close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лабораторна робота10 2013

код для вставкиСкачать
Практична робота №10
з дисципліни "Основи програмної інженерії. Частина 1" 5.05010301
Настройка інтерфейсу. Створення власних кнопок та панелей. Виноски, сноски, примітки, посилання. Основні можливості мови Visual Basic. Створення макросів Редагування макросів МЕТА: - Навчитись здійснювати настройку середовище Word;
- Навчитись створювати власні кнопки панелей інструментів;
- Навчитись створювати власні панелі інструментів.
- Навчитись вставляти та працювати з виносками, сноски, посилання;
- Навчитись встановлювати посилання.
- Вивчити основні можливості мови Visual Basic;
- Навчитись створювати макроси;
- Навчитись редагувати макроси.
Виконання роботи:
№ з/пЗавдання1. Завантажити текстовий редактор Word2. Створити файл документу з ім'ям Лаб_10.doc у папку ПР xx 3. Настройка інтерфейсу3.1. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриВид (вивчіть призначення команд)3.2. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриОбщие (вивчіть призначення команд)3.3. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриПравка (вивчіть призначення команд)3.4. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриИсправления (вивчіть призначення команд)3.5. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриПользователь (вивчіть призначення команд)3.6. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриСовместимость (вивчіть призначення команд)3.7. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриРасположение (вивчіть призначення команд)3.8. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриСохранение (вивчіть призначення команд)3.9. Здійсніть настройку вікна Word за допомогою СервисПараметриПравописание (вивчіть призначення команд)4. Створення власних кнопок панелі інструментів4.1. Добавте на панель інструментів Стандартная кнопки Закрить, Настройка печати, Сохранить версію, Параметры страницы. 4.2. Забрати з панелі інструментів Стандартная кнопки Схема документу, Справка 4.3. Добавте на панель інструментів Стандартная кнопку Сохранить как. Створіть для даної кнопки графічне зображення4.4. Здійсніть переміщення кнопок на панелі інструментів.5. Створення власних панелей інструментів5.1. Створіть власну панель інструментів та розмістіть в ній необхідні кнопки5.2. Створіть власне меню та розмістіть в ньому необхідні команди5.3. Настройте панель інструментів таким чином щоб відображався повний зміст меню.5.4. Настройте так панель інструментів щоб Стандартна і Форматування не виводились в один рядок6. Робота з сносками6.1. Наберіть довільний текст в файл Лаб_13.doc 6.2. Створіть звичайні сноски6.3. Відкрийте вікно сноски6.4. Здійсніть переміщення між вікном сносок і текстом6.5. Здійсніть переміщення по звичайних сносках6.6. Створіть кінцеві сноски6.7. Здійсніть переміщення по сносках6.8. Здійсніть редагування сносок6.9. Створіть перехресні посилання на одну сноску6.10. Знищить одну сноску6.11. Здійсніть копіювання та переміщення сноски6.12. Здійсніть зміну параметрів сносок:(знак сноски, нумерацію сносок, лінію поділу сносок)7. Роботи з виносками7.1. Добавити в документ декілька виносок7.2. Здійснити редагування виносок8. Робота з Примітками8.1. Добавити примітки в документ. Здійснити переміщення та редагування приміток9. Робота з посиланнями9.1. Вставте в створений текст перехресне посилання 9.2. Таблиця посилань9.2.1. Виділіть елементи таблиці посилань9.2.2. Створіть таблицю посилань9.2.3. Обновить таблицю посилань9.2.4. Створіть категорії таблиці посилань9.2.5. Відредагуйте таблицю посилань10. Основні можливості мови Visual Basic. 10.1. Відкрийте довідникову інформацію по Visual Basic. 10.2. Створіть власний макрос використовуючи Visual Basic. 10.3. Збережіть створений макрос в документ10.4. Відредагуйте створений макрос10.5. Призначте клавішу для створеного макроса10.6. Створіть кнопку панелі інструментів для створеного макроса
Контрольні запитання:
1. Для яких параметрів Word можна здійснювати настройку ?
2. Яким чином здійснюється настройка параметрів збереження документу ?
3. Яким чином здійснюється настройка параметрів відображення елементів вікна Word?
4. Як добавити на панель інструментів кнопку ? 5. Як забрати з панелі інструментів кнопку? 6. Як змінити місце розташування кнопок на панелі інструментів ? 7. Як змінити зображення кнопки на панелі інструментів ? 8. Як створити власну панель інструментів?
9. Як встановити на власну панель інструментів необхідні кнопки? 10. Як створити власний рядок меню?
11. Як добавити у власне меню команди?
12. Що таке сноска?
13. Які бувають сноски?
14. Як вставити в текст сноски? 15. Як знищити сноску з тексту? 16. Як скопіювати чи перенести сноску? 17. Як відредагувати текст сноски? 18. Як можна переміщуватись по сносках? 19. Як змінити сноску (кінцеву на звичайну та навпаки)?
20. Як змінити параметри сноски? 21. Що таке посилання?
22. Як вставити в текст посилання?
23. Як створити таблицю посилань?
24. Що таке макрос ?
25. Використовуючи макроси можна прискорити виконання наступних задач:
26. Як здійснюється запис та збереження макросів ?
27. Як відредагувати створений макрос?
28. Як для створеного макроса призначити комбінацію клавіш? 29. Як для створеного макроса створити кнопку панелі інструментів? Висновки: 2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
39
Размер файла
124 Кб
Теги
робота10, 2013, лабораторная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа