close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарне планування

код для вставки
Календарно – тематичне планування
навчального матеріалу
із зарубіжної літератури
2015/2016 н.р. у 7класі
Зарубіжна література 7 клас
70 годин, І семестр – 32 години, ІІ семестр – 38 годин
текстуальне вивчення творів – 56 годин;
розвиток мовлення – 4 години;
позакласне читання – 4 години;
резервний час – 6 годин.
Обов’язкова кількість видів контролю у 7 класі
Семестр
І
ІІ
Контрольні роботи
Різні
Контрольний
форми
класний твір
контролю
2
1
2
1
Розвиток
мовлення
Позакласне
читання
Перевірка
зошитів
2
(1у+1п)
2
(1у+1п)
2
4
2
5
Прим.
№ Дата Корек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Тема уроку
Вступ (2год.)
Оригінал і переклад. Види перекладів.
Учні повинні знати і вміти
- вивчені у 6 кл.
літературні твори;
- визначення понять
Специфіка художнього перекладу. Переклад і «оригінал, переклад,
переспів», види перекладу
переспів.
Билини і балади ( 10 г.)
- виразно читати билини і
балади;
Билина як жанр давньоруської літератури.
Основні
цикли
билин
(Київський, - визначення жанрів
«билина, балада», їх
Новгородський).
характерні ознаки;
«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник»
- виявляти засоби
Ідеал воїна-захисника в билині
поетичної мови (метафори,
Балада як жанр фольклору і літератури.
«Король Лір і його дочки». Моральний урок у гіперболи, епітети,
повтори);
творі.
- висловлювати особисте
Король Лір як вічний образ..
«Як Робін Гуд став розбійником». Ідеї свободи ставлення до описаних
подій;
і служіння народові.
- перекладачів билин,
РМ (письмово). Твір «Хто він – справжній
балад
герой»
Й.К.Ф.Шиллер. «Рукавичка». Образ
справжнього лицаря.
А.Міцкевич. «Світязь».Утвердження любові до
батьківщини
Р.Л.Стівенсон. «Балада про вересовий трунок».
Д/З
Чит. на стор.6-9
Завд. на ст.10
Чит. на стор
Чит
Чит
Чит.
Відп. на пит. на
стор.
Повт. тему
Примітки
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Основний конфлікт балади.
ПЧ. О.Пушкін «Пісня про віщого Олега»
Контрольна робота (завдання у тестовій
формі)
Історичне минуле в літературі (10г)
В.Скотт – засновник історичного роману.
Історія і художній вимисел у романі «Айвенго»
Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря
Зіткнення добра, краси й справедливості із
жорстокістю і підступністю у р. «Айвенго»
Образи лицарів. Жіночі образи у р. «Айвенго»
- основні відомості про
життя
і
творчість
письменників;
- виразно читати твори;
виявляти
історичну
основу творів,
- висловлювати власне
Історичний
колорит
роману
В.Скотта. судження про прочитане;
- характеризувати образи
Динаміка сюжету і гумор.
персонажів;
Друга світова війна у європейській поезії
- види і функції пейзажу;
- поняття «художній час»,
Друга світова війна у європейській поезії
його
відмінність
від
В.Биков. «Альпійська балада». Особливості хронологічного часу;
поняття
«художній
сюжету і композиції.
Протиставлення сили дружби і кохання світу простір»;
- висловлює враження про
насильства
прочитані ліричні твори
РМ. (у). Диспут «Чи врятує кохання світ»
Контрольна
робота
(письмовий
твір)
«Переможе дух добра»
Духовне випробування людини (6г).
- виразно читати твори;
Дж.Олдрідж. «Останній дюйм».Проблема - розкривати проблематику
творів, їх актуальність;
взаємин між батьками і дітьми
Повт. художні
засоби
Чит. роман
«Айвенго»
Хар образ Айв
Цитати до
характ образів
Повт «істор
колорит»
Прочит на ст
Виразно чит
поезію
Прочит про
Бикова
Чит повість
Характ образи
Повт. тему
Повт. літер.
жанри
Чит оповідання
31
Образи Бена і Деві. Віра у внутрішні - вирізняти кульмінаційні
можливості людини
моменти творів;
- знаходити у творах
Символічність назви оповідання Олдріджа
символи,
виявляти
їх
Р.Кіплінг. «Балада про Схід і Захід». Антитези прихований зміст;
- висловлювати власне
у творі, ідеї миру і дружби
Р.Кіплінг. «Якщо…» Проблема духовного ставлення до порушених у
творах філософських і
випробування людини
моральних проблем
Контрольна робота (відповіді на питання)
32
ПЧ. М.Шолохов «Доля людини»
27
28
29
30
Характ образи
твору
Відп. на пит.
ст.
Виразно чит
поезію
Вірш напам’ять
Відп. на пит. на
ст.
Повт вивч у І
семестрі
ІІ семестр
36
Дружба і кохання (10 г.)
О.Пушкін «19 жовтня 1825 року». Уславлення
дружби і вірності ідеалам
О.Грін «Пурпурові вітрила». Робота над
змістом повісті
О.Грін «Пурпурові вітрила». Поєднання
реального і фантастичного у повісті
Основний конфлікт твору О.Гріна
37
Ассоль і Грей
38
39
Символіка образу пурпурових вітрил
Вірші Р.Бернса і Г.Гейне про дружбу і кохання.
33
34
35
- знати основні факти
життя митців, їхні зв’язки з
Україною;
- основні події повісті
О.Гріна;
- характеризувати духовноемоційний світ героїв;
- сутність трактування
проблеми кохання;
- виразно читати вірші;
- висловлювати враження
від прочитаних творів
Прочит про
О.Гріна
Чит роман
Гріна
Чит роман
Гріна
Образи Ассоль
і Грея
Відп. на пит. на
ст.
Підг до РМ
Чит вірші
40
41
К.Симонов «Жди мене». Поетизація високого
почуття
Виразне читання поезії напам’ять
Напам’ять
Підг до уроку
ПЧ
Підг до КР
Повт. тему
- визначення жанру «детектив»,
його характерні ознаки ;
ключові віхи життя і
творчості
Е. А. По
і
А. Конана Дойла,
- виразно читати текст і
визначати
головну
думку
прочитаного, підтверджувати її
прикладами, цитатами з тексту;
основні ознаки
детективної
літератури;
характеризувати
образи
головних героїв; встановлювати
сутність
конфлікту
поміж
героєм і світом;
- поняття «точка зору»
51
ПЧ. І.Фраєрман «Дика собака динго»
Контрольна робота (письмовий твір). «Коли
мрії стають реальністю»
Літературний детектив (7г)
Е.А.По - засновник жанру детективу у світовій
літературі. «Золотий жук»
«Золотий жук». Захопливий сюжет повісті
«Золотий жук». Особливості композиційної
будови твору – «розповідь у розповіді»
«Золотий жук». Образи Вільяма Леграна,
Джупітера, оповідача
А.Конан Дойл - відомий автор детективних
циклів, популярність його героїв у різних
країнах
Шерлок Холмс як безпосередній учасник
розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні
«Пістрява стрічка».
РМ (усно). Створення реклами улюбленого
твору
Контрольна робота. Комбінована.
52
Світова новела (7г.)
О.Генрі – майстер новели
- визначення жанру новели, її
характерні ознаки основні;
Чит новели
події
сюжету
творів,
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Чит твір По
Чит твір
Характ образи
твору
Завд на ст
Чит оповід
Дойла
Підг. до уроку
РМ
Повт тему
Повт ознаки
новели
О.Генрі
54
Новела «Останній листок» – гімн людині,
котра здатна на
самопожертву заради
ближнього
Моральні цінності в новелі «Дари волхвів»
55
Г.Уеллс – видатний англійський фантаст.
56
Точка зору дорослого і дитини в новелі
«Чарівна крамниця».
Рюноске Акутаґава - майстер японської
новели. Утілення ідеї про
моральну
справедливість у новелі «Павутинка».
Контрольна робота. Тестові завдання.
53
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Сучасна література (8г.)
Айзек Азімов «Фах». Роздуми про майбутнє
людини й людства
«Фах». Проблема духовної реалізації людини.
Утвердження сили людського інтелекту,
самостійності мислення, творчої уяви,
моральних цінностей у творі «Фах».
ПЧ. Г.Уеллс «Машина часу»
Діана Вінн Джонс. «Мандрівний Замок Хаула».
Поєднання елементів казки та детективу у
творі
«Мандрівний Замок Хаула» Образ Софі, світ її
мрій, бажань, жахів
Значення художнього прийому чаклунства у
виокремлювати
в
них
кульмінаційні моменти;
визначати актуальні проблеми у
творах;
- виявляти риси характерів
героїв
у
життєвих
випробуваннях;
Характ образи
героїв
Відп. на пит у
зошиті
Чит твір
Уеллса
Завд на ст.
Повт тему
Повт ознаки
фантастики
- основні відомості про життя
та
творчість
сучасних
письменників;
- ключові події сюжету творів;
розкриває актуальні теми і
проблеми
у
прочитаних
текстах;
- образи головних героїв, їхнє
сприйняття світу, стосунки з
батьками, друзями та ін.;
- особливості художньої оповіді
у творах (від 1-ої чи 3-ої особи),
роль оповідної форми
у
розкритті образів героїв;
- художню вартість прочитаних
Чит твір
Азімова
Завд на ст.
Підг. до ур. ПЧ
Чит про Джонс
Чит твір
Д.Джонс
Харкт. Образ
Софі
Підг до уроку
66
67
68
69
70
творів;
творі Д.Джонс
Додаткове читання. Корнелія Функе .
«Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у
творі.
РМ (письмово). Презентація улюбленого
художнього твору
Систематизація та узагальнення знань з теми
«Сучасна література»
Повторення і узагальнення вивченого у 7 класі
Підсумковий урок
додатк чит.
Підг. до уроку
РМ
Повт тему
Повт вивчене у
7 класі
Автор
26   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
192 Кб
Теги
календарный
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа