close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

manual my happy planet

код для вставкиСкачать
РОЗДІЛ
І
??????
??? ???????? ????????:
???? ?? ?? ??????????
1. Поняття стійкого розвитку
Практично будь-яка гостра проблема сьогодення, що стосується усіх без винятку життєвих інтересів людини, так чи інакше
пов’язана з екологічним станом довкілля. Водночас, який би вид
чи галузь суспільної діяльності людини ми не розглядали, переконуємося, що всі вони мають антиекологічну спрямованість: сучасні
наука і техніка, індустрія, сільське господарство, туризм, розваги
тощо. Глобальна екологічна криза набула системного характеру.
Людство дедалі більше усвідомлює необхідність перетворення свого життя на безпечне, здорове й радісне. Нагальною потребою ХХІ
століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не здатні подолати загрозу
екологічної катастрофи, що нависла над людством. Потрібні нова
філософія, нова політика, нові моральні імперативи – зобов’язання
кожної людини і людства в цілому. Загалом ідеться про таку систему цінностей, складову культурного світогляду, яка не залежала
б від економічних сплесків чи занепадів, зміни політичної влади
тощо, у якій захист і збереження природи вважались би такою ж
цінністю, як і саме життя.
Саме на таких засадах сформувалось поняття стійкий, або сталий розвиток (англ. – sustainable development). У спеціальних
(з даної проблеми) словниках термін sustainable визначається як
характеристика процесу або стану, що може підтримуватись невизначено довго. А термін sustainable development використовується
як покращення якості людського життя за умови збереження сталості підтримуючих екосистем.
Уперше поняття стійкий розвиток було сформульовано у Доповіді Міжнародної комісії з питань екології та розвитку ООН,
яку очолювала тодішній прем’єр-міністр Норвегії Гру Харлем
Брундтланд. Доповідь було надруковано у 1987 р. під назвою «Our
Common Future» (Наше спільне майбутнє). Поняття стійкого розвитку трактувалось у цьому документі просто і конкретно: такий
розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить
під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні
потреби. На 2-й Конференції ООН з навколишнього середовища
II. Зміна
ставлення
IV. Зміна
поведінки (дії)
I. Інформація –
знання
III. Зміна
цінностей
II. Інформація
(знання)
I. Занепокоєння
(мотив)
III. Дії
Допомога
у формулюванні
намірів
Інформація
Допомога
у формулюванні
запитань
Дії
Занепокоєння
Надання
зворотного
зв’язку
ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у проектах,
реалізація задумів
ЗНАННЯ
Початок:
просте й цікаве
завдання, що
запрошує учня
до діяльності,
мотивує його
Позитивний зворотний зв’зок
щодо результатів діяльності
Пошук інформації,
постановка запитань
ЗАНЕПОКОЄННЯ
(мотивація)
РОЗДІЛ
ІІ
??????????? ???????????
??????????? ???????
?? ?????? ? ?????
«??? ??????? ???????»
1. Концептуальні засади програми курсу «Моя щаслива планета»
Завданнями Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепції екологічної освіти України передбачено формування
екологічно доцільної поведінки школярів. Одним із шляхів реалізації цих завдань є введення у систему початкової освіти курсу за
вибором «Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку.».
Основна ідея курсу полягає в реалізації у навчально-виховному
процесі основних принципів стійкого розвитку – забезпечення діалектичного взаємозв’язку між цінностями і поведінкою особистості; активності суб’єкта і поліпотребнісної мотивації до діяльності
у відповідному напрямі; доступності завдань, що ставляться перед
учнями; єдності змісту із повсякденним життям дітей. Курс передбачає досягнення у звичках, поведінці та стилі повсякденного
життя учнів змін, спрямованих на раціональне ставлення до використання ресурсів планети і їх свідоме заощадження. Курс має
на меті формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення
діяти для збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку
суспільства, позитивного сприйняття майбутнього.
Курс є складовою наскрізної системи шкільних предметів під
назвою «Уроки для стійкого розвитку», що запроваджуються у
загальноосвітніх навчальних закладах першого і другого ступенів.
Зміст і методика курсу розроблені у рамках міжнародного проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» української організації
«Вчителі за демократію та партнерство» і шведської організації
«Глобальний план дій» у партнерстві з Інститутом педагогіки
НАПН України. Його методологічні засади ґрунтуються на поєднанні діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів та ідей
педагогіки empowerment, а саме:
• зміст навчання розроблено відповідно до актуальних і доступних для розуміння учнів початкової школи проблем ресурсозбереження і стабільної життєдіяльності;
• навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах
полісуб’єктної взаємодії та постійного зворотного зв’язку;
• найважливішою складовою навчання є самостимулювання і
мотивація учнів до висування ними особистісно і суспільно значущих цілей власної діяльності та їх реалізації, надання їм свободи
вибору форм і способів цієї діяльності;
?????????? ?????
?????
??????
?????????????
???????
??????
????????
?????
?????? ????? ???
???????? ??????
?????????
??????
????????????
??????
?????
??F?????????
?????? ???????
?????
???? ????????? ????
?????? ??????? ??????
?????? ????????
?????????
???????
?????? ??????? ?
????????? ??????
?????? ????
??’???? ?????? ?
????? ???????
??????????
???????? ?????????
?? ???????? ????
??? «??????????»
??????
????? ??????
? ?????
??????
??????? ????
????????????
????????????
?????????? ?????
?????????????
?’?????
?????
??????
????? ??????????
?????????
????
????????
??????
??????
????????
?????
????????????
??????
??????? ?????
?? ??????????
??????
?????
???????????
???????
??????
????????????
??????
?????? ??????
??????
????????
????
?????? ??????????
??????? ??????
?????? ?????
?????????????
????????
??????
?????
????? ?
??????????
??????
??????
??????
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
95
Размер файла
64 196 Кб
Теги
manual, happy, planet
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа