close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарне планування

код для вставкиСкачать
Календарно – тематичне планування
навчального матеріалу
із зарубіжної літератури
2015/2016 н.р. у 6 класі
Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до здобутків світової літератури
і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також
якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.
Завдання вивчення літератури в 5 – 7 класах (прилучення до читання):
 сформувати в учнів стійкий інтерес до літератури, прилучити їх до читання;
 сприяти формуванню моральних якостей школярів засобами літератури, їх національній самоідентифікації, розумінню значення
української мови та іноземних мов в опануванні здобутків світової культури;
 дати уявлення про зміст і форму художнього твору, їх складники;
 сформувати в учнів основні вміння аналізу та інтерпретації художнього твору;
 сформувати вміння характеризувати літературних персонажів, виявляти засоби виразності;
 дати основні уявлення про оригінал і художній переклад, сформувати елементарні вміння та навички порівняння художніх творів в
оригіналах і перекладах (із використанням іноземних мов, якими володіють учні);
 розвивати вміння і навички зв’язного мовлення (усного і писемного) у процесі підготовки різних видів робіт (висловлення власної
думки щодо прочитаного, характеристика образу, складання плану твору, написання твору на літературну тему тощо).
Календарно-тематичне планування складено відповідно до нових програм із зарубіжної літератури (2012., зі змінами 2015р.).
(Зарубіжна література, 5-9 класи. Авторський колектив:
д.філол.н., проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка О.М.
Ніколенко (керівник колективу), к.пед.н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства
освіти і наук, молоді та спорту України К.В. Таранік-Ткачук, зав. сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
МОНмолодьспорту С.П. Фоміна, зав. навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО
імені В. Сухомлинського О.В. Ревнивцева, учитель-методист гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва Т.П. Сегеда, учитель-методист
спеціалізованої школи № 80 м. Києва Н.В. Онищенко. )
Підручник - Євгенія Волощук. Світова література. Підручник для 6 класу ЗНЗ. Київ, «Генеза», 2014р.
Зарубіжна література 6 клас
70 годин, І семестр – 32 години, ІІ семестр – 38 годин
текстуальне вивчення творів – 56 годин;
розвиток мовлення – 4 години;
позакласне читання – 4 години;
резервний час – 6 годин.
Обов’язкова кількість видів контролю у 6класі
Семестр
І
ІІ
Контрольні роботи
Різні
Контрольний
форми
класний твір
контролю
2
1
2
1
Розвиток
мовлення
Позакласне
читання
Перевірка
зошитів
2
(1у+1п)
2
(1у+1п)
2
4
2
5
Прим.
№ Дата Корекція
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Тема уроку
Вступ (2год.)
Література як вид мистецтва.
Учні повинні знати і вміти
- вивчені у 5 кл.
літературні твори;
- наводити приклади
Художній образ. Традиційні образи, вічний художніх текстів про
життя, побут, культуру
образ.
інших народів світу
Міфи народів світу (7г.)
- причини появи схожих
елементів у міфах різних
Поняття про міф. Основні тематичні групи
народів;
міфів (про створення і будову світу, про
- переказувати прочитані
героїв, календарні та ін.).
міфи;
Відображення єдності людини й природи в
- пояснювати велич
міфах різних народів. Індійські міфи.
подвигу Прометея, чому
Творення. Про створення ночі
Геракл став улюбленцем
Єгипетські міфи. Міф про те, як Тефнут
давніх греків;
покинула Єгипет
- висловлювати особисте
ставлення до міфічних
Грецькі міфи. Міф про Прометея
героїв, писати твір;
- наводити приклади
Грецькі міфи. Міф про Геракла
втілення в міфах шкали
Грецькі міфи. Дедал та Ікар
цінностей людини, народу,
людства
ПЧ. Біблія про створення світу і людини
РМ. Твір «Мій улюблений міфологічний
герой» (п.)
Контрольна робота з теми «Міфи народів
світу» (літературний диктант)
Д/З
Розповідь про
улюблені твори
Завд на ст. 12
Чит. на стор.
16-19
Чит. на ст 2123
Міф про
Прометея
ст.28-32
Міф про
Геракла
Ст.34-37
Підг. до уроку
ПЧ
Твір на чорнов.
Відп. на пит. на
стор.43
Повт. художні
засоби
Примітки
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Мудрість байки (3+1г)
Байка як літературний жанр. Байки Езопа.
Втілення людських якостей у байках.
Байки І.А.Крилова «Квартет», «Бабка й
Муравель»,
Байка І.А.Крилова «Вовк і Ягня». Моральні
проблеми в байках І.А. Крилова. Яскравість
алегоричних образів.
РМ. Виразне читання та аналіз байок.
Створення власної байки (у).
Контрольна робота. Відповіді на питання.
- визначення жанру «байки», її
характерні ознаки, приклади з
прочитаних творів; мораль
байок, місце її розташування в
прочитаних творах; поняття
«езопова мова», особливості
езопової мови; байки Езопа
(«Мурашки й цикада», «Вовк і
Ягня») та І.А. Крилова («Бабка
й Муравель», «Вовк і Ягня»), їх
схожість
і
відмінності;
алегоричні
образи
байок,
прихований в них зміст
Пригоди і фантастика (16+4г).
Роберт Льюїс Стівенсон. «Острів скарбів» (7г)
Особливості розвитку пригодницького сюжету
у творі Стівенсона.
Р.Л.Стівенсон «Острів скарбів». Романтика
подорожей та пригод у романі
Тема духовного випробування в романі
«Острів скарбів»
Система образів (Джим Хокінс і його
товариші), пірат Сільвер та ін.).
Засудження жаги до збагачення, зрадливості,
підступності у романі Стівенсон
Моральні цінності у романі Стівенсона
ПЧ. Роман Ж.Верна «П’ятнадцятирічний
капітан»
основні
події
роману
«П’ятнадцятилітній
капітан»
Ж. Верна; основні теми і
проблеми роману Ж. Верна;
роль описів природи у творі Ж.
Верна; характеристику образу
Діка Сенда, порівняння його з
іншими персонажами, етапи
духовного зростання героя,
зміни в його внутрішньому
світі, у сприйнятті людей і
життя.
Вир. чит. байки
Езопа
Вир. чит. байки
Крилова
Вир. чит. і
аналіз.байки
Крилова
Повт. тему
«Байка»
Повт. літер.
жанри
Чит. роман
Стівенсона
Чит. роман
Стівенсона
Відп. на пит.
ст.65, 77
Хар. образи
роману
Образ Сільвера
Відп. на пит.
На ст. 77-78
Підг. до ур. ПЧ.
- ключові моменти сюжету Прочит. про
повісті Ч. Діккенса «Різдвяна Ч.Діккенса
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
пісня в прозі»; динаміку образу
Скруджа, підтверджену у тексті
відповідними цитатами;
- висловити власне ставлення
до Скруджа (до зміни героя і
після його внутрішньої зміни);
знаходити елементи фольклору
Сюжет і композиція повісті.
Значення образу Різдва. Елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляти
їх роль у тексті.
(казки, пісні).
- про зв’язки М.В. Гоголя з
Контрольна робота. Письмовий твір.
Україною, про музеї М.В.
Урок узагальнення знань.
Гоголя в Україні; національні
традиції й звичаї, що знайшли
ІІ семестр
відбиток у повісті М. В. Гоголя
М.Гоголь «Ніч перед Різдвом» (4)
«Ніч перед Різдвом», елементи
українського
фольклору
у
Народні традиції і звичаї у творі М.Гоголя
творі;
Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.
характеристики
образів
Оксани й Вакули; окремі
Роль фантастики в повісті. Елементи епізоди повісті М.В. Гоголя;
особливості композиції творів.
фольклору.
Чит твір Діккен
Переказув. твір
Образ Скруджа
Побудова
твору
Відп. на пит.
Підготуватись
до КР
Повт. тему
Повт вивчене
Контрольна робота. Тести
Людські стосунки(12-1г.)
А.Чехов.
«Хамелеон».
Викриття
пристосуванства, підлабузництва.
А.Чехов. «Товстий і тонкий».Роль художньої
деталі.
Д.Лондон. «Жага до життя». Проблема життя і
смерті, дружби і зрадництва у творі
Д.Лондон. «Жага до життя». Характеристика
героїв твору. Значення назви твору
Повт. ст.252
Ч.Діккенс «Різдвяна пісня у прозі»(6г)
Подорож Скруджа у часі і просторі.
Динаміка образу Скруджа.
Причини духовного переродження Скруджа.
- визначати актуальні проблеми
у прочитаних творах, висловл.
своє ставлення до порушених
питань,
розкривати
їх
актуальність;
особливості
сюжету і композиції творів,
кульмінаційні моменти;
характеристики персонажів у їх
ставленні до світу, природи,
людей, мистецтва;
Читати твір
Гоголя
Образи героїв
Фольклор у
творі
Повт. тему
Чит. оповід.
Чехова
Прочит. про
Д.Лондона
Прочит оповід
Лондона
Завд на ст 151
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
«Жага до життя». Описи природи та їхня роль
у тексті.
ПЧ. Оповідання Джека Лондона
В.Короленко. «Сліпий музикант».
Пошуки головним героєм свого місця у світі.
- визначення понять «гумор»,
«іронія», схожість і різницю
між ними, виявляти гумор та
іронію в текстах, значення для
розкриття образів персонажів,
авторської позиції;
вирізняти в окремих епізодах
підтекст, прихований зміст
Тема мистецтва. Образи Петра та Евеліни.
Образ Максима Яценка, стійкість його висловлювання,
обґрунтовувати свою думку;
переконань, увага і повага до інших.
окремі факти життєвої і творчої
Українська природа, народні образи і традиції біографії митців, про літер
музеї
в повісті.
Підг до ур ПЧ
Контрольна робота. Письмовий твір
Повт літер.
Жанри
- читати твори; висловлювати
враження від прочитаного, а
також емоції й почуття, що
виникли від зустрічі з поезією;
визначення жанрів хайку,
поема, їх характерні ознаки; особливості розвитку ліричного
сюжету; характеризувати образ
ліричного героя,
окремі
Виразне читання напам’ять вірша Р.Бернса
особливості художньої мови
(епітети, метафори, повтори,
Г.Лонгфелло «Пісня про Гайявату». Міфи інверсії)
Поетичне бачення світу (6+1г)
Мацуо Басьо. Хайку. Відображення японських
уявлень про красу. Художня деталь, підтекст.
Р.Бернс. «Моє серце в верховині». Ідея любові
до батьківщини.
Антитеза. Елементи фольклору у вірші Бернса
північноамериканських індіанців та їхнє
втілення в поемі «Пісня про Гайавату».
Г.Лонгфелло «Пісня про Гайявату». Ідеї миру,
національного єднання.
ДЖ.Родарі «Листівки з видами міст» Широта
Чит про Корол
Читати твір
Образи Петра
та Евеліни
Образ Максима
Образи
природи
Підг. до РМ.
Напам поезію
Басьо
Завд на ст 197
Напам поезію
Бернса
Чит на ст 197198
Напам уривок
поеми Логфел.
Чит на ст 202203
Виразно чит
57
світу та його сприйняття героєм вірша.
РМ(у). Аналізуємо улюблену поезію
63
Образ майбутнього в літературі (4+1г)
Р.Д.Бредбері
«Усмішка».
Тривога
за
руйнування духовних цінностей в оповіданні.
Значення образу Джоконди для розкриття
головної ідеї твору Бредбері.
Р.Шеклі «Запах думки». Утвердження сили
людської думки у творі
Р.Шеклі «Запах думки». Віра в перемогу
людського розуму.
Контрольна робота. Комбінована.
Сучасна література.
Зростання і взаємини зі світом (4г)
А.Ліндгрен. «Міо, мій Міо»
64
Образи головних героїв.
65
Моральні цінності у творі Ліндгрен
66
67
Перемога добра над злом
ПЧ. М.Гельмут. «Джим Ґудзик і машиніст
Лукас»
РМ. Письмово. Написання листа улюбленому
авторові
Повторення і узагальнення вивченого у 6 класі
Підсумковий урок
58
59
60
61
62
68
69
70
поезію
Завд на ст 205
- виразно читати текст і
визначати
головну
думку
прочитаного, підтверджувати її
прикладами, цитатами з тексту;
основні ознаки фантастичної
літератури;
характеризувати
образи
головних
героїв;
встановлювати
сутність
конфлікту поміж героєм і
світом; характеризувати образи
майбутнього
у
творах
письменників;
- основні події сюжету творів,
виокремлювати
в
них
кульмінаційні моменти;
визначати актуальні проблеми
у творах митців, пов’язані із
зростанням
дитини,
її
взаєминами із колективом,
світом
дорослих;
жанрові
ознаки (казки, повісті, роману)
в прочитаних творах;
- виявляти риси характерів
героїв
у
життєвих
випробуваннях;
розповідати про свої улюблені
твори сучасних письменників
Прочит опов
Бредбері
Відп. на пит ст
215
Прочит. твір
Шеклі
Повт тему
Повт фентезі
Зміст твору
Ліндгрен
Хар образи
героїв
Відп. на пит у
зошиті
Підг. до ур. ПЧ
Підг. до уроку
РМ
Повт вивчене у
6 класі
Автор
26   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14
Размер файла
196 Кб
Теги
календарный
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа