close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kursovy proekt

код для вставкиСкачать
Форма №Н-6.01
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Факультет__________________________________________ Кафедра _______________________________________________________
(повна назва кафедри)
КУРСОВА РОБОТА (ПРОЕКТ)
з ___________________________________________________________
(назва дисципліни)
на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________
Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки__________________
спеціальності_______________________
__________________________________
(ініціали та прізвище)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала ________________ Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ________________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
________________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
________________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Запоріжжя - 20 __
2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
85
Размер файла
30 Кб
Теги
proekt, kursova
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа