close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План роботи ШМО

код для вставкиСкачать
План роботи ШМО
Шкільне
методичне об’єднання
вчителів
суспільно-гуманітарного
циклу
Науково – методична тема,
над якою працюють педагоги
шкільного методичного об’єднання
вчителів
суспільно-гуманітарного циклу:
План роботи
шкільного методичного об’єднання
вчителів суспільно-гуманітарного циклу
Тульчинської спеціалізованої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів-ліцею
на 2015-2016 н.р.
Засідання № 1 (28 серпня 2015 р.)
№
за п.
Форма
роботи
Зміст роботи
Хто виконує
Аналіз роботи ШМО за 2014 – 2015 н. р.
Обговорення плану роботи на 2015 – 2016 навчальний рік
(планування роботи гуртків та проведення відкритих заходів)
Вибори (або продовження повноважень) голови ШМО,
розподіл доручень членам ШМО.
повідомлення
Голова ШМО,
члени ШМО
бесіда
Кузик Т. І.
3.
Обговорення нормативних документів щодо викладання
предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2015 – 2016 н. р.
повідомлення
4.
Опрацювання єдиного орфографічного режиму школи
(ведення шкільної документації, вимоги до підпису зошитів,
оформлення письмових робіт та критерії їх оцінювання, обсяг
домашніх завдань)
Національно-патріотичне виховання на уроках предметів
суспільно-гуманітарного циклу
Виступ психолога школи з теми
«Психологічний супровід розвитку учнів різних вікових
категорій»
Обговорення плану підготовки проведення предметних
тижнів у школі
Звіт про курсову перепідготовку
повідомлення
виступ
Мельник Л. Г.,
Фадєєва Л. А.,
Костюк О. С.
Кузик Т. І.,
голова ШМО
учителів укр. мови
та літератури
Поргебняк Н.В.
виступ
Мельник Л. Г.
виступ
Колодезєва С.М.
повідомлення
Фадєєва Л.А.
1.
2.
5.
6.
7.
8.
Завдання членам ШМО:
1. Підібрати методичну літературу з проблеми, над якою працює ШМО.
2. Підібрати літературу з питання «Осмислення уроку як результату застосування
інноваційної педагогічної технології».
3. Підібрати завдання для проведення І туру предметних олімпіад.
Засідання № 2 (23 жовтня 2015 р.)
№
за п.
1.
2.
Форма
роботи
Зміст роботи
Обговорення виконання законів України «Про освіту», «Про мови»,
«Про загальну середню освіту» та Указу Президента України «Про
програму роботи з обдарованою молоддю», Державних програм,
наказів управління освіти і науки Вінницької ОДА, відділу освіти
Тульчинської РДА.
Заслухати виступи з тем:
«Національно-патріотичне виховання на уроках історії»;
«Формування особистісних рис патріота-громадянина України
через вивчення українознавства на уроках зарубіжної літератури»;
«Національно-патріотичне виховання на уроках англійської мови»
повідомлення
Хто виконує
Кузик Т. І.,
голова ШМО
виступи
Бондарчк О.Л.
Погребняк Н.В.,
Колодезєва С.М.
3.
Обговорення відкритих уроків, проведених учителями.
бесіда
4.
Визначити напрями роботи з обдарованими дітьми та їх участі у
підготовці і відзначенні Дня української писемності.
Визначення тем творчих робіт з предметів суспільно-гуманітарного
циклу.
«Лист як вид креативного та навчального письма на уроках німецької
мови »
Обговорення і затвердження завдань для І туру предметних олімпіад з
англійської та німецької мов, із зарубіжної літератури.
Звіт про виконання завдань, отриманих на попередньому засіданні.
Новинки методичної літератури
бесіда
Костюк О.С.,
КристофовичТ.Б.
Погребняк Н. В.
бесіда
члени ШМО
виступ
Мельник Л.Г.
бесіда
Колодезєва С. М.
Мельник Л. Г.
члени ШМО
Костюк О. С.
5.
6.
7.
8.
9.
повідомлення
повідомлення
Завдання членам ШМО:
1. Підібрати матеріал на педагогічні читання з теми : «Духовність дитини очима С.
Русової», «Школа для дитини, а не дитина для школи», «Основи педагогічної
майстерності в умовах гуманізації навчально-виховного процесу».
2. Підібрати методичну літературу з питання «Пошук нових форм роботи дитячих та
молодіжних організацій для формування потреби та уміння жити в громадянському
суспільстві як основного чинника інтеграції в європейський простір»
Засідання №3 (28 грудня 2015 р.)
№
за п.
Форма
роботи
Зміст роботи
Хто виконує
1.
Аналіз проведення діагностичних контрольних робіт за І
семестр 2015 – 2016 н. р. і визначення напрямків діяльності
членів ШМО у ІІ семестрі. Підведення підсумків І та ІІ туру
Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів.
повідомлення
2.
Заслухати виступи з тем:
«Розвиток полікультурної компетентності на уроках
зарубіжної літератури»;
Актуальність використання на уроках англійської
мови технологій, що сприяють здоров’ю учнів»
Обговорення проведених відкритих уроків.
виступ
«Розвиток комунікативних умінь методом інноваційних
технологій»
Обговорення стану підготовки до проведення предметнометодичних тижнів.
виступ
Кристофович Т.Б.
Кристофович Т.Б.
Бондарчук О.Л.,
Колодезєва С.М.
Фадєєва Л. А.
бесіда
члени ШМО
Звіт про виконання завдань, отриманих на попередньому
засіданні.
Спілкування з колегами: «Новинки методичної літератури
та методики викладання предмету»
бесіда
члени ШМО
бесіда
члени ШМО
3.
4.
5.
6.
7.
завуч школи,
голова ШМО
Костюк О.С.,
бесіда
Завдання членам ШМО:
1.
2.
Підготувати до виставки педагогічних технологій на тему
«Педагогічні сходинки – 2016».
Підібрати методичну літературу з питання «Напрямки і завдання
виховної роботи в умовах формування високоінтелектуальної
особистості», «Шляхи формування творчої особистості»
Засідання 4 (21 березня 2016 р.)
№
за п.
1.
2.
Зміст роботи
Підготовка до ДПА та ЗНО 2015-2016 н.р., навчальних
екскурсій та навчальної практики у 2016 р.
Обговорення підсумків проведення предметно-методичних
заходів
Форма
роботи
Хто виконує
повідомлення
Кузик Т. І.,
члени ШМО
Фадєєва Л.А.
Колодезєва С. М.,
Костюк О.С.
Фадєєва Л.А.
виступ
3.
Заслухати виступ з теми: «Використання інноваційних
техн1логій на уроках історії»
виступ
4.
Обговорення проведених відкритих уроків.
бесіда
5.
Звіт учителів про підготовку та участь у виставці
педагогічних технологій «Педагогічні сходинки – 2016»
повідомлення
Мельник Л.Г.,
Фадєєва Л.А.
члени ШМО
6.
бесіда
члени ШМО
7.
Обговорення плану вивчення стану навчально-виховної
роботи в 9х-11хкл.
Творчі звіти вчителів з питань, над якими вони працюють,
про самоосвітню роботу та виготовлення матеріалів для
поповнення кабінетів.
повідомлення
члени ШМО
8.
Новинки методичної літератури
повідомлення
Колодезєва С. М.
Завдання членам ШМО:
1.
2.
3.
4.
Підготувати звіт про роботу з обдарованою молоддю (гурткова робота, пошуково–
дослідницька, участь у проведенні методичних тижнів).
Підібрати і опрацювати методичну літературу з питання «Психологічний супровід
розвитку учнів різних вікових категорій».
Підготувати звіт про виконання навчальних програм.
Впорядкувати творчі портрети: заповнити діагностичну анкету, індивідуальну картку.
Засідання 5 (21 червня 2014 р.)
№
за п.
Зміст роботи
Форма
роботи
Хто виконує
1.
Виступ на тему «Методичні рекомендації для організації самостійної
роботи з теми “Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в
навчальному процесі»
виступ
Погребняк Н.В.
2.
Моніторинг якості знань учнів за П семестр, за рік
виступ
Кузик Т.І.
бесіда
бесіда
члени ШМО
члени ШМО
бесіда
бесіда
члени ШМО
члени ШМО
повідомлення
Костюк О. С.,
Колодєзєва С. М.
Звіт учителів про виконання програм
Підведення підсумків роботи педагогічних працівників за 2015 –
2016 н. р.:
огляд виставки саморобної наочності та тематичних папок
педагогічних працівників;
підсумки захисту творчих робіт учнів;
звіт учителів про виконання програм;
моніторинг якості знань учнів;
підсумки роботи ШМО за 2015 – 2016 н. р.
Підведення підсумків роботи МО за 2015-2016 н.р.
Обговорення питань щодо плану роботи ШМО на 2016 – 2017
навчальний рік.
Новинки методичної літератури
3.
4.
5.
6.
7.
ІV. Заходи по вивченню й підвищенню рівня знань, умінь, навичок учнів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
З метою перевірки знань, умінь та навичок, продовжувати досвід проведення відкритих уроків.
Відвідувати уроки колег з інших шкіл району.
Відвідувати самопідготовки.
Провести контрольні роботи з предметів суспільно-гуманітарного циклу.
Проводити додаткові консультації з предметів гуманітарного циклу за встановленим графіком.
З метою дотримання єдиних вимог до ведення зошитів провести взаємоперевірку учнівських
робочих зошитів (жовтень-грудень):
Організовувати предметні конкурси та вікторини між учнями паралельних класів.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
34
Размер файла
19 610 Кб
Теги
робота, План роботи ШМО
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа