close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Otchet po LPZ dlya 38 gr

код для вставкиСкачать
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Ногайський технікум Таврійської державної агротехнічної академії
Звіт лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютеризація сільського виробництва"
Виконав студент(ка)__________групи
________________________________________
Перевірив викладач:_______________
м.Приморськ
201_р.
Лабораторне заняття № 2. Тема: Робота з вікнами. Виконання програм в середовищі Робота з пошуковою системою.
Мета роботи: ознайомитися з Робочим столом; оволодіти прийомами роботи з мишею; набути навички роботи з вікнами програм Windows; налаштовувати екран, дату і час, мишу та інше.
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, ОС Windows ХР, , ОС Windows, диск 3, 5 А, інструкційна карта, Левин "Самоучитель работы на компьютере " стор. 54-62; Коляда М.Г. "Информатика и компьютерные технологии", стор. 339-362.
Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК. Ознайомився з елементами Робочого стола. 2. Відкрив програму Мій комп'ютер і виконав дії: повноекранний, нормальний вид вікна, перетворив вікно в піктограму, розгорнув вікно. Для цього__________________________________
3. Завантажив будь-яку програму і змінив розміри вікна, для цього___________________ Поексперементував зі смугами прокрутки.
4. Ознайомився з контекстним меню Робочого столу, що містить команди______________
___________________________________________________________________________________.
5. Розташував значки у вікні Мой компьютер різними способами_______________________ Увімкнув/вимкнув панель інструментів, рядок стану вікна_______________________________
6. Відкрив вікно диску С: і дослідив характеристики: ____________________________________. 7. Відкрив будь-які чотири програми і зробив почергово активними інші вікна.
8. Розмістив вікна каскадом, зверху вниз, зліва направо; згорнув/розгорнув всі вікна одночасно; виконав перехід між відкритими вікнами, для цього________________________________
______________. Закрив всі вікна різними способами_____________________________________
9. Виконав налаштування Робочого столу (фон, заставку та оформлення) під контролем викладача_____________________________________________________________________________
10. Запустив Сеанс MS DOS на виконання через головне меню______________________________
11. Викликав довідку Windows і ознайомився з елементами вікна___________________________
___________________________________________________________________________________
12. Вивів на екран довідку: Знакомство с компьютером - Робочий стіл - Знакомство с обновлением рабочего стола Windows_______________________________________________________
13. Отримав довідку по ключовому слову ДИСК__________________________________________
14. Виконав пошук по ключовому слову ПРИНТЕР в довідці_______________________________
15. Закрив всі вікна. Продемонстрував роботу викладачу. З дозволу вимкнув ПК.
Питання для контролю.
1. Програма Мій комп'ютер призначається_____________________________________________
2. Робочий стіл -це_________________________________________________________________
3. Вікно -це_______________________________________________________________________
4. Типи вікон:_____________________________________________________________________
5. Елементи типових вікон______________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Для керувати панелями інструментів, рядком стану____________________________________
7. Меню -це______________________________________________________________________
8. Для отримання довідки_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 2-3 Тема: Робота з папками, файлами та ярликами в середовищі Windows. Робота з об'єктами Windows у програмах "Мій комп'ютер", "Провідник".
Мета роботи: набути практичних навичок роботи з ярликами, файлами, папками, дисками; навчитися працювати з програмою Провідник; Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, Windows ХР, програма Провідник, інструкційна карта, __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК. Відкрив програму Провідник___________________________________________
2. В папці Робочий стіл створив папку Група____________________________________________
3. В папці Група створив папку ПР1. В папці ПР1 створив папки ПР 2 і ПР 3.
4. Скопіював з папки Мої документи в папку ПР 1 два файли Microsoft Word _______________
___________________________________________________________________________________ 5. Перейменував папку ПР 1 в ПР 4 за допомогою клавіатури______________________________
6. Перейменував папку ПР 2 в ПР 5 за допомогою контекстного меню______________________
7. Створив ярлик для програми Калькулятор в папці ПР 4 і на Робочому столі_______________
___________________________________________________________________________________
8. Створив ярлик папки ПР 4 на диску D:____________________________________________
9. Скопіював створений ярлик в папку Група за допомогою клавіатури_____________________
10. Скопіював папку Група на диск за допомогою переміщення____________________________
11. Створив в папці Група текстовий файл з своїм ім'ям___________________________________
12. Видалив папку ПР 3 в Корзину за допомогою клавіатури_______________________________
13. Видалив папку ПР 5 в Корзину за допомогою панелі інструментів______________________
14. Видалив(ла)папку Група в Корзину за допомогою контекстного меню___________________
14. Продемонстрував роботу викладачу, з дозволу вимкнув ПК.
Питання для контролю.
1. Папка -це________________________________________________________________________
2. Ярлик -це________________________________________________________________________
3. Способи копіювання_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ переміщення________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ знищення___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
перейменування_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________об'єктів в Провіднику.
4. Способи створення ярликів_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Для поновлення знищених об'єктів з Корзини_________________________________________
6. Для відміни останніх дій потрібно____________________________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 4.
Тема: Створення текстових документів. Побудова і редагування малюнків.
Мета роботи: набути практичних навичок роботи з стандартними програмами Windows ХР.
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, ОС Windows ХР, стандартні програми: WordPad, Paint, Блокнот, Калькулятор, інструкційна карта_________________________________
Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК. 2. Запустив програму WordPad і набрав текст:
Стандартные программы WINDOWS: Блокнот
1. Текстовый редактор WordPad
2. Калькулятор
* Графический редактор Paint и др.
3. Зберіг текст у файлі з ім'ям ЛЗ № 4 в своїй папці в Моїх документах____________________
4. Відформатував текст: * Для кожного рядка вибрав різні кирилизовані шрифти Time New Roman Cyr, Arial______ ______________________________________________________________________________
* Встановив різні розміри шрифтів для рядків 6, 12, 15________________________________
* Оформив рядки різними типами шрифтів: 1-й рядок - полужирный, 2-й рядок - курсивом, 3-й рядок - подчеркиванием, 4-й рядок - полужирный, 5-й рядок -подчеркиванием______________________________________________________________
* Вирівняв текст: 1 - 2-й рядки по центру, 3 - 4-й рядок по лівому краю, 5-й рядок по правому краю___________________________________________________________________
* Встановив полуторний абзац. В 5-му рядку встановив лівий відступ 4 см_______________
* Зафарбував кожен рядок різними кольорами_______________________________________
5. Створив малюнок в Paint згідно зразка, під скопійованим фрагментом з ЛЗ № 4. Зберіг малюнок в своїй папці під ім'ям ЛЗ№ 4______________________________________________
6. Відкрив програму Калькулятор. Скопіював зміст вікна Калькулятор в буфер обміну і вставив в малюнок в Paint_____________________________________________________________
7. Виділив в малюнку будь-які три кнопки калькулятора і перемістив їх_____________________
___________________________________________________________________________________
8. Створив в вікні ГР новий документ, не зберігаючи попереднього_________________________
9. Змінив розмір малюнка: 10 х 10 см. Повернув, розтягнув малюнок________________________
___________________________________________________________________________________
10. Виділив на малюнку 1 кнопку і скопіював її в текстовий документ _______________________
___________________________________________________________________________________
11. Закрив всі вікна.З дозволу викладача вимкнув ПК.
Питання для контролю.
1. Для завантаження стандартних програм______________________________________________
2. Для форматування тексту:__________________________________________________________
3. Для зміни розмірів малюнка________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 5. Тема: Використання панелі керування для налаштування елементів ПК за бажанням користувача. Мета роботи: ознайомитися з можливостями налаштування панелі керування; набути навички налаштовувати екран, дату і час, мишу та інше.
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, ОС Windows ХР, інструкційна карта, Левин "Самоучитель работы на компьютере " стор. 54-62; Коляда М.Г. "Информатика и компьютерные технологии", стор. 339-362.
Зміст роботи:
1. Ввімкнув(ла) ПК. Ознайомився(лась) з можливостями Панелі керування. способи завантаження панелі управління: 1. __________________________________
2._______________________________________________________________________ 2. Виконав налаштування Робочого столу (фон, заставку та оформлення) під контролем викладача.
3. Налагодив середню швидкість подвійного натискання Л.К.М. миші.
4. Налаштував час та дату:1._________________________________2._____________________________________
5. З'ясував якими мовами володіє ваш ПК, яка комбінація перемикає розкладку клавіатури_
___________________________________________________________________________________
6. З'ясував, який символ використовують офісні програми для розмежування цілої і дробової частини, за допомогою команди ________________________________________________
7. Дослідив команду Шрифти.
8. Виконав налаштування Панелі задач:
* Змініть розміри, вид______________________________________________________
* Перемістіть її вліво, наверх_______________________________________________
* Створіть панель інструментів Мої документи на панелі задач___________________________________________________________________
* Приберіть/відобразіть панель швидкого запуску__________________________ * Додайте до панелі швидкого запуску ярлик програми Калькулятор__________ 9. Виконав налаштування Головного меню (класичне, додайте ярлик програми Провідник C:/Windows/Explorer.scf ).
10. Змініть настройки звуку (гучність динаміків найвища)_______________________
11. Установіть драйвери на стандартний тип принтера LBP 860. Видаліть встановлений принтер з усіма його настройками
12. Видаліть компонент Windows - Ігри.
13. Встановіть на ваш ПК нову програму (D:\INSTALL\Klava), а потім видаліть використовуючи Панель керування.
Питання для контролю.
1. Основна мета налагодження середовища Windows_____________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Для реєстрації кількох користувачів для роботи в ОС Windows?
3. Як створити Класичне меню Пуск?__________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 4. Як переглянути основні характеристики ПК?__________________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 6. Тема: Робота з програмою-архіватором WinRAR. Робота з антивірусною програмою.
Мета роботи: набути навички роботи з програмами-архіваторами.
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, програма-архіватор WinRAR, інструкційна карта, И.Т.Зарецкая "Информатика", стор. 331-338; Коляда М.Г. "Информатика и компьютерные технологии", стор. 124-125; Фигурнов "ІВМ РС для пользователя. Краткий курс", стор. 284-306.
Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК. На Робочому столі створив папку з ім'ям групи___________________________
2. Скопіював в каталог 6 будь-яких файлів з папки Мої документи__________________________
___________________________________________________________________________________
3. Створив за допомогою архіви (rar, zip, exe) папки______________________________________
4. Виконав операції над архівом:
* Переглянув вмістиме архіву________________________________________________________
* Виконав сортування вмісту архіву за ім'ям, розміром, датою створення, ступенем стиснення: 1.__________________________________________________________________________________2.__________________________________________________________________________________
* Додав до архіву з папки Мои документы 2 файли______________________________________
___________________________________________________________________________________
* Знищив з архіву декілька файлів___________________________________________________
5. Знищив з Робочого столу папку_____________________________________________________
6. Виконав розархівацію архіву на Робочий стіл. Переконався, що після розархівації зміст файлів не порушено________________________________________________________________________
7. Знищив створене на занятті_________________________________________________________
8. Створив в Windows Commander на диску D: архів файлів, що знаходяться на диску С:______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Інсталював антивірусну програму на свій ПК(за вказівкою викладача)_____________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Поновив антивірусні бази__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Запустив антивірусну програму________________________ та ознайомився з елементами вікна програми___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12. Перевірив антивірусом диск D: Проаналізував результати роботи програми одержані на екрані монітора_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13. Налагодив антивірус на перевірку каталогу Мои документы диска С:_____________________ ___________________________________________________________________________________
14. Вивантажив з екрану антивірус-монітор______________________________________________
15. Продемонстрував роботу викладачеві. З дозволу викладача вимкнув ПК.
Питання для контролю.
1. Архівація - це____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Чим відрізняється поняття архівний файл і архівований файл?___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Які програми-архіватори ви знаєте?__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Комп'ютерний вірус- це____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Які види вірусів ви знаєте?_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Антивірусна программа - це________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Які антивірусні програми ви знаєте?_________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 7.
Тема: Робота з текстовим редактором Microsoft Word. Мета роботи: ознайомитися з текстовим редактором Microsoft Word; набути практичних навичок текстовим редактором Microsoft Word (створення, збереження, редагування, форматування тексту).
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, Windows ХР, MS Word, інструкційна карта, Коляда М.Г. "Информатика и компьютерные технологии", стор. 386-459; Левин "Самоучитель работы на ПК", стор. 388-420; В.Ф.Ляхович "Основы информатики", стор.167-200. Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК. Завантажив текстовий редактором Microsoft Word______________________
___________________________________________________________________________________
2. Ознайомився з зовнішнім виглядом і елементами вікна Microsoft Word ______________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Відкрив____________________________ будь-який текстовий файл з папки Мої документи і скопіював фрагмент текстуйого в свій файл_______________________________________
4. Набрав текст:
Основні функції текстових редакторів.
Текстовий редактор-це додаток, призначений для створення, перегляду, модифікації і роздруку текстових документів.
Текстовий редактор Microsoft Word працює під керуванням WINDOWS і може виконувати сотні операцій над текстовою і графічною інформації.
5. Зберіг файл під ім'ям ЛЗ 7 в своїй папці Мої документи ________________________________
6. Встановив параметри для вікна: Линейка, Режим Разметка страницы, Панели инструментов - Стандартная, Форматирования, Рисование____________________________________________
7. Встановив масштаб По ширине страницы (___________________________________________), стандартний розмір аркуша, книжкову орієнтацію, розміри полів: верхнє - 2,5 см. нижнє -2,5 см., праве - 2,5 см., ліве - 2,5 см., от края колонтитула: верхнього - 1, 5 см., нижнього - 1, 5 см______________________________________________________________________________
8. Встановив в документі автоматичну розстановку переносів______________________________
9. Розбив перший рядок на два абзаци а потім об'єднав їх_________________________________
10. Після першого абзацу вставив три пусті абзаци__________________ Знищив пусті абзаци___
___________________________________________________________________________________
11. Переглянув, як буде виглядати документ перед друком______________________________
12. Зафарбува кожен рядок різними кольорами___________________________________________
13. Втановив інтервал між літерами 4, 10, 15 пт __________________________________________ 14. Встановив міжрядковий інтервал 1,5 і 2_______________________________________________
15. Роботу продемонстрував викладачу. Відкрив Провідник та видалив створений файл.
16. З дозволу викладача вимкнув ПК. Питання для контролю.
1. Призначення текстового редактора__________________________________________________
2. Режими представлення документа Word на екрані____________________________________
3. Для форматування абзаців_________________________________________________________
4. Призначення маркера абзаца в докементі MS Word ____________________________________
5. Що таке недруковані символи? Для чого вони використовуються?_______________________
___________________________________________________________________________________
7. Способи форматування символів____________________________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 8-9.
Тема: Робота з таблицями, малюнками та об'єктами WordArt в текстовому редакторі Microsoft Word. Мета роботи: ознайомитися з текстовим редактором Microsoft Word; набути практичних навичок роботи з таблицями і малюнками в Microsoft Word (створення, збереження, редагування, форматування таблиць, малюнків, діаграм).
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, Windows -95/98, Microsoft Word, інструкційна карта_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Зміст роботи:
1. Відкриив ТР Microsoft Word і створив таблицю за зразком .
№МістоАдресаТелефонРеквізіти
1Вінницявул..Нестерпного, 12/4(90423) 12-13-56 САБ Сельхозбанк МФО 11112223344
2Донецьквул. Голоського, 4(0321) 22-45-55 АКБ Украина МФО 9999880765
3Запоріжжявул. Гагаріна, 78(01235) 8-45-12 Укрексімбанк р/р 4545676890
4Конотопвул. Херсонська, 34-а(1245) 78-45-12 НФ КБ Приватбанк МФО 22223333552. Оформив таблицю рамками і заливкою____________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Розбив таблицю на дві таблиці починаючи з 3-го рядка_______________________________
4. Розбив ячейку № на три, а потім їх об'єднав(ла)_____________________________________
5. Добавив стовпчик (рядок), знищив його ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Побудував нову таблицю за зразком.
Ф.И.О.Стоимость раб. дня Кол-во раб. днейЗарплатаПетров П.П.2022Иванов А.А.3023Катов М.М 8526Симонов Ф.Ф.1426Всего 7. Виконав потрібні підрахунки за формулами________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Побудував діаграму на основі другої таблиці ________________________________________
9. Зберіг файл під ім'ям ЛПЗ 10-11 в папці Мої документи.
10. Створив за зразком "Договір постачання".
11. Створив власну візитку з відповідними реквізитами.
Московский Институт
Электронной Техники
(МИЭТ)
Иванов Иван Петрович
Студент группы МП-11
 Зеленоград((0235)522-32-48 12. Зберіг файл під ім'ям Копія ЛПЗ 10-11 в папці Мої документи.
13. Створіть формули за допомогою редактору Microsoft Equation 3.0 (Вставка-Об′єкт)
числа і текст вводите з клавіатури
кнопки панелі інструментів
(>150 функцій)
14. Роботу продемонстрував викладачу. Відкрив Провідник і знищив сторене на занятті.
15. З дозволу викладача вимкнув ПК.
Питання для контролю.
1. Способи створення таблиць __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Для вирівнювання тексту в таблиці_____________________________________________
3. Для сумування в таблиці використовуємо_______________________________________
4. Для вставки графічних об'єктів________________________________________________
5. Для вставки символів відсутніх на клавіатурі____________________________________
6. Для роботи з графічними об'єктами використовуємо панель_______________________
7. Спрособи обтікання текстом графічних об'єктів__________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 10-11.
Тема: Робота з табличним процесором Microsoft Excel.
Мета роботи: ознайомитися з табличним процесором Microsoft Excel; набути практичних навичок роботи табличним процесором Microsoft Excel; навчитись створювати, редагувати, форматувати, зберігати табличні дані за допомогою табличним процесором Microsoft Excel; навчитись використовувати формули та функції , виконувати обчислення; ознайомитись з методами сортування і фільтрації даних. Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, ПК, Windows -95/98, Microsoft Excel, диск 3, 5 А, інструкційна карта.
Зміст роботи:
1. Ввімкніть ПК. Завантажте ТП Microsoft Excel.
Способи завантаження Excel: 1. ___________________2. __________________
2. Порівняйте інтерфейси програм Word і Excel. Зазначте відмінності значком ×. 3. Збережіть книгу під ім'ям ЛПЗ №10 в своїй папці на диску С:
4. Виконайте дії в книзі:
* Введіть будь-які дані в чарунки А1:А7,В3, C1-C7
* Зробіть почергово активними робочі аркуші______________________________
* Виділіть за допомогою ЛКМ, клавіатури чарунки В3, діапазон А3:А8________
* Вставте новий аркуш в книгу __________________Знищить Аркуш 1_________
* Змініть тип даних в діапазоні А1:А7 на грошовий, грн._____________________
* Змініть ширину, висоту 2-го стовпчика/рядка_____________________________
* Скопіюйте дані з А1 в В8 різними способами:1.___________________________
2. ______________________________________3._______________________________
5. Створіть таблиці з відповідним форматуванням за зразком. На першому аркуші створіть два завдання, третє завдання - на другому аркуші. Перейменуйте 2 -й аркуш в залежності від заголовка таблиці.
Завдання 1.
Витрати пального на обробку земельних угідь Курс долара, грн.5,05Вид роботиПлоща обробки, гаВитрати пального кг/гаПотреба в пальному, кгВартість 1 кг пального, грн.Загальна вартість пальногогрн.$Боронування2251,43,85 Культивація3301,24,20 Оранка27017,35,1 Всього Завдання 2.
Витрати пального і економія його в бригадіВиконувана роботаОбсяг роботи, гаВитрати на 1 гаВитрати всьогоЕкономія %норма, кгфактично, кгнорма, кгфактично, кгКультивація137086,36,6 Оранка32420,819,6 Сівба ярих4834,64,3 Сівба озимих15793,53,6 Боронування148025,75,8 Всього Завдання 3.
Облік палива в січні 2007 р.№ п/пНайменуванняЗалишок на 1.01.07РозхідПрихідЗалишок на 01.02.07к-тьсумак-тьсумак-тьсумак-тьсума1Диз.топливо14404824 2Бензин А-7612004020 3Диз.масло7004200 Всього 6. Виконайте розрахунки в порожніх чарунках. Впишіть формули в таблиці, які використано для обчислень показників сільськогосподарського виробництва.
Примітка: Формула це логічний або арифметичний вираз, що розпочинається зі знаку "=" і містить числа, текст, зсилки на чарунки, знаки арифметичних, логічних операцій, вбудовані функції, дужки тощо. Наприклад: =А1+В2 , =СУММ(А1:А10) , =СРЗНАЧ(Н3:К8) , =С5*0,5% 7. Збережіть книгу з ім′ям ЛПЗ №12 в своїй папці на диску С:
8. Внесіть будь-які дані про прихід і розхід в 3 завданні. В чарунках де не було розходу або приходу в сумі виводять нулі. Щоб нулі не виводились потрібно виконати команди: Сервіс-Параметри сторінки-вкладка Вид -Параметри вікна -не відображати нульові значення.
9. Внесіть розхід по паливу, який буде перевищувати його реальну кількість. Залишок в такому випадку буле меншим за нуль. За допомогою Умовного форматування позначте такі записи в таблиці червоним кольором_____________________
10. Тепер коли у вас є підсумки за місяць. Вам потрібно перенести таблицю на третій аркуш, зв′язати залишки на кінець першого місяця з залишками на початок другого місяця. Техніка виконання завдання:
* Скопіюйте таблицю на третій аркуш. Перейменуйте аркуш в Облік палива в лютому. * Видаліть всі дані в графах "К-ть", "Сума". Перейдіть на другий аркуш і скопіюйте дані графи "К-ть", "Сума"на кінець місяця.
* Поверніться до третього аркуша і командою Правка-Спеціальна вставка-кн. Вставить зв′язок вставте дані з буферу обміну.
11. Перевірте виконану роботу: змініть розхід або прихід в січні і звірте залишки на кінець першого місяця і залишки на початок другого. 12. Поставте розхід завідомо більшим ніж прихід з залишками в цілому. Виникне ситуація нестачі палива. Як це відобразити в таблиці?
Для розв'язання завдання використайте функцію ЕСЛИ таким чином, щоб замість мінусових значень суми відображалося слово НЕСТАЧА.
13. Представте графічно на круговій діаграмі Витрати пального і економія його в бригаді _____________________________________________________________
14. Змініть тип діаграми на циліндричний і розмістіть на окремому аркуші_______ ________________________________________________________________________
15. Для того, щоб випадково не видалити дані в розрахованих чарунках 1-го аркуша, задайте захист. ___________________________________________________
Перевірте роботу захисту.
16. Роздрукуйте документ, встановивши перед цим альбомну орієнтацію аркуша.
17. Завершіть роботу з ПК.
Контрольні питання
1. Дайте означення табличний процесор, електронна таблиця.
2. Які ви знаєте способи введення числових, текстових послідовностей?
3. Як виконати фільтрацію, сортування даних в ЕТ?
4. Способи форматування табличних даних.
5. Що таке маркер автозаповнення і коли доцільно його використовувати?
6. Які типи функцій вам відомі?
7. Як внести зміни в діаграму?
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 12-13. Тема: Етапи розробки і проектування БД. Створення таблиць і запитів, форм і звітів в Microsoft Access. Мета роботи: набути і закріпити вміння і навички створення таблиць, запитів, форм, звітів в Microsoft Access.
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК з встановленою ОС Windows 98, MS Access 97-2000, інструкційна карта, підручники (1) И.Т Зарецкая. Информатика 10-11-Киев "Форум" 2001 г.№ , (2) С.В.Симонович . Інформатика: базовый курс- Питер, 2002г, (3) Руденко В. Курс информатики - Киев.: "Феникс", 1998.
Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК. Завантажив СУБД Microsoft Access______________________________________
2. Створив нову базу даних "Студенти"_________________________________________________
3. Створив таблицю в режимі ______________ за зразком присвоївши полям відповідні імена. Закрив таблицю присвоївши їй ім'я "Дані про студентів".
ПрізвищеІм'яПо батьковіМісце народженняДата народженняЗрістСидоров
Сидір
Сидорович
с.м.т. Сидоровка
5.4.80
2,05
Петров
Петро
Петрович
с. Петровка
2.11.82
1,63
Іванов
Іван
Іванович
м. Іваново
1.6.85
1,75
Потапов
Іван Петрович
м. Київ
12.8.83
1,89
Котов
Остап
Порфирович
м. Приморськ
13.12.90
1,70
4. Заповнив створену таблицю відповідною інформацію про студентів______________________
___________________________________________________________________________________
5. Виконав сортування у стовпчику Прізвища ___________________________________________
6. Показав лише ті прізвище, які починаються на букву "П"________________________________
7. Показав всі прізвища крім тих, які починаються на букву "П"____________________________
8. Змінив тип шрифту на Cjurier NewCyr, а розмір шрифту на 12 пункт______________________
9. Змініив колір ліній таблиці на синій, а колір шрифту на червоний________________________
10. Створив новий стовпчик з ім'ям "Вага" _______________________________і перемістив його ________________________ в кінець таблиці_____________________________________________
11. Задав стовпчику "Вага" в режимі ___________________числовий тип даних (размер поля - с плавающей точкой (4 байт), формат поля - фиксированннй). 12. Ввів дані про вагу на свій вибір.
13. В режимі конструктора створв поле "Участь в олімпіадах" з ______________типом даних.
14. Перейдіть в режим таблиці і введіть помітки (на свій вибір) про участь в олімпіадах двом будь-яким студентам________________________________________________________________
15. Знищив стовпчик Дата народження ________________________Створив стовпчик підстановок з ім'ям "Дата народження" з фіксованими набором даних з 1980 по 1990_________________
___________________________________________________________________________________
16. Перейменуйте стовпчик підстановок в Рік народження. Внесіть дані про народження. Видаліть запис про Іванова через контекстне меню. 17. Створив простий запит на основі БД "Студенти" з полями: Прізвище, Ім'я, Рік народження, Участь в олімпіадах_______________________________________________________________ Створений запит перейменував в "Учасники олімпіад"__________________________________
18. Створив запит на вибірку даних з полями Прізвище, Ім'я, Рік народження, Участь в олімпіадах. Створеному запиту присвоїв ім'я"Вибіркові дані про студентів". 19. Добавив поле Вага після Року народження в запиті "Учасники олімпіад" _________________
___________________________________________________________________________________
20. В запиті використовуючи критерії відбору, залишив тільки тих студентів, які брали участь в олімпіадах. _________________________________________________________________________
21. Перейшов в таблицю "Дані про студентів" і зробив помітку про участь в олімпіаді ще одному студенту. Потім відкрив запит "Учасники олімпіад" і переглянув результат. Повинно бути три записи про учасників олімпіад_________________________________________________________
22. В запиті використовуючи критерії відбору, залишив тільки тих студентів, які народилися до 1985 року___________________________________________________________________________
23. Знищив запит "Вибіркові дані про студентів"__________________________________________
24. Встановив Поставте альбомну орієнтацію листа і переглянув таблицю і запит перед друком________________________________________________________________________________
25. Створив форму "Студенти" і розмістив поля за зразком:________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
26. Переглянув всі записи в формі______________________________. Вів дані про нового студента: Федоров Іван Ігнатович, с. Панфілова, 1980, 110.50, 1.30., в олімпіадах участь не брав. Також вів дані про себе_____________________________________________________________________
27. Знищив 3-ій запис в формі__________________________________________________________
28. За допомогою панелі елементів створив поле заголовку - "Дані про студентів". Змінив колір надпису на червоний, заливку на світло-оранжевий, колір ліній на чорний____________________
___________________________________________________________________________________ 29. В примітці форми створив надпис: Форму розробив (ла): П.І.П.__________________________
30. Змінив розмір надпису на 12, напівжирний___________________________________________ 31. Встановив розміри примітки: ширина - 10,66, висота - 0,58______________________________
32. Створив спливаючі підказки всім полям форми за зразком: "Введіть прізвище", "Введіть ім'я" і т.д________________________________________________________________________________
33. Створив автозвіт на основі таблиці "Дані про студентів"________________________________
34. Створив звіт за допомогою майстра на основі запиту "Учасники олімпіад" і відкоригував його за зразком в конструкторі_____________________________________________________________
35. Роботу продемонстрував викладачу. Знищив базу даних "Студенти" в Провіднику.
36. З дозволу викладача вимкнув ПК.
Питання для контролю.
1. База даних - це___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Режими сторення таблиць__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Як змінити тип даних?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Як перейменувати поле?___________________________________________________________
5. Як видалити поле, запис?__________________________________________________________
6. Як перейти з режиму таблиці до режиму конструктора?_________________________________
7. Як добавити поле в запит?__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Як створити автоформу та автозвіт?_________________________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 14 Тема: Робота з локальною мережею, обмін інформацією між робочими станціями. Мета роботи: навчитись керувати мережею; виконувати обмін інформацією між робочими станціями; використовувати загальні ресурси мережі;
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, Windows -95/98, мережене обладнання інструкційна карта, В.Д. Руденко "Курс информатики", стор.336-349; А.Ф. Верлань "Інформатика", стор. 100-117; И.Т.Зарецкая "Информатика", стор. 260-271; С.Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев "Общая информатика", стор.278-299. Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК.Ввійшов в мережу та розглянув робочі станції, доступні ПК по локальній мережі_______________________________________________________________________________
2. Виконав пінгування мережі і виявив неробочі_________________________________________
3. Виконав копіювання файлу ______________з папки \\___\с\Мои документы на Робочій стіл свого ПК________________________________________________________________________
4. Відкрив будь-який файл з папки \\___\с\Мои документы і виконав його редагування. Зміни не зберіг___________________________________________________________________________
5. Визначив мережеву ідентифікацію ПК: ім'я ПК, робочу групу куди входить ПК ___________
_____________________________________________________________________________
6. Розглянув властивості підключення: ________________________марку мережевого адаптера, розгляньте мережеві компоненти_____________________; ресурси, що представляються мережі комп'ютерами вашої робочої групи______________________________________________
7. Встановив загальний доступ для папки Мої документи__________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Роботу продемонстрував викладачу. З дозволу вимкнув ПК.
Питання для контролю.
1. Що таке локальна комп'ютерна мережа?___________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Які переваги надає підключення в локальну мережу?________________________________
_________________________________________________________________________________
3. За якими ознаками класифікуються мережі?_______________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Як побудувати однорангову мережу?______________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Як визначити швидкість роботи локальної мережі?__________________________________
Дата здачі_______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 15. Тема: Робота з інформацією в комп'ютерній мережі Інтернет. Мета роботи: запускати основні клієнти Інтернет; користатися пошуковими серверами (машинами); здійснювати пошук інформації в Інтернет; користатися засобами Web - редактора для написання сторінки.
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, Windows -95/98, Microsoft Internet Explorer, диск 3, 5 А, інструкційна карта, В.Д. Руденко "Курс информатики", стор.336-349; А.Ф. Верлань "Інформатика", _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК. Завантажив програму Microsoft Internet Explorer_________________________
___________________________________________________________________________________
2. Настроїв початкову сторінку броузера Microsoft Internet Explorer, та щоб при наступних запусках програма автоматично завантажувала www.rambler.ru- сторінку в якості початкової___
___________________________________________________________________________________
3. Настроїв робоче вікно броузера Microsoft Internet Explorer________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Настроїв систему безпеки програми Microsoft Internet Explorer____________________________
___________________________________________________________________________________
5. Завантажив пошуковий сервер rambler.ru і перегляньте Web-сторінку Новини. Зберіг дану web-сторінку на жорсткому диску і на Робочому столі___________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Зберіг даний малюнок з Web-сторінки в виді JPG - файлу в папці Мої документи____________
___________________________________________________________________________________
7. Завантаживпошуковий сервер www.meta.ua- і ознайомився з ним__________________________
_________________________________________________________________________________
8. Виконав пошук реферату за ключовим словом "Смерч". Зберіг(ла) сторінку як текст в папці Мої докіменти____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Завантажив(ла) файл з Інтернету з використанням сервісу FTP (ftp://dizzy.stup.ac.ru/home/music/chicherina) і закачав(ла) його його за допомогою Flash Get__
___________________________________________________________________________________
10. Створив(ла) власну HTML -сторінку________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11. Роботу продемонстрував(ла) викладачеві. З дозволу виклачача вимкнув(ла) ПК.
Питання для контролю.
1. Що таке Інтернет?_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Що таке WWW?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Що таке протокол? Які ви знаєте протоколи?__________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Що таке доменне ім'я?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Що таке провайдер?_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Що таке браузер? Які ви знаєте браузери?____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Охарактеризуйте інтерфес Microsoft Internet Explorer?__________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата _______________________ Оцінка_______________________
Лабораторне заняття № 15. Тема: Робота з електронною поштою в Інтернет. Створення , отримання та відправлення листів.. Мета роботи: створювати електрону скриньку; створювати, відправляти і отримувати повідомлення і повідомлення з додатками.
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, Windows -95/98, Microsoft Internet Explorer, диск 3, 5 А, інструкційна карта, В.Д. Руденко "Курс информатики", стор.336-349; А.Ф. Верлань "Інформатика", _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ Зміст роботи:
1. Ввімкнув ПК. Завантажив програму Microsoft Internet Explorer_________________________
2. Завантажив пошуковий сервер rambler.ru і створив власну поштову скриньку, виконавши дії:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Моя адреса:_______________________________________Пароль____________________________
ICQ____________________
Адреси одногрупників_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Відправив електронного листа одногрупнику і отримав(ла) відповідь_____________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Створив запис в адресній книзі поштового клієнтам в програмі Outlook Express___________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Відправив повідомлення (приєднавши до нього графічний файл) одногрупнику в програмі Outlook Express_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Перевірив чи не надійшли листи від друзів_________________________________________
7. Додав до адресної книги записи про друзів, від яких отримав листи____________________
___________________________________________________________________________________
8. Надав відповіді на отримані листи_______________________________________________
9. Роботу продемонстрував викладачеві. З дозволу виклачача вимкнув ПК.
Питання для контролю.
1. Для чого призначається програма Outlook Express?_____________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Які способи створення листа Ви знаєте?______________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Які способи відправлення листа Ви знаєте?___________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Які способи отримання листа Ви знаєте?______________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Як переадресувати отриманий лист?_________________________________________________
Дата _______________________ Оцінка_______________________
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
38
Размер файла
934 Кб
Теги
lpz, dlya, otchet
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа