close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Laba fizika

код для вставкиСкачать
Лабораторна робота № __
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАЯТНИКА
Мета: визначити період коливань математичного маятника; експериментально визначити прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника в даному місці Землі.
Обладнання: штатив з муфтою й кільцем, кулька з отвором, нитка, секундомір або годинники із секундною стрілкою, вимірювальна стрічка з міліметровими розподілами.
Правила техніки безпеки
Під час виконання роботи акуратно розташуйте прилади на столі, звільнивши його від зайвих речей. Не розгойдуйте маятник дуже сильно, щоб нитка не розірвалася.
Теоретичні відомості
Період коливань математичного маятника T=2π√(l/g). Вимірявши довжину маятника l й розрахувавши період коливань T=t/N, де N - число коливань за час t, можна обчислити прискорення вільного падіння g: g=(4π^2 lN^2)/t^2 Хід роботи
Дослід 1
Закріпіть маятник на штативі за допомогою муфти й лапки (рис.1). Штатив розташуйте на столі так, щоб маятник вільно звисав на відстані 5 - 10 см від підлоги.
Виміряйте лінійкою довжину маятника (бажано, щоб він був приблизно 1 м завдовжки).
Відхиліть маятник убік на кілька сантиметрів і відпустіть (рис.2).
Увімкніть секундомір та підрахуйте кількість коливань за деякий час.
Повторіть цей дослід 3 - 4 рази.
Запишіть результати вимірювань у таблицю.
№Довжина маятника l, мКількість коливань NЧас коливань t, сПеріод коливань T, сПрискорення вільного падіння g, м/с21234 Обчисліть період коливань маятника за формулою T=t/N :
T_1=_________________________________
T_2=_________________________________
T_3=_________________________________
T_4=_________________________________
За формулою періоду коливань математичного маятника визначте прискорення вільного падіння g=(4π^2 l)/T^2 .
g_1=_________________________________
g_2=_________________________________
g_3=_________________________________
g_4=_________________________________
Обчисліть середнє значення прискорення вільного падіння та порівняйте отриманий результат із табличними даними (g_(табл.)=9,8 м/с2).
g_сер=_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обчисліть абсолютну й відносну похибку вимірювань g , прийнявши за точне значення g_(табл.)=9,8 м/с2. ∆g=|g_сер-g_табл |=___________________________________________________________________
ε=(∆g_сер)/g_табл ∙100%=_______________________________________________________________________
Дослід 2
Змініть довжину маятника: вкоротіть його на 10 - 20 см.
Повторіть дослід 3 - 4 рази й обчисліть прискорення вільного падіння.
Запишіть отримані показники у таблицю.
№Довжина маятника l, мКількість коливань NЧас коливань t, сПеріод коливань T, сПрискорення вільного падіння g, м/с21234
T_1=_________________________________
T_2=_________________________________
T_3=_________________________________
T_4=_________________________________
g_1=_________________________________
g_2=_________________________________
g_3=_________________________________
g_4=_________________________________
g_сер=____________________________________________________________________________________
Порівняйте отримане значення прискорення вільного падіння з табличним.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обчисліть абсолютну й відносну похибку вимірювань g , прийнявши за точне значення g_(табл.)=9,8 м/с2. ∆g=|g_сер-g_табл |=________________________________________________________________________
ε=(∆g_сер)/g_табл ∙100%=___________________________________________________________________________
Зробіть висновки щодо залежності періоду коливань від амплітуди та характеристик математичного маятника, можливості визначити прискорення вільного падіння в певній місцевості та точності ваших вимірювань.
Висновки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольні запитання
Який з відомих вам маятників застосовують для вимірювання часу? Наведіть приклади застосування маятників у побуті та техніці.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Як залежить значення прискорення вільного падіння від характеристик маятника? Від чого воно залежить?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У скільки разів зміниться період коливань банки з піском, якщо в результаті висипання піску повна банка зменшиться у рази? Банка підвішена: а) на довгій нитці; б) на пружині (коливання вертикальні).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Кулька на нитці робить за якийсь час 26 коливань. Якщо довжину нитки змінити на 5 см, кулька зробить за той самий час 24 коливання. Чому дорівнює довжина нитки?
Дано:
Знайти:
ПІП_________________________________________ Дата___________ Група_____
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
1 201
Размер файла
40 Кб
Теги
laba, fizika
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа