходять собі "друга по рукостисканню" (важливо щоб друзі по
рукостисканню були різні). І тепер завдання учасників полягає в тому, щоб розплутатися, тобто
знову вишикуватися в коло, не роз'єднуючи рук. Завдання можна ускладнити тим, що заборонити
всіляке спілкування між учасниками.
Вправа «Хороші і погані вчинки»
Мета: усвідомлення дітьми зв'язків між вчинками і самоповагою. Виділення самого поняття
самоповаги і виявлення його зв'язку з взаємоповагою.
Учасників ділять на дві команди, випадковим чином. Кожній команді видається аркуш ватману,
фломастери або маркери і папір А4. Завдання однієї команди - написати якомога більше вчинків,
які дозволяють людині поважати себе більше. Відповідно завдання іншої - написати якомога
більше вчинків, через які повага людини до себе втрачається. За бажанням, кожна команда може
підкріпити слова малюнками відповідних вчинків.
Обговорення:
Кожна команда представляє свою тему. Далі йде загальне обговорення, в кінці ведучий підсумовує
все сказане. Дуже важливо звернути увагу на те, що у кожного є вибір між тими і іншими
вчинками, але кожен раз, вибираючи ту чи іншу поведінку, ми набуваємо чи втрачаємо повагу до
себе.
Вправа „Всім дякую!”.
Мета: дозволяє замислитися над змістом і результатом заняття, завершити його на позитивній
емоційній ноті.
Учасники встають у коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з
чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку - те, що
отримав на цьому занятті нового. Потім, всі одночасно сильно плескають у долоні і кричать: „Всім
дякую!”
Вправа «Привітаємось»
Мета: встановлення контакту між учасниками.
Ведучий пропонує всім привітатися за руку, але особливим чином.
Вітатися потрібно двома руками з двома учасниками одночасно, при цьому відпустити одну руку
можна тільки, коли знайдеш того, хто теж готовий привітатися, тобто руки не повинні залишатися
без діла більше секунди. Завдання - привітатися таким чином з усіма учасниками групи. Під час
гри не повинно бути розмов.
Вправа "Спільний рахунок".
Мета: розвиток ефективної командної взаємодії.
Завдання дуже просте: слід всього лише дорахувати до десяти (за кількістю учасників). Хитрість
полягає в тому, що вважати треба колективно: хтось говорить "один", хтось інший - "два" і т. д.,
домовлятися про порядок рахунку не можна. Якщо чергове число вимовляють одночасно дві
людини, рахунок починається спочатку. У найпростішому варіанті вправа виконується з
закритими очима, в більш складному - із закритими. Розмовляти по ходу виконання вправи
забороняється. Ведучий фіксує, до скількох, вдалося довести рахунок в кожній спробі. Ця вправа
проходить цікавіше, коли учасники розташовуються не по колу, а врозтіч. Якщо учасники самі
встановлять певний порядок виголошення чисел (по колу, через одного, за алфавітом і т. п.), слід
похвалити їх за винахідливість.
Вправа "Вузол".
Мета: розвиток групової згуртованості.
Обладнання: довга мотузка.
Кожен з групи тримається за мотузку. Завдання - зав'язати мотузку в вузол. Відпускати руки не
можна, можна тільки переміщати уздовж мотузки (якщо хтось відпускає руки, вправа починається
спочатку).
Вправа «Прекрасний сад».
Мета: розвиток міжособистісних навичок і відносин, зміцнення самооцінки і впевненості в собі. У
даному випадку вправа дозволяє зрозуміти і відчути себе, бути самим собою висловити вільно свої
думки і почуття, а також зрозуміти унікальність кожного, побачити місце, яке займаєш у
різноманітті цього світу і відчути себе частиною цього прекрасного світу.
Учасники сидять у колі. Ведучий пропонує спокійно посидіти, можна закрити очі, і представити
себе квіткою. Яким би ти був? Які листя, стебло, а може бути шипи? Високий чи низький?
Яскравий чи не дуже? А тепер, після того, як усі представили це - намалюйте свою квітку.
Всім видається папір, фломастери, крейда.
Далі учасникам пропонується вирізати свою квітку. Потім всі сідають в коло. Ведучий розстеляє
всередині кола полотно будь-якої тканини, бажано однотонної, роздає кожному учаснику по
шпильці. Тканина оголошується галявиною саду, яку потрібно засадити квітами. Всі учасники по
черзі виходять і прикріплюють свою квітку.
Обговорення:
Пропонується помилуватися на «прекрасний сад», закарбувати цю картинку в пам'яті, щоб вона
поділилася своєю позитивною енергією. Помітити, що хоч і багато квітів, але всім вистачило
місця, кожен зайняв тільки своє, те, яке вибрав сам. Побачити, в оточенні яких різних, несхожих
на кольорів росте твоя квітка. Але є і загальне - у когось забарвлення, у когось розмір або форма
листя. І всім без винятку квітам потрібно сонце і увага.
Вправа «Руки, що вміють говорити».
Мета: емоційно-психологічне зближення учасників.
Учасники утворюють два кола: внутрішній і зовнішній, стоячи обличчям один до одного. Ведучий
дає команди, які учасники виконують мовчки в парі, що утворилася. Після цього по команді
ведучого зовнішнє коло рухається вправо на крок.
Варіанти інструкцій парам:
1. Привітатися за допомогою рук.
2. Поборотися руками.
3. Помиритися руками.
4. Висловити підтримку за допомогою рук.
5. Пошкодувати руками.
6. Висловити радість.
7. Побажати удачі.
8. Попрощатися руками.
Обговорення:
Що було легко, що складно? Кому було складно мовчки передавати інформацію? Кому легко? Чи
звертали увагу на інформацію від партнера або більше думали, як передати інформацію самим?
Вправа „Всім дякую!”.
Мета: дозволяє замислитися над змістом і результатом заняття, завершити його на позитивній
емоційній ноті.
Учасники встають у коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з
чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку - те, що
отримав на цьому занятті нового. Потім, всі одночасно сильно плескають у долоні і кричать: „Всім
дякую!”
Вправа "Час шикуватися".
Мета: краще пізнати один одного, розвиток ефективної взаємодії в команді.
Зараз ми подивимося, наскільки Ваші загальні риси проявляються у кожного з вас окремо!».
Завдання учасників - побудуватися в одну лінію по росту. При цьому не можна розмовляти. Потім
завдання ускладнюється - їм потрібно побудуватися по даті і місяцю народження, по довжині
волосся, за кольорами веселки в їх одязі.
Обговорення:
Чи важко Вам було виконувати цю вправу? Чому? Яку роль Ви обрали для себе? Яка стратегія
виконання була найбільш ефективна?
Вправа «Хто швидше?»
Мета: згуртування колективу, координація спільних дій, розподіл ролей у групі.
Клас ділиться на 2 підгрупи. Кожна команда повинна швидко, без слів, побудувати,
використовуючи всіх гравців команди, наступні фігури:
- квадрат;
- трикутник;
- ромб;
- будь-яку літеру;
- пташиний косяк.
Обговорення:
Важко було виконувати завдання? Що допомогло при його виконанні?
Вправа «Малюнок на спині».
Мета: розвиток комунікативних навичок, відповідальності, згуртованості всередині команди,
навичок невербального спілкування.
Учасники діляться довільно на три команди і будуються в три колонки паралельно. Кожен
учасник дивиться при цьому в спину свого товариша. Вправа виконується без слів. Ведучий малює
якусь просту картинку і ховає її. Потім ця ж картинка малюється пальцем на спін кожного
останнього члена команд. Завдання - відчути і передати якомога точніше цей малюнок далі. діти,
що стоять першими в командах, малюють те, що вони відчули, на аркушах паперу і показують
всім. Ведучий дістає свою картинку і порівнює.
Учасникам пропонується обговорити в командах помилки і знахідки, які були в процесі вправи.
Зробити висновки, потім, з урахуванням цих висновків повторити вправу. При цьому перші і
останні члени команд міняються місцями.
Обговорення:
Що допомагало розуміти і передавати відчуття? Що відчували перші й останні члени команд в
першому і в другому випадку? Що заважало виконувати вправу?
Вправа "Інтуїція".
Мета: розвиток уміння прислухатися до групи.
Всі учасники сидять на стільцях у колі. Один учасник на деякий час виводиться з приміщення.
Група домовляється про якесь завданні, яке повинен буде виконати цей учасник (наприклад, зняти
ланцюжок з шиї Свєти і повісити її Антону), і про звук, який група буде використовувати для
підказок (мотив пісні або просто якийсь звук).
Потім учасник знову заходить у приміщення, і йому повідомляється, що він повинен виконувати
якесь завдання. Коли учасник починає наближатися до виконання свого завдання, звук групи стає
голосніше.
Зазвичай це виглядає таким чином. Спочатку учасник намагається визначити "об'єкт" завдання проходить повз всіх учасників, коли він доходить до Свєти, звук стає зовсім гучним. "Об'єкт"
визначено, тепер потрібно з'ясувати, в чому ж полягає завдання. Учасник пробує далі: стосується
плечей, годин - тихий звук, ланцюжки на шиї - гучний звук. Учасник знімає ланцюжок і приміряє
її на себе - звук стає тихіше. Йде повз всіх учасників і доходить до Антона - звук стає голосніше, і
т. д.
Обговорення:
Важко було виконувати завдання? Як ви намагалися розуміти один одного?
Вправа «Дракон, лицар, принцеса»
Мета: розвиток навиків уміння слухати і чути.
Група ділиться на дві підгрупи. Ведучий звертається до учасників: «Скажіть, як можна зобразити
дракона? А лицаря? А принцесу?». Потім ведучий пояснює правила: «Завдання гри - домовитися
кожній групі, який персонаж учасники вашої групи будуть зображувати, і одночасно з іншою
групою зобразити вибраний персонаж. У нашій грі дракон викрадає принцесу, принцеса чарує
лицаря, лицар перемагає дракона. Гра ведеться до трьох очок».
Вправа «Трійка»
Мета: розвиток уважності та кмітливості.
Усі учасники стають у коло. Кожен учасник (починаючи з ведучого) по черзі називає числа
натурального ряду: 1, 2 .. Забороняється називати числа, що закінчуються на цифру 3 і кратні 3 (3,
6, 9, 12, 13 ...). Якщо учаснику дістається таке число, він повинен грюкнути в долоні.
Вправа «Зіпсований телефон»
Мета: вивчення законів спотворення інформації.
Всі учасники знаходяться поза кімнати. Входить перший учасник. Йому показується картинка. Він
передає сенс картинки іншому учаснику, другий учасник мовчки слухає, і т. д.
Обговорення:
Чому спотворюється зміст, як це відбувається, що заважає уявити картинку, чи було бажання
задати уточнюючі питання.
Вправа «Карусель»
Мета: розвиток уміння розмовляти із співрозмовником, вміння слухати.
Учасники утворюють 2 кола - зовнішній і внутрішній, сідають один навпроти одного обличчям
один до одного, утворюючи пари. По команді ведучого учасники зовнішнього кола протягом 5
хвилин відповідають своїм партнерам з внутрішнього кола на запитання «Що я люблю», учасники
з внутрішнього кола уважно слухають, користуючись певними прийомами спілкування: безмовне
слухання, уточнення, подальший розвиток думок співрозмовника. Через 5 хвилин зовнішнє коло
пересувається на одну людину вліво, внутрішнє коло відповідає на те ж питання, зовнішній
слухає. Далі аналогічно з питаннями: «Що я не люблю», «Мій головний успіх».
Обговорення:
Які враження виникли в ході бесіди, які складнощі були при відповіді на питання, які прийоми
використовувалися частіше при слуханні, що давало використання прийомів, наскільки комфортно
було при спілкуванні.
Вправа «Передача інформації»
Мета:
Зараз всі ви покинете кімнату, залишиться тільки одна людина. Їй я зачитаю текст. Після цього я
запрошу до кімнати другого учасника, і перший перекаже йому текст, який щойно прослухав.
Потім я запрошу до кімнати третього учасника. Другий розповість йому те, що розповіли йому.
Потім я покличу наступного, і так до тих пір, поки всі учасники не опиняться в кімнаті. Прохання
до всіх уважно слухати кожного учасника. Потім виконується вправа згідно інструкції. Текст
підбирається психологом довільно. Бажано, щоб він був малознайомим. Добре підходять газетні
замітки з рубрики "Інформація". Необхідно, щоб було два-три героя і певна протяжність дії. Обсяг
тексту - близько 50 рядків. (Психологу слід мати запасний варіант тексту, на випадок повтору
вправи.)
Обговорення:
• За рахунок чого відбулося спотворення інформації?
• Що "свого" кожен вніс до оповідання?
• Чи буває так у житті?
• Що треба робити, щоб спотворення були мінімальними?
• Що з вами відбувається, коли ви не розумієте сенсу того, що відбувається, що ви відчували і як
раніше на це реагували?
Вправа «Знайди і торкнися»
Мета: активізація наглядових та аналітичних здібностей, розвиток вмінь контактувати між собою.
Ведучий пропонує пересуватися по кімнаті і торкатися руками різних предметів і речей.
Наприклад, знайдіть і торкніться чогось холодного, шорсткого, речі, довжина якої приблизно 30
см, того, що важить півкілограма і т. д.
Вправа "Квадрат".
Мета: відчути кожного учасника групи.
Поділіть весь колектив на 2-3 команди. Нехай учасники закриють очі. Тепер, не відкриваючи очей
потрібно кожній команді перебудуватися в геометричну фігуру: квадрат, прямокутник, трикутник,
тощо. Зазвичай відразу починається балаган, всі кричать, пропонуючи свою стратегію. Через
якийсь час виявляється організатор процесу, який фактично будує людей. Після того, як квадрат
буде побудований, не дозволяйте відкривати очі. Запитайте, чи всі впевнені, що вони стоять у
квадраті? Зазвичай є кілька людей, які в цьому не впевнені. Квадрат дійсно повинен бути рівним. І
тільки після того, як абсолютно всі погодяться, що стоять саме в квадраті, запропонуйте
учасникам відкрити очі, порадіти за хороший результат і проаналізувати процес.
Під час вправ учасники переживають сильні емоції і роблять масу висновків, тому після кожного
етапу можна влаштовувати невелике обговорення, де можна говорити побажання для поліпшення
роботи. Найголовніше питання тут: яким чином завдання можна було зробити якісніше і швидше?
Вправа «Пазли».
Мета: розвиток комунікативних навичок, згуртованості всередині команди, вміння узгоджувати
свої дії з іншими, вирішувати поставлені завдання.
Група ділиться довільно на команди по 5-6 чоловік і кожному члену команди видається по пазлу.
(Ведучий заздалегідь розрізає аркуш паперу, з якоюсь яскравою великою картинкою на частини і
таким чином виходять пазли для цієї вправи). Завдання команди - зібрати картинку, якомога
швидше.
Обговорення:
Обговорення в загальному колі. Кожна команда розповідає, що допомагало або, навпаки, заважало
виконанню завдання.
Вправа «Купини».
Мета: розвиває вміння йти на поступки, співпрацювати і діяти спільно; розвиток комунікативних
навичок, згуртованості членів групи.
Кожному учаснику видається листок паперу А4. Всі збираються на одному кінці кімнати і ведучий
пояснює, що попереду - болото, листи - це купини, всі учасники - жаби, а ведучі - крокодили.
Завдання групи - не втративши жодної жаби, дістатися до протилежного кінця кімнати. Наступати
можна тільки на купини. Крокодили можуть топити (забирати) залишені без нагляду купини.
Наступати можна тільки на купини. Якщо жаба оступилася, або не всі жаби змогли перебратися на
інший берег, бо не залишилося купин, то виграли крокодили, і гра починається спочатку.
Обговорення:
Учасники розповідають, що допомагало або, навпаки, заважало виконанню завдання. Що
відчували ті жаби, які йшли першими, а що відчували ті, хто замикали ланцюжок.
Вправа "Злива".
Мета: зняття емоційної напруги, розвиток співпраці та взаєморозуміння.
Всі сидять у колі. Ведучий просить всіх закрити очі і зберігати тишу, налаштовуючись, таким
чином, на сприйняття звуків. Через деякий час ведучий починає потирати долоні (наближується
шум дощу), потім до нього приєднуються наступний учасник і т. д. проти годинникової стрілки,
поки останній учасник (лівий сусід ведучого) не підхопить цей рух. Потім ведучий запускає
наступні рух - клацання пальцями однієї руки (перші великі краплі). Поступово цей рух
виконують всі учасники. Таким чином, будуть запущені наступні руху:
• Потирання долонь (наближається шум зливи);
• Клацання пальців двох рук;
• Хлопки в долоні;
• Не перестаючи плескати, спочатку топати двома ногами.
Так поступово створюється шум сильної зливи.
Через якийсь час ведучий починає запускати руху в зворотному порядку - дощ поступово затихає і
віддаляється. Після того як останній учасник перестане потирати долоні, кілька секунд всі сидять
в тиші, поки ведучий не попросить відкрити очі. Ну як? Ви почули шум зливи.
Правила:
• Починай виконувати рухи тільки після твого сусіда зліва.
• Продовжуй виконувати старий рух, поки не приступиш до нового.
Вправа „Скрізь-ходи”.
Мета: настрій на роботу, розвиває творче мислення, дає простір фантазії, "провокує" усмішки і
просто хороший настрій.
У цієї вправи - театральна природа. Вона допомагає відпрацювати перемикання уваги, активно і
плідно "запускає" спонтанність і творче мислення.
Група ходить по кімнаті в досить швидкому темпі. Важливо бути зосередженим на голосі
ведучого-тренера, який час від часу дає завдання, що міняє сенс ходьби і переносить учасників
тренінгу у найнесподіваніші місця. Кожен, почувши нову інформацію, в найкоротший термін
аналізує її і змінює свої дії залежно від умов гри. Прибудова до нових обставин відбувається
швидко і в індивідуальному порядку, без розмов та обговорення!
- Йдемо через ліс! Птахи щебечуть, метелики пурхають, висока трава на узліссі... Кропива боляче
шмагає по голих ногах ... Комарі заїли! А все тому, що потрапили в болото. Топко! Страшно!
Гидко! Сутінки згущуються...
Сніжне поле, пронизливий зимовий вітер... І кулі свистять над головою. Ще і ще! Де б сховатися?!
У окоп! Ні, це не окоп, це ставок з приємною, освіжаючою і дуже чистою водою... Але дуже
холодною, градусів 8-10 від сили!
Вибираємося на берег і потрапляємо в оточення павуків... Павутиння липне до обличчя, чіпляється
в волоссі... Нею наповнене простір... Ні, здалося! Ідемо через цитрусовий сад. На деревах зріють
фрукти, зірвемо один. Вдихнемо чудо-аромат пружної шкіри, візьмемо в рот освіжаючу часточку!
Вилиці звело від кислоти - ну і лимон! Уперед через наповнений бульбашками лимонаду
іскристий і пузиряться сад!
Берег моря, захід, йдемо по кромці води ...
І так далі!
Вправа „Червона шапочка без...”
Мета: розвиток креативного мислення, згуртованості, взаємодопомоги.
"Хто може переказати сюжет класичної казки "Червона Шапочка". На перший погляд, дивне
питання: казка, знайома з дитинства.
Але пікантність завдання полягає в тому, що розповісти несамовитий трилер зі щасливим кінцем
потрібно так, щоб ні разу не вимовити в ході переказу букву "Л"!
Група сідає в коло, ведучий визначає задачу. Перший гравець починає розповідь і веде її до тієї
хвилини, поли не пролунає заборонена літера. Наступний по черзі починає казку спочатку. І так
далі. Учасники можуть допомагати один одному.
Обговорення:
Чи легко було впоратися з завданням? Чи вчасно вам надали допомогу?
Колаж «Дружба».
Мета: розширення уявлення про себе та оточуючих, як про талановитих, унікальних особистостях,
встановлення більш тісного емоційного контакту, розвиток згуртованості
Група ділиться довільно на команди по 5- 6 людей і кожній команді видається аркуш ватману.
Також видається пачка журналів, брошур, листівок, відповідних за тематикою. Ведучий оголошує
тему заняття і пояснює, що мається на увазі під колажем.
Обговорення:
Після того, як команди виконали свій колаж, кожна команда представляє його для всіх інших.
Ведучий хвалить кожну команду, підводить підсумок і пропонує об'єднати всі роботи, щоб
створити загальну картину дружби класу. Вона повинна стати свого роду талісманом класу.
Вправа «Подарунок».
Мета: позитивне завершення тренінгу, рефлексія.
Ведучий: «Давайте подумаємо, що б ви могли подарувати класу, щоб взаємодія в ньому стала ще
ефективніша, а відносини - більше згуртованими? Давайте скажемо, що кожен з нас дарує групі.
Я, наприклад, дарую вам оптимізм і взаємну довіра». Далі кожен з учасників висловлюється, що
він хотів би подарувати групі. «Давайте нагородимо себе за успішне плавання оплесками!»
Ну ось, всі подарунки подаровані, ігри пройдені, слова сказані. Ви всі були активні, злагоджено
працювали в команді. Не забувайте, що Ви - єдине ціле, кожен з Вас - важлива і необхідна,
унікальна частина цього цілого! Разом Ви - сила! Спасибі всім за участь!».
Гра-тест "Альпініст"
Мета: наочне визначення ступеня згуртованості / роз'єднаності класу.
На дошці робиться малюнок (рис.1) і пояснюється: "Отже, уявіть собі, що кожен з вас альпініст.
Альпініст - це людина, що долає гірські вершини. Так, до речі, а яка найвища в світі (відповіді
дітей) - Еверест! його висота майже 10 тисяч метрів - 10 кілометрів! Тепер уявіть, що пік - це
вершина гори - це по-справжньому дружний клас, це колектив, де всі допомагають один одному,
не пліткують і не обзиваються... Якої висоти досягли ви? Група альпіністів - це твої
однокласники... (від 1 до 10), подумайте і дайте відповідь".
Учитель підходить до школярів, дізнається про їх думку і підсумовує бали. Після цього сума
ділиться на кількість опитаних. Отримуємо середній бал. Цей бал озвучується і на дошці
робиться відповідна відмітка. Як правило, це 6-7 балів.)
Вправа «Сполучна нитка»
Мета: згуртування колективу.
Матеріали: клубок ниток.
Ведучий перекидає одному з учасників клубок ниток, залишаючи собі кінець клубка, і каже, що
він любить, про що мріє і що він бажає тому учаснику, якому передав клубок. Інший учасник
ловить клубок, намотує нитку на палець і продовжує гру далі. Коли всі учасники виконають цю
вправу, всіх членів групи пов'язують нитки клубка. Запитати учасників, що на їх погляд, нагадує
ця нитка, які асоціації викликає. Потім запропонувати учасникам закрити очі і утримуючи свій
кінець нитки, думати про те, що ця група - єдине ціле, і кожен в групі цінний і важливий. Друга
частина проводиться під медитативну музику. Можна учасникам запропонувати уявити групу у
вигляді Образу кокона або Образ купола, який накриває групу.
Вправа «Дім»
Мета: усвідомлення своєї ролі в групі, стилю поведінки.
Матеріали: картки із зображенням.
Учасники діляться на 2 команди. Ведучий дає інструкцію: «Кожна команда повинна стати
повноцінним будинком. Кожна людина повинна вибрати, ким він буде в цьому будинку - дверима,
стіною, а може бути шпалерами або предметом меблів, квіткою або телевізором? Вибір за Вами.
Але не забувайте, що Ви повинні бути повноцінним і функціональним будинком. Протягом 10
хвилин побудуйте свій дім! Можна спілкуватися між собою ».
Рефлексія: Як проходило обговорення в командах? Чи відразу Ви змогли визначити свою роль в
«будинку»? Чому Ви вибрали саме цю роль? Я думаю, Ви все зрозуміли, що кожна частина
Вашого «дому» важлива і потрібна в ньому, кожна несе свою певну функцію, без якої будинок не
може бути повноцінним.
Гра "Підйомний кран"
Мета: розвиток уміння діяти узгоджено.
Один з учасників гри лягає, а інші учасники піднімають його, підтримуючи кожен однією рукою.
При дружних спільних умовах група легко піднімає будь-якого учасника, навіть самого огрядного.
Ті, кого піднімають, придумують собі роль і повідомляють її всім. Ролі можуть бути наступними:
тренер команди, що перемогла; полковник, який виграв битву; балерина, зметнулася увись в танці;
плавець, що піднявся на гребінь хвилі; хмара, що летить по небу в жаркий день; колоду на
суботнику і т. п. По завершенню ігрової дії проводитися аналіз того, що відбувалося.
Гра «Несподівана картинка»
Матеріали: один аркуш паперу (розмір А3), воскові крейди.
Інструкція: Починаємо малювати загальну картинку, постараємося передати той настрій, який
зараз у вас. Малюєте 2-3 хвилини. За моєю командою перестаєте малювати і передаєте лист
вашому сусідові зліва. Він продовжує малювати розпочату картинку.
Гру можна оживити музичним супроводом. Як тільки музика зупиняється, діти передають
малюнок.
Обговорення: Чи подобається вам картина? Чи сподобалося тобі домальовувати чужі малюнки? Чи
відрізняється картина від тих, які ти зазвичай малюєш? Потім слід Загальне обговорення.
Гра "Частинки"
Мета: створення сприятливого психологічного клімату в класі.
Усі гравці хаотично блукають майданчиком, за командою ведучого учні повинні об'єднатися в
частинки з заданим числом. Запропонована гра сприяє згуртуванню колективу, дає кожному учню
право вибору, кого взяти в пару.
Гра-опитування «Чи гарний я друг?»
Мета: оцінити, наскільки в учня сформовано вміння встановлювати і підтримувати дружні
стосунки в класі. Відповідаючи на питання необхідно обвести твердження «так» чи «ні». При
цьому учні знають про те, що їхні відповіді не стануть відомі однокласникам. Зробити це краще
письмово, написавши на бланку відповідне попередження.
опитувальник
1. Я дуже швидко втрачаю друзів (так, ні).
2. Я часто говорю приємні слова моїм друзям (так, ні).
3. Часто мені здається, що у мене немає друзів (так, ні).
4. Я завжди можу вислухати свого друга (так, ні).
5. Я сам завжди вирішую, у що ми будемо грати або куди підемо (так, ні).
6. Якщо мені хочеться з ким-небудь подружитися, то я цього добиваюся. (так, ні).
7. Коли хто-небудь умовляє мене зробити щось, чого, як мені здається, робити не варто, я кажу
«ні» (так, ні).
8. Мені неприємно, коли когось кривдять, і я намагаюся допомогти цій людині (так, ні).
9. Друзі бувають різні - одні більш близькі, інші менш (так, ні).
10. Якщо я не хочу бути самотнім і хочу мати багато друзів, я повинен розвинути в собі такі
якості, щоб інші хотіли зі мною дружити (так, ні).
Представлене опитування дозволяє вчасно виявити ситуацію невдач, допомогти кожній дитині.
Вправа «Комплімент»
Мета: поліпшення атмосфери і скорочення дистанції в спілкуванні. Матеріали: м'яч.
Ведучий кидає м'яч учаснику, попередньо назвавши його по імені, і каже комплімент. Той, хто
зловив м'ячик, дякує за комплімент словом «дякую», дивлячись в очі ведучому. Потім кидає м'яч
іншому.
Вправа «Закон гармонії»
Мета: формування толерантності та етичної культури міжособистісної комунікації і відносин.
Матеріали: аркуші паперу, олівці.
У цивілізованому соціумі існує неписаний закон гармонії спілкування та міжособистісних
відносин, що зачіпає їх нормативну сферу. Слідуючи йому можна не допустити зародження
багатьох антагоністичних протиріч, конфліктів, образ. Звучить він так: «Дозволяючи собі дозволяй іншим. Забороняючи іншим - забороняй собі ». Досить справедливо, що виконання цього
правила позбавляє нас від взаємних докорів і деформації легітимною (нормативної) сфери
особистості. Але поняття норми відносин і спілкування ми сприймаємо, розуміємо, оцінюємо
суб'єктивно. Так, наприклад, ми не дозволяємо іншим підвищувати на нас голос, вказувати,
критикувати нас, встановлювати нам заборони. Разом з тим, інколи самі кричимо на інших, лаємо і
повчає їх, намагаємося обмежити їх дії. Яким же чином контролювати свої дії в тих чи інших
ситуаціях спілкування?
Процедура проведення: тренер пояснює завдання учасникам: «Розділіть лист на дві частини:
1. «Дозволяю собі, забороняючи іншим». Перелічіть ваші вчинки, спрямовані на отримання
переваги за рахунок оточуючих. Визначте ступінь свободи ваших дій. Чи дозволяєте ви собі:
спізнюватися, підвищувати голос на інших, ігнорувати чиє то думка (товариша, дитини,
підлеглого тощо), висміювати когось і так далі.
2. «Забороняю іншим, дозволяючи собі». Перерахуйте, на які дії оточуючих накладаєте заборону,
але дозволяєте собі. Наприклад: критикувати, оцінювати, лагодити безлад, байдикувати.
Протягом 10 хвилин учасники заповнюють листи, потім йде обговорення і рефлексія.
Рефлексія: Чи варто забороняти собі, бути вільним, що б мати підстави засуджувати інших? Чи
варто дозволяти собі помилятися, що, забороняючи іншим, ви маєте на це право?
Гра «Допоможи скривдженому»
Мета: програти ситуації, в яких людина відчуває себе скривдженим, збентеженим.
Це один із способів розвитку емпатії. Класний керівник просить учнів згадати або придумати
ситуації, коли людині доводиться червоніти, коли він відчуває себе збентеженим. Почати краще з
власних спогадів. Ці ситуації можуть бути смішними. Але слід підкреслити, що дуже часто
«жертві» вони не здаються смішними. Людина відчуває збентеження, йому стає сумно і самотньо.
Важливо обговорить з учнями, яким чином реакція оточуючих може змінити ситуацію в кращу
або гіршу сторону.
Вправа «Тарілка з водою»
Мета: розвинути взаєморозуміння в групі, зрозуміти і обговорити закономірності виникнення
взаємодопомоги.
Завдання: група учасників, мовчки з закритими очима, передає по колу тарілку з водою.
В результаті при передачі розвиваються способи комунікації, пошук рук партнера до моменту
передачі тарілки, попередження про передачу дотиком.
Обговорення:
1.Що, на вашу думку, не вдалося?
2. Як це можна виправити, що необхідно зробити?
3. Які емоції відчували під час даної вправи?
Вправа «Довірче падіння»
Мета: зближення членів групи, встановлення між ними довірчих відносин.
Ця вправа дає прекрасну можливість, випробувати, що таке довіра.
Завдання: стоячи спиною до партнерів впасти до них на руки. Проводиться по черзі з кожним
членом групи.
Обговорення:
1. Що було легше робити, падати або ловити?
2. Які почуття ви відчували при цьому?
3. Чи є в реальному житті ситуації, де ви відчуваєте подібні почуття?
Тест «Капітан - рульовий - пасажир»
Для визначення належності кожного учасника групи до того чи іншого типу ми проводимо тест
«Капітан - рульовий - пасажир».
Тест
1. Я завжди відчуваю відповідальність за все, що відбувається в моєму житті.
2. У моєму житті не було б стільки проблем, якби деякі люди змінили ставлення до мене.
3. Я віддаю перевагу діяти, а не розмірковувати над причинами невдач.
4. Іноді мені здається, що я народився під щасливою зіркою.
5. Я вважаю, що невдахи самі винні у своїх невдачах.
6. Іноді я думаю, що за багато що в моєму житті відповідальні ті люди, під впливом яких я став
таким, який я є.
7. Якщо я простуджуюся, волію, лікуватися самостійно, не вдаючись до допомоги лікаря.
8. Я вважаю, що під нісенітності і агресивності, які мене так дратують в якусь людину, винні інші
люди.
9. Вважаю, що будь-яку проблему можна вирішити, і не розумію тих, хто не справляється зі
своїми труднощами.
10. Я люблю допомагати людям, тому що відчуваю вдячність за те, що інші зробили для мене.
11. Якщо виникає конфлікт, то я, розмірковуючи, хто винен, починаю аналіз з себе.
12. Якщо чорна кішка перебіжить мені дорогу, я переходжу на іншу сторону.
13. Я вважаю, що кожна людина, незалежно від обставин, повинен бути сильним, упевненим і
самостійним.
14. Я знаю свої недоліки, але хочу, щоб оточуючі ставилися до них поблажливо.
15. Зазвичай я мирюся з ситуацією, вплинути на яку не в змозі.
Обробка результатів:
На 1,3, 5,7,9,11,13: так -10 балів, не знаю - 5 балів, немає - 0 балів.
На 2,4,6,8,10,12,14,15: так - 0 балів, не знаю - 5 балів, немає - 10 балів.
Від 100 до 150 балів. Ви лідер, капітан власного життя. Ви відчуваєте відповідальність за все, що з
вами відбувається, багато берете на себе, долаєте труднощі, не перебільшуючи їх, не зводячи в
ранг серйозних життєвих проблем. Ви завжди бачите перед собою мету і думаєте над тим, як її
досягти. Вмієте підключити до вирішення важливих для вас завдань інших людей. Що ви
відчуваєте в складні періоди життя, і що відбувається у вашій душі - для оточуючих завжди
загадка.
Від 50 до 99 балів. Ви охоче стаєте рульовим, але можете при необхідності передати штурвал у
вірні руки. При оцінці причин власних труднощів ви завжди мислите реалістично. Гнучкість,
розсудливість і чіткість - у вашій натурі. Ви здатні брати відповідальність на себе в складних
ситуаціях, коли потрібно це зробити. Ви вмієте жити в злагоді з іншими людьми, не порушуючи
внутрішньої згоди з собою.
49 балів і менше. Ви - пасажир на кораблі цьому житті, легко підкоряєтесь зовнішнім силам,
кажучи, що так склалися обставини, доля. У своїх труднощах звинувачуєте кого завгодно, тільки
не себе, тому що не бажаєте нести ні якої відповідальності ні за що. Справжня незалежність
здається вам недосяжною. Проте ви вмієте мирно співіснувати з іншими людьми.
Гра «Скарбничка невдач»
Мета: створити умови для комфортного проживання дня в школі і класі.
Безумовно, ставлення дитини до самої себе багато в чому залежить від учителя. Останній здатний
підтримувати дитину, демонструючи його прийняття в будь-яких ситуаціях, може допомогти йому
підвищити самоповагу, використовуючи спеціальні прийоми. Активно застосовую такий прийом
на практиці. У класі щодня виставляється синій ящик (знаходиться він за шафою). Кожен учень
протягом дня може скинути в нього негативні думки, емоції. В кінці кожного дня, все, що
накопичилося, спалюється.
Гра «Таємничий друг»
Мета: створення в групі хорошого психологічного клімату і розвитку дружніх відносин між
дітьми.
Матеріали: коробка, з якої діти можуть тягнути жереб, складені вчетверо листочки паперу з
написаними на них іменами дітей.
Інструкція: «Я хочу запропонувати вам нову гру, грати в яку ви зможете протягом усього
наступного тижня. Я пройду перед вами з невеликою коробочкою, в якій лежать ваші жеребки. На
кожному з них написано ім'я одного з вас. Ніхто не повинен знати, чиє ім'я вам дісталося ». (Далі
педагог обходить з коробкою всіх дітей і дає можливість тим дітям, які витягнуть своє ім'я,
поміняти папірець.)
«Протягом наступного тижня ви будете «таємничим другом» або «таємничої подругою» того, чиє
ім'я вам дісталося. Завдання цього «таємничого друга» або «таємничої подруги» - робити своєму
підопічному час від часу приємні сюрпризи. Ці маленькі сюрпризи повинні приносити людині
радість, викликати усмішку і приносити задоволення. Але при цьому ви повинні влаштовувати
свої сюрпризи таким чином, щоб ваш підопічний не міг здогадатися, від кого він їх отримує. Через
тиждень гра закінчується, і ви будете відгадувати, хто ж був настільки люб'язний з вами весь цей
час...
Розкажіть, будь ласка, якими можуть бути сюрпризи?»
Можна обговорити загальні правила щодо того, які сюрпризи допустимі, а які ні.
Обговорення:
- Чи любиш ти іноді порадувати інших невеликими сюрпризами?
- Ти вже чекаєш приготованих для тебе сюрпризів?
Гра «Ми схожі»
Мета: допомогти проявити як своєрідність кожної дитини, так і загальні риси, що об'єднують їх.
Необхідні матеріали: папір і олівці.
Інструкція: «Розбийтеся, будь ласка, на п'ятірки. Нехай кожна група сяде і складе список того, що
об'єднує її членів. У цьому списку можна написати, наприклад: - у кожного з нас є брат... - у
кожного з нас є м'яка іграшка... - ми всі любимо ходити в басейн... і т. д. У вас є 10 хвилин.
Переможе та команда, яка знайде і запише найбільшу кількість спільних рис».
Обговорення:
- Дізнався ти що-небудь цікаве про кого-небудь з інших дітей?
- Чи є щось таке, що об'єднує всіх дітей групи?
- Чи є щось таке, що відрізняє тебе від всіх дітей групи?
- Чи подобається тобі бути схожим на інших або ти віддаєш перевагу відрізнятися від усіх?
- Яким мають бути друзі - схожими на тебе чи зовсім іншими?
Гра «Двадцять питань»
Мета: привернути увагу всієї групи до одного з дітей, що дозволяє тому особливо гостро
відчувати себе членом групи, в той же час це спонукає всю групу думати про кожну окремому
дитину як про самостійному людину, що володіє своїми особливостями.
Інструкція: «Сядьте, будь ласка, в один великий круг. Я хочу запропонувати вам зіграти в гру під
назвою «Двадцять питань». Вона називається так тому, що ви мені можете задати саме двадцять
питань, щоб вгадати, кого з вас я загадала. Якщо хочете, ви можете питати про зовнішній вигляд
цієї людини, наприклад. Про колір його очей, а можете питати про його особливі якості і уміннях,
про риси його характеру. Коли в когось із вас виникне ідея, він може мовчки підняти руку, поки
нікого не називаючи. Лише тільки тоді, коли я відповім на всі двадцять питань, ви можете
висловити свої припущення про те, кого ж я загадала».
Обговорення:
-Ти швидко вгадав, про кого йде мова?
-Чи є серед твоїх однокласників діти, схожі один на одного?
-Чи є в групі хто-небудь, хто схожий на тебе?
Гра «Інтерв'ю»
Мета: налагодити хороший контакт дітей з педагогом.
Ця гра допоможе Вам поліпшити контакт з дітьми. Гра дасть можливість створити в групі
атмосферу відкритості і чесності.
Інструкція: «Я хочу запропонувати вам зіграти в гру, яка протікає в такий спосіб... Ви отримуєте
десять хвилин на те щоб побільше дізнатися про мене. Кожен з вас може підійти до мене і задати
мені яке-небудь питання. Ну, наприклад, «Ви заміжня?» Після того, як один учень задасть своє
запитання, він повертається на своє місце, а я відповідаю. Потім до мене може підійти наступний і
задати своє питання. Отже, у вас рівно десять хвилин, щоб трохи краще познайомитися зі мною.
Але я хочу задовольнити і власну допитливість, і тому я буду ставити питання всій групі. Я
впевнена, що після такої гри ми будемо більше знати один про одного, і це допоможе нам легше
знаходити спільну мову».
Гра «Дружна сімейка»
Мета: сприяти поліпшенню контактів дітей, розвитку ініціативи.
Матеріали: товстий шнур або листи газет.
Інструкція: «Ви бачите перед собою на підлозі невеликий острів (складений з газет або за
допомогою шнура). Мені дуже цікаво, скільки людей може розміститися на цьому острові. Це
насправді вийшов зовсім невеликий острівець, але, може бути, ви зможете придумати, як
розміститися на ньому всім разом».
Гра «Один до одного»
Мета: вчити взаємодіяти дітей один з одним.
Інструкція: «Зараз ви будете грати в одну дуже цікаву гру, під час якої все потрібно робити дуже дуже швидко. Ви покажете мені, наскільки уважно ви мене слухаєте і наскільки швидко ви можете
зробити те, що я буду вам говорити. Зараз у вас рівно 5 секунд, щоб вибрати собі партнера і
швидко - швидко потиснути йому руку... А тепер я буду вам говорити, якими частинами тіла вам
потрібно буде дуже швидко «привітатися» один з одним:
-права рука до правої руки!
-ніс до носа!
-спина до спини!
Ну, що ж, це ви змогли зробити швидко. А тепер запам'ятайте, будь ласка, наступне. Кожен раз,
коли я скажу: «Один до одного!», Вам буде потрібно швидко - швидко знайти собі нового
партнера і потиснути йому руку. А після цього я знову буду називати частини тіла, якими ви
повинні будете доторкатися друг до друга. Отже: «Один до одного! Вухо до вуха!»
-стегно до стегна!
-п'ятка до п'ятки!
Можна провести 5-6 змін партнерів і щоразу називати нові частини тіла, за допомогою яких діти
повинні вступати в контакт один з одним.
Обговорення:
- Чи сподобалася тобі гра?
- Чи легко тобі було діяти швидко?
Гра «Стежка до серця»
Мета: створити дружню атмосферу в групі, сприяти згуртуванню колективу.
Матеріали: невеликі сердечка з кольорового паперу за кількістю дітей, чистий аркуш ватману,
фломастери.
Інструкція: «Кожен з вас вже подружився з ким - то в групі, тобто знайшов стежку до його серця.
Зараз кожен з вас на маленькому сердечку напише своє ім'я і приклеїть його на аркуш ватману
там, де захоче. Потім фломастером намалює свою стежку до серця свого друга. А якщо у вас
кілька друзів, то малюйте кілька стежок 0». (Якщо в групі є діти, які ще ні з ким не дружать,
можна запропонувати їм намалювати стежки до сердечкам тих хлопцям, які їм подобаються).
Гра «Чарівні окуляри»
Мета: вчити дітей бачити в людях хороше, добре.
Матеріали: заготовки окулярів з кольорового картону різної форми, матеріал для аплікації
(пір'ячко, блискітки і т. д.)
Інструкція: «Сьогодні ми будемо вчитися дивитися на людей через чарівні окуляри. Їх чари
полягають в тому, що вони показують тільки хороші якості людини, на якого дивляться в ці
окуляри. (Діти беруть заготовки окулярів). Але чари не виходить просто так, окуляри ними треба
зарядити. Для цього треба їх прикрасити. (Діти під керівництвом педагога оформляють окуляри).
А тепер я пропоную одягнути наші чарівні окуляри і подивитися на... (ім'я дитини) і сказати яким
ви його бачите: «Я в (ім'я) бачу... доброту, він... симпатичний ... і т. д.
Вправа "Родинне вогнище"
Наприкінці тижня після останнього уроку (або наприкінці класної години) сядьте з дітьми в коло
(якщо це можливо) і проведіть гру-бесіду "сімейне вогнище". Обговоріть з учнями те, чим ви або
вони збираєтеся займатися на вихідних, згадайте шкільні події тижня або світові новини,
розкажіть один одному анекдоти. Наприкінці бесіди виберіть "учня тижня": нехай школярі
озвучать кандидатури і проведуть голосування (без права голосу за минулого переможця).
Нагородіть "учня тижня" вдячністю або символічним подарунком.
Вправа "Скляні двері"
Мета: поліпшення взаєморозуміння в групі.
Учасники розбиваються на пари. Ведучий дає інструкцію: «Уявіть собі, що ви сідаєте у вагон
метро. Один з вас встиг зайти всередину, а другий - ні, коли двері закрилися. Ви виявилися
розділені скляними дверима. Чути один одного ви вже не можете, але чудово бачите
співрозмовника. Той, хто залишився на пероні, хоче повідомити іншому про час і місце наступної
зустрічі. На це є 15 секунд - потім поїзд піде». Учасники стають обличчям один до одного на
відстані 1,5 - 2 м, ведучий дає команду «Двері закриваються», учасники «розмовляють» крізь них,
через 15 - 17 секунд ведучий говорить «Потяг виїхав!» - Спілкування закінчується. «Поїхав»
говорить, який він зробив висновок про час і місце зустрічі, а «що залишився на пероні» або
погоджується, або уточнює, що він все-таки мав на увазі. Потім учасники міняються ролями.
Обговорення:
- За допомогою чого здійснювалося спілкування, коли використовувати мову було не можна? Чи
легко було розуміти таку «розмову»? А самому передавати таким чином інформацію?
Вправа "Циферблат"
Мета: тренування уважності, включення учасників в активну групову взаємодію.
Учасники, що сидять у колі, утворюють «циферблат годинника» - кожен з них відповідає певній
цифрі на ньому. Найпростіше, якщо учасників 12 - тоді кожному відповідає одна цифра. При
іншому числі грають комусь доведеться зображати 2 цифри або, навпаки, на будь-які цифри
доведеться по 2 людини. Це дещо ускладнить гру, але й зробить її більш цікавою. Якщо учасників
більше 18, то доцільно зробити відразу 2 циферблата. Після цього хто-небудь замовляє час, а
«циферблат» його показує - спочатку підстрибує і плескає в долоні той, на чию цифру довелося
показання годинникової стрілки, потім - хвилинної. Перші 1-2 замовлення часу може зробити
ведучий, потім-кожен з учасників по колу.
Вправа "Запам'ятовування пози»
Мета: розвиток спостережливості по відношенню до інших людей, підвищення уваги учасників
один до одного.
Учасники довільно розташовуються в просторі і приймають будь-які пози, які побажають.
Ведучий уважно дивиться на кожного з них і намагається запам'ятати ці пози, після чого
відвертається або виходить за двері. Тим часом кожен учасник змінює якусь одну деталь у своєму
положенні. Завдання, що водить - по пам'яті відновити позу кожного з учасників у первозданному
вигляді. Іноді при виконанні цієї вправи учасники об'єднуються в підгрупи і будують справжні
«живі скульптури ».
Вправа "Зіпсований телевізор»
Мета: вдосконалення навичок міжособистісного сприйняття.
Учасники сидять у колі. Доброволець, бажаючий почати гру, зображує на обличчі якийсь
незвичайний вираз і показує його тільки своєму найближчому сусіду, прикрившись від решти
учасників. Сусід передає побачений вираз далі і т. д., поки він не пройде повне коло. Учасник, що
знаходиться у кінці кола, показує те, що до нього дійшло, вже всьому колу. Після цього почавший
гру демонструє всьому колу той вираз обличчя, з якого гра почалася. При повторенні вправи
доцільно передавати вираз обличчя по колу в інший бік. Слід приготувати предмет, яким учасники
зможуть відгороджуватися від кола при передачі вираження. Для цієї мети добре підійде настінна
таблиця або аркуш паперу формату не менше А3.
Обговорення:
- Вирази обличчя, які ви передавали один одному, несли інформацію? Як ви думаєте, яку саме? А
під дією яких чинників ця інформація так сильно деформувалася?
Вправа „Вавилонська вежа”.
Мета: підвищення групової згуртованості, розвиток здатності висувати і відстоювати свої ідеї.
Вправа виконується в підгрупах по 4 -6 чоловік. Кожній з підгруп видається приблизно по 100 150 аркушів паперу (можливо, призначеної в макулатуру) або пачка газет, і дається завдання:
побудувати з цих листів максимально високу вежу, не використовуючи будь-які скріплюють
матеріали. Для виконання цієї вправи зазвичай достатньо 10 – 15 хвилин.
Обговорення:
- Як розподілилася робота між учасниками в підгрупах? Кому належали ідеї по конструкції різних
частин вежі?
Вправа "Чарівний ключ".
Мета: згуртування колективу.
Учасникам, що сидять у колі, дається ключ від замка, до якого прив'язана довга мотузка (довжина
визначається з розрахунку 1,5 метра мотузки на одного учасника), і пропонується пропустити цю
мотузку під одягом кожного з учасників таким чином, щоб вона входила під одяг зверху, на рівні
коміра, а виходила знизу, на рівні пояса. Таким чином, виявляється пов'язаною вся група. Потім
можна запропонувати учасникам колективно виконати кілька нескладних фізичних вправ (встати,
нахилитися вперед, присісти і т. п.). Коли вправу завершено, доцільно залишити ключ в зоні
видимості учасників в якості свого роду символу групи: „За допомогою цього ключа ми виявилися
пов'язані однією ниткою. Нехай він висить на видному місці і нагадує про те, що тепер ми одна
команда”.
Ці нескладні ігри допоможуть вам сформувати в класі позитивну дружню обстановку, підвищити
мотивацію учнів, не кажучи вже про те, що ви зможете поліпшити настрій школярів і розвинути
позитивний мікроклімат в класі.
І хочеться перерахувати принципи створення здорової робочої атмосфери, запропоновані Девідом
Мейстером в книзі "Роби, що сповідуєш", які можуть бути корисні педагогам:
- завжди виходьте з того, що найбільший гріх - це небажання хоча б спробувати щось зробити;
- дії керівника повинні свідчити про його зацікавленість в особистому успіху кожного члена
колективу;
- активно допомагайте учням піднятися на якісно новий щабель;
- надавайте дітям можливість випробувати себе в різних видах діяльності;
- будьте послідовні, ніколи не порушуйте свого слова;
- підтримуйте в собі тверду віру у власне призначення;
- створюйте умови, а не диктуйте їх;
- вірте людям, з якими працюєте;
- будьте таким, яким хотіли б бачити свого колегу;
- знайдіть індивідуальний підхід до кожної дитини, не керуйте людьми так, як вам це зручно. Для
цього потрібна звичайна людська чуйність;
- будьте сповнені ентузіазму, пам'ятайте: ентузіазм заражає.
Рекомендації для педагогів щодо створення сприятливого психологічного клімату в класі.
Оптимізація психологічного клімату є важливим резервом підвищення ефективності навчальновиховної роботи в класі. Психологічний клімат в класі залежить не тільки від класного керівника,
вчителя, на нього впливає організація навчальної діяльності, якість підручників, харчування і
здоров'я учнів, їх здатність до навчання і здібності. Існують не менш важливі сторони
життєдіяльності класу, його психологічного клімату, які майже цілком визначаються керівником.
1. Підтримка здорового мікроклімату на уроці.
• Прийняття, повага особистості школяра.
• Звернення до дитини по імені.
• Створення ситуації успіху для учнів: прийняття права на помилку;
педагогічна підтримка самоповаги, віри у власні сили, особливо, в ситуації невдачі (частіше
хвалити, помічати будь-яке просування щодо самого себе, відзначати гідності дитини вголос);
облік індивідуальних і особистісних особливостей розвитку (фізичних, розумових, психологічних,
соціальних, і т. д.) при плануванні освітніх завдань.
• Адекватне реагування на різні ситуації, виникають в ході навчально-виховного процесу:
- Не дратуватися при невдачі,
- Вміти розпізнавати ціль поганої поведінки (залучення уваги, уникнення невдачі, помста, влада)
- Вибирати спосіб втручання в ситуацію, і т. д.
2. Організація загальних колективних справ, спільних переживань: колективні привітання з днем
народження учнів; вираз щирого співчуття від імені класу в дні сумних подій, хвороби, невдачі;
спільні поїздки-екскурсії пам'ятними місцями, походи; спільне відвідування концертів, вистав;
спільне проведення святкових днів.
3. Правила для вчителя з вибудовування взаємин з учнями.
а) Вірний сигнал вашої доброзичливості - добра посмішка, привітність. До довіри своєму
розпорядженні, якщо ви не наголошуєте різниці в соціальному статусі, віці між собою і учнем,
висловлюєте свої міркування доброзичливо, у формі ради, вмієте уважно і зацікавлено слухати
учнів.
б) Враховуйте індивідуальні особливості школяра (запальність, мовчазність, образливість,
замкнутість), його стан в даний момент, його ставлення в даний момент, його ставлення до вас.
в) Вмійте вислуховувати учня, особливо в хвилини напруженого, нервового стану, що виник в
результаті яких неприємностей, непорозуміння. Зберігайте «секрети», щира розмова вимагає
обережності, делікатності.
г) Ставтеся з повагою до думки інших людей. Не виключайте можливості того, що ви можете
помилятися, намагайтеся переконувати, не поспішайте використовувати адміністративні права.
д) Намагайтеся сказати учневі добре слово, якщо він того заслуговує. Схвалення діє сильніше, ніж
осуд. Врахуйте, що захвалювання одних і тих же людей, протиставлення їх успіхів недоліків
інших сприяє поганого ставлення до них всього класу.
е) Критика за формою і за змістом повинна виходити з шанобливого ставлення до людей.
Намагайтеся відчитувати наодинці, вислухайте пом'якшувальні обставини, говорите конкретно
про випадок поганої поведінки. До провинився ставитеся справедливо, поважаючи його людську
гідність. Будьте стримані, не переходьте на крик і злість, намагайтеся не погрожувати,
застосовувати суворі заходи. Покажіть провинився, що ви вірите в нього. Все це допомагає
створювати психологічний клімат у колективі.
Автор
bogonos.svetlana
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
229
Размер файла
76 Кб
Теги
сприятливих, психологічної, атмосфера, колектив, класному, створення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа