close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

laba z Gis 33 33 NuLP privyazkai

код для вставкиСкачать
 Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Львівська політехніка"
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
Лабораторна робота №1
"Робота з растровими даними в MapInfo"
Виконали:
ст. гр. ГД-31
Брек М. П.
Перевірив:
асистент
Бабій Л.В.
Львів-2013
Мета роботи: сформувати вміння та навички реєстрації растрового зображення в програмному пакеті MapInfo 10 та розглянути можливості прив'язки растра до конкретної векторної карти.
Завдання: використовуючи вхідні дані лабораторної роботи, виконати
реєстрацію растрового зображення двома методами:
- реєстрація растрового зображення за опорними точками;
- прив'зка зображення до існуючої карти. Проаналізувати отримані результати при виконанні реєстрації зображення кожним із методів.
Основні теоритичні відомості:
1. Растрове зображення - це набір значень для окремих елементів (растрів, комірок, пікселів).
2. Растрове зображення можна охорактеризувати розрізненням, виміряним у одиницях dpi.
3. dpi (dot's per inch- точок на дюйм), що вказує, скільки пікселів міститься в одному дюймі зображення.
4. Для реєстрації картографічного зображення необхідно взяти не менше від 4-ох точок для картографічного зображення.
5. Реєстрація растрового зображення виконується мінімум за трьома точками.
Виконання:
1. Рєєстрація растрового зображення в MapInfo.
Для реєстрації растрового зображення потрібно виконати такі дії:
1) Вибираємо пункт "Файл" і натискаємо "Открыть"
2) Вказуємо растровий формат даних і вибираємо файл "Polytechic_map.jpg". У вікні, що відкрилося, натискаємо кнопку Регистрировать
3) У вікні Регистрация изображения натискаємо кнопку Добавить. В полі опорних точок додасться перша опорна точка. Вибераємо на карті відповідну точку і у вікні Редактировать контрольную точку вписуємо її координати в поля Х на Карте і У на Карте. Натискаємо ОК.
4) Виконуємо ті самі дії ще для трьох опорних точок. Натискаємо кнопку Проекция... У вікні вибору проекції в полі Категория вибираємо Долгота / Широта, а в полі Проекция вибираємо проекцію Долгота / Широта (WGS84). Натискаємо ОК.
5) В результаті виконання всіх перелічених дій отримаємо зареєстроване растрове зображення.
2. Прив'язка зображення до існуючої карти.
1) Відкриваємо векторний шар карти.
2) Після цього відкриваємо растрове зображення у режимі реєстрації.
3) Виконуємо команду з головного меню Таблица / Растр / совместить с картой.
4) Перемикаємо клавіатуру на режим англійської мови і натискаємо клавішу S.
5) Натискаємо у відповідному куті будинку векторного шару. В результаті відкриється вікно Добавить контрольную точку з координатами, отриманими з карти. Натискаємо ОК. У вікні реєстрації растрового зображення додасться точка. У тому самому вікні вибераємо ту саму точку на растровому зображенні. Відкриється вікно Редактировать контрольную точку вже з координатами точки як карти, так і растрового зображення. Натискаємо ОК.
6) Виконуємо аналогічні дії і для решти трьох точок.
7) Як результат, отримаємо зареєстроване растрове зображення в проекції векторного шару карти.
Висновок: я сформував вміння та навички реєстрації растрового зображення та розглянув можливість прив'язки растра до конкретної векторної карти.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
39
Размер файла
446 Кб
Теги
laba, nulp, privyazka, gis
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа