close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

лаба 14

код для вставкиСкачать
 Лабораторна робота № 14
Тема: Побудова та нормалізація ER-моделі предметної області Мета: ознайомитися з поняттям нормалізації бази даних, визначити завдання нормалізації, навчитися визначати нормальну форму в якій знаходиться база даних, навчитися будувати ER-діаграми.
Хід роботи
У базі даних можуть знаходитися дані, які повторюються. Це призводить до надмірності даних. Надмірність даних є причиною аномалій, які виявляються в некоректному оновленні, видаленні та редагуванні даних, що в свою чергу стає причиною порушення таких властивостей бази даних, як цілісність, несуперечність, логічна і фізична незалежність. Мінімальна надмірність досягається шляхом виключення повторюваних записів. Але іноді повне усунення надмірності недоцільно.
Нормалізація призначена для приведення структури бази даних до вигляду, що забезпечує мінімальну надмірність, тобто нормалізація не має на меті зменшення або збільшення продуктивності роботи або ж зменшення або збільшення об'єму БД. Кінцевою метою нормалізації є зменшення потенційної суперечності інформації, що зберігається в БД. Процес нормалізації складається з кількох етапів, на кожному з яких визначаються так звані нормальні форми (форми проекції зв'язків): * перша нормальна форма (1НФ) - коли жоден з рядків ER-діаграми не містить у будь-якому своєму полі більше одного значення і жодне з її ключових полів не порожнє;
* друга нормальна форма (2НФ) - коли ER-діаграма задовольняє визначенням 1НФ і всі її поля, що не входять до первинного ключа, пов'язані повною функціональною залежністю з первинним ключем;
* третя нормальна форма (3НФ) - якщо ER-діаграма задовольняє визначенням 2НФ і не одне з її не ключових полів не залежить функціонально від будь-якого іншого не ключового поля;
* четверта нормальна форма (4НФ);
* п'ята нормальна форма (5НФ) - коли в кожній повній декомпозиції таблиці всі проекції містять можливий ключ. Таблиця, яка не має жодної повної декомпозиції, також знаходиться в 5НФ. Повною декомпозицією таблиці називають таку сукупність довільного числа її проекцій, підключення яких повністю збігається з вмістом таблиці.
Четверта нормальна форма є окремим випадком 5НФ, коли повна декомпозиція повинна бути з'єднанням рівно двох проекцій. Вельми не просто підібрати реальну таблицю, що може бути надана в 4НФ, але не була б у 5НФ. У більшості проектів третя нормальна форма завершує процес нормалізації.
Контрольні питання
1. Дати визначення нормалізації.
2. Пояснити необхідність нормалізації.
3. Дати визначення нормальним формам схем відносин.
4. Дати визначення універсального відношення.
5. Дати визначення інфологічної моделі.
6. Описати компоненти інфологічної моделі.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
24
Размер файла
31 Кб
Теги
лаба
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа