close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

SUM-1 PZ-3 2013(1)

код для вставкиСкачать
Практичне заняття 3
ОРФОГРАФІЯ. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ
1. Орфографія як розділ мовознавства. Принципи української орфографії.
2. Спрощення приголосних. 3. Правопис іншомовних слів:
а) уживання літер и, і, ї та е, є в запозичених словах; б) уживання м'якого знака та апострофа в іншомовних словах;
в) подвоєння в словах іншомовного походження.
4. Правопис власних назв. Передача російських прізвищ та географічних назв.
5. Правопис складних слів.
Завдання 39. З'ясуйте, за яким принципом пишуться підкреслення. Результати аналізу занесіть до таблиці.
ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУФонетичнийМорфологічнийІсторичний (традиційний)Семантичний В-1. Косьба, Президент України, багач, набік і на бік, сфокусувати, юрта, к'янті (вино) - К'янті (провінція).
В-2. Руссо, зцідити, об'їзний, виделка, квасолька, вищеназваний і трохи вище названий, село.
В-3 Птаство, усміхаються, лиман, щоб і що б, джміль, не має і немає, боїшся, розчепити.
Завдання 40. Виявіть рядок, у якому підкреслення пишеться за морфологічним принципом.
В-1. а) ремісництво В-3. а) вглиб і в глиб б) безжурний б) кисет
в) Орел в) проїзний
г) Емма г) кігтик
В-2. а) веселиться б)грецький в)товариство г)чесний Завдання 41. У кожному рядку знайдіть слово, підкреслення в якому відрізняється від інших принципом правопису.
а) смієшся, легенько, сказати, безхарактерний
б) льотчик, сформований, радісний, казка
в) Сицилія, роман, Корчі, Роман
г) ветеринар, паперть, переказати, літера
Завдання 42*. Назвіть принципи правопису, які лежать в основі написання підкреслень у парах слів?
а) синьйор і сеньйор; б) галицизм (західноукр. діалектизм) і галліцизм (запозичення з франц. мови); в) коригування й корегування;
г) неньці (від ненька) й ненці (від ненець);
ґ) Еванджеліста Торрічеллі й торічелієва пустота.
Завдання 43. Запишіть слова, вставляючи, де треба, пропущену букву.
В-1. Тиж..невий, кар'єрис..ці, аванпос..ний, виїз..ний, випус..ний, хвас..нути, дилетан..ський, шіс..сот, компос..ний, комедіан..ці.
В-2. Балас..ний, проїз..ний, хвас..ливий, хворос..няк, пис..нути, улес..ливий, аген..ство, абітурієн..ці, аферис..чин, об'їз..ний,
В-3. Зап'яс..ний, рис..нути, студен..ський, кіс..лявий, форпос..ний, контрас..ний, шіс..надцять, тріс..нути, віс..ник, на пелюс..ці, Завдання 44. На місці крапок поставте пропущені букви и, і, ї. Поясніть їх уживання.
В-1. Абор..ген, пен..ц..л..н, д..верс..ф..кац..я, ант..сем..т..зм, ..дент..ф..кац..я, кл..р..нг, к..днеп..нг, бод..б..лдер, тр..лер, в..зав.., ..нту..ц..я, парфумер..я, холд..нг, ..нвест..ц..йний.
В-2. Десемант..зац..я, ..нж..н..р..нг, д..скред..тац..я, п..ан..с..мо, д..верт..смент, моск..т, пр..квел, ..люз..он..ст, тюб..нг, ..нд..в..дуал..зац..я, кор..андр, бод..б..лд..нг, тюн..нг, дез..нтокс..кац..я.
В-3. Моза..ка,, ..нтел..гентний, кр..тер..й, пер..фраз, рев..з..он..зм, рез..денц..я, м..т..нг, харак..р.., брав..с..мо, ..нкв..з..ц..я., ..нфекц..он..ст, д..ференц..ац..я, дж..г..т, ..вр..т, холд..нг, др..бл..нг.
Завдання 45. Наведені слова запишіть українською мовою. Поясніть уживання чи невживання в них апострофа та м'якого знака.
В-1. Кутюрье, конъюнктивит, Женевьева, мюзикл, шиньон, папье-маше, мезальянс, Суэц, Булонь, Кордильеры, конферансье, трильон, бонбоньерка, мышьяк, пьексы.
В-2. Ньютон, портьера, модельер, компьютер, шампиньон, арьергард, Севилья, фокстерьер, Дельфы, Барбюс, бульон, досье, кьянти, Цюрих, фюзеляж.
В-3. Фельдъегерь, монсеньор, дюшес, рантье, брошюра, Ружье, курьезный, Ривьера, Бретань, Лавуазье, конъюнктура, карьера, конъюнктива, Ньюфаундленд, каньон, пья, лье. Завдання 46. Запам'ятайте написання та значення слів аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, тратта, мірра, панно, гамма, гетто.
Аннали - записи найважливіших подій за роками у Стародавньому Римі й деяких країнах Західної Європи у середні віки (на Русі їм відповідали літописи); бонна - вихователька дітей; брутто - вага товару з упаковкою; ванна (ванний); мадонна; манна (манний), мотто - епіграф, дотепний чи влучний вислів; нетто - вага товару без упаковки; панна; пенні - грошова одиниця; тонна; панно - живописний витвір декоративного характеру, гетто, білль - проект закону чи закон; булла - папська грамота; вілла; мулла - в ісламі нижчий чин служителя релігійного культу; дурра - назва рослини; мірра - ароматична смола деяких тропічних дерев; гамма - 1) третя літера грецького алфавіту; 2) мільйонна частка грама; 3) стотисячна частка ерстеда - одиниці напруженості магнітного поля; 4) перша частина складних слів, що означає стан речовини або зв'язок з гамма-випромінюванням: гамма-глобулін, гамма-активний, гамма-апарат, гамма-астрономія, гамма-залізо, гамма-сигнал, гамма-функція, гамма-спектрометр.
Завдання 47. Запишіть правильно слова іншомовного походження й поясніть, чому в одних відбувається подвоєння, а в інших - ні.
В-1. Кол..ектив, бравіс..имо, ем..іграція, ідил..ія, сю..реалізм, піц..а, і..реальний, проф..ес..ор.
В-2. Ас..иміляція, кас..а, барок..о, програм..а, і..регулярний, хоб..і, коміс..ія, клас..ик, лібрет..о,
В-3. Ан..отація, дис..иміляція, ім..іграція, сум..а, ап..еляція, ал..огічний, піаніс..имо, конт..революція, ат..естат.
Завдання 48. Поясніть, чому в наведених словах є подвоєння літер.
В-1. Голландський, валлієць, іллінойський, буддизм, В-2. Калькуттський, буддист, галліцизм, боннський.
В-3. Ассирійці, ганноверський, марокканець, ніццький.
Завдання 49. Перепишіть власні назви, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. В-1. Алж..р, м. Ваш..нгтон, Джорж Ваш..нгтон, С..рія, Кен..еді, В..рдж..нія, Т..бет, Ж..ль Верн, Мекс..ка, Кр..т.
В-2. Д..зель, Баст..лія, Ват..кан, Ж..льєн, Браз..лія, Гр..нв..ч, Ч..нг..схан, Калькут..а, Корс..ка, Сканд..навія.
В-3. Аргент..на, Мадр..д, Ч..каго, Вав..лон, Гар..бальді, Рус..о, Флор..да, С..ц..лія, Йоган..есбург, С..ракузи.
Завдання 50*. Запишіть подані пари слів. Написання мотивуйте.
а) Д..зель (прізвище) і д..зель (агрегат);
б) Сьер..а-Леоне (держава) й сьєр..а (гірські хребти).
Завдання 51*. Поміркуйте, як записати українською мовою псевдонім ученого-статистика У. Госсета - Student.
Завдання 52. Запишіть слова, замінюючи, де треба, малу літеру великою. В-1. Оранта (язичницька богиня), державний прапор України, прикарпатська філія національної академії внутрішніх справ україни, севастопольська гавань, село криві коліна тальнівського району черкаської області, чумацький (молочний) шлях, молочна (божа, журавлина, небесна, зоряна) дорога (зоряне скупчення), гарпагон (літературний персонаж), гарпагон (дуже скупа людина), всесвіт (у значенні "космосу"), всесвіт (у значенні "земля"), всесвітня рада миру, генеральний директор, день відчинених дверей, конгрес, інтернет (фізична мережа), доба ренесансу, український ренесанс, берег слонової кістки, гетьманщина (територія), гетьманщина (форма правління).
В-2. Шевченків край, середня наддніпрянщина, швейцарська партія праці, демократична соціалістична республіка шрі-ланка, штучний супутник землі, українська греко-католицька церква, князь ярослав мудрий, ректор, токай (вулканічний масив), токай (сорт вина), тридцятирічна війна, ренесанс (історичний період), ренесанс (стиль), декан, день збройних сил України, всесвітня продовольча програма організації об'єднаних націй, біловезька пуща (заповідник), хотинський замок, газета "україна молода", орден княгині ольги 1 ступеня, інтернет (Всесвітнє павутиння, Глобальна інформаційна мережа), день конституції, день конституції україни, країна вранішнього сонця.
В-3. Національний технічний університет україни "київський політехнічний інститут", володимир мономах, буцефал (кличка коня), буцефал (стара шкапа), приморський бульвар (Одеса), бульвар лесі українки, заслужений діяч науки і техніки україни, міська державна адміністрація, міський виконавчий комітет ради народних депутатів, міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, міністр економіки, андріївський узвіз, вулиця добрий шлях, вулиця академіка булаховського, всенічна (церковна служба), всенічна (великодня ніч), день незалежності україни, президент україни, президент росії, сорок шоста вулиця (Нью-Йорк), вулиця арбат (Москва), орден "за особисту мужність", проспект космонавта комарова.
Завдання 53. Запишіть запропоновані російські прізвища та географічні назви по-українськи. Написання поясніть.
В-1. Прокофьев, Юрьев, Третьяков, Лось, Владивосток, Актюбинск, Троицк, Крюково, Сырдарья, Чалая, Полевой, Крайний, Бологое, Бородино, Озеров, Ейск, Гуляев, Тютчев, Белов, Каменев, Нева, Андреев, Белорецк, Ржев, Бугаёв, Двина, Липецк, Поти, Марьино, Гущин, Борисов, Пузырьков.
В-2. Захарьин, Дьяконов, Усолье, Нахичевань, Скиталец, Меньшов, Рязань, Гурьев, Алябьев, Лазарев,Соловьёв, Белая, Донской, Демьянский, Угловое, Егоршино, Кисловодск, Владимир, Мытищи, Соловьёво, Артёмов, Пугачёв, Мацеев, Серов, Игнатов, Милютин, Воинов, Чичиков, Прикумск, Житков, Гнедич.
В-3. Полозьев, Клязьма, Льгов, Тюмень, Олонец, Меньшиков, Амударья, Муравьёв, Ручьёв, Фёдоров, Столетов, Орёл, Оленёк, Крайняя, Кузнецов, Ломтев, Егоров, Буераков, Матвеев, Толстой, Белый, Чусовая, Орехово-Зуево, Рощино, Тихомиров, Новиков, Горки, Игарка, Сочи, Ильин, Березники.
Завдання 54. Запишіть правильно складні прикметники. Поясніть їх правопис.
В-1. Високо/врожайний, життєво/необхідний, повітро/очисний, віце/президентський, дещо/нижче/зазначений, політико/масовий.
В-2. Залізо/бетонний, військово/повітряний, єдино/кровний, життє/дайний, старо/український, сорока/п'ятилітній, північно/західний, рудо/підіймальний.
В-3. Внутрішньо/державний, єдино/правильний, нитко/подібний, термо/вимірювальний, воєнно/стратегічний, рудно/металургійний.
Завдання 55. Запишіть прислівники та прислівникові сполучення, знявши риски, поясніть орфограми.
В-1. День/у/день, на/завтра (у значенні "на завтрашній день"), по/кримсько/татарськи, по/вашому, від/тепер, на/ні/що (ні для чого), на/льоту, за/очі, ні/за/що (даремно, ні за яку річ), на/останку, від/тепер, до/речі, на/сам/кінець, чим/дуж, по/волі, на/сьогодні, перед/усім. В-2. Пліч/о/пліч, по/кабардино/балкарському, на/відмінно, по/старо/слов'янському, в/соте, по/батькові, в/ні/чию, без/кінця/краю, до/чиста, не/до/в/подоби, ні/за/що (немає за що), ні/в/сих/ні/в/тих, до/останку, до/речно, на/виплат, до/тепер, час/від/часу.
В-3. Мало/по/малу, в/основному, всього/на/всього, мимо/волі, з/вечора, в/четверо, до/побачення, будь/ласка, з/ранку/до/вечора, сам/на/сам, ні/на/що (нанівець), по/правді, у/вічі, не/до/в/подоби, ні/за/що (ні за яких обставин), не/в/змозі, з/усіх/усюд, на/останок, на/завтра (у значенні "завтра"). Удома виконати завдання 43-49, 51, 54-55. !!! В усіх завданнях можна виконувати тільки В-1 (решту - виконаєте на сам. роботі).
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
80
Размер файла
31 Кб
Теги
sum, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа