close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КОНТИНУУМ ІНТЕГРОВАНОГО навчання

код для вставкиСкачать
Континуум
інтегрованого навчання
О. В. Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник;
С. О. Скворцова, завідувач кафедри математики та методики
її навчання ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського», доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України
Не конкуренція, а співпраця в
педагогічних спільнотах – основа успіху
під час проведення реформ
Інтеграція (від лат. Integratio –
відновлення, спогад, Integer –
цілий) – об'єднання в ціле будьяких частин, елементів.
Інтеграція (від лат. Integratio –
відновлення, спогад, Integer –
цілий) – об'єднання в ціле будьяких частин, елементів.
Не всяке об'єднання різних
дисциплін в одній навчальній
діяльності автоматично стає
інтегрованою формою навчання.
• природничо-наукові
знання про яблуко;
• казки і вірші на цю тему;
• лічба яблук;
• малювання яблука;
•…
• природничо-наукові
знання про яблуко;
• казки і вірші на цю тему;
• лічба яблук;
• малювання яблука…
Тенденції поширення інтегрованого
навчання у країнах світу
• Запровадження освітніх галузей.
• Об’єднання у вузькопредметні
освітні галузі мови й математики.
• Розроблення міжпредметних тем
для формування ключових
компетентностей.
Види інтеграції у шкільному
навчанні
•Міжпредметна
•Внутрішньопредметна
Інтеграція навчальних
предметів чи освітніх галузей
Мета і
завдання
галузі
Мета і
завдання
галузі
Підстави інтегрування
• Тематична інтеграція: два-три предмети
розкривають одну тему.
• Проблемна інтеграція: одну проблему учні
вирішують можливостями двох предметів.
• Концептуальна інтеграція: наукова концепція
розглядається і вирішується різними навчальними
предметами в сукупності всіх засобів і методів.
• Теоретична інтеграція: філософське
взаємопроникнення різних теорій.
• Проблемна інтеграція: одну проблему учні
вирішують можливостями двох предметів.
Завдання:
1. До однієї з тем навчання
математики дібрати споріднену
тему з навчальної програми іншого
предмета.
2. Записати тему іншого предмета
на аркуші.
3. Аргументувати свій вибір.
Міжпредметна інтеграція.
Можливі одиниці зрощення
Сюжети завдань
Залучення інформації з
інших освітніх галузей
Використання інформації,
яка відповідає
зацікавленням учнів
• Інформація про флору і
фауну нашої планети
• Інформація із
суспільного життя нашої
країни
• Твори літератури
• Інформація, яка є у полі
уподобань хлопчиків та
дівчат
• Сюжети, що є
відображенням
реального життя дитини
Завдання на реалізацію міжпредметної
інтеграції в системі завдань уроку
Окремі завдання
Група завдань, що
поєднані однією
сюжетною лінією
Система навчальних
завдань, поєднаних
однією сюжетною
лінією
Використання
творів літератури
Інформація про
фауну нашої планети
Інформація про
флору і фауну планети
група
завдань: риби
група завдань:
літальні апарати
група завдань:
птахи
Інтегрований предмет математика
Геометрія
Алгебра
Арифметика
Внутрішньопредметна інтеграція.
Можливі одиниці зрощення
Елемент змісту
навчання
Засіб навчання
•Наприклад,
геометричні
фігури
•Наприклад,
картки
доміно
Внутрішньопредметна інтеграція.
Можливі одиниці зрощення
Елемент змісту
навчання
• Геометричні фігури
Одиниця зрощення – елемент
змісту : геометричні фігури
Геометричні фігури
Ознаки
об'єктів.
ВзаємоСуть
Порівнян
зв'язок
арифмеарифмеСпільна
ня груп
тичних Переставоб'єктів
тичних
ознака
дій
ний закон
груп
за
дій
додаван- додаваноб'єктів - кількістю
додавання.
ня та
ня та
кількість. елеменвіднімантів.
віднімання.
ня.
Внутрішньопредметна інтеграція.
Одиниця зрощення – геометричні фігури.
Ознаки об'єктів
Ознаки:
форма,
колір,
розмір та ін.
Прийом
порівняння
Відмінні та
спільні
ознаки
Класифікація
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Відмінні
ознаки
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Спільні
ознаки
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Спільні
ознаки
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Класифікація
Кожний об'єкт має бути віднесений
лише до однієї групи
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Класифікація
У кожній групі не має бути зайвих
об'єктів.
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Класифікація
У кожній групі має бути хоч би один
об'єкт.
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
Класифіу дошкільний період
кація
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Внутрішньопредметна інтеграція. Одиниця
зрощення – геометричні фігури. Лічба
Поняття: кожний,
всі, хоча б один,
один із, деякі
тощо
Кількісна лічба
Порядкова лічба
Узагальнення і систематизація математичних
уявлень і понять, одержаних у дошкільний
період
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Узагальнення і систематизація
математичних уявлень і понять, одержаних
у дошкільний період
Числа 1 – 10. Формування
поняття числа
Спільна
ознака кількість
Внутрішньопредметна інтеграція. Одиниця
зрощення – геометричні фігури. Порівняння
Спільні ознаки
Утворення пар
за спільною
ознакою
Порівняння
груп об'єктів за
кількістю
елементів
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Внутрішньопредметна інтеграція. Одиниця
зрощення – геометричні фігури. Арифметичні
дії додавання та віднімання
Об'єднання.
Вилучення
Арифметичні дії
додавання і
віднімання
Схематична
інтерпретація
арифметичних
дій додавання та
віднімання
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Суть
арифметичної дії
додавання
Числа 1 - 10
Суть
арифметичної дії
віднімання
Числа 1 - 10
Суть арифметичних дій додавання і віднімання
Числа 1 - 10
Суть арифметичних дій
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Арифметичні дії
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Арифметичні дії
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Арифметичні дії
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Класифікація.
Арифметичні дії
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 – 10. Число 0.
Схематична
інтерпретація
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Схематична
інтерпретація
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Схематична
інтерпретація
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Суть і схематична
інтерпретація
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Суть і схематична
інтерпретація
додавання і
віднімання
Числа 1 - 10
Внутрішньопредметна інтеграція. Одиниця
зрощення – геометричні фігури.
Наскрізна
змістова
лінія
Геометричні
диктанти
Геометричні
хвилинки
Геометрична хвилинка
Геометрична хвилинка
Геометрична хвилинка
Внутрішньопредметна інтеграція.
Можливі одиниці зрощення
Засіб навчання
•Картки доміно
Одиниця зрощення – засіб
навчання
Картки доміно
Співвіднесення
кількості
об'єктів та
числа.
Співвіднесення числа
та кількості
об'єктів.
Ілюстрація
складу
числа.
Суть
арифметич
Переставних дій
ний закон
додавання
додавання.
та
віднімання.
Взаємозв'яз
ок
арифметич
них дій
додавання
та
віднімання.
Внутрішньопредметна інтеграція. Одиниця
зрощення – засіб навчання ( картки доміно).
Числа 1 - 10
Кількість
точок на
картці доміно
Цифра
Кількість
об'єктів
Числа 1 - 10
Співвіднесення
кількості об'єктів
та числа, і навпаки.
Числа 1 - 10
Співвіднесення
кількості об'єктів
та числа, і навпаки.
Числа 1 - 10
Співвіднесення
кількості об'єктів
та числа, і навпаки.
Внутрішньопредметна інтеграція. Одиниця
зрощення – засіб навчання (картки доміно).
Числа 1 - 10
Склад числа
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Склад числа. Суть
арифметичної дії
додавання
Внутрішньопредметна інтеграція. Одиниця
зрощення – засіб навчання (картки доміно).
Арифметичні дії додавання та віднімання
Об'єднання точок на
картці доміно: зліва
направо та справа наліво
Складання двох рівностей
на додавання
Вилучення точок на картці
доміно: зліва та справа
Складання двох рівностей
на додавання
Числа 1 - 10
Суть
арифметичної дії
додавання
Числа 1 - 10
Склад числа.
Суть додавання та
віднімання
Внутрішньопредметна інтеграція. Одиниця
зрощення – засіб навчання (картки доміно).
Арифметичні дії додавання та віднімання
Складання двох
рівностей на додавання
Переставний закон
додавання
Складання двох
рівностей на додавання
Взаємозв'язок
додавання та віднімання
Числа 1 - 10
Числа 1 - 10
Внутрішньопредметна інтеграція.
Можливі одиниці зрощення
Елемент змісту
навчання
Засіб навчання
•Наприклад,
геометричні
фігури
•Наприклад,
картки
доміно
Дякуємо за увагу!
Автор
2   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
61
Размер файла
8 597 Кб
Теги
integraciya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа