close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Курсов МПН Марченко

код для вставкиСкачать
ЗМІСТ
ВСТУП6
1 ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ФАХОМ "ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ"7
1.1 АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ.7
1.2 ПРОЕКТУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАХІВЦЯ7
1.3 РОЗРОБКА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ13
2 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПО ТЕМІ "ПРОГРАМУВАННЯ С++" КУРСУ "ЯЗИКИ ПРОГРАМУВАННЯ"21
2.1 ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ21
2.2 АНАЛІЗ БАЗОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ. ВИБІР СПОСОБІВ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ25
2.3 ПРОЕКТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ27
2.4 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ООД28
2.5 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ВД30
2.6 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ КД33
2.7 СКЛАДАННЯ ПЕРСПЕКТИВНО-ПОУРОЧНОГО ПЛАНУ ВИКЛАДУ ТЕМИ: "ПРОГРАМУВАННЯ С++"35
2.8 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА УРОКУ ВИБРАНОЇ ТЕМИ.37
3 РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ42
ВИСНОВОК46
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ47
ДОДАТКИ
Вступ
Інженер-педагог готується для викладання професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін у ПТЗН, технікумах, коледжах, а також у системі підвищення кваліфікації на промислових підприємствах.
Діяльність інженера-педагога пов'язана з постійною необхідністю знаходити рішення різних техніко-технологічних, організаційних, економічних, екологічних і навчально-виховних завдань, спрямованих на організацію й здійснення навчально-виховного процесу в професійних навчальних закладах.
Мета курсу "Методика професійного навчання|навчання|" є|з'являється| навчити студентів управляти учбовим процесом. Для цього, в першу чергу, їм слід навчитися проектувати свою власну діяльність на уроці, що дозволить їм в майбутньому управляти діяльністю учнів таким чином, що результат навчання|навчання| дозволить досягти його мети|цілі| найоптимальнішим дорогою|колією|. Для того, щоб навчитися виконувати яку-небудь діяльність, необхідно не лише|не тільки| знати, як вона виконується, але і уміти її реалізувати. Сукупність певних завдань|задавань| дасть можливість|спроможність| розробити дидактичний проект навчання|навчання| робітника або молодшого фахівця з певної теми програми професійної підготовки. Всі отримані|одержувати| при вивченні курсу уміння закріплюються в курсовому проекті.
Етап створення|створіння| проекту, тобто дидактичне проектування, і є методична діяльність. Від цієї діяльності багато в чому залежить продуктивність педагогічної діяльності, яка включає здатність|здібність| викладача реалізувати свій задум, активність, а також розуміння і інтерес учнів і, нарешті|урешті|, рівень сформованих знань.
Курсовий проект по "Методиці професійного навчання" відіграє важливу роль у формуванні дидактико-проектувальних умінь у студентів. Виконання курсового проекту забезпечить засвоєння дидактичних і проектувальних умінь у студентів до рівня, необхідного для здійснення навчального процесу в ході педагогічних практик, а також успішної здачі державного іспиту.
1. Проектування програми професійної підготовки за фахом "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем"
1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця.
Аналіз професійної діяльності передбачає визначення тих її видів, виконання яких входить в компетенцію даного фахівця. Для цього важливо правильно встановити освітній і освітньо-кваліфікаційний рівні фахівця.
Спеціальність: Оператор комп'ютерного набору.
Загальна характеристика: оператор комп'ютерного набору, використовуючи спеціальні програми, вносить до бази даних персонального комп'ютера будь-яку інформацію, сортує матеріали, проводить розрахунки, складає таблиці, здійснює передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення тощо. Тип учбового закладу: професійно-технічний учбовий заклад.
Освітній рівень: середньо-спеціальний.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник ІІ, І категорій.
1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця
У професійній діяльності фахівця можна виділити найбільш узагальнені групи дій, виконання яких може бути продиктоване місцем його працевлаштування (використання). Щоб точно виявити ці процеси, їх необхідно розглядати відповідно до місця їх затребуваності. Це дозволить вже на наступному етапі точніше визначити професійні дії, яким необхідно навчити майбутнього фахівця.
Згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником (ЕТКД), у якому міститься повне найменування професій, можливі рівні кваліфікації (розряд) і виконані при цьому функції, складаємо таблицю офіційного найменування професії і змісту її діяльності (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 - Професійне призначення і умови використання оператора комп'ютерного набору
Виконувані трудові процесиМісця використання фахівця 1 2 1. Виконувати операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;
2. Готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір;
3. Працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
4. Оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
5. Виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
6. Керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо);
7. Своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
8. Доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування;
9. Здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
10. Постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою.Організації різного виду (банк, магазин, фірми тощо); підприємства різного виду (заводи, шахти, конторські організації тощо); навчальні заклади, де необхідно виконувати роботу програміста. Виділені трудові процеси лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця (ФСД).
Так, фахівець виконує слідуючи функції: підготовчу, технологічну, контрольну, організаційну.
Функції професійної діяльності фахівця визначаються залежно від місця його використання і роду виконуваних їм робіт. Розгляд діяльності з погляду її мети, суб'єкта, предмету, засобів, процедур, продукту, результату характерний для системного аналізу. Використання цього методу наукового пізнання в даному випадку сприяє отриманню бажаного результату: можна прослідкувати всю послідовність перетворення предмету в продукт, розбивши процес на найдрібніші частини-дії. На рівні кожної дії формується система знань і умінь фахівця, що забезпечує виконання цієї дії.
Таблиця 1.2 - Функціональна структура діяльності обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Функція діяльностіПроцедура діяльностіПредмет діяльностіМатеріальні засоби діяльностіПродукт діяльностіУмови діяльностіДидактичні засоби діяльностіПовинен знатиПовинен вміти12345678ПідготовчаПідготовлювати до роботи робоче місце та прибирати його; підготовка комп'ютерного обладнання; включення і запуск програмного забезпечення для роботи
Персональний комп'ю- тер (ПК)ПК, програмне забезпечення (ПЗ)Підготовлені до праці справні ПКОФІСНІПорядок включення ПК, запуск ПЗВмикати і підготовляти до роботи ПК і ПЗТехнологічнаНалаштування програмного забезпечення для виконання робіт у даному ПЗ, виконання дій з інформацієюПК, ПЗПЗ, інформація для оброкиСправно працюючі ПКТехнологію обробки даних, робочі інструкції, послідовність виконання операцій у комп'ютерних системах, стандарти уніфікованої системи організаційно-вказівної документації, діловодствоВводити, обробляти, накопичувати систематизувати, виводити інформацію, виконувати операції технологічного процесу обробки інформаціїКонтрольнаКоригувальні дії в разі виявлення недоліків в обладнанні і документахПК, ПЗПЗ, інформація для оброкиСправно працюючі ПКПравила орфографії і пунктуації, технічні вимоги до магнітних дисків, папері, стрічок, картками, стандарти уніфікованої системи організаційно-вказівної документації, діловодство, правила захисту інформаціїВиправляти орфографічні та пунктуаційні помилки, керувати режимами роботи периферійного обладнання, застосовувати стандарти до документів, вести діловодство та документознавствоОрганізаційнаПритримування техніки безпеки, особистої гігієни та дисципліниОрганізоване робоче місцеПравила техніки безпеки та гігієни праціПравильно організоване робоче місце, безпека праці, хороші санітарні умови; організована робота обладнанняОснови законодавства про працю, основи організації праці, принципи техніки безпеки, основи організації робочого місцяОрганізовувати робочий процес відповідно до норм праці та технікою безпеки, організація раціонального робочого місця Сформульовані в табл. 1.2 функціональні одиниці діяльності (ФОД) трансформуємо в систему умінь, необхідних для їхнього виконання (табл. 1.3).
Таблиця 1.3 - Перелік умінь, необхідних для професійної діяльності обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
№ п/пПерелік необхідних уміньНеобхідний рівень сформованостіОДІССА1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5Предметно-практичні (ПП)
Розбирання та збірка ПК;
Поточний ремонт електронних обчислювальних пристроїв;
Монтаж комп'ютерних мереж;
Ремонт та обслуговування сучасних міні ЕОМ (комп'ютерів), їх різних вузлів та агрегатів (принтери, клавіатура, миша, дисплей, монітор, скануючі пристрої);
Працювати з програмним забезпеченням
+
+
+
+
+2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Предметно-розумові (ПР)
Вмикати і підготовляти до роботи ПК і ПЗ;
Вводити первинну інформацію; Обробка даних; Спостереження за станом ПК та його складових частин;
Виявлення несправностей ПК
+
+
+
+
+
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6Знаково-практичні (ЗП)
Організація підбору параметрів;
Складання креслень та інструкцій;
Складання таблиць та їх розрахунок;
Побудова діаграм;
Описувати технологічні процеси;
Коректувати режими технічних процесів
+
+
+
+
+
+
4
4.1
4.2
4.3
4.4Знаково-розумові (ЗР)
Складання схем, графіків; Пояснення змісту схем, креслень, діаграм, таблиць; Виконання розрахунків при роботі з інформацією;
Використання інформації для рішення конкретних задач
+
+
+
+
На наступному етапі проектування визначаються основні вимоги до підготовки робітника, дається характеристика раніше визначених умінь і знань (табл. 1.4.)
Таблиця 1.4 - Перелік умінь і знань, необхідних при підготовці обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
УмінняЗнання№ ппНайменуванняВидРівень
сформованості№ ппНайменуванняРівень
сформованості1Розбирання та збірка ПКППСА1Правила і принципи дії ПКПА2Ремонт та обслуговування ПКППСА2Принципи роботи ПКПА3Обчислення в таблицяхЗУС3Правила введення і редагування данихПА4Побудова діаграмЗПСА4Принципи обчислення в таблицяхПС5Побудова звідних таблицьЗПСА5Правила введення даних у формули і їх категоріїПА6Організація підбору параметрівЗПС6Принципи побудови звідних таблиць і діаграмПА7Користуватися засобами запобігання та гасіння пожеж на робочому місці та в офісіЗПС7Характеристику і конструкцію засобів гасіння пожежПА На основі змісту знань, необхідних при підготовці оператора, формується список тем, необхідних для теоретичного та практичного навчання обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем ( табл.1.5)
Таблиця 1.5 - Перелік тем теоретичного та практичного навчання, необхідних для підготовки робітників за спеціальністю "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем"
№вміння№знанняЗміст необхідних темВНТН№темиНайменуванняКількість годин№темиНайменуванняКількість годин1,21,1; 1,2; 1,3;
2.5 1Розбирання та збірка ПК;
Поточний ремонт електронних обчислювальних пристроїв;
Монтаж комп'ютерних мереж4263Головні відомості про конструкцію і принцип дії ПК, технічні характеристики та схеми устаткування961,21,1 1,2; 1,3; 2,53Основні навички технічного обслуговування ремонт та експлуатація ПК4224Конструкцію та принцип дії ПК, технічні характеристики та схеми устаткування7671,1; 1,2; 1,3;
1.45Інструктаж по техніці безпеки та ознайомлення з ремонтним підприємством
6
6Конструкцію та принцип дії ПК;
Характеристика і конструкція засобів гасіння пожеж81,2, 3,4,
5,61,5; 2,2; 2,3;
3.2;3.3;3.4;4.1;4.2;4.3 2Робота з офісом4007Операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні8
1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця
Диференційованими компонентами рівня спеціальності є рівні цикли учбових дисциплін або окремих дисциплін. Підготовка на цих рівнях вимагає постановки тактичних цілей навчання. Ці цілі повинні відображати професійну спрямованість(мотивування діяльності фахівця, яка знаходить вираз через зацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову дію швидко і якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтувати ухвалюванні рішення, характеризувати об'єкт, інструктувати підлеглих і володіти певним тезаурусом), економічну ерудицію і правову компетентність (дбайливо відноситься до засобів виробництва, дотримувати правила праці і так далі), характеристики професійної пам'яті і мислення, здатність творчого підходу у вирішенні технічних завдань(при необхідності), здатність саморегуляції і самоаналізу (уміння контролювати професійні дії і коректувати їх при необхідності). Постановка такої комплексної мети і подальша її реалізація повинні сприяти усесторонньому розвитку особи навченого.
Здійснюємо постановку тактичних цілей навчання, які відбивають професійну спрямованість, професійну компетентність, комунікативну готовність, економічну ерудицію й правову компетентність, характеристики професійної пам'яті й мислення, здатність творчого підходу в рішенні технічних завдань і здатність саморегуляції й самоаналізу (табл. 1.6).
Таблиця 1.6 - Постановка тактичних цілей професійного навчання обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем на рівні спеціальної теоретичної дисципліни
Елементи структури особиХарактеристика цілейДосвід особиПрофесійна компетентність1. Сформувати загальні уявлення про компоненти та принцип дії ПК;
2. Сформувати загальне уявлення про: правилах запуску Excel, принципах побудови діаграм, запуску майстра діаграм параметрах налаштування діаграм принципах роботи основних обчислювальних функціях та їхні можливості, різних методах обчислень;
3. Сформувати загальні уявлення про абсолютну адресації, відносну адресацію, і випадках їх використання;
4. Сформувати уміння для обслуговування ПК;
5. Сформувати загальні уявлення о понятті зведених таблиць і їх формування;
6. Сформувати уміння вибирати компоненти для ремонту ПК;
7. Сформувати загальне уявлення роботи з офісомПрофесійна направленість1.Сформувати бажання працювати у галузі майбутньої професій;
2.Сформувати важність виконання своєї роботи, якість і сумлінність;Комунікативна готовність1. Сформувати вміння користуватися технічною мовою, термінами, обладнанням;
2. Сформувати вміння, відстоювати свою точку зору, коментувати свою діяльність, формувати бажання до налагодження контакту з колегамиЕкономічна ерудиція1. Сформувати вміння використання передових технологій організації виробництва, ознайомлення зі способами найбільш ефективного використання робочого часу;
2. Сформувати вміння в області ІТ, знання обов'язків і прав робочогоПрофесійна пам'ятьСформувати види пам'яті: короткочасне, довготривале, зорово-образне, поліпшити довгострокову пам'ять, закласти основу для технічної пам'яті (знання програм, видів обладнання та виконання операцій над інформацією)Функціоналізм психікиТехнічне мисленняСформувати образно-оперативне мислення, пов'язане з ІТ та роботою над усіма видами операцій з інформацією, наочно-дієве і наочно-образне мисленняЗдатність до рішення творчих задачСформувати вміння користуватися новими прогресивними технологіями при вирішенні поставлених завдань з метою оптимізації робочого процесу (використання нового програмного забезпечення, нових методів роботи з даними)Типологічні властивостіЗдатність до саморегулюванню та самоаналізуСформувати вміння самоаналізу, самоконтролю своєї діяльності, прагнення до виправлення помилок. Розвивати здатності зберігати врівноваженість, спокій в різних ситуаціях і своєчасно коригувати свою діяльність Далі на основі тактичних цілей навчання розробляємо програму теоретичної ("Спецтехнологія") і практичної ("Виробниче навчання") професійної підготовки фахівця.
Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця необхідно врахувати такі чинники, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваної їм професійної діяльності. Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівця є техніка, технологія, організація управлінням, економіка, правові питання галузі, екологія, наукові дослідження (табл. 1.7). Таблиця 1.7 - Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця
Структура об'єкту вивчення (галузі господарської діяльності)Види діяльності фахівцяУзагальнена структура змісту відповідно до поставлених тактичних цілейНабір тем програми професійної теоретичної підготовки1234ТехнікаТехнологічна Техніка1. Призначення та область застосування ПК;
2. Класифікація ПК;
3. Основні елементи ПК;
4. Принцип дії та компоненти ПКТехнологіяТехнологічнаЗагальна технологія Компоненти і принцип дії ПК, технічні характеристики та схемиКонкретна технологіяГалузь застосування ПК та вимоги до їх застосування Організація і економікаОрганізаційно-
управлінськаЕкономіка і організація виробництваРозрахунок необхідної витрати електроенергії, теплообміну Охорона праціОрганізаційно-
технологічнаОхорона праці і техніка безпекиПравила безпеки при експлуатації ПКПравові питання галузіТехнолого-
управлінськаПраво-ЕкологіяТехнолого-
управлінська--Наукові дослідженняНауково-
дослідницька- - Щоб розробити програму професійної практичної підготовки необхідно вибрати систему виробничого навчання (СВН).
СВН - це об'єктивне єднання змісту, форм, методів навчання і дидактичних засобів, які забезпечують учневі послідовне оволодіння трудовими процесами, операціями, прийомами. Відомо багато видів СВН, а саме: наочна, операційна, оперативно-комплексна, оперативно-потокова, операційно-наочна, ЦИТ, проблемно-аналітична, приймально- комплексно-видова, процесуальна, і так далі.
Сучасна практична, професійна підготовка фахівця здійснюється, як правило, по засобам декількох СВН, які змінюють один одного на тому або іншому етапі. Більш того, здійснювана локально підготовка по одній СВН, глобально може, здійснюється по іншій СВН.
Для забезпечення оптимальних результатів даного фахівця обираємо оперативно-комплексну систему виробничого навчання.
На основі всіх виконуваних розробок формуємо робочу програму дисципліни, яка включає послідовність вивчення тем, кількість годин, що відводяться на їх вивчення і форми навчання (табл. 1.8).
Таблиця 1.8 Звітно-тематичний план підготовки робітника за спеціальністю "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем" Виробниче навчанняСпеціальна технологія№ п/пНайменування темК-ть
годин№
п/пНайменування темК-ть
годинПЕРШИЙ КУРС1 півріччяНавчання в учбових комп'ютерних аудиторіях11. Вхідне заняття211. Введення212. Техніка безпеки та протипожежні заходи в учбових комп'ютерних аудиторіях42-52. Допуски та технічні виміри823. Екскурсія в комп'ютерний музей66-113. Основи монтажної та ремонтної справи123-114. Робота на ПК546-11Робота периферійних пристроїв2Основні елементи складової ПК4
Програмне забезпечення ПК6 Робота з операційною системою (ОС) Windows12 Різновиди і області застосування операційних систем12Огляд робочого столу і панелей6Робота з вікнами, файлами та папками1212-16Робота з базами даних3013-174. Принцип роботи з графічними редакторами1217Робота зі службовими програмами6Всього за 1 півріччя102342 півріччя18-436. Розбірка, ремонт та збірка периферійних пристроїв 23418-405. Монтаж, технічне обслуговування та ремонт периферійних пристроїв4043Перевірочні роботи126. Обслуговування периферійних пристроїв6Всього за 2 півріччя24646Всього за перший курс34880ДРУГИЙ КУРС1 півріччяНавчання в учбових комп'ютерних аудиторіях1-97. Розбірка та ремонт ПК10810-168. Збірка та монтаж ПК846. Монтаж, технічне обслуговування та ремонт ПК (всьго 50 годин)3417Перевірочні роботи12Всього за 1 півріччя204342 півріччяНавчання на підприємстві18-209. Попереднє навчання правилам безпеки праці за ПК3018-256. Монтаж, технічне обслуговування та ремонт ПК (продовження) 1621-3510. Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація ПК18626-28
29-307. Організація та планування технічного обслуговування та ремонту ПК
10
36-3711. Роботи зі скануванням2431-388. Правила та прийоми сканування738Перевірочні роботи12Резерв часу108Резерв часу4Всього за 2 півріччя36037Всього за другий курс56471ТРЕТІЙ КУРС1 півріччя1-1612. Технічне обслуговування та ремонт ПК та засобів автоматизації 1921-39. Технічне обслуговування та ремонт ПК та засобів автоматизації проектування617Перевірочні роботи124-5
7-9
10-1710. Стандартизація і контроль якості роботи
11. Прогресивні форми організації і стимулювання праці робочих
12. Технічне обслуговування та ремонт ПК6
6
16Всього за 1 півріччя204342 півріччя18-2713.1. Технічне обслуговування та ремонт ПК22218-2713. Техніка безпеки на робочих місцях та при роботі з персональними комп'ютерами1028-3713.2. Робота на персональних комп'ютерах 22238Перевірочні роботи12Резерв часу108Резерв часу4Всього за 2 півріччя56414Всього за третій курс76848ЧЕТВЕРТИЙ КУРС1 півріччя1-1814. Виробнича практика на робочих місцях підприємства64819Випускні кваліфіковані іспити36Всього за четвертий курс684Всього за курс навчання2364199
Таблиця 1.8 - Робоча програма дисципліні "Язики програмування" по темі "Програмування с++" №
п/пФорма
заняттяКількість
годинЗміст заняття1Лекція2Техніка безпеки та протипожежні заходи в учбових аудиторіях2Лекція4Загальні відомості про пристрої роботи з ПК: 1. Призначення та галузь застосування;
2. Принцип роботи та конструкція; 3. Засоби автоматизації.3Лабораторна робота4Вивчення принципу роботи пристроїв вводу - виводу інформації 4Практика2Експлуатація пристроїв вводу - виводу інформації
2 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ПО ТЕМІ "ПРОГРАМУВАННЯ С++" КУРСУ "ЯЗИКИ ПРОГРАМУВАННЯ"
2.1 Проектування дидактичних матеріалів
Проектувальна робота на даному етапі обмежується однією учбовою темою, взятої із робочої програми.
Щоб спроектувати дидактичні матеріали необхідно, спираючись на стратегічні і тактичні цілі навчання, сформулювати оперативні цілі; дотримуючись їх, підібрати учбову і науково-технічну літературу з необхідною інформацією по темі.
Оперативна мета навчання повинна бути сформульована у формі знань і умінь, які необхідно сформувати у майбутнього фахівця в ході вивчення теми.
В процесі навчання відбувається планомірне формування знань, умінь, навиків, а також необхідних властивостей особи учня. Основою такої планомірної передачі знань служить чітко сформульована мета. Мета повинна бути виражена через дії, згруповані по рівнях засвоєння навченими учбового матеріалу, кожен з яких має певні характеристики: умови, результат, критерії оцінки.
Згідно теорії В.П.Безпалько, існують чотири рівні засвоєння учбового матеріалу. Так, на першому рівні навчений не тільки сприймає інформацію, але у нього формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, з'являється пізнавальний інтерес. Для цього рівня характерне вирішення простих завдань на знаходження деякого об'єкту у ряді інших, пізнавання на слух і по зображенню(позначенню) заданих елементів(властивостей) і так далі
Другий рівень характеризує алгоритмічну діяльність по пам'яті або здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму. Третій рівень характеризує етап продуктивної дії. На цьому рівні орієнтовна основа діяльності засвоєна таким чином, що сформовані дії ідеалізуються і учень здатний виконати їх в думці. Він вирішує нестандартні завдання відповідно до конкретних ситуацій і об'єктів. Перехід до етапу розумової діяльності приводить до формування творчого мислення, одною з складових якого є уміння вирішувати конструкторські завдання, що приводить до формування нових знань і учень робить "відкриття для себе". Але він ще не робить нічого нового для суспільства. Четвертий рівень характеризує продуктивна дія, що виконується шляхом самостійного конструювання нової орієнтовної основи діяльності. На цьому етапі здобувається нова інформація, і цей рівень характеризує дослідницьку діяльність. Четвертий рівень в підготовці майбутнього фахівця свідомо буде відсутній, оскільки згідно курсової роботи наукові дослідження не входять в професійні обов'язки цього фахівця. Для проектування дидактичних матеріалів, опираючись на стратегічні й тактичні цілі навчання формулюються оперативні цілі навчання по темі: "Програмування с++" (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 - Постановка оперативних цілей вивчення теми:
"Програмування с++"
№ рівняМета (перелік дій)ЕталониУмовиРезультатКритерії оцінки1 Уміти програмувати на с++Загальне уявлення про програмування с++Вірно визначені цілі навчання80% вірних відповідей;
20% - допущені помилки при класифікації2Уміти пояснити роботу програмування с++Виконання дій першого рівня: пояснювати роботу програмування с++Правильно пояснена робота програмування с++80% вірних відповідей;
20% - допущені неточності при роз'яснені конструкції3Обирати типи пристрої програми в залежності від їх області застосуванняВиконання дій першого і другого рівнів: вірно пояснена робота програмування с++Обрані типи програмування в залежності від області застосування75% вірних відповідей;
25% - допущені помилки.
Дотримуючись оперативних цілей підбираємо навчально-технічну і науково-технічну літературу з необхідною інформацією для написання контурного конспекту й складання опорного конспекту по темі.
Аналіз однотипної навчальної літератури по темі: "Програмування с++" зробимо бальним методом. Сума балів визначається в такий спосіб: коефіцієнт значимості кожного показника якості підручника К (показник якості) збільшується на Р - ступінь реалізації показника в тім підручнику. Сума отриманих добутків для кожного підручника складається, і результат є характеристикою якості підручника.
Підручники:
1. Панін А.П. Програмування у ПТНЗ. - М. - 2010. - 500 с.
2. Крич І.Р. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 644 с.
Таблиця 2.2 - Система якості порівнюваних підручників.
№
Найменування показника
КПідручник №1
Підручник №2
РіgNіgРіgNіg1Присутність діагностичної поставленої мети111112Список спеціальностей для яких призначений підручник111113Вказівка рівнів засвоєння матеріалу, який засвоюється111114Присутність мети перед кожним розділом100005Присутність структури підручника111116Присутність рекомендації по його використанню111117Повнота відібраного матеріалу, який вивчається339398Присутність і відображення логічної структури матеріалу, який вивчається339399Послідовність і логічність3393910Присутність сучасних досягнень розвитку науки і техніки3132611Зв'язок викладання з практикою3131312Відповідність визначень і термінів загально прийнятих в базовій дисципліні2242413Рівномірність розподілу учбового матеріалу2242414Доступність викладу3393915Наочність2121216Присутність вказівок до самостійної роботи по кожному розділу3131317Присутність завдань і вправ з прикладами їх рішення і методичними вказівками3132618Присутність завдань до самостійного рішення2000019Присутність тестів самоперевірки і критеріїв оцінки відповідей по ним30000ВСЬОГО6268
За даними аналізу обираємо для подальшого використання підручник №2.
Для визначення логічної структури побудови заданої теми в ньому необхідно виділити дидактичні одиниці (ДО) і установити між ними логічні зв'язки. Кожної виділеної ДО привласнюється свій порядковий номер.
Найменування дидактичних одиниць:
1. Програмування с++;
2. Призначення та область застосування програмування с++;
3. Класифікація програмування;
4. Класифікація за призначенням;
5. Напрямки удосконалення програмування с++.
План викладу теми: "Програмування с++":
1. Програмування с++;
2. Призначення та область застосування програмування с++;
3. Класифікація програмування;
4. Класифікація за призначенням;
5. Напрямки удосконалення програмування с++.
2.2 Аналіз базових умов навчання.
Вибір способів формування базових знань
Наступний етап дидактичного проектування припускає здійснення аналізу і діагностики процесу навчання, що включає:
* аналіз початкових вимог, серед яких рівень сформованості у навчених базових умінь по конкретній темі, емоційне відношення до професії і учбового предмету, соціо-демографичні і психологічні характеристики групи;
* аналіз дидактико-технічних засобів навчання. В результаті аналізу і діагностики стану процесу навчання повинні бути отримані способи корекції початкових вимог до учбової групи і способи вдосконалення засобів навчання. Корекція базових умінь у учнів припускає:
* визначення базового матеріалу;
* встановлення між темних (МТ) зв'язків учбового матеріалу по темі, що розробляється, з базовим матеріалом; * визначення способів реалізації МТ-зв'язків в навчанні;
* вибір способів(методів, форм і засобів) контролю базових знань;
* визначення критеріїв оцінки базових знань учнів;
* вибір способів формування базових знань. Базовий матеріал - це всі ті відомості, які по сенсу пов'язані з даною темою і способи їх реалізації приведені в додатку. Встановлення виду МТ-зв'язку дозволяє визначиться із способом її реалізації в навчанні і, тим самим, підійти до вибору способів контролю формування базових знань у навчених. Виходячи з виду МТ-зв'язку і особливостей її реалізації, вибираються способи контролю базових знань з урахуванням характеристик учбової групи, складності і важливості нового матеріалу, резерву часу.
По формі ввідний контроль може бути індивідуальним, фронтальним, груповим або комбінованим. До засобів реалізації контролю відносяться завдання, питання, картки завдань, тести і так далі.
Залежно від результатів ввідного контролю вибираються способи формування базових знань учнів, серед яких:
* швидке і чітке відтворення необхідної інформації;
* включення базового матеріалу в орієнтовну основу діяльності при викладі нового матеріалу;
* вирішення завдань з між наочним змістом. Методами формування базових знань можуть бути вибрані розповідь, пояснення т.д., а засобами, відповідно, план викладу матеріалу, план рішення задачі і так далі.
Таблиця 2.3 - Аналіз МТ- зв'язків і вибір базового матеріалу по темі:
"Програмування с++"
Тема урокуПерелік базового матеріалуТип МТ-зв'зківСпосіб реалізації зв'язківпристрої вводу-виводу інформаціїБазові навички при роботі з програмуванням с++ПопереднійРозповідь1. Призначення та галузь застосування програмування с++;
2. Класифікації програмування;
3. Принципи роботи з програмуванням с++.ПопереднійРозповідь, пояснення, ілюстрація
Таблиця 2.4 - Визначення способів контролю базових знань учнів по темі: "Програмування с++"
Перелік базового матеріалуСпособи контролюЗасоби контролюКритерії оцінкиБазові навички при роботі з програмуванням с++Відповіді на питання протягом 10 хвилинПитання для контролю
(панель інструментів)В обговорюванні приймають участь 80% учнів з яких 60% відповідають вірноПризначення та галузь застосування програмування с++Відповіді на питання протягом 10 хвилинПитання для контролю:
1. Вкажіть призначення та область застосування програмування с++.
2. Відзначте переваги і недоліки програмування с++.Класифікації програмуванняВідповіді на питання по карточкамЗавдання на карточках
(Покажіть на зразках типи програмування)Принципи роботи з програмуванням с++Письмова контрольна робота на 15 хвилинПитання:
Який принцип роботи програмування с++ Таблиця 2.5 - Визначення способів формування базових знань по темі: "Програмування с++"
Способи формування базових знаньЗасоби формування базових знаньБазові навички при роботі з програмуванням с++Розповідь
1. Свойства програм;
2. Принцип дії програм;
3. Налаштунка програм. Призначення та галузь застосування програмування с++Розповідь
1. Призначення різних типів програмування;
2. Галузь застосування програмування с++.Класифікації програмування Пояснення
3. Класифікації програмування;
Переваги та недоліки програмування с++.Принципи роботи з програмуванням с++Розповідь
1. Основні позначення;
Зображення на дошці зразків типів програмування.
2.3 Проектування мотиваційних технологій навчання
Проектування мотиваційних технологій навчання необхідне з метою забезпечення швидкого включення учнів в професійну учбово-пізнавальну і учбово-виробничу діяльність, підтримку діяльності на необхідному рівні активності. Учбова мотивація по характеру поведінки учасників ділиться на зовнішню і внутрішню. Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях і інших видах стимуляції, які або направляють, або гальмують поведінку людини. Внутрішня мотивація залежить від внутрішніх процесів, здійснюваних в свідомості людини. Таким чином, мотивована діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення іншої мети. Засоби формування внутрішньої мотивації:
* оцінка рівня підготовки учнів по заданій темі і приведення у відповідність з цим ступеня складності матеріалу, що надається;
* уявлення учнями вільного вибору завдань і виду діяльності, що забезпечить індивідуалізацію учбової діяльності і приведе до появи інтересу;
* передбачення оптимальної складності завдань для учнів, що забезпечить у них "переживання успіху";
* збудження уваги при пред'явленні учбового матеріалу шляхом нестандартності і новизни, використання різних технічних засобів, збудження цікавості. Відповідно до етапів учбового процесу мотивація може бути виражена в різних формах, відповідних вступній частині заняття і поточної його частини. Вступна мотивація активізує учбову діяльність навчених, сприяє формуванню первинного бажання освоїти учбову діяльність, викликає інтерес до процесу навчання. Вона може здійснюватися у формі бесіди, показу, демонстрації того або іншого предмету або явища, на освоєння якого буде направлений весь процес навчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. Мотивуючий вступ проводиться у формі бесіди, розповіді. При цьому можливе застосування різних прийомів: віднесення до особи навченого, віднесення до ситуації, приголомшення, збудження інтересу, виступ з цитатою. Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до учбової діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання. Поточна мотивація використовується для підтримки постійного інтересу до учбової діяльності. Вона може здійснюватися різними методами відповідно до етапів здійснення діяльності: * в процесі його пояснення бесіда, лекція, розповідь;
* в ході виконання практичних завдань вирішення завдань і завдань, виконання лабораторних робіт; * в процесі контролю поточною, підсумковий, завершальний і ін.
Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є: орієнтація змісту учбового матеріалу на його практичний сенс, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в мові практичного використання практичних положень, що приводяться.
Внутрішня мотивація є достатньо ефективною, але часто вона вимагає підкріплення зовнішньою, яка може бути реалізована шляхом вказівки умов дострокової здачі заліку по темі, обіцянки позитивних оцінок, або навпаки перерахування труднощів під час сесії.
Мотивація: "На даному занятті ми приступимо до вивчення теми:
"Програмування с++". Поверхово ми торкалися цієї теми, при вивченні нашої дисципліни. Сьогодні ми більш докладно вивчимо типи графічних редакторів, їх класифікацію та область застосування. Прошу віднестися серйозно й намагатися не упустити основних понять і ознак класифікації програмування, тому що по закінченню дисципліни ми будемо робити курсовий проект, в якому знання по цій темі будуть широко використовуватися. Більш того, один із розділів дипломної роботи буде торкатися саме цієї теми. Ну що ж приступимо к вивченню...".
2.4 Проектування технології формування ООД
Проектування технологій формування орієнтовної основи діяльності (ООД) включає вибір типу учення, його структурних елементів, а також методів і прийомів їх реалізації. Відомо три типи учення: неповна ООД (перший тип), повна ООД в конкретному вигляді (другий тип), повна ООД в загальному вигляді (третій тип).
Елементами ООД є: образ кінцевого продукту або уявлення про кінцевий результат (у теоретичному навчанні це відповіді до завдань і завдань, опис результатів, схеми, графіки, а в практичному деякі зразки, макети, моделі); об'єкт перетворення або матеріал для діяльності ( у теоретичному навчанні це умови завдань, завдань, питання, сформована проблема, а в практичному заготовки, матеріали, майданчики для монтажу, пристрої, які слід відремонтувати і так далі); засоби діяльності (інструменти, інструкції і креслення, карти, таблиці, алгоритми і формули розрахунку, обґрунтування, теорії, виводи); технологія діяльності або уявлення про способи її здійснення (склад прийомів, послідовності їх виконання, представлена у формі карт, таблиць, учбових елементів, методики вибору, порядку рішення, вказівок і інструкцій). Слід сказати, що вибір першого типу учення, як правило, здійснюється у тому випадку, коли є резерв учбового часу, матеріал або може бути засвоєний самостійно, або не має професійної значущості (тобто не передбачений відробіток конкретних навиків). Другий тип учення вельми поширений в системі ПТН. В результаті його використання учні здатні виконувати приватні дії. Вибір цього типу учення доцільний у тому випадку, коли в рамках деякої теми вивчається незалежна від тих або інших ситуацій діяльність. Третій тип учення використовується переважно у вищих учбових закладах, коли видаються загальні алгоритми, характеристики, які навченими самостійно заломлюються під ситуації, що змінюють один одного. Визначаємо тип учення, встановлюємо зміст його компонентів і вибираємо методи викладу нового матеріалу (словесні методи і методи наочності).
При цьому методи наочності повинні доповнювати словесні методи. У свою чергу словесні методи можуть бути різним чином скомбіновані, наприклад, розповідь-пояснення, розповідь з елементами традиційної (евристичною) бесіди і так далі.
Таблиця 2.6 - Вибір способу формування в учнів нових знань по темі:
"Програмування с++"
Найменування темиЦілі навчання№
рівняМетоди
викладуНаочна допомогаПризначення та область застосування програмування с++Сформувати знання про призначення та область застосування програмування с++І
ІІІРозповідьКласифікації програмування Сформувати знання про класифікаційні признаки мов програмування I Розповідь, поясненняНаглядна демонстрація класифікаційних ознак програмування Складові елементи програмування с++Сформувати знання про основні елементи програмування с++I II Розповідь, демонстрація плакату, поясненняПлакати із зображенням програмування с++Напрямки удосконалення програмування с++Сформувати знання про напрямки удосконалення програмування с++І ІІІ
Розповідь, демонстрація плакатівПлакат з зображенням нових перспективних типів програмування 2.5 Проектування технологій формування ВД Після того, як у навчених сформовані необхідні уявлення про об'єкти, що вивчаються, процеси або явища навколишній дійсності, наступає етап формування умінь, навиків або, по-іншому, виконавчих дій.
Головна закономірність процесу засвоєння дійсності в тому, що пізнавальна діяльність і введення в неї знання набувають розумової форми, стають узагальненими не відразу, а по черзі пройшовши через ряд етапів. Формовані якості дії заздалегідь проектуються і закладаються в оперативну мету навчання, при чому так, щоб було не тільки відомо які дії формувати, але і з якими загальнозначущими якостями. Ці якості детально описані в характеристиці мети її еталонах, що включають зовнішні умови, результат і критерії оцінки формованих дій. При цьому разом з конкретними якостями описуваних дій в меті навчання, існують загальновизнані якості, які повинні бути задані будь-яким діям, якщо ми хочемо навчити людину реальної діяльності. До таких загальновизнаних якості відносяться: розумність, усвідомленість, узагальненість, критичність, освоєнність і надійність дії. Забезпечення їх перешкоджає виникненню спокуси бездумного копіювання заданого або показаного зразка, захищає від небезпеки сповзання до механічного натаскування на якихось шаблонах, формує гнучкого, здатного пристосовуватися до будь-яких умов фахівця. Дані якості і способи їх формування приведені в теоретичному навчанні, як і в практичному, формування діяльності здійснюється поетапно. У таблиці приведена загальна характеристика способів навчання, які представлені через методи навчання і опис діяльності викладача стосовно кожного з етапів формування діяльності.
Одним з головних способів виконання дій в рамках теоретичного навчання є вирішення завдань. На кожному з етапів засвоєння завдання виконують різноманітні функції. Наприклад, на етапі виконання матеріалізованих дій, завдання служать для цілей створення початкової мотивації діяльності; на етапі ознайомлення з ООД вони сприяють активному розкриттю цієї діяльності, на етапі виконання діяльності вони формують необхідні характеристики дії (міцність, гнучкість, точність, узагальненість і так далі)
До всіх завдань і завдань пред'являються ряд вимог. Перше з них це розрахунок тільки на нову діяльність, оскільки все інші дії були засвоєні раніше. Друге це відповідність завдань етапу засвоєння, тобто в умові завдань повинні знайти віддзеркалення мета і її характеристики. Вирішення завдань має важливе значення при вивченні технічних дисциплін:
* завдання дозволяють конкретизувати знання навчених, допомагають побачити застосування загальних законів і закономірностей на практиці;
* вирішення завдань сприяє глибшому і міцнішому освоєнню законів, закономірностей, розвиває логічне мислення, виробляє навики самостійної роботи, підвищує інтерес до предмету;
* при вирішенні завдань отримується ряд додаткових навиків (запис умови, ходу рішення, аналіз фізичного сенсу, використання довідкової літератури, застосування систем одиниць і т.д.);
* завдання є найдоцільнішою формою побудови учбового матеріалу.
Далі здійснюємо вибір способів закріплення сформованих у учнів знань і умінь по темі (табл. 2.7).
Таблиця 2.7 - Вибір способу формування виконавчих дій по темі:
"Програмування с++"
Наймен. пунктів плануЦіль навчання№ рівняВибраний спосіб закріплення знань, уміньМетодФормаЗасоби закріпленняНазваВаріанти рішення1234567Призначення та область застосування програмування с++Закріплення уміння називати призначення та область застосування програмування с++І
ІІІ БесідаФронтальна, індивідуальнаПитання до бесіди:
1.Вкажіть область застосування програмування с++.
2.Відзначте переваги програмування с++1. Мову С розробив Деніс Рітчі у 1972 році для програмування в операційній системі Linux
Мова С++ - послідовник мови С, що містить обєктно-орієнтоване програмування.
Алфавіт
великі та малі літери латинської абетки;
• арабські цифри;
• пробільні символи : пробіл, символи табуляції, символ переходу на наступний рядок тощо;
• спеціальні символи , . ; : ? ' " ! | / \ ~ ( ) [ ] { } < > # % ^ & - + * =
2. Переваги: Команди будуються з лексем.
Класифікації програмуванняЗакріплення уміння класифікувати програмуванняIБесідаФронтальнаПитання до бесіди:
1.По яким признакам класифікують програмування
1. За призначенням: Сильна чи слаба система типів данных
2. За способами представлення:
- Низькоуровневі язики
- Високоуровневі язики
Складові елементи програмування с++Закріплення уміння називати основні елементи програмування с++I
II
Лабораторна роботаФронтальна, індивідуальнаПитання до бесіди:
1. Що таке програмування с++? 1. С++ - це мова програмування високого рівня. Вона була створена у 1979 Б'ярном Страуструпом і називалася "Сі з класами".
Напрямки удосконалення програмування с++Закріплення уміння розповісти про напрямки удосконалення програмування с++I
ІІІ
ЕврістичнабесідаФронтальнаПитання:
Назвіть напрямки подальшого удосконалення програмування с++
З'явилася нова технологія створення та удосконалення програм - об'єктно-орієнтоване програмування (ООП), втіленням якого стала спочатку мова С++.
2.6 Проектування технологій формування КД
Проектування системи контролю є одним з важливих видів діяльності викладача. Контроль дає можливість визначити, наскільки чітко досягнута мета навчання, які недоліки процесу навчання і що слід зробити, щоб застосувати нові технології навчання. Діяльності по контролю можна розділити на наступні види: контрольно-проектувальну діяльність, тобто діяльність по створенню (розробці) технології контролю по учбовій дисципліні, її розділам і темам, при цьому контроль повинен забезпечувати діагностику ступеня досягнення їх цілей; контрольну виконавчу діяльність, тобто діяльність по організації і здійсненню контролю; контрольну аналітичну діяльність, тобто діяльність по аналізу і оцінці результатів учбового процесу і його корекції. Діяльність викладача по розробці системи контролю включає ряд етапів. Перший етап аналіз мети навчання. На даному етапі надзвичайно важливо проаналізувати цілі кожного з рівнів засвоєння, з тим, щоб здійснити у відповідній послідовності і контроль формування умінь.
Другий етап вибір видів контролю. На даному етапі надзвичайно важливо охопити всі етапи навчання. В цьому випадку необхідно так побудувати систему контролю і продумати способи контролю, щоб викладач чітко отримав відповідь на питання: чи виконує учень ту дію, яка намічена? Чи правильно її виконує? Відповідає форма дії даному етапу його засвоєння? Чи формує дію з належною мірою узагальнення, засвоєння?
Третій етап вибір способів контролю. Для даного етапу слід чітко виконувати вимоги до організації контролю:
* на перших етапах процесу навчання контроль повинен бути післяопераційним;
* на початку матеріальної (матеріалізованої) дії і зовнішньоречевого етапу зовнішній контроль повинен бути систематичним за кожним виконуваним завданням;
* в кінці цих етапів, а також на подальших етапах зовнішній контроль повинен бути епізодичним на вимогу навченого або за наявності у них систематичних помилок.
Таблиця 2.8 - Вибір способу формування контролюючих дій при вивченні теми: "Програмування с++"
Наймен. пунктів плануЦіль навчання№ рівняВибраний спосіб контролю знань, уміньТипВиглядМетодФормаЗасоби контролюНазваВаріанти рішення123456789Призначення та область застосування програмування с++Проконтролювати знання по вивченні призначення та області застосування програмування с++I
ІІІ ПроміжнийПоточний, систематичнийОпитуванняФронтальна, уснаПитання до опитування:
1.Вкажіть область застосування програмування с++
2.Відзначте переваги програмування с++1. Мову С розробив Деніс Рітчі у 1972 році для програмування в операційній системі Linux
Мова С++ - послідовник мови С, що містить обєктно-орієнтоване програмування.
Алфавіт
великі та малі літери латинської абетки;
• арабські цифри;
• пробільні символи : пробіл, символи табуляції, символ переходу на наступний рядок тощо;
• спеціальні символи , . ; : ? ' " ! | / \ ~ ( ) [ ] { } < > # % ^ & - + * =
3. Переваги: Команди будуються з лексем.Класифікація програмування Проконтролювати знання по умінню класифікувати програмування I ПроміжнийПоточнийОпитуванняФронтальнаПитання до опитування:
1.По яким признакам класифікують програмування 1. За призначенням: Сильна чи слаба система типів данных
2. За способами представлення:
- Низькоуровневі язики
- Високоуровневі язики
Складові елементи програмування с++Проконтролювати знання по умінню називати основні елементи програмування с++I IIПроміжнийПоточний, систематичнийОпитуванняФронтальна, індивідуальна, уснаПитання до
опитування:
Що таке програмування с++? 1. С++ - це мова програмування високого рівня. Вона була створена у 1979 Б'ярном Страуструпом і називалася "Сі з класами".
Напрямки удосконалення програмування с++Проконтролювати закріплення уміння розповідати про напрямки удосконалення програмування с++I III ПроміжнийПоточний, систематичнийОпитуванняФронтальна, уснаПитання до
опитування:
Назвіть напрямки подальшого удосконалення програмування с++
З'явилася нова технологія створення та удосконалення програм - об'єктно-орієнтоване програмування (ООП), втіленням якого стала спочатку мова С++. 2.7 Складання перспективно-поурочного плану викладу теми: "Програмування с++"
Перспективно-поурочний план це документ, який містить перелік уроків по конкретній темі, а також організаційні і дидактичні характеристики кожного з них, представлені часом, що відводиться на вивчення тих або інших питань теми, типом уроку, цілями навчання, змістом базового матеріалу, методами навчання.
Таблиц 2.9 - Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: інформатика
№ урокаТема урокуТип урокуУчбова метаРозвиваюча мета12345Урок № 1
2 годиниПризначення та область застосування програмування с++Урок формування нових знань
1. Організаційний момент;
2. Мотивація;
3. Актуалізація знань;
4. Повідомлення нового матеріалу;
4. Видача д/з.Вивчити призначення та область застосування програмування с++.
Виховати у учнів зацікавленість темоюРозвинути пам'ять, мислення, творчій підхід до роботиУрок № 2
2 годиниКласифікація пристроїв програмуванняУрок формування нових знань
1. Організаційний момент;
2. Мотивація;
3. Актуалізація знань;
4. Повідомлення нового матеріалу;
4. Видача д/з.Вивчити класифікаційні признаки програмування.
Виховати відповідальність, дисципліну, самостійністьРозвинути здатність до самостійного навчання, цікавість до предмету
Урок № 3
2години
Складові елементи програмування с++Лабораторна робота
1. Організаційний момент;
2. Мотивація;
3. Актуалізація знань;
4. Повідомлення нового матеріалу;
5. Лабораторна робота;
6. Видача д/з.Вивчення складових елементів програмування с++.
Виховати самостійність і організованість.Розвинути пам'ять, здатність до самостійного навчання, творчий підхід до роботиУрок № 4
2 годиниНапрямки удосконалення програмування с++Комбінований урок
1. Організаційний момент;
2. Мотивація;
3. Актуалізація знань;
4. Повідомлення нового матеріалу;
5. Практична робота;
6. Видача д/з.Вивчити напрямки удосконалення програмування с++.
Виховати самостійність і організованість.Розвинути пам'ять, мислення, цікавість до предмету, творчій підхід до роботи.Урок № 5
2 години
Контрольне
заняття
Ділова гра
Контроль сформованих знань
1. Організаційний момент;
2. Вхідний інструктаж;
3. Ділова гра;
4. Підведення підсумків.Перевірити знання учнів по темі "програмування с++"Розвинути інтерес до професії, пам'ять, просторове мислення, творчій підхід до роботи.
2.8 Організація та методика уроку вибраної теми.
Тема: "Програмування с++"
Мета:
1. виховна: виховати у учнів почуття поваги до викладача, одногрупникам, майбутньої професії; виробити дбайливе ставлення до учбового обладнання, матеріалу і літературі; виховати сумлінність, відповідальність, дисциплінованість, уважність при роботі;
2. розвиваюча: розвинути творче мислення, пам'ять, увагу, зосередженість, спостережливість, уміння слухати; розвинути професійні і пізнавальні інтереси, самостійність;
3. дидактична: закріпити знання про програмування с++.
Тип уроку: лабораторна робота.
Методи навчання:
* наочні: демонстрація плакатів;
* словесні: розповідь, пояснення, евристична бесіда;
* методи контролю: індивідуальне і фронтальне опитування.
Дидактичне забезпечення:
* плакати "Види програмування", "Типи програмування с++", "Блок-схема можливостей програмування с++";
* методичні вказівки до виконання лабораторної роботи;
* конспект повідомлення нового матеріалу по темі: "Програмування с++".
Список рекомендованої літератури:
1. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Комп'ютерні язики. - М.: Вільямс, 2006. - 320 с.
2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 624 с.
Структура уроку:
1. Організаційний момент (3-5хв);
2. Мотивація та актуалізація знань (5-10хв);
3. Інструктаж до лабораторної роботи (10-15хв);
4. Виконання лабораторної роботи (40-45хв);
5. Підведення підсумків (5-10хв);
6. Видача домашнього завдання (3-5хв).
Таблиця 2.10 - Вибір типу уроку і структура ООД
Питання, які вивчаютьсяДії які формуютьсяРівень сформованостіМетоды формированияООДВДКД1. Призначення та область застосування програмування с++
ПСКонспектування матеріалу та його аналізПояснення, розповідь, I тип ООДКонспектування, запам'ятовуванняФронтальний опит2. Класифікації програмування ООКонспектування матеріалу та його аналізПояснення, розповідь, ІI тип ООДКонспектування, запам'ятовуванняІндівідуальний опит
План повідомлення нового матеріалу:
1. Загальні відомості
2. Призначення та основні об'єкти програмування с++
3. Програми створені за допомогою програмування с++
4. Типи програмування
5. Переваги та недоліки програмування с++
Таблиця 2.11 - Сценарій уроку по темі: "Пристрої вводу-виводу інформації"
Етап урокуДії викладачаДії студентівОрганізаційний момент (3-5хв)Викладач заходить до лабораторії. Вітається зі студентами. Перевіряє відвідуваність студентів. Повідомляє тему та мету лабораторної роботи.
- Добрий день шановні студенти. Сьогодні у нас лабораторна робота №2 тема якої звучить наступним чином "Програмування с++". Перевіримо відвідуваність.Студенти стоячи вітають викладача. Коли викладач перевіряє відвідуваність кожен студент ім'я та прізвище якого названо встає і голосно повідомляє о власній присутності.
Відкривають зошити та записують тему та мету лабораторної роботи.Мотивація і актуалізація знань (5-10хв)Повідомляє значення закріплення даної теми.
Тема "програмування с++" дуже важливий в нашому житті, тому що тільки за їх допомогою ми можемо не тільки обробляти інформацію, але й создавати нові технології.Студенти уважно слухають викладача, та готують питання які на їх думку їм не зрозумілі.Інструктаж до лабораторної роботи
(10-15хв) Викладач пояснює послідовність виконання лабораторної роботи:
Порядок виконання лабораторної роботи:
1.1 Ознайомитися з призначенням і областю застосування програмування с++.
1.2 Вивчити класифікації програмування.
1.3. Вивчити блок-схему можливостей програмування с++.
Студенти записують послідовність лабораторної роботи в зошити. Задають питання, що їм не зрозуміло. Підготовлюють необхідну літературу. Виконання лабораторної роботи (40-45хв) Викладач роздає методичні вказівки до виконання робіт, слідкує за роботою студентів. Відмічає хто і як виконує роботу, хто відлучається, або займається сторонніми справами. Відповідає на питання студентів, допомагає, тим кому щось не зрозуміло.Кожен студент виконує лабораторну роботу за своїм варіантом і оформлює звіт за такою схемою:
Зміст звіту
2.1 Описати призначення і область застосування програмування с++.
2.2 Описати класифікації програмування.
2.3. Привести блок-схему можливостей програмування с++.
Підведення підсумків(5-7хв) Викладач перевіряє лабораторні роботи, виконану студентом роботу помічає в журналі. Приймає захист попередніх робіт, виставляє оцінки. Відповідає на питання студентів.Слухають викладача. Показують виконану або не виконану лабораторну роботу. Захищають попередні роботи. Задають питанняВидача домашнього завдання(3-5хв) Викладач диктує домашнє завдання на наступну лабораторну роботу. Прощається зі студентами. Бажає їм подальших успіхів.Записують домашне завдання. Здають методичні вказівки та літературу викладачеві. Прибирають та перевіряють робоче місце. Прощаються з викладачем. Закріплення знань:
1. Коли і ким була створена мова Сі?
2. З чого складається алфавіт мови Сі?
3. Що таке лексема?
4. Що таке ідентифікатор, правила запису ідентифікатора?
5. Що таке перепроцесор? Як записуються директиви перепроцесора?
6. Як записуються константи мовою С?
7. Як записуються коментарі мовою С?
8. Які типи даних використовують у мові С?
9. Яка структура програми мовою?
Конспект повідомлення нового матеріалу дивись у Додатку 1.
Домашнє завдання:
1. Опрацювати конспект;
2. Підібрати 3 цікаві питання по даній темі.
Рекомендована література:
1. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Комп'ютерні язики. - М.: Вільямс, 2006. - 320 с.
2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 624 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи дивись у додатку 2.
Вибір дидактичної технології
3 РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Тема: "Програмування с++"
Цілі ділової гри:
* закріплення отриманих знань, які були отримані на попередніх заняттях по вивченню теми: "Програмування с++";
* розвинути аналітичне мислення, вміння формулювати проблеми і знаходити шляхи їх вирішення;
* сприяти вихованню активної творчої особистості.
Задачі:
* змінення професійної свідомості учасників гри;
* узагальнити знання студентів про принципи роботи програмування с++;
* підвищити інтерес до майбутньої професії.
Основні поняття: пристрої програмування с++, монітор, тип, характеристика, вид, масив. Форма організації навчальної роботи: індивідуально-групова.
Час роботи: 60 хвилин.
Дидактичне і матеріально-технічне забезпечення: плакати із зображенням Програмування с++ , макети, проектор, конспект лекцій.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ І. Організаційний момент
* привітання;
* постановка задач.
ІІ. Ігровий етап
ІІІ. Оцінювання
* аналіз рішень;
* підведення підсумків.
СЦЕНАРІЙ ГРИ
І. Організаційний момент
До аудиторії входить викладач. Вітається зі студентами.
Для проведення гри клас розбивається на дві команди - про 1 і про 2. Кожен учень має на своєму робочому місці створити тіло програми у зошиті.
Приклад картки:
M_PI_2 π/2
M_PI_4 π/4
M_1_PI 1/π
M_2_PI 2*π
M_1_SQRTPI 1/√π
M_2_SQRTPI 2/√π
M_E E
M_LOG2E log(e)
M_LOG10E log10(e)
M_LN2 Ln(2)
M_LN10 Ln(10)
M_SQRT 2√2
M_SQRT_2 √2/2
В ході уроку кожна з команд буде захищати свою програму. ІІ ІГРОВИЙ ЕТАП
1 етап гри пройде під девізом: Суперника треба знати в обличчя
Діяльність вчителя Діяльність учнів За опорному конспекту, який ви побачите на екрані, один з бажаючих з команди дасть короткий, але точну відповідь по виду пристроїв команди суперників. Відповідати треба не більше 5 хвилин. Відповідь оцінюється за п'ятибальною системою вчителем разом з командою противників. Бажаючий з кожної команди відповідає біля дошки по опорному конспекту, відображеному на екрані. 2 етап гри проходять під девізом: Я малюю, я тебе малюю
Діяльність вчителяДіяльність учнівЗавдання: Кожен учасник команд виконує малюнок за зразком, виданому вчителем. Після закінчення часу всі зберігають свої роботи, і починається перевірка: перші номери перевіряють у перших, другі у других і т.д. Результати перевірки заносите в особову картку учня. Учні, кожен за своїм комп'ютером, малюють завдання за зразком. Малюнок для команди "Про 1" 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17#include<iostream>
#include<conio.h>
int main()
{
std::cout<< " * ** \n"
<< " * * ** \n"
<< " * ** \n"
<< " * * \n"
<< "* * * * * * * * *\n"
<< " * * \n"
<< " * *** * \n"
<< " * *** * \n"
<< " * * *** * * * ";
getch();
return 0;
}
Малюнок для команди "Про 2" ІІІ ЕТАП
Вчитель в процесі виступу оцінює кожного із студентів і групу в цілому, акцентуючи увагу на рівні знань основних характеристиках та умовах застосування графічних редакторів. Акцентує увагу на ступінь участі в обговоренні та які помилки зробили студенти при виконанні завдань.
ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Опорний конспект лекцій наведений у додатку №1. Питання:
1. Що таке програмування с++?
2. Які види програмування Ви знаєте?
3. Де застосовується програмування с++? 4. Які класифікаційні признаки програмування с++?
5. Які переваги та недоліки програмування с++? Незалежні спостерігачі підраховують оцінки за виступи та відповіді на питання і оголошують результати.
Викладач нагороджує групу, що перемогла додатковою оцінкою, або додатковими балами до атестації або заліку.
ВИСНОВОК
Важливим|поважним| елементом підготовки до учбових занять є вивчення методичної літератури і навчально-методичної|учбово-методичної| документації| по предмету (вказівок, рекомендацій), які дозволяють більш кваліфіковано спланувати роботу, використовуючи накопичений і узагальнений досвід|дослід|. Методична діяльність є|з'являється| одним з елементів педагогічної діяльності, і направлена|спрямована| вона на проектування такого учбового процесу, який повинен гарантувати досягнення поставлених цілей.
Виконання даної курсової роботи відіграє дуже важливу роль в подальшому навчанні, вона є показником успішного управління системою навчання, так як|навчання| викладач повинен заздалегідь спроектувати весь процес, визначивши оптимальні дороги|колії| підходу до основної мети|цілі| досягненню| рівня професійної компетентності у|у| виучуваних|навчати|.
В результаті|внаслідок| проектування створюється проект управління учбовим процесом, який реалізується за допомогою взаємодії викладача і учня.
Та на скільки добре буде виконане це завдання буде залежить на скільки ефективним буде його робота - як результат на скільки твердими будуть знання учнів.
Як висновок слід зазначити, що в ході виконання даної роботи була проаналізована учбова документація за фахом "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем", спроектована програма професійної підготовки робітника за фахом, спроектовані технології навчання по темі: "Програмування с++".
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Програмування С++- М.: Вільямс, 2006. - 320 с.
2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 624 с.
3. Шестопалов Є.А. Інформатика: Навчальний посібник для 10 кл. - К.: Аспект, 2005. - 336 с.
4. Д. Мюррей, У. ван Райпер. Язики програмування: пер. с англ - К.: Издательская группа BHV, 1997. - 672 с.
5. Вітюк О. В. Основи інформатики: Навч. посіб. / О. В. Вітюк, А. Г. Гуралюк, Н. М. Москалькова, О. М. Шикова. - К.: МАУП, 2005. - 104 с.
6. http://www.cyberforum.ru
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
115
Размер файла
536 Кб
Теги
мпн, курсов, марченко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа