close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация1 (5)

код для вставкиСкачать
Підготував:
студент гр. ПЗ-13-1
Костюк Кирило
В Україні поштовх для розвитку
книгодрукарства дав Іван Федорович.
Власне, Іван Федоров (Іван Федорович)
який втік з Москви від переслідування
реакційного духовенства у 60-х роках XVI
століття в Україні відновив занедбане
книгодрукарство (імовірно розпочате
раніше у Львові - див. Дропан Степан). У
1573 році Федоров за допомогою
меценатів створив у Львові друкарню, де
роком пізніше надрукував знаменитий
«Апостол» (збірник описів життя святих).
У 1576 році Іван Федоров переїжджає до
Острога, де на кошти князя Острозького
відкриває друкарню, і за чотири роки (з
1578 по 1581) випускає у світ „Азбуку»,
„Псалтир», „Новий Завіт» „Книжку
зібрань речей найпотрібніших коротко
викладених» та „Хронологію».
За ініціативи К. Острозького здійснювався
грандіозний проект — готувалося до друку
перше у слов'янському світі повне видання
Біблії церковнослов'янською мовою.У
1581 році «Острозька Біблія» (1256
сторінок) побачила світ, ставши взірцем
для всього православного слов'янства.
Друкарська справа отримала розвиток у
всій Україні. Вже в першій половині XVII
століття тут нараховувалося близько 20
друкарень, найбільшою з яких була
друкарня в Києво-Печерській лаврі.
Друкарні створювалися на кошти
меценатів, Війська Запорозького. Активно
займалися організацією типографій
братства.
Лаврська друкарня видавала переважно
церковно-служебну, богословську
літературу, але не обходила своєю увагою і
навчальну, світсько-політичну літературу
та віршовані твори („Служебник»,
„Псалтир», „Акафіст», „Триодь»,
„Євангеліє вчительне», „Часослов»,
„Лексікон словеноросский» та багато
інших). Видання Києво-Печерської лаври
відзначалися високою поліграфічною
технікою.
Поряд зі стаціонарними друкарнями також були
пересувні. До середини XVII століття
нараховувалося вже близько 40 різних друкарень.
Найбільшу питому вагу у друкарській продукції
мали книги релігійного характеру, але видавалися
також наукові трактати, довідники, календарі,
підручники. Деякі з підручників відігравали важливу
роль в освіті. Так, граматику, автором якої був
Мелетій Смотрицький (1619), Михайло Ломоносов
назвав «вратами вченості». Вона перевидавалася
більше 150 років практично у незмінному вигляді.
В частині України, яка перебувала під владою
Москви, у XVIII столітті царський уряд
проводить реакційну політику щодо
книгодрукування. Були заборонені публікації
українською мовою, введені цензурні
обмеження. В інструкції друкарням, яка
з'явилася в 20-х роках XVIII століття,
говорилося, що книгодрукування повинно
здійснюватися так, щоб «никакой розни и
особливого наречия не было». Через штрафи,
накладені на Чернігівську друкарню, вона
збанкрутувала. Після ліквідації Запорозької Січі
у 1775 книгодрукування українською мовою
занепало
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
208
Размер файла
3 761 Кб
Теги
презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа