close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Семінар творчий педагог

код для вставки
Методичне об’єднання вчителів природничих та математичних наук
Васильківської ЗОШІ-ІІІ ступенів №3
Учитель як фахівець живе доти,
поки вчиться.
К.Д. Ушинський
Підготувала –
голова МО природничих наук
Іващенко Н.М
02.01.2018
Професійна самоосвіта педагога свідома діяльність з удосконалення
своєї особистості як фахівця:
 адаптування своїх індивідуально неповторних
якостей до вимог педагогічної діяльності;
 постійне підвищення професійної
компетентності;
 неперервне вдосконалення якостей своєї
особистості.
Ніколи не залишайте
Вашої самоосвітньої роботи і
не забувайте, що, скільки би Ви не
вчились, скільки би не знали,
знанням та освіті немає ні кордонів,
ні меж.
М.О. Рубакін
Методика та техніка самоосвіти
безпосередньо пов’язані з рівнем
сформованості в педагогів системи основних
педагогічних умінь
 вивчити необхідну літературу та передовий педагогічний
досвід;
 відібрати з прочитаного та побаченого педагогом думки та
методичні знахідки для апробації власній педагогічній
діяльності,що піднімають теоретичний і методичний рівень
педагога;
 систематизувати та розробити науково-методичні
узагальнення;
 упровадити досягнення психолого-педагогічної науки та
педагогічної практики у власний досвід роботи з учнями.
Мета самоосвіти педагога
 Розширення загальнопедагогічних і
психологічних знань з метою поширення й
удосконалення методів навчання й виховання
 Поглиблення предметних знань
 Підвищення загальнокультурного рівня
педагога
 Оволодіння досягненнями педагогічної науки,
передової педагогічної практики
• Участь у творчих звітах,
конкурсах, конференціях, тощо
ФОРМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ
БЕЗПЕРЕРВНОГО
РОЗВИТКУ
ФАХОВОЇ
ОСВІТИ
ТА КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІВ
• Розробка, апробація
навчально-методичних
матеріалів
• Участь у роботі
методичних об’єднань
• Створення портфоліо
професійного
розвитку
• Самоосвітаробота над науковометодичною темою
Основні етапи мотивації
професійного самовдосконалення
фахівців
Мотивація
самопізнання
Мотивація самовдосконалення
Мотивація щодо росту авторитету
та професійної майстерності
(рейтинг педагога)
Обговоримо…
 Нормативні документи:
Навчальні програми
- Накази
- Положення
- Інструкції
 Тема, над якою працює вчитель
 Критерії оцінювання знань учнів
-
Традиційні
Інноваційні
доповіді і виступ на
семінарі; педагогічні
раді; засіданні
методичного
об’єднання;
проект;
розробка дидактичного
матеріалу, поурочного
планування з теми чи
групи тем, збірників
практичних,
контрольних робіт;
комплекту
роздаткового матеріалу
з предмета;
розробка пакету
тестового матеріалу
в електронних
оболонках;
розрозробка пакету
олімпіадного матеріалу
для підготовки учнів;
тощо.
розробка
електронних уроків,
посібників тощо;
створення
особистої
методичної чи
предметної
web-сторінки;
тощо.
Науково-методичні
методичний посібник;
навчальний посібник;
стаття до фахового видання;
науково-методична розробка;
методичний чи діагностичний
кейс;
створення термінологічного
словника;
творчий звіт,
тощо.
Критерії оцінювання самоосвіти
ПЕДАГОГІЧНИЙ
Освітні програми і технології, рівень якості знань дітей.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ
Рівень психофізіологічного комфорту, розвиток професійних
та особистісних якостей.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ
Характер взаємин між учасниками навчально-виховного
процесу, розширення комунікативного простору.
СОЦІАЛЬНИЙ
Рейтинг педагога
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
Підвищення кваліфікації, авторські програми, впровадження
педагогічних технологій, активність у науково-методичній
роботі.
Знаю,
використовую,
ділюся досвідом
Знаю,
використовую
Прагну
опанувати
Знаю,
не використовую
Не знаю,
не використовую
"Формальна освіта допоможе
вам вижити,
а самоосвіта приведе вас до
УСПІХУ".
Джимі Рон,
всесвітньо відомий філософ бізнесу,
який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox,
General Motors і
був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса
Автор
vas_school_3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
1 492 Кб
Теги
творчий
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа