close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

DS Lab Elektronne vryaduvannya Ryevunova

код для вставкиСкачать
 Державна служба. Денна форма 2013-2014
Плани лабораторних занять
Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі
Увага!
За кожне лабораторне заняття можна отримати від 0 до 6 балів. Без виконання завдань до кожної лабораторної роботи за відповіді на теоретичні питання плану можна отримати не більше 1 балу.
Лабораторне заняття 1
Тема 1. Електронний уряд як складова електронного урядування - єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб'єктами господарювання.
План
1. Поняття, сутність та актуальність впровадження інформаційної системи "Електронний уряд"
2. Принципи створення і функціонування інформаційної системи "Електронний уряд" 3. Завдання впровадження та функціонування інформаційної системи "Електронний уряд" 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державного управління і місцевого самоврядування в рамках функціонування інформаційної системи "Електронний уряд"
5. Архітектурні моделі електронного уряду: інтеграція і взаємодія складових електронного державного управління.
Завдання
Створити обліковий запис та електронну скриньку на сервісі https://www.google.com.ua/. Логін облікового запису - Ваше ім'я та прізвище. Наприклад, Іван Шевченко повинен мати скриньку ivanshevchenko@gmail.com Здійснити пошук в інтернеті інформації на поставлену тему за допомогою пошукових систем й скласти перелік з п'яти-десяти посилань на web-ресурси, на яких уміщено знайдену інформацію. Посилання оформити за вимогами до оформлення списку літератури до магістерської роботи. Розмістити результати пошуку в коментарях на відповідній сторінці блогу викладача.
Теми для пошуку:
* Інформаційне суспільство: визначення, особливості.
* Електронний уряд як інноваційна форма державного управління.
* Класифікація видів електронної взаємодії між державою та суспільством.
Рекомендована література
1. Влада - бібліотека - громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. - Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. - 120 с.
2. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - 164 с.
3. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. - Київ: Вид-во ДУС, 2006. - 225 с.
4. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П. С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.
5. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. Методичні матеріали до навчальної дисципліни: "Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування" / авт. кол.: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова та ін.; за заг. ред. д.н.держ.упр., проф. С.А. Чукут, к.н.держ.упр.О.В. Загвойської. -К., 2010. - 144с.
6. Постанова КМУ "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний уряд" від 24.02.2003 №208 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п Лабораторне заняття 2
Тема 2. Впровадження та застосування електронного врядування в зарубіжних країнах (Сингапур, Литва тощо). План
1. Світовий досвід впровадження електронного урядування
2. Стан електронної демократії та надання електронних державних послуг у розвинених країнах світу. 3. Становлення електронного урядування країнах світу: Австралія, Індія, Канада, Литва, Німеччина, Норвегія, Південна Корея, Росія, Сінгапур та США.
Завдання
Заповнити таблицю "Світовий досвід впровадження електронного врядування". Завантажити файл у форматі *.xls з таблицею на сервіс збереження документів Диск Google, надати доступ до документу лише викладачеві й розмістити посилання на документ у коментарях на відповідній сторінці блогу викладача.
КраїнаІсторія впровадження електронного урядуванняПравові засади діяльності електронного урядуЕлектронне урядування на загальнодержавному й місцевому рівні. Послуги електронного урядуСтратегія електронного урядування Рекомендована література
1. Влада - бібліотека - громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. - Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. - 120 с.
2. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - 164 с.
3. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. - Київ: Вид-во ДУС, 2006. - 225 с.
4. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П. С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.
5. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. Методичні матеріали до навчальної дисципліни: "Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування" / авт. кол.: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова та ін.; за заг. ред. д.н.держ.упр., проф. С.А. Чукут, к.н.держ.упр.О.В. Загвойської. -К., 2010. - 144с.
6. Постанова КМУ "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний уряд" від 24.02.2003 №208 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п Лабораторне заняття 3
Тема 3. Сайтові портали органів державної влади.
План
1. Портали - основна інформаційно-технологічна форма організації комунікацій в електронному урядуванні 2. Основні функції Інтернет-порталу органу державного управління
3. Склад інформаційного та технологічного забезпечення Інтернет-порталу * Архітектурна схема порталу муніципального органу влади * Технологічна платформа порталу муніципального органу влади
* Архітектурна схема порталу для управління конкурсами, тендерами й аукціонами * Архітектурна схема Інтернет-порталу з системою документообігу * Портал міністерства та державної установи, які не мають територіальних підрозділів * Портал міністерства / відомства, інтегрований з документообігом * Архітектурна схема порталу міністерства * Архітектурна схема порталу міністерства з сервером інтеграції * Архітектурна схема порталу уряду
Завдання
Розробити критерії аналізу web-порталів органів державної влади й за розробленими критеріями проаналізувати 3 web-портали. Результати аналізу представити у вигляді таблиці, графіку, інфографіки або презентації, яку виконати засобами Диск Google, надати доступ до документу всім, хто має посилання й розмістити посилання на документ у коментарях на відповідній сторінці блогу викладача.
Рекомендована література
1. Влада - бібліотека - громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. - Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. - 120 с.
2. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / А.В. Шайкан.- Л.:Магнолія 2006, 2010 .- 320 с.
3. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - 164 с.
4. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1994. - N 16. - Ст.93 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 5. Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. - № 32. - Ст. 314 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 6. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. - Київ: Вид-во ДУС, 2006. - 225 с.
7. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П. С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.
8. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. Методичні матеріали до навчальної дисципліни: "Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування" / авт. кол.: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова та ін.; за заг. ред. д.н.держ.упр., проф. С.А. Чукут, к.н.держ.упр.О.В. Загвойської. -К., 2010. - 144с.
9. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2011. - 718 с.
10. Постанова КМУ "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний уряд" від 24.02.2003 №208 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п Лабораторне заняття 4
Тема 4. Засоби інтерактивної взаємодії (селекторні, WEB-наради, IP- наради тощо). План
1. Персональні відеодзвоники через Інтернет 2. Симетрична групова Інтернет-конференція
3. Селекторна нарада у вигляді Інтернет-конференції
4. Web-конференції через Інтернет
5. Вебінар
Завдання
1. Скласти порівняльну таблицю " Засоби інтерактивної взаємодії ". Таблицю скласти в режимі онлайн на сервісі збереження та створення документів Диск Google, надати доступ до документу лише викладачеві й розмістити посилання на документ у коментарях на відповідній сторінці блогу викладача.
2. Розділитися на малі групи (3-4 людини в групі). За допомогою інструменту створення малюнків на Диску Googlе сформувати спільну для своєї малої групи інфографіку на поставлену тему. Інфографіка має формуватися в документі, створеному викладачем, до якого кожному слухачеві надано доступ з правами редагування.
Теми для інфографіки:
* Інформація та її роль у державному управлінні.
* Комунікації та їх загальна характеристика.
* Інформаційно-комунікаційні потоки у структурі державного управління.
* Комунікаційний процес і форми обміну інформацією.
Нормативно-правова база впровадження електронного уряду в Україні.
Рекомендована література
1. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / А.В. Шайкан.- Л.:Магнолія 2006, 2010 .- 320 с.
2. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - 164 с.
3. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. - Київ: Вид-во ДУС, 2006. - 225 с.
4. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П. С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.
5. Монастирний І.М. Типи та види конференцій, реалізовані сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (16-18 листоп. 2011 р.). - Луганськ, 2011. - 238 с.
6. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2011. - 718 с.
Лабораторне заняття 5
Тема 5. Безпека в роботі в мережі Інтернет. Проблеми впровадження Інтернет-технологій.
План
1. Цифрова нерівність при впровадженні системи електронного урядування
2. Інформаційна безпека у системі електронного урядування
3. Інформаційна безпека України
4. Інформаційна безпека Європейського Союзу
5. Загрози інформаційній безпеці в інтернеті, їх попередження та подолання наслідків
Завдання
За допомогою інструменту створення малюнків на Диску Googlе сформувати спільну для всіх магістрантів групи інфографіку "Найпопулярніше антивірусне й анти шпигунське програмне забезпечення". Інфографіка має формуватися в документі, створеному викладачем, до якого кожному слухачеві надано доступ з правами редагування.
Рекомендована література
1. Влада - бібліотека - громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; уклад. Гич Г. М., Михайловська Т. О., Некипелова О. М., Цуканова А. Є. - Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. - 120 с.
2. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / А.В. Шайкан.- Л.:Магнолія 2006, 2010 .- 320 с.
3. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - 164 с.
4. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1994. - N 16. - Ст.93 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 5. Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. - № 32. - Ст. 314 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 6. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. - Київ: Вид-во ДУС, 2006. - 225 с.
7. Клімушин, П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві / П.С. Клімушин. - Х. : Магістр, 2010. - 312 с.
8. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. Методичні матеріали до навчальної дисципліни: "Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування" / авт. кол.: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова та ін.; за заг. ред. д.н.держ.упр., проф. С.А. Чукут, к.н.держ.упр.О.В. Загвойської. -К., 2010. - 144с.
9. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., В.М.Желіховський Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2006. - 280 с.
10. Остроухов В. В. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : підруч. / В. В. Остроухов [та ін.] ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. - К.: КНТ, 2010. - 776 с.
11. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2011. - 718 с.
12. Постанова КМУ "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний уряд" від 24.02.2003 №208 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п 13. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні [Текст] / Шемшученко Ю.С., Чиж І.С. (ред.). - К. : Юридична думка, 2006. - 384 с.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
139
Размер файла
96 Кб
Теги
lab, ryevunova, elektron, vryaduvannya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа