close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бат збори сайт 2018

код для вставки
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
Батьківські збори
2018
«Розум не має ціни,
а виховання кордонів»
План зборів

Відповідальність батьків за виховання, навчання та
розвиток дітей.

Підсумки навчально-виховних досягнень учнів.
Забезпечення якості навчально-виховного процесу.

Рубрика «Прозорість».
Школа і сім’я - один довгий ланцюжок,
який здатен побороти всі труднощі .
Школа – це дзеркало суспільства,
важливий соціальний інститут.
І. Кон
Сім'я — це суспільство в мініатюрі,
від її цілісності залежить безпека
всієї людської спільноти
А. Адлер
Шановні батьки!
Ми хочемо нагадати вам, що такі чарівні слова, як «доброго дня», «будь
ласка», «дякую» і «вибачте», вперше впізнаються вдома.
Саме там діти вчаться бути чесними, пунктуальними і старанними, добре
ставитися до друзів, поважати старших і вчителів. Саме вдома вони
вчаться бути акуратними, не говорити з набитим ротом і кидати сміття в
урну. Вдома вони також навчаються бути організованими, доглядати за
своїми речами і не чіпати чужі.
А в школі ми вчимо їх мови, математики, історії, географії, фізики, хімії та
фізкультури.
БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ МИ ЛИШЕ ПІДКРІПЛЮЄМО,
АЛЕ НЕ ЗАМІНЮЄМО ЙОГО.
Нормативні акти
цивільно-правового захисту дітей
Конституція України
 Сімейний кодекс України
 Закон України «Про освіту»
 Закон України «Про охорону дитинства»
 Конвенція ООН про права дитини

Законодавством України про освіту
передбачено відповідальність батьків не лише
за шкоду, завдану їхнім дітям, а й за неналежне
виконання своїх батьківських обовязків.
Відповідальність батьків передбачена:
Сімейним кодексом України






Стаття 141. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини
Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того , чи
перебували вони у шлюбі між собою.
Розірвання шлюбу між батьками , проживання їх окремо від дитини не впливає на
обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Стаття 150, 152, 155. Здійснення батьківських прав та виконання
батьківських обов’язків
Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей,
любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти,
готувати її до самостійного життя.
Батьки зобов'язані поважати дитину. Батьківські права не можуть здійснюватися
всупереч інтересам дитини.
Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладання на
них відповідальності, встановленої законом.
Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав
1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона,
він:
 Ухиляється від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 Жорстоко поводяться з дитиною;
 Є хронічним алкоголіком або наркоманом;
 Вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до
жебракування та бродяжництва.
Стаття 165. Особи, які мають право звернутися за позовом про
позбавлення батьківських прав
 Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав
мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає
дитина, заклад охорони здоров’я або навчальний заклад, в якому вона
перебуває, органи опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка
досягла 14 років.
Стаття 180. Обов’язки батьків утримувати дитину
Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею
повноліття.
Стаття 51 Конституції України
Батьки зобов’язані утримувати дітей
до їх повноліття.
Відповідальність батьків передбачена:
Законом України «Про освіту»
Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини
1. Виховання у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і
розвиток дитини.
3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
 постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,
 створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя,
шанобливе ставлення до державної та рідної мови, сім’ї, старших за віком;
 сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну
домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
 виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини та інші.
4. Держава надає батькам і особам, які їх заміщують, допомогу у виконанні ними своїх
обов’язків, захищає права сім’ї.
Стаття 60. Права батьків
Батьки або особи, які їх заміщають, мають право:
 вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
 обирати і бути обраним до органів громадського
самоврядування навчального закладу;
 звертатися до державних органів управління освітою
з питань навчання, виховання дітей;
 захищати у відповідних державних органах і суді
законні інтереси своїх дітей.
Відповідальність батьків передбачена:
Законом України «Про охорону дитинства»
Статті 12. Право на охорону здоров’я
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати
дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний
розвиток. Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я,
кваліфіковану медичну допомогу, сприяє створенню безпечних умов для
життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування,
формування навичок здорового способу життя.
Стаття 10. Право на захист від всіх форм насилля
Кожній дитині гарантовано право на волю, особисту недоторканність і
захист гідності. Дисципліна і порядок в сім’ї , навчальних і інших дитячих
закладах повинні забезпечуватися на принципах, які засновані на
взаємоповазі, справедливості, і виключають приниження честі і гідності
дитини.
Відповідальність батьків передбачена:
Конвенцією ООН про права дитини



Конвенція ООН про права дитини — міжнародний
правовий документ, що визначає права дітей в державахучасницях. Конвенція з прав дитини є першим і основним
міжнародно-правовим документом обов'язкового
характеру, що присвячений широкому спектру прав
дитини.
Документ складається з 54 статей, що деталізують
індивідуальні права осіб віком від народження до 18
років.
Конвенція ратифікована Постановою Верховної Ради
України № 789ХІІ від 27 лютого 1991 та набула чинності
для України 27 вересня 1991.
Відповідальність – мужність мати справу з усіма
наслідками своїх справ
Правова відповідальність батьків
http://www.tpgl.org.ua/ua/poradifakhivtsya/yurist/149-pravova-vidpovidalnistbatkiv.html
 http://www.meander.kiev.ua/5.father/norm_prav_baz
a/oboviazki_batkiv.pdf
 etiiv4school.com.ua/ru/na-dopomogubatkam/vidpovidalnist-batkiv-za-vihovannyanavchannya-ta-rozvitok-ditey.html

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ
Загородня Наталія Євгеніївна начальник ювенальної поліції
Незнання законів
не звільняє
від
відповідальності!
Хто, на Вашу думку, відіграє головну
роль у вихованні дитини?
Сім´я та школа – це берег та море.
На березі дитина робить свої перші кроки,
отримує перші уроки життя,
а потім перед нею відкриваються море знань,
а курс у цьому морі прокладає школа.
Це не означає, що вона повинна зовсім відірватися
від берега…
Л.А. Касиль
CПІВІСНУВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
7 правил поведінки батьків із педагогами
1. Дотримуйтесь елементарних правил ввічливості –
ви зразок поведінки для вашої дитини.
2. Називайте вчителя перед дитиною за ім’ям та по батькові.
3. Розмовляючи з учителем, стримуйте свої емоції.
4. Ніколи не допускайте критики вчителя в присутності дитини.
5. Приходьте на важливу розмову із вчителем за попередженням та
домовленістю.
6. Не покладайте на себе функцію підвищення кваліфікації вчителя та
навчання його методикам викладання і оцінювання знань вашої дитини.
7. Завжди пам’ ятайте мету взаємодії: комфортні умови для отримання знань
вашою дитиною.
Автор
vas_school_3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
17
Размер файла
1 120 Кб
Теги
збори
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа