close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Instr lab AP 2013-novi

код для вставкиСкачать
 Міністерство освіти і науки України
ЖИТОМИРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД
Лабораторні роботи
Гр А-20, А-30
Житомир
2013/14 н. р
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва розділів і темКількість годинЗагальний обсягНа заняттяхСамостійна робота студентівВсього аудиторні заняттяЗ них на:ЛекціїЛабораторні заняттяПрактичні заняттяКонтрольних робіт1-й семестрВступ2111Розділ 1 Електромеханічні властивості двигунів змінного та постійного струму1.1 Конструкція та принцип дії двигунів постійного струму 311 21.2 Магнітне поле двигунів постійного струму 311 21.3 Обмотки якоря двигунів постійного струму. 531 221.4 Пуск и характеристики двигунів постійного струму .8422 41.5 Машини постійного струму спеціального призначення 8422 41.6 Конструкція та принцип дії асинхроного двигуна.622 41.7 Обмотки статора асинхронного двигуна 731241.8 Пуск асинхронного двигуна.13914 44 1.9 Машини змінного струму спеціального призначення12814214Итого по розділу 1653512124129Итого за 1-й семестр66361312101302-й семестрРозділ 2 Регулювання швидкості обертання електродвигунів 2.1 Регулювання швидкості обертання електродвигунів постійного струму 8422 42.2 Регулювання швидкості обертання електродвигунів змінного струму.10642 4Итого по розділу 21810648Розділ 3.Схеми управління електроприводами3.1 Вибір типу і розрахунок потужності електродвигунів864223.2 Апаратура управління електроприводу 1064243.3 Апаратура захисту електроприводу1264263.4 Розрахунок параметрів пуско-захисної апаратури104463.5 Принципи побудови схем управління електроприводами201064103.6 Релейно - контактне управління електроприводами 26161042103.7 Безконтактне управління електроприводами32221642103.8 Електроприводи виконавчих механізмів .14412110Итого по розділу 313274491410158Итого за 2-й семестр15084551810166Всього216120683020296 Курс II , семестр 4
Пр. робота №1 Розрахунок і побудова петлевої схеми обмотки якоря
Пр. робота №2 Розрахунок і побудова схеми обмотки статору АД
Пр робота № 3,4 Розробка схем пуску та гальмування АД з КЗ ротором
Пр. робота № 5 Розрахунок конденсатора і пуск трифазного АД в однофазному режимі
Лаб. робота № 1 Дослідження тахогенератору постійного струму
Лаб. робота № 2 Дослідження крокового двигуна
Лаб. робота № 4 Дослідження асинхронного двигуна
Лаб. робота № 4 Складання схеми та дослідження роботи апаратури захисту електроприводу
Лаб. робота № 5 Дослідження сельсинів
Лаб.робота № 6 Дослідження пристроїв введення - виведення інформації Курс III. Семестр 5
Пр. робота № 6 Вибір типу та розрахунок потужності електродвигунів
Пр. робота № 7 Розробка схеми управління електроприводом компресора
Пр. робота № 8 Побудова замкненої схеми управління електроприводом
Пр. робота № 9 Вивчення роботи УЗО (ПЗВ)
Пр. робота № 10 Вивчення роботи БУСТ (блок управління симисторами і тиристорами)
Лаб. робота № 7 Дослідження механічних характеристик електричного двигуна постійного струму при ШІМ - регулюванні
Лаб.робота № 8,9 Дослідження частотного перетворювача КЕВ
Лаб. робота № 10,11 Дослідження частотного перетворювача LENZE
Лаб. робота № 12 Дослідження схем пуску та реверсування АД з КЗ ротором
Лаб. робота № 13 Дослідження схем динамічного гальмування АД Лаб. робота № 14 Дослідження роботи координатного верстату
Лаб. робота № 15 Дослідження системи керування лазерним розкроєм
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
Тема: Дослідження тахогенератору постійного струму
1. Мета роботи: Розвинення практичних навиків в дослідженні тахогенератора
2. Матеріальне забезпечення:
Таблиця 1
№НайменуванняТипПараметриК-сть1Тахогенератор2Двигун постійного струму3Амперметр4Вольтметр5Джерело живлення6Реостат7Тахометр
3. Порядок виконання роботи:
3.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки
3.2. Ознайомитись з обладнанням, записати дані в таблицю
3.3. Зібрати схему дослідження
3.4. Після перевірки схеми викладачем включити схему під напругу
3.5. В режимі холостого ходу визначить швидкість обертання двигуна та напругу на тахогенераторі. Записати дані в таблицю
3.6. Зробіть навантаження тахогенератору, та повторити дослідження
3.7. Змініть напругу на двигуні. Повторить дослідження
4. Оформити звіт
4.1. Побудувати характеристики тахогенератору в режимі холостого ходу та під навантаженням
4.2. Зробити висновки про проведену роботу
Схема дослідження:
Таблиця дослідження
Таблиця 2
№№.fnU 1(без
навантаження)U 2 (під навантаженням)ГцОб/хвВВ12345 Література: Кацман М.М. "Электрические машины" М."Высшая школа"1990, стор 55-60
Лабораторна робота № 2
Тема: "Дослідження крокового двигуна".
1. Мета роботи:
1.1. Засвоїти методику застосування комп'ютерної системи в процесі управління кроковим двигуном
1.2. Визначити основні характеристики крокового двигуна. 2. Матеріальне забезпечення:
2.1. Кроковий двигун
2.2. Персональний комп'ютер
2.3. Блок живлення
2.4. Оптронні розв'язки
2.5. Транзисторні ключі.
2.6. Програмне забезпечення
3. Порядок виконання роботи:
3.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.
3.2. Ознайомитись з обладнанням, записати технічні характеристики в таблицю.
3.3. Ввімкнути персональний комп'ютер. Після завантаження MS-Dos завантажити операційну систему VC: A:\vc\vc\ <enter>
3.4. Завантажити драйвер keyrus.com
3.5. Завантажити транслятор мови програмування високого рівня QBASIC : qbasic.exe
3.6. Створити новий файл :<Alt><F>=><New>
3.7. Ввести строку: Out &h378,k, де k - число з рядку : 0,1,2,4,8,16,32,64,128
3.8. Натиснути клавши <Shift>+<F5>
3.9. За допомогою світлодіодного індикатору визначити № виводу КД, на якому з'явіться напруга
3.10. Записати цей код в таблицю.
3.11. Повторити пп. 8-10
3.12. Розрахувати відповідні коди управління КД для всіх циклів
3.13. Розробити програму керування кроковим двигуном
3.14. Змінюючи константу DN, визначити кут обертання КД
3.15. Змінюючи константу DT, визначити швидкість обертання КД
3.16. Записати програму на диск під своїм ім'ям
3.17. <Alt><F>=>Save As <Name>
3.18. Оформити звіт. Схема підключення крокового двигуна (одній фази)
Схема виводу обмоток на клемник КД:
Фрагмент програми (приклад):
DATA ....Код 12
FOR n=1 TO DN FOR I=0 TO 11
READ A
OUT &H378,A
FOR T=0 TO DT
NEXT
NEXT
RESTORE
NEXT
Визначення кута оберту КДТаблиця 1. DNКут Визначення швидкості обертання КД Таблиця 2. DTКут, градT, сек., 1/сек Лабораторна робота № 3
Тема: "Дослідження асинхронного двигуна"
1. Мета роботи: 1.1. Розвинення практичних навичок у складанні схеми дослідження асинхронного двигуна.
1.2. Отримання робочих характеристик асинхронного двигуна з КЗ ротором
2. Матеріальне забезпечення:
2.1. Генератор
2.2. Двигун асинхронний
2.3. Амперметр
2.4. Вольтметр
2.5. Джерело живлення
2.6. Реостат
2.7. Комплект з'єднувальних проводів
3. Порядок виконання роботи:
3.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.
3.2. Ознайомитись з обладнанням, записати дані в таблицю.
3.3. Зібрати схему для дослідження АД.
3.4. Після перевірки схеми викладачем включити схему під напругу.
3.5. Змінюючи навантаження генератора, зняти 10-12 точок робочих характеристик.
3.6. Побудувати робочі характеристики.
3.7. Оформити звіт
Схема дослідження
Таблиця №ВимірюєтьсяРозраховуєтьсяU1I1U2I2W1.nPгP1P2ККДCosφM123456789101112 Лабораторна робота № 4
Тема:Складання схеми та дослідження роботи апаратури захисту електроприводу
1 Мета роботи: Розвинення практичних навичок в складанні схем та дослідження роботи апаратури захисту електроприводу
2 Матеріальне забезпечення: 2.1 Автоматичний вимикач
2.2 Магнітний пускач. 2.3 Теплове реле 2.4 УЗО (пристрій захисного відключення)
2.5 Трансформатор
2.6 Автотрансформатор
2.7 Амперметр
2.8 Міліамперметр
3 Порядок виконання роботи:
3.1 Скласти схему дослідження автоматичного вимикача
3.2 Після перевірки схеми викладачем ввімкнуть живлення
3.3 Зняти струмо-часову характеристику автоматичного вимикача
3.4 Скласти схему дослідження теплового реле 3.5 Після перевірки схеми викладачем ввімкнуть живлення
3.6 Зняти струмо-часову характеристику теплового реле
3.7 Скласти схему дослідження УЗО
3.8 Після перевірки схеми викладачем ввімкнуть живлення
3.9 Резистором 1000 Ом змоделювати доторкання людини до фазного проводу. Переконатися в працездатності УЗО 4 Оформити звіт
Схема дослідження автоматичного вимикача:
Схема дослідження УЗО
Схема дослідження теплового реле:
Лабораторна робота № 6
Тема: "Дослідження пристроїв введення-виведення інформації"
1.Мета роботи: Освоїти методику введення цифрової інформації до комп'ютерної системи в процесі вимірювання кутових параметрів.
Загальні відомості
Введення цифрової інформації до CPU здійснюється за такими схемами:
1. введення інформації від кнопок управління.
2. введення інформації від оптронного датчика (енкодера).
при натисканні кнопки або освітленні фототранзистору на відповідному розряду порту введення з'являється логічний "0", в іншому випадку - залишається логічна "1".
Двійковий код, що розпізнається програмою, залежить від номера розряду, до якого підключено датчик. Обробляючи цей код у часі, можна визначити деякі величини: кут обертання, швидкість, стан, довжину та ін.
3. Матеріальне забезпечення
3.1. Блок живлення.
3.2. Макет координатного верстату.
3.3. Персональний комп'ютер
3.4. Оптронні розв'язки
3.5. Транзисторні ключи.
3.6. Програмне забезпечення.
4. План роботи
4.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.
4.2. Ознайомитись з обладнанням, записати технічні характеристики в таблицю.
4.3. Підключити до кабелю введення кнопковий пульт.
4.4. Ввімкнути персональний комп'ютер. Після завантаження MS-Dos завантажити операційну систему VC: A:\vc\vc\ <enter>
4.5. Завантажити драйвер keyrus.com
4.6. Завантажити транслятор мови програмування високого рівня QBASIC : qbasic.exe
4.7. Створити новий файл :<Alt><F>=><New>
4.8. Ввести програму:
4.8.1. Cls
4.8.2. 1: A=INP(&H379)
4.8.3. LOCATE 10,10
4.8.4. PRINT A
4.8.5. GOTO 1
4.9. Натиснути клавши <Shift>+<F5>
4.10. За допомогою кнопкового пульта визначити код, що відповідає кожній кнопці.
4.11. Записати ці коди в таблицю (Таб1)
4.12. Підключити до кабелю введення до оптопари.
4.13. Вручну повертати диск оптодатчику. Визначити коди оптодатчика. Записати ці коди у таблицю (Табл2)
4.14. Завантажити програму W.BAS
4.15. Замінити у програмі код <KOD> кодом оптодатчика.
4.16. Ввімкнути напругу двигуна приводу оптодатчика
4.17. Клавішами <Shift><F5> запустити програму.
4.18. Вимірити швидкість обертання двигуна за допомогою тахометру.
4.19. Порівняти покази тахометру зі значенням швидкості, що підраховується програмою.
4.20. Змінити у програмі константу, яка відповідає за значення швидкості, таким чином, щоб покази тахометру та покази, що підраховуються програмою, співпадали. Результати записати у таблицю (Табл3)
5. Оформити звіт.
Фрагмент програми (приклад):
DATA Код1, ..... Код 12
FOR n=1 TO DN FOR I=0 TO 11
READ A
OUT &H378,A
FOR T=0 TO DT
NEXT
NEXT
RESTORE
NEXT
Коди кнопок управління Таблиця 1
№ кнопкиС01234КОД Коди оптодатчику. Таблиця 2.
"отвір""ні" Результати вимірювання швидкості Таблиця 3.
До зміни константиПісля зміни константиКонстантаПрограмна швидкістьШвидкість за тахометромКонстантаПрограмна швидкістьШвидкість за тахометром Лабораторна робота № 5
Тема: "Дослідження сельсинів"
1. Мета роботи: 1.1. Засвоїти методику дослідження 1.2. Вивчити конструкцію, принцип дії та характеристики сельсинів
2. Матеріальне забезпечення:
2.1. Джерело живлення
2.2. Сельсин - датчик
2.3. Сельсин - приймач
2.4. Осцилограф
2.5. Вольтметр
2.6. Комплект з'єднувальних проводів
3. Порядок виконання роботи:
3.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.
3.2. Ознайомитись з обладнанням, записати дані в таблицю.
3.3. Зібрати схему для дослідження сельсинів в індикаторному режимі.
3.4. Після перевірки схеми викладачем, включити схему під напругу..
3.5. Повертаючи рукою ротор сельсина - датчика, спостерігати за кутом повороту ротора сельсина-приймача. Записати дані в таблицю.
3.6. Змінити послідовність фаз трифазного кола сельсинів і повторити п.5. Виключити установку.
3.7. Зібрати схему для дослідження сельсинів в трансформаторному режимі.
3.8. Після перевірки включити схему під напругу.
3.9. Втримуючи рукою ротор сельсина-приймача, повертати ротор сельсина-датчика і спостерігати за зміною кривої напруги на обмотці ротора сельсина-приймача. Записати дані в таблицю. Замалювати криві напруги в максимальних точках характеристики
3.10. Виключити установку.
3.11. Побудувати графіки.
3.12. Оформити звіт. Пояснити графіки, що отримані в процесі роботи
Схема роботи сельсинів в індикаторному режимі:
Схема роботи сельсинів в трансформаторному режимі
Таблиці досліджень в індикаторному режимі.
Чергування фаз: А-А, В-В, С-СТаблиця 1
.φсд0306090120150180210240270300330360.φсп Чергування фаз: А-А, В-С, С-ВТаблиця 2
.φсд0306090120150180210240270300330360.φсп Чергування фаз: А-В, В-А, С-С Таблиця 3
.φсд0306090120150180210240270300330360.φсп Таблиця досліджень в трансформаторному режимі.Таблиця 4
.φсд0306090120150180210240270300330360.Uсп Лабораторна робота № 7
Тема: "Дослідження механічних характеристик ел.двигуна постійного струму при ШІМ - регулюванні"
1. Мета роботи:
1.1. Розвинення практичних навичок у складанні схем.
1.2. Дослідити роботу схем транзисторного ШІМ -електроприводу
2. Матеріальне забезпечення:
2.1. Двигун постійного струму
2.2. Осцилограф
2.3. Персональний комп'ютер
2.4. Блок живлення
2.5. Оптронні розв'язки
2.6. Транзисторні ключі.
2.7. Програмне забезпечення
3. Порядок виконання:
3.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.
3.2. Ознайомитись з обладнанням, записати технічні характеристики в таблицю.
3.3. Розробити алгоритм и програму управління двигуном методом ШІМ
3.4. Затвердити розроблену програму у викладача
3.5. Зібрати електричну схему установки.
3.6. Після перевірки подати на схему напругу.
3.7. Ввести розроблену програму у комп'ютер.
3.8. Переконатися в працездатності системи управління.
3.9. Виконати ескізи напруги на двигуні.
3.10. Зняти залежність напруги та частоти обертання двигуна від констант СТ1 й СТ2
3.11. Оформити звіт. Пояснити отримані результати.
Схема установки
Фрагмент програми:
1:
Out &h378,0
FOR T=0 TO СТ1
NEXT
Out &h378,1
FOR T=0 TO СТ2
NEXT
GOTO1
Таблиця
СТ1СТ2U, % ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14
Тема: "Дослідження МП САК 2-х координатним верстатом"
1. Мета роботи:
1.1. Розвинення практичних навиків в складанні схеми. .
1.2. Дослідженні САК координатним верстатом.
2. Матеріальне забезпечення:
2.1. Макет верстату.
2.1.1. Двигун асинхронний однофазний.
2.1.2. Двигун постійного струму.
2.2. Комп'ютер 2.3. Оптрони.
2.4. Джерело живлення
2.5. Комплект з'єднувальних проводів
3. Домашнє завдання
3.1. Розробити циклограму роботи верстату згідно технології, запропонованої викладачем.
3.2. Розробити програму керування верстатом. 4. Порядок виконання роботи
4.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.
4.2. Ознайомитись з обладнанням, записати дані в таблицю.
4.3. Ввімкнути персональний комп'ютер. Після завантаження MS-Dos завантажити операційну систему VC: A:\vc\vc\ <enter>
4.4. Завантажити драйвер keyrus.com
4.5. Завантажити транслятор мови програмування високого рівня QBASIC : qbasic.exe
4.6. Створити новий файл :<Alt><F>=><New>
4.7. Ввести строку: Out &h378,k, де k - число з рядку : 0,1,2,4,8,16,32,64,128
4.8. Натиснути клавши <Shift>+<F5>
4.9. За допомогою світлодіодного індикатору визначити № виводу LPT, на якому з'явіться напруга
4.10. Записати цей код біля відповідного елементу технологічної схеми.
4.11. Повторити пп. 4.5-4.7
4.12. Ввести програму для управління верстатом згідно циклограми.
4.13. Після перевірки схеми викладачем включити схему під напругу.
4.14. Переконатися в роботі системи.
4.15. Оформити звіт. Пояснити залежність параметрів програми та технологічних параметрів.
4.16. Зробити висновки про виконану роботу.
Схеми дослідження.
Схема підключення електромеханічних пристроїв до CPU
Схема вмикання однофазного реверсивного двигуна.
Технологічна схема макету координатного верстату
На цьому макеті:
1. асинхронний реверсивний двигун
2. ходовий гвинт
3. пилка
4. нереверсивний двигун постійного струму
5. супорт
Циклограма роботи верстату (приклад)
Лабораторна робота № 15
Тема: "Дослідження системи програмного керування лазерним розкроем плит"
1. Мета роботи:
1.1. Розвинення практичних навиків в складанні схем дослідження.
1.2. Розвинення практичних навиків в дослідженні роботи системи керування лазерним розкроем плит
2. Матеріальне забезпечення:
2.1. Макет установки лазерного розкрою плит
2.2. Персональний комп'ютер
2.3. Блок живлення
2.4. Оптронні розв'язки
2.5. Транзисторні ключі.
2.6. Програмне забезпечення 2.7. Комплект з'єднувальних проводів
3. Домашнє завдання 3.1. Розробити циклограму роботи установки згідно технології, запропонованої викладачем.
3.2. Розробити алгоритм керування верстатом. 4. Порядок виконання роботи:
4.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.
4.2. Ознайомитись з обладнанням, записати дані в таблицю.
4.3. Виконати ескіз верстата.
4.4. Створити програму керування згідно алгоритму керування.
4.5. Після дозволу викладача ввімкнути систему та ввести програму. Переконатися у роботі системи.
4.6. Модифікувати програму згідно нового завдання викладача.
4.7. Оформити звіт. Пояснити роботу системи.
Схеми дослідження.
Підключення до CPU крокового двигуна та проміжних реле.
Схема вмикання однофазного реверсивного двигуна.
Лабораторна робота № 8,9
Тема: "Дослідження роботи частотного перетворювача КЕВ"
1. Мета роботи: 1.1. Розвинення практичних навичок у складанні схем.
1.2. Розвинення практичних навиків в дослідженні частотного перетворювача
2. Матеріальне забезпечення:
2.1. Частотний перетворювач.
2.2. Двигун асинхронний.
2.3. Тахометр
2.4. Джерело живлення
2.5. Кнопки керування
2.6. Комплект з'єднувальних проводів
3. Домашнє завдання.
3.1. Скласти схему триступеневого керування компресорної установкою.
4. Порядок виконання роботи:
4.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки.
4.2. Ознайомитись з обладнанням, записати дані в таблицю.
4.3. Підключити статор АД до частотного перетворювача.
4.4. До клем Х1.4, Х1.5 підключити кнопки керування
4.5. За допомогою LED-дисплею запрограмувати три фіксованих швидкості.
4.5.1. перевести LED-дисплей в режим налагодження СР - параметрів.
4.5.2. Перейти на параметр СР11 та ввести частоту 1
4.5.3. Аналогічно перейти на параметри СР12 та СР13 й запрограмувати частоти 2 і 3
4.6. Після перевірки схеми викладачем включити схему під напругу. 4.7. Переконатися в роботі системи, моделюючі зміну тиску за допомогою кнопок керування.
4.8. Оформити звіт. Пояснити роботу системи.
Схема клемної колодки модифікації S
Установка фіксованих частот
Таблиця 1
Зв'язок фіксованих частот з СР- параметрами
Таблиця 2
Таблиця дослідження
Таблиця 1
СР11СР12 СР13n1n2n3 4
28
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
52
Размер файла
1 357 Кб
Теги
lab, instr, novik, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа