close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УРЗМ. Байка у зарубiжнiй лiтературi

код для вставкиСкачать
УРЗМ. Байка у зарубiжнiй лiтературi
Тема.
Здається, байка тільки бреше…
Урок розвитку зв’язного мовлення.
Підсумковий урок з теми «Бaйка у зарубіжній літературі»
Мета:
- повторити основні відомості про байку як жанр у світовій літературі;
- формувати вміння художнього читання байок та інсценізації їх;
- продовжувати роботу над визначенням художніх засобів виразності у байках;
- розвивати вміння розкривати алегоричний зміст байок;
- розвивати творче мислення учнів та літературні здібності школярів, їхню уяву;
- формувати вміння визначати характер персонажа байки, аналізуючи зміст та
інтонацію його слів, вчинки;
- виховувати розуміння загальнолюдських цінностей, бажання вдосконалювати
свої моральні якості, риси характеру.
Обладнання уроку:мультимедійний проектор; портрети І. А. Крилова, Езопа, Жана де
Лафонтена; збірки творів поетів - байкарів, ілюстрації учнів до байок, творчі роботи
школярів (питання до вікторин, кросворди тощо), картки - тестові завдання для
індивідуальної роботи учнів, «Пам'ятка роботи із книгою під час декламування»
Типуроку: УРЗМ з елементами гри
Епіграф:
Здається, байка просто бреше, а справді - правду ясну чеше. Л. Глібов
Хід уроку
І. Оголошення теми та мети уроку.
Слово учителя про тему, завдання та форму проведення уроку
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
1. Вступне слово вчителя:
Байка - один із найдавніших жанрів словесного мистецтва. Поряд з міфом вона
була однією з перших форм художнього мислення.
На передніх уроках ми ознайомилися з байками, які створені відомими зарубіжними
байкарями. Ми побачили, що люди у різні часи в різних куточках світу
користувалися жанром байки для того, щоб зрозуміти вчинки людей,можливо,
навіть передбачити ці вчинки. За допомогою байки людина намагалася
відповісти на питання: як поводитися у безмежному складному світі?
1
Вивчення байок дозволяє нам краще збагнути риси характеру людей, адже байка як
жанр літератури розкриває суперечності розвитку людського суспільства, бо не
перевелися і до сьогодні персонажі відомих байок. Тому так актуальні й у наш
час слова українського байкаря Леоніда Глібова.
Епіграф:
Здається, байка просто бреше, а справді - правду ясну чеше
2. Робота з епіграфом.
Бесіда з учнями:
- Як ви розумієте слова Леоніда Глібова?
- Чи зустрічалися вам у житті персонажі байок: Лисички, Вовки, Ягнята тощо?
У чому ви бачили подібність між людьми, яких ви називаєте Лисичками та
Вовками, і справжніми тваринками?
- Чи допомогли вам знання відомостей про байку, коли ви спілкувалися з такими
Лисичками, Воваками…? Як саме?
III. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Метод: «Мікрофон»
Робота проводиться з метою повторення та узагальнення вивченого матеріалу з
теми «Байка у зарубіжній літературі». В учнів є роздаткові картки, на яких
речення не мають закінчення.
Перший учень відповідає на запитання і передає мікрофон тому хто підніме руку.
(Якщо відповідь частково неправильна, то наступний учень може доповнити,
але не критикувати )
Завдання:
1.
2.
3.
4.
5.
Я знаю таких відомих у зарубіжній літературі байкарів…
Я знаю, що «езопова мова» - це …
Я знаю, що байка складається з таких частин …
Я знаю такі байки Івана Андрійовича Крилова …
Подібні сюжети у байках Езопа, Л.Глібова та І. Крилова спостерігаються у
байках…
6. У байці Езопа «Вовк і Ягня» мораль знаходиться …
7. У байці І.Крилова «Вовк і Ягня» мораль знаходиться …
2. Розвиваюча гра: «Розв’язуємо кросворд разом»
(На дошці накреслено кросворд. Учитель дає запитання класу.
Хто переший підняв руку, виголошує відповідь і записує її в клітинки)
1. Український байкар, автор слів «Здається, байка просто бреше, а справді-правду ясну
чеше» - це…
2
2.
3.
4.
5.
Образне інакомовлення - це.,.
Жанр літератури, батьком якого є Езоп – це...
Прізвище відомого російського байкаря, автора байки «Вовк та Ягня» - ...
Повчальна частина байки називається ...
(Глібов, алегорія, байка, Крилов, мораль)
1
2
3
4
5
ІІІ. Робота з розвитку зв’язного мовлення учнів.
1. Слово вчителя про вміння володіти технікою художнього читання на такому рівні,
щоб слухач зрозумів суть читання, відчув ставлення промовця до теми,
замислився над проблемами, які викладено в тексті.
2. Колективна робота над «Пам’яткою роботи із книгою під час декламування»
«Пам'ятка»
- користуватися книгою вільно, не заглядаючи в неї крадькома;
- не закриватися книгою від публіки;
- читати виразно, не відходячи від обраної ролі;
- книга має стати елементом костюма, ролі
3. Слово вчителя. Організаційний момент літературної гри «В гостях у байкаря»
На попередньому уроці учні розділилися на дві групи. Вибравши назву команді,
отримали творчі завдання. Учитель представляє гостя – байкаря І.Крилова,
якому учні будуть демонструвати свої знання з теми)
3. Рольова гра: «Беремо інтерв'ю у байкаря»
Бесіда учнів із І. А. Криловим – байкарем, підготовленим учнем класу
Запитання Івану Андрійовичу Крилову:
Які цікаві історії з Вашого життя Ви хотіли б нам повідомити?
Чому Ви вирішили звернутися до «езопової мови»?
Які риси людського характеру за допомогою алегорії Ви показали у байці «Вовк і Ягня»?
Які риси людського характеру за допомогою алегорії Ви висміяли у байці «Лисиця й
виноград»?
- Яку роль відіграє інтонація у Ваших байках?
-
3
- Чому, на Вашу думку, Вас дуже люблять діти?
- Про які риси людського характеру Ви хотіли б ще написали байки?
4. Конкурсні змагання команд:
(На дошці – таблиця, в яку записуються аргументовані вчителем бали, отримані
командами за конкурси)
1. Я – чудовий декламатор! (Виразне читання з книги байки Езопа)
2. Я – художник-ілюстратор (Презентація учнівських ілюстрацій. Словесне
малювання)
3. Учень – учневі (Запитання до вікторин учні готують заздалегідь)
4. Я – байкар (Представлення власної байки, яку аналізують суперники. За правильний
аналіз команда отримує плюс бал)
5. Театральний сезон (інсценізація однієї з байок І.Крилова за вибором учнів. Ролі
виконуються в костюмах)
IV. Підведення підсумків уроку.
- Аналіз роботи учнів на уроці (відмітити роботу творчих груп, підрахувавши бали,
відзначити активність і заслугу в роботі кожного)
- Оцінювання роботи учнів.
V. Завдання додому:
написати власну байку з висміюванням тієї риси людського
характеру, яку учень вважає найбільше шкідливою для щирих людських стосунків.
4
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
15
Размер файла
173 Кб
Теги
урзм, УРЗМ. Байка у зарубiжнiй лiтературi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа