close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Metodichka dlya lab rob PPZBO

код для вставкиСкачать
ВСТУП
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відбита у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована, вона є, деякою мірою, гарантією ефективного керування виробництвом. Навпаки, відсутність достовірних даних може призвести до неправильного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків.
У неавтоматизованій системі ведення бухгалтерського обліку обробка даних про господарські операції легко прослідковується і, звичайно, супроводжується документами на паперовому носії інформації розпорядженнями, дорученнями, рахунками й обліковими реєстрами. Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку.
Комп'ютерна форма обліку має ряд переваг перед ручною, серед яких основними є вбудовані бухгалтерські знання (в програму вбудовуються правила формування тих чи інших проводок господарських операцій, тобто форма бухгалтерського обліку наповнюється специфічними бухгалтерськими знаннями), паралельне ведення обліку за декількома стандартами (на базі одних даних можна отримувати декілька систем оцінок та показників) тощо.
"1С: Підприємство" - програмний засіб, призначений для вирішення широкого кола задач з автоматизації підприємств різних видів діяльності.
Переважна більшість бухгалтерів в Україні користуються саме цією модифiкацiєю програми тому, що є українська версія цієї програми, і ще тому, що працюючи з цією системою, можна автоматизувати практично всі розділи бухгалтерського обліку для будь-яких видів дiяльностi.
Основні характеристики системи "1С:Підприємство": - універсальна; - веде облік в єдиній базі даних; - працює в реальному масштабі часу; - розрахована як на роботу в комп'ютерній мережі, так i на персональну роботу; - достатньо надійна при обробці декількох десятків тисяч операцій на місяць.
Стандартна українська конфiгурацiя для "1С:Підприємство" дозволяє автоматизувати обробку облікової iнформацiї за основними видами дiяльностi, якими займаються бiльшiсть українських підприємств, а саме: виробництво; оптова торгівля; роздрібна торгівля; надання послуг.
Для підготовки до лабораторних робіт студенти повинні користуватися методичними рекомендаціями щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними рекомендаціями щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни, а також навчально-методичною літературою.
Лабораторні роботи виконують на лабораторних заняттях згідно з навчальним розкладом.
Консультації викладача з питань, що виникають під час підготовки до лабораторних робіт, проводяться згідно з графіком, затвердженим завідуючим кафедрою.
ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1 Тема. Інтерфейс програми 1С: Підприємство
Мета: навчитися завантажувати програму "1С: Підприємство" в монопольному режимі, користуватися календарем, ознайомитися зі списком констант, розглянути структуру плану рахунків, користуватися довідником програми. Короткі теоретичні відомості
Для автоматизації бухгалтерського обліку ринок програмних продуктів пропонує сьогодні кілька десятків пакетів програм. Щоб освоїти будь-яку з них, треба зрозуміти логіку її функціонування, тобто логіку взаємозв'язків між об'єктами програми. Програма "1С: Підприємство" призначена для автоматизації бухгалтерського обліку діяльності підприємства. Хід роботи
1. Завантаження програми 1С: Підприємство в монопольному режимі.
2. Ознайомитися з текстом у вікні Поради дня. Якщо вікна Поради дня немає на екрані, вивести його командою Допомога/Поради дня.
3. Ознайомитися з вікном налаштування панелей інструментів; його викликають командою Сервіс/Панелі інструментів або командою локального меню панелей інструментів (права кнопка миші на панелях інструментів).
4. Відкрити календар (меню Сервіс), виконати кілька операцій з підбору дат (наприклад, 17.03.2011; початок ІІ кварталу; кінець ІІІ кварталу; початок 2011 року; кінець 2010 року).
5. Ознайомитися з елементами вікна програми та групами команд кожного меню програми.
6. Ознайомитися зі списком констант (меню Операції) та з його структурою. 7. Відкрити план рахунків бухгалтерського обліку (меню Операції), ознайомитися з його структурою. Отримати довідку про структуру плану рахунків та можливі дії (клавіша F1, меню Дії). Ознайомитися з описом Плану рахунків (кнопка Опис на панелі інструментів вікна Плану рахунків). За допомогою кнопки Друк вивести План рахунків на екран у формі звичайного текстового файлу для його подальшого друку.
8. У Плані рахунків виконати швидкий пошук рахунку за його кодом, поставивши табличний курсор у колонку "Код" і набрати на клавіатурі код рахунку.
9. Відкрити довідник Банки (меню Довідник). Використати швидкий пошук для переходу до банків з такими кодами МФО: 320003, 325019.
10. Відкрити довідник Податки і відрахування, ознайомитися з його структурою. Навчитися відкривати-закривати в лівій і правій частинах довідника групи елементів (субконто, папки зі значком +), переглядати елементи субконто (папки голубого кольору).
11. Ознайомитися з вікном налаштування параметрів програми (Сервіс/Параметри).
12. Завершити роботу з програмою.
Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт.
Зміст звіту
1. Тема лабораторної роботи та її мета.
2. Вихідні дані.
3. Хід роботи.
4. Графічна частина.
5. Висновки.
Контрольні питання
1. Які з довідників програми "1С: Підприємство 7.7" заповнені перед початком ведення обліку? 2. У які з цих довідників можна вносити зміни? 3. Чи можна перемістити елемент довідника з однієї групи до іншої перетягуванням його мишею? Як це зробити? 4. Що означає наявність знака "+" на піктограмах деяких папок у довідниках? 5. При заповненні реквізиту "Рахунок" форми документа у Плані бухгалтерських рахунків не відображаються коди деяких рахунків. Чому? Як їх відобразити? 6. Чи існує зв'язок між Константами і Звітами, Константами і Документами, Документами і Довідниками? Якщо існує, то в чому він виражається? 7. Чи впливає значення Констант на кореспонденцію бухгалтерських проведень? 8. Якщо змінити значення Константи, чи зміняться автоматично реквізити проведень у Журналі проведень?
Література: [10, с. 10-76; 12 с. 8-24; 22].
Лабораторна робота № 2
Тема. Початкове наповнення інформаційної бази
Мета: навчитися заповнювати довідники програми та створювати нові субконто.
Завдання. 28 лютого 2011 року група засновників створила ВАТ "Фотон" із статутним фондом 500 000 грн. Внести дані про ВАТ в інформаційну базу програми.
Хід роботи
1. Заповнити довідник "Співробітники"
- відкрити довідник "Співробітники"; створити нове субконто; заповнити довідник за наступними даними (табл. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
Таблиця 2.1 - Загальні дані
Сторінка "Загальні"РеквізитЗначення 1Значення 2ПрізвищеКороленко МельникІм'яСтепанОксанаПо батьковіІвановичПетрівнаМісце роботиОсновнеОсновнеСтатьЧЖПосадаДиректорГоловний бухгалтерДата прийняття02.09.0802.09.08
Таблиця 2.2 - Дані про заробітну плату
Сторінка "Дані про зарплату"РеквізитЗначення 1Значення 2Оклад2000900Аванс800400Кількість пільг00Кількість дітей21Член профспілкиТакТак
Таблиця 2.3 - Паспортні дані
Сторінка "Паспортні дані"РеквізитЗначення 1Значення 2
ПаспортКО № 936381, виданий 14.07.1978 Галицьким РВУМВС у Львівській обл.ПН № 170352, виданий 25.03.1982 Залізничним РВУМВС у Львівській обл.Адреса79038, м. Львів, вул. Гнатюка, 13/579054, м.Львів, вул. Петлюри, 48/82Телефони74-40-11, (067)233456762-18-61, 8(097)4312286
Таблиця 2.4 - Податкові дані
Закладка "Податкові дані"РеквізитЗначення 1Значення 2Індивід. подат. №23784661122222165930Назва ДПІДПІ Галицького р-ну м. ЛьвоваДПІ Залізничного р-ну м. ЛьвоваАдреса ДПІм. Львів, вул. Стрийська,45
- зберегти уведені дані і закрити довідник "Співробітники".
2. Заповнити довідник "Рахунки нашої фірми". - відкрити довідник "Рахунки нашої фірми". Довідник зберігатиме два нових субконто, які слід створити почергово.
- заповнити субконто поданими нижче даними (табл. 2.5).
Таблиця 2.5 - Рахунки нашої фірми
РеквізитЗначення 1Значення 2Код12НайменуванняОсновний р/рКаса підприємстваВидБезготівковийГотівковий№ рах.311301Платіжне доручення або видатковий ордер00Прибутковий ордер00№ рахунку 260031289084БанкМФО 385327, Львівська філія АКІБ "УкрСиббанк" - зберегти уведені дані і закрити довідник "Рахунки нашої фірми".
3. Занести у довідник "Фірми" дані про підприємство
- У довіднику "Фірми" є субконто "Наша фірма", його слід замінити.
- Відкрити в довіднику "Фірми" існуючий запис і заповнити його реквізити поданими нижче даними (табл. 2.6, 2.7).
Таблиця 2.6 - Додаткові дані
Сторінка "Додатково"РеквізитЗначення реквізитуПрефікс документаФТ
Таблиця 2.7 - Основні дані
Сторінка "Основні дані"НайменуванняФотонКод1Повне найменуванняВАТ "Фотон"ДиректорКороленко С.І.Головний бухгалтерМельник О.П.Телефони8(032)297-40-50Юридична адресам. Львів, вул. Виговського, 42/1Фізична адресам. Львів, вул. Виговського, 42/1
Продовження табл. 2.7
ГалузьТоргівляФорма власностіКолективнаОсновний поточний рахунокОсновний п/р, УкрСиббанк МФО 385327Код ЗКГНГ84627Код СПОДУ077889Код КВЕД74.90.6Код СПАТО318089Код КФВ17№ реєстрації у Фонді соціального страхування1309032317Від нещасних випадків3992
Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт.
Зміст звіту
1. Тема лабораторної роботи та її мета.
2. Вихідні дані.
3. Хід роботи.
4. Графічна частина.
5. Висновки.
Контрольні питання
1. Порядок створення у довіднику "Співробітники" нового субконто.
2. Перекладіть з англійської мови слово "субконто".
3. Яка різниця між субрахунком і субконто?
4. Підберіть синонім до термінів "субконто" та "вид субконто".
5. Чи можна змінити префікс документа? На що це вплине?
Література: [10, с. 31-63; 12, с. 8-24; 22].
Лабораторна робота № 3
Тема. Облік внесків до статутного капіталу
Мета: навчитися відображати операції щодо формування статутного капіталу, складати оборотно-сальдову відомість за рахунком, формувати документ "Банківська виписка".
Завдання. Засновниками ВАТ "Фотон" зі статутним фондом 500 000 грн. є:
- фірма "Понер" внесла як пайовий внесок до статутного фонду склад вартістю 100 000 грн.;
- голова правління ВАТ, який вніс на основний поточний рахунок у банку 200 000 грн.
Хід роботи
1. Необхідно відобразити у програмі операцію внесення складу в якості пайового внеску (табл. 3.1):
Таблиця 3.1 - Розв'язання задачі в бухгалтерському обліку
№ДокументиЗміст операціїДебетКредитСума1Засновницький договірВідображено розмір статутного фонду підприємства і розмір внесків засновників до статутного фонду
46
40
100 000
2Акт приймання - передачіВідображено отримання складу від засновника як внеску до статутного фонду
103
46
100 000
1.1 Розв'язання задачі в програмі:
- заповнити необхідні довідники перед введенням господарської операції (Контрагенти, Места хранения та необоротные активы) (табл. 3.2, 3.3, 3.4):
Таблиця 3.2 - "Контрагенти"
Довідник "Контрагенти"РеквізитЗначенняОрганізаціяПОНЕРКодЧерговийПовна назваВАТ "Послуги нерухомості"Фізична адреса79040,мЛьвів, уд. Виговського,32/1, од. 292-11-39Юридична адресаТака жДиректорБурій Микола ІвановичГоловний бухгалтерДанилків Тереза Йосипівна Продовження табл. 3.2
Контакт зБурій М.І.Код ЄДРПОУ та інд. податковий номер02457891, 11472230БанкМФО 325365, Перша філія ФТ ЗУКБ м. ЛьвівНомер п/р та Номер свідоцтва26003045798222, 448251.03.98Реквізити поля "Взаєморозрахунки" залишити без змін Таблиця 3.3 - "Місця зберігання"
Довідник "Місця зберігання"РеквізитЗначенняТипМатеріально відповідальна особаМВОКороленко С.І.КодЧерговийНайменуванняКороленко С.І.
Таблиця 3.4 - "Необоротні активи"
Довідник "Необоротні активи"КодПорядковийНайменуванняСкладПовне найменуванняСклад гуртовий побутових товарівВид НАОЗРахунок обліку103Початкова вартістьІнв. номерШифр100000001СК-01
Одиниця виміруВид діяльностіштОсновна діяльністьРахунок витрат831Вид витратЗагальновиробничі витрати/ Амортизація загальновиробничих ОЗМетод амортизаціїПрямолінійне списанняЛіквідаційна вартість5000Строк використанняГрупа1201
- відкрити Журнал операцій і створити новий рядок.
- ввести господарську операцію з двома проведеннями (табл. 3.5).
Таблиця 3.5 - Господарські операції
Реквізити заголовка№ операціїЧерговийДатаСума03.09.08100000Зміст операціїПайовий внесокРеквізити табличної частини Продовження табл. 3.5
Перше проведенняДруге проведення№ проведення12ДтСубконто Дт46ПОНЕР103Короленко С.І., складКтСубконто Кт40ПОНЕР46ПОНЕРСумаКоментар100000Пайовий внесок ПОНЕР100000Пайовий внесок ПОНЕР№ журналуСФСФ
- для того, щоб переконатися, що дані відображено у звітах, сформуйте звіти таких типів: Оборотно-сальдову відомість, Оборотно-сальдову відомість за рахунком 46, Аналіз субконто "Необоротні активи" (рис. 3.1, 3.2).
Рис. 3.1 Оборотно-сальдова відомість
Рис. 3.2 Оборотно-сальдова відомість за рахунком 46
2 Відобразити операцію внесення на рахунок у банку коштів у сумі 200 000 грн. як пайовий внесок (табл. 3.6).
Таблиця 3.6 - Розв'язання задачі в бухгалтерському обліку
№ДокументиЗміст операціїДебетКредитСума1Засновницький договірВідображено розмір статутного фонду підприємства і розмір внесків засновників до статутного фонду
46
40
200 0002Банківський витягВідображено зарахування грошових коштів на поточний рахунок у банку
311
46
200 000
2.1 Розв'язання задачі в програмі:
- заповнити необхідні довідники перед введенням господарської операції (Контрагенти, Рахунки нашої фірми - вже заповнений)
- створити у довіднику Контрагенти нове субконто і заповнити його за такими даними (табл. 3.7, рис. 3.3)
Таблиця 3.7 - Довідник "Контрагенти"
Довідник "Контрагенти"Реквізит ЗначенняПриватна особаКороленко С.І.КодЧерговийІнші реквізитиСкопіювати з довідника "Сотрудники"
Рис. 3.3 Нове субконто у довіднику "Контрагенти"
- відобразити дану операцію в журналі операцій аналогічно попередній операції;
- сформувати звіти таких типів: Оборотно-сальдову відомість, Оборотно-сальдову відомість за рахунком 46, Аналіз субконто "Рахунки нашої фірми" (рис. 3.4, 3.5).
Рис. 3.4 Журнал операцій
Рис. 3.5 Оборотно-сальдова відомість за рахунком 46
- Сформувати документ "Банківська виписка" за такими даними
Таблиця 3.8 - Банківська виписка
РеквізитЗначення№ДатаП/рБухгалтерський рахунокВибирається з довідника311ПриміткаПайовий внесок Короленка С.І.+/-+ (прихід грошей на поточний рахунок)Рахунок кредиту46Вид ПДВВид приходу/витратиБез ПДВІнше надходженняСубконтоКороленко С.І.Сума +(сума з ПДВ, якщо воно є)200000Д/Р (Валові доходи/розходи)Субконто Д/РЗмістПайовий внесок Короленка С.І.Зберегти?Провести?ТакНі
- переглянути паперову форму документа "Банківська виписка", підготувати його до друку, задавши параметри сторінки і виконавши попередній перегляд документа (рис. 3.6).
Рис. 3.6 Банківська виписка
Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт.
Зміст звіту
1. Тема лабораторної роботи та її мета.
2. Вихідні дані.
3. Хід роботи.
4. Графічна частина.
5. Висновки.
Контрольні запитання
1. Як в бухгалтерському обліку відображається внесок засновників до статутного капіталу грошовими коштами? 2. Порядок створення у програмі документа "Банківська виписка"? 3. Чи формує бухгалтерське проведення документа "Банківська виписка"?
4. Яким бухгалтерським проведенням відображається зарахування грошових коштів на поточний рахунок у банку?
Література: [10, с. 8591; 15 с. 98124; 19 с. 181208; 22].
Лабораторна робота № 4
Тема: Облік операцій банк-каса
Мета: навчитися формувати документи "Прибутковий касовий ордер", "Банківська виписка" та оборотно-сальдові відомості і "Касова книга". Завдання. 30 квітня 2011 року з поточного рахунку в банку касир зняв 500 грн на операційно-господарські витрати.
Хід роботи
1. Необхідно відобразити у програмі операцію надходження готівки з поточного рахунку в касу підприємства (табл. 4.1).
Таблиця 4.1 - Розв'язання задачі в бухгалтерському обліку
№ДокументиЗміст операціїДебетКредитСума1.Банківський витягНа операційно-господарські витрати3013115002.Прибутковий касовий ордерНа операційно-господарські витрати301311500
1.1 Розв'язання задачі в програмі:
- сформувати документ Прибутковий касовий ордер, заповнивши такі його реквізити:
Таблиця 4.2 - Вихідні дані
РеквізитЗначенняВид операціїНадходження грошей з банкуКасаКаса підприємстваСума?500Залишок на рахункуРахунок311Вид ПДВСубконтоБез ПДВОсновний п/рДодатокНа операційно-господарські витратиПідставаНаказ № 5 від 30.04.11Друкувати?Провести?ТакТак
- переглянути журнал Каса і переконатися, що документ збережений і проведений;
- переглянути Журнал операцій і переконатися, що документ правильно згенерував операцію;
- переглянути Журнал проведень і переконатися, що проведення операції і документа виконано правильно;
- сформувати документ Банківська виписка, не проводити його;
- сформувати звіти кількох типів (Оборотно-сальдова відомість, Оборотно-сальдова відомість за рахунком 301, Касова книга, Аналіз субконто "Наші грошові рахунки" станом на 30 квітня 2011 року та за період з початку року і переконатися, що операцію відображено у звітності).
Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт.
Зміст звіту
1. Тема лабораторної роботи та її мета.
2. Вихідні дані.
3. Хід роботи.
4. Графічна частина.
5. Висновки.
Контрольні питання
1. Назвіть первинні документи з обліку грошових коштів в касі. 2. Яким бухгалтерським проведенням супроводжується внесення готівки в касу? 3. Яке бухгалтерське проведення сформує програма, якщо провести документ "Видатковий касовий ордер"? 4. Сформуйте в програмі документ "Банківська виписка". 5. Чи відбудуться зміни в оборотно-сальдовій відомості, якщо касові документи матимуть статус "не проведений"?
Література: [10, с. 9496; 19, с. 4256; 19, с. 7798; 22]
Лабораторна робота № 5
Тема Облік розрахунків з підзвітними особами
Мета: навчитися формувати первинні документи щодо обліку розрахунків з підзвітними особами.
Завдання. 30 квітня 2011 року з каси підприємства було видано 325 грн директорові підприємства на відрядження. Повернувшись з відрядження 4 травня 2011 року, підзвітна особа склала Звіт про використання коштів, наданих на відрядження.
Хід роботи
1. Відобразити операцію видачі грошей з каси підзвітній особі Короленку С.І. (табл. 5.1)
Таблиця 5.1 - Розв'язання задачі в бухгалтерському обліку
№ДокументиЗміст операціїДебетКредитСума1.Видатковий касовий ордерВидача грошей під звіт3721301325
1.2 Розв'язання задачі в програмі:
- сформувати документ Видатковий касовий ордер, заповнивши такі його реквізити (табл. 5.2).
Таблиця 5.2 - Реквізити
РеквізитЗначенняВид операціїВидача грошей під звітКасаКаса підприємстваСума325?Залишок готівки в касіРахунок3721Вид ПДВБез ПДВСубконтоКороленко С.І.ПідставаНаказ № 3 від 30.09.08ДодатокНа відрядження в м. Київ
- підготувати документ до друку та провести його;
- переглянути журнал Каса і переконатися, що документ збережений і проведений;
- переконатися що документ згенерував операцію і проведення операції виконано правильно;
- сформувати звіти кількох типів і переконатися, що цю операцію відображено у звітності.
2. Відобразити операцію складання звіту про використання коштів на відрядження (табл. 5.3). Таблиця 5.3 - Розв'язання задачі в бухгалтерському обліку
№ДокументиЗміст операціїДебетКредитСума1.Звіт про використання коштівЗатверджено Звіт про використання коштів923721323,00
2.1 Розв'язання задачі в програмі:
- сформувати документ Авансовий звіт від 4.05.2011 року (рис. 5.1) за такими даними (табл. 5.4)
Таблиця 5.4 - Вихідні дані
РеквізитДатаСума витратРахунок витратКвиток до м. Києва06-07.10.08116 грн.92Квиток до м. Львова07-08.10.08117 грн.92Добові за 3 доби06-08.10.08 90 грн.92
Рис. 5.1 Авансовий звіт
- вивести сформований документ на екран, визначити залишок невикористаної суми (його також можна визначити за звітами Оборотно-сальдова відомість чи Аналіз рахунку 372);
- провести Авансовий звіт;
- знайти його у відповідному журналі і переконатися, що документ збережено і проведено.
3. Відобразити операцію повернення залишку невикористаної суми підзвітною особою (Короленко С.І.) у касу 4.05.2011 р. (табл. 5.5) Таблиця 5.5 - Розв'язання задачі в бухгалтерському обліку
№ДокументиЗміст операціїДебетКредитСума1.Прибутковий касовий ордерЗалишок невикористаної суми30137212 грн.
3.1 Розв'язання задачі в програмі:
- сформувати документ Прибутковий касовий ордер та провести його (рис. 5.2);
- сформувати звіти Оборотно-сальдова відомість, Аналіз рахунку 372, Аналіз субконто Співробітники і переконатися, що операцію повернення залишку невикористаної суми підзвітною особою в касу відображено у звітності (рис. 5.3).
Рис. 5.2 Прибутковий касовий ордер
Рис. 5.3 Аналіз рахунку 372
- сформувати звіти Касова книга станом на 30 квітня 2011 р.; станом на 4 травня 2011 р. та за період квітень-травень 2011 року. і проаналізувати їх. Визначити суму готівки в касі (рис. 5.4).
Рис. 5.4 Касова книга
Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт.
Зміст звіту
1. Тема лабораторної роботи та її мета.
2. Вихідні дані.
3. Хід роботи.
4. Графічна частина.
5. Висновки.
Контрольні питання
1. Який порядок видачі грошових коштів підзвітній особі? 2. Як на рахунках бухгалтерського обліку відображується видача підзвітних сум? 3. Як сформувати в програмі документ "Авансовий звіт"? 4. Яку інформацію містить в собі документ "Касова книга"?
Література: [3, с. 3448; 7, с. 2936; 10, с. 96100; 15, с. 98124; 21]
Лабораторна робота № 6
Тема. Облік придбання основних засобів
Мета. Навчитися відображати у програмі операції щодо придбання основних засобів.
Завдання. ВАТ "Фотон" вирішило придбати у фірми "Флеш" персональний комп'ютер "Пентіум 4" вартістю 4800 грн. з ПДВ. 5.05.11 р. ВАТ "Фотон" уклало договір з фірмою "Флеш", на підставі якого був оформлений рахунок.
6.05.11 р. ПК було доставлено і встановлено.
Хід роботи
1. Заповнити довідники необхідною інформацією.
1.1 У довіднику Контрагенти утворіть групи Банки, Покупці, Постачальники, Засновники, Інші і впорядкувати субконто цього довідника у групи. Заповнити групу довідника Постачальники новим субконто за такими даними (табл. 6.1).
Таблиця 6.1 - Вихідні дані
РеквізитЗначенняОрганізаціяПП "Флеш"КодЧерговий Продовження табл. 6.1
Повна назваПриватне підприємство "Флеш"Фізична та юридична адресаТел.м. Львів, вул.Топольна, 11/252-50-51ДиректорКузьма Олексій ПавловичГоловний бухгалтерАксьонова Тамара МихайлівнаКонтакт зАксьонова Тамара МихайлівнаВид взаєморозрахунківУ розрізі договорівОсновний вид торгівліПередоплатаОсновний договірБез договоруКод ЄДРПОУ04977564П/р260041980 у Другій Львівській філії АКБ "Надра", МФО 325246
1.2. У довіднику Необоротні активи утворити групи Основні засоби, Нематеріальні активи, Інші необоротні активи, Інші необоротні матеріальні активи. У групу Основні засоби внести нове субконто ПК "Пентіум 4" за такими даними (табл. 6.2).
Таблиця 6.2 - Вихідні дані
РеквізитЗначенняКодПорядковийНайменуванняПК Пентіум 4Повне найменуванняПК Пентіум 4 Інтел/512DDR/ 60Гбайт HDD/CD-RВид необоротного активуОсновні засобиРахунок обліку106Початкова вартість(без ПДВ)4000Інвентарний номер2Вид діяльностіОсновна діяльністьЧи нараховувати зношення в податк. облікуТакРахунок витрат91Вид витратАмортизація ОЗ, НМА та ін..Метод нарахування амортизаціїПрямолінійне списанняЛіквідаційна вартість0Термін корисного використання 36 місяцівГрупа2 1.3 Оформити документи для відображення операції придбання основного засобу (табл. 6.3).
Таблиця 6.3 - Розв'язання задачі в бухгалтерському обліку
№ДокументиЗміст операціїДтКтСума1.ДоговірДоговір на передоплату
(перша подія)48002.Рахунок вхіднийРахунок постачальника48003.Прибуткова накладнаПрийнято до оплати рахунок постачальника1526314000Відображено суму податкового кредиту ПДВ64156318004.Введення в експлуатаціюЗараховано на баланс підприємства введений в експлуатацію основний засіб10615240005.Запис книги придбання
1.4 Розв'язання задачі в програмі:
- оформити документ Договір з такими реквізитами (табл. 6.4):
Таблиця 6.4 - Вихідні дані
РеквізитЗначенняНомерЧерговийДата06.05.11Номер договору постачальника160КонтрагентФлешВид ПДВВид торгівлі20%ПередоплатаПочаток договоруКінець договору6.05.118.05.11Сума з ПДВ4800Вид ВД/ВРПридбання та поліпшення невиробничих ОФПриміткаКупівля ПК у фірми "Флеш"
- у довіднику Контрагенти/Флеш змінити реквізит "Основний договір": вказати цей договір як основний при розрахунках з даним контрагентом.
- у довіднику Інвестиції утворіть групу Капітальні інвестиції. В ній - Купівля ОЗ. У групі Купівля ОЗ створити нове субконто ПК Пентіум 4, для заповнення його реквізитів використати дані довідника Необоротні активи. У цьому довіднику вказати рахунок обліку 152.
- сформувати документ Рахунок вхідний на основі Договору. Провести його і розшукати у відповідному журналі (рис. 6.1).
Рис. 6.1 Рахунок вхідний
- сформувати і провести документ Прибуткова накладна на основі Договору. Розшукати його у відповідному журналі (рис. 6.2).
Рис. 6.2 Прибуткова накладна
- сформувати і провести документи Введення в експлуатацію та Запис книги придбання (на підставі Прибуткової накладної).
- розшукати проведення, сформовані документами в Журналі операцій та Журналі проведень (рис. 6.3).
Рис. 6.3 Журнал бухгалтерських проведень
2. 7.05.11 р. бухгалтер підготувала платіжне доручення для банку і банк виконав операцію перерахунку грошей ПП "Флеш" за поставлений основний засіб.
Таблиця 6.5 - Розв'язання задачі в бухгалтерському обліку
№ДокументиЗміст операціїДтКтСума1Платіжне дорученняОплата за ОЗ 63131148002Банківський витягОплачено постачальникові в порядку післяплати вартість ОЗ6313114800
2.1 Розв'язання задачі в програмі:
- сформувати документ Платіжне доручення на підставі Договору (рис. 6.4):
Рис. 6.4 Платіжне доручення
- сформувати документ Банківська виписка на підставі Платіжного доручення (рис. 6.5).
Рис. 6.5 Банківська виписка
Сформувати і проаналізувати звіти кількох типів (оборотно-сальдова відомість, Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10, Аналіз субконто "Необоротні активи", Аналіз рахунку по датах).
Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт.
Зміст звіту
1. Тема лабораторної роботи та її мета.
2. Вихідні дані.
3. Хід роботи.
4. Графічна частина.
5. Висновки.
Контрольні запитання
1. Поняття та класифікація основних засобів. 2. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку придбання основних засобів. 3. Як створити у довіднику "Необоротні активи" нове субконто? 4. Яким документом оформлюється введення в експлуатацію основного засобу? Література: [10, с. 100-104; 13, с. 8-24; 19, с. 6-28; 21].
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями.
2. Інструкція № 291 "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р.
3. Бутинець Ф. Ф. Iнформацiйнi системи бухгалтерського обліку / Бутинець Ф. Ф., Iвахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук С. І.: Підручник. - Друге вид., перероб. i доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с. 4. Бiлуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю i аудиту / Бiлуха М. Т. - К.: Вища школа, 1994. -364 с. 5. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Бутинець Ф. Ф. - Житомир: ЖІТІ, 2003. - 608 с. 6. Васюренко О. В. Облік i аудит в банках / Васюренко О. В.: Навч. посіб. - К.: Знання; 2006. - 595c. 7. Дубiй О. 12 урокiв 1С:Бухгалтерії. - 2-ге оновлене вид. - Львiв: БаК, 2002. -232 с. 10. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7 / Засадна Х.О., Шурпенкова Р.К.: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 237 с. 12. Мякота В., Федорченко Ф., Пiроженко О., Маханько 0. 104 блiц-уроки для бухгалтера. - 3-тє вид., перероб. i доп.- Х.: Фактор, 2006. - 192 с. 13. Пушкар М. С. Фiнансовий облiк: Навч. посiб. - Тернопiль: Карт-бланш, 2002. - 160 с. 14. Семенова В. Ю. 1С: Пiдприємство 7.7, 1С: Бухгалтерiя 7.7 для України / Семенова В. Ю. Нацiональнi стандарти: Навч. посібник. - К., 2001 16. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006. - 322 с. 17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність.: Підручник. - 2-ге вид. доповнене і перероблене / За ред. Ткаченко Н.М - К.: Алеута, 2007. - 954 с. 18. Чистов Д.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7. / Чистов Д.В. М.: Фирма "1С", 2000. - 380 с.
19. Усач Б. Ф. Бухгалтерський облік i аудит лізингових операцій / Усач Б. Ф., Хомуляк Т. І. Монографія. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. - 159 с.
20. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку / Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. - Львів, ВНУ "Львівська політехніка", 2003. - 268 с.
21. www.1c.kiev.ua.
4
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
207
Размер файла
1 525 Кб
Теги
ppzbo, lab, metodichka, dlya, rob
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа