close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лабораторна робота 3

код для вставкиСкачать
Лабораторна робота №3
Процеси розгалуження
Виконав: Віктор Альба, група ОН-31
Мета
Навчитись використовувати оператори розгалуження IF та CASE. Мати поняття про вкладення операторів. Мати поняття про операторні дужки.
Хід роботи
Вирішити задачу двома способами в межі однієї програми:
* З використанням оператора IF та без використання логічних операцій. Перевірка виразу на ОДЗ не є обов'язковою.
* З використанням оператора Case. Селектор вибору має цілий тип даних та набуває свого значення в одному із розв'язків задачі за допомогою оператора IF.
Рішення:
З використанням IF:
Program lab3v1;
var x,a,b,z:real;
begin
readln(x,a,b);
if (b>=0) then if (a<=0) then begin exit end;
if (x<0) then begin if (b<0) then begin z:=a*x+b; end end;
if (x<1) then begin if (x>-1) then begin if (a>0) then begin z:=a*sqr(x);
end end end;
if (x>0) then begin if (b<0) then begin z:=a*x-b;
end end;
writeln('z=', z); end.
З використанням Case:
Program lab3v2;
var x,a,b,z:real;
begin
readln(x,a,b);
case (b>=0) and (a<=0) of true: exit;
end;
case (x<0) and (b<0) of true: z:=a*x+b;
end;
case (x<1) and (x>-1) and (a>0) of true: z:=a*sqr(x);
end;
case (x>0) and (b<0) of true: z:=a*x-b;
end;
writeln('z=', z);
end.
Висновок:
Ми навчилися використовувати оператори розгалуження IF та CASE. Вивчили поняття про вкладення операторів та про операторні дужки. Навчилися вирішувати задачі з використанням оператора IF без логічних операцій та з використанням оператора CASE
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
32
Размер файла
23 Кб
Теги
робота, лабораторная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа