close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Биобиблиография Олега Гуцуляка

код для вставкиСкачать
Писатель, философ, культуролог Олег Борисович Гуцуляк : біобібліографічний покажчик / [уклад. Є.М. Баран, У.І. Мах; наук.ред. М.В. Бігусяк].— Івано-Франківськ : Видавництво Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імні Васил
 ОЛЕГ ГУЦУЛЯК
Біобібліографічний покажчик
Oleg Gutsulyak
Biobibliographical Guide
Ministry of Education and Science of Ukraine
PreCarpathian National University named Vasyl' Stefanyk
SCIENTIFIC LIBRARY
OLEG GUTSULYAK
Biobibliographical Guide Ivano-Frankivsk, 2011
Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОЛЕГ БОРИСОВИЧ ГУЦУЛЯК
Біобібліографічний покажчик Івано-Франківськ, 2011
УДК 016:53
ББК 91.1 + 87.3 Г 97 Олег Борисович Гуцуляк : біобібліографічний покажчик / [уклад. Є.М. Баран, У.І. Мах; наук.ред. М.В. Бігусяк].- Івано-Франківськ : Видавництво Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імні Василя Стефаника, 2011. - ??? с. : іл., портр. - (Серія "Вчені Прикарпатського національного університету").
В бібліографічний покажчик увійшли наукові студії та інші праці кандидата філософських наук, викладача кафедри філософії Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, заступника директора з наукової роботи наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Гуцуляка Олега Борисовича.
В библиографический указатель вошли научные труды и другие работы кандидата философских наук, преподавателя кафедры философии Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, заместителя директора по научной работе научной библиотеки Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника Гуцуляка Олега Борисовича.
The bibliographical index contains scientific and other works written by Oleg Borysovych Gutsulyak, Ph. D., Associate Professor of the Philosophy Department and Vice-Director of the Scientific Library at the V.Stefanyk PreCarpathian National University (Ivano-Frankivsk).
Друкується за ухвалою
Вченої ради Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
Відповідальний редактор серії: директор Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук М.В. Бігусяк
Упорядник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Є.М. Баран, завідувач сектором Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, магістр філософії У.І. Мах Науковий редактор: директор Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук М.В. Бігусяк
Рецензенти: доктор історич. наук, професор О.С. Жерноклеєв, доктор філологічних наук, доцент І.В. Козлик Серія
"Вчені Прикарпатського національного університету"
(c) Наукова бібліотека Прикарпатського
національного університету
імені Василя Стефаника, 2011
ЗМІСТ / CONTENTS
Від упорядника / From Compiler
Праці, надруковані в Україні /
Works Published in Ukraine Монографії / Monographs
Автореферат / Autoreferat
Художні книги / Art Books
Навчальні посібники / School-manuals
Статті / Articles
Матеріали доповідей на конференціях / Summaries of Conference Lectures
Рецензії / Reviews
Експертні висновки / Expert Summaries
Інтерв'ю / Interviews
Бібліографічні роботи / Bibliographical Works
З газетних публікацій / From newspaper Publications
Публікації в зарубіжних виданнях /
Works Published in Foreign Editions
Переклади і оригінальні художні тексти /
Translations and Original Fiction Texts
Переклади / Translations
Оригінальні художні тексти / Original Fiction Texts
____________________
Редагування / Editing
Публікації про О.Б. Гуцуляка / About O.B. Gutsulyak's Publications
Ілюстрації /
Illustrations
Фотографії книг О.Б. Гуцуляка / O.B. Gutsulyak's Photo Book Фотокопії нагород О.Б. Гуцуляк / O.B. Gutsulyak's Awards
ВІД УПОРЯДНИКА
Олег Борисович Гуцуляк народився 11 липня 1969 року в місті Івано-Франківську у сім'ї викладачів вишу. Закінчив Івано-Франківську середню школу № 17 (1987 р.), філологічний факультет Прикарпатського університету імені В. Стефаника (1993 р., спеціальність "Українська мова та література") і аспірантуру (2003 р., заочно; спеціальність "Історія філософії"). В 1987-1989 рр. працював лаборантом в Івано-Франківській середній школі № 18. З 1989 р. - бібліотекар, з 1990 р. - головний бібліотекар, з 2005 р. - завідувач відділу комп'ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів, з 2007 р. - заступник директора з наукової роботи та комп'ютеризації наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (до 1992 р. - Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В. Стефаника). Закінчуючи філологічний факультет Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, захистив дипломну роботу "Міфологічна традиція українського русалля" під керівництвом знаного дослідника-фольклориста, канд.філол.наук, проф. Пушика С.Г. і рекомендований до навчання в аспірантурі. В жовтні 2005 р. блискуче захистив кандидатську дисертацію "Неоязичництво як світоглядне явище: історико-філософський аналіз" (Львівський національний університет імені І.Я. Франка; науковий керівник - докт.філос.наук, проф. Возняк С.М.; офіційні опоненти - докт.філос.наук, пров.наук.співроб. ІФ НАНУ Н.В. Хамітов, канд.філос.наук, доцент Львівського нац. ун-ту І.С. Захара; провідна установа - кафедра історії філософії Київського національного університету ім. Т. Шевченка). Кандидат філософських наук (рішення ВАК України від 9.03.2006 р.). В Прикарпатському національному університеті для нової спеціальності "Філософія" вперше розробив і читає спецкурси "Філософія культури", "Філософська антропологія", "Міфологія", "Філософія міфу", "Історія мистецтва (для філософів та релігієзнавців)", "Модернізм і постмодернізм у сучасній філософії культури", "Філософсько-містичні вчення Заходу і Сходу", "Даосизм, конфуціанство та китайський буддизм", "Філософія неоіндуїзму", "Новітні релігійні течії", керує написанням та захистом студентами дипломних і бакалаврських робіт та магістерських дисертацій.
Гуцуляк О.Б. - член Науково-технічної ради Прикарпатського національного університету, Науково-методичної ради Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету, здійснював організацію комп'ютеризації наукової бібліотеки, автор методичних рекомендацій з навчання персоналу та користувачів із бібліотечними автоматизованими системами, базами даних та інтернету. Також один з активних діячів з наповнення україномовним контентом всесвітньої мережі Інтернет, автор і редактор мистецьких та культурологічних сайтів ("Міжземелля/Мезогея", "Gall'Art", "LNE-Ucraina" та ін.), енциклопедичних медіа-порталів "Сибирская Вольгота", "Вікіпедія", науково-просвітницького порталу "Наратив", філософського форуму "Інтертрадиціонал", філософсько-культурологічного порталу "Примордіал-Альянс" та ін. Один з авторів та редакторів Малої української енциклопедії актуальної літератури (МУЕАЛ) "Повернення деміургів" (1998, 2000).
З 2005 р. також - директор Інституту стратегічного аналізу наративних систем (ІСАНС), який є науковим підрозділом Івано-Франківського Фонду "Меценат".
З 2008 р. також - науковий співробітник Центру дослідження дзвонарства в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника.
З 2009 р. співпрацює зі східноєвропейським Центром дослідження сучасної релігійності (Мінськ, Білорусія), науковим інтернет-проектом "Сибирская Вольгота" (Томськ, Росія), з 2010 р. - Інтернет-проектом "Рухом за права народів" (Москва, Росія), Міжнародним Центром Льва Гумільова (Москва, Росія) та "МезоЄвразія" (Україна - Росія - Болгарія - Азербайджан).
З 2010 р. заступник директора Центру гендерних досліджень Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Гуцуляк О.Б. зарекомендував себе як активний громадський діяч. Неодноразово був членом, секретарем та заступником голови дільничих виборчих комісій з виборів до Верховної Ради України та місцевих рад, з проведення референдумів. З 1988 р. є учасником національно-демократичного та культурно-просвітницького рухів (культурно-наукове товариство "Рух", івано-франківський "РоКлуб", творче молодіжне об'єднання "Західна брама", інтелектуальні клуби "Шарден-Клуб", "Інтелектуальних меншин" і "Золотий грифон"). З 2004 р. - віце-президент Міжнародної метаполітичної асоціації "Thule-Sarmatia" та голова його українського відділення "Mesogaia - Мезогея", з 2007 р. - координатор громадянської ініціативи традиціоналістів "Українська фаланга" і співголова міжнародної асоціації "Східна фаланга", з 2008 р. - керівник Бюро політичних досліджень Східного Бонапартиського Комітету (ВБК). З 2009 р. - член Ради Директорів, а з грудня 2010 р. - Голова Ради Директорів Консалтингової Формації "Примордіал-Альянс".
Як журналіст співпрацював у газетах "Педагог Прикарпаття", "Альма Матер", "Голос нації", "Анонс-Контракт", а в 1996-1998 рр. - як заступник головного редактора культурологічного журналу "Плерома" (видання на грант Центру сучасного мистецтва Міжнародного фонду "Відродження"). Член Асоціації українських письменників (з 1996 р.). Видав друком три книги поезій, учасник багатьох літературно-художніх антологій та автор численних поетичних та прозових публікацій у журналах та газетах. Співавтор історичного роману "Адепт" (видання 1995, 1997, 2008 рр.) про християнізацію Русі та міжкультурні стосунки давніх русичів з тюркським та іудейским світами.
В рамках програми підтримання національних меншин Прикарпаття був керівником поетичної студії Російської общини Івано-Франківської області, виступив з базовою ідеєю видання антології російськомовної літератури Прикараття "Ткань и ландшафт" (2003) і був упорядником ряду її розділів. Також є віце-президентом Асамблеї української та азербайджанської інтелігенції при Конгресі азербайджанців України і членом міжнаціонального культурологічного об'єднання "Нова Атропатена" (Баку-Київ). З 2008 р. - координатор Карпатського відділення Ізраїльського товариства "Беад Арцейну", активіст руху українсько-єврейського порозуміння.
Багаторазово відзначений грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківського обласного управління культури, Прикарпатського національного університету, а також грамотою Генерального консульства Російської Федерації у м. Львові і Листом подяки Комітету Державної Думи Росії у справах СНД. В 2008 р. відзначений як "Кращий науковець року" Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Івано-Франківською обласною радою.
Основна сфера його наукових зацікавлень - філософська антропологія та інтерпретація культури, творчість філософів нової хвилі традиціоналізму, проблеми стародавніх цивілізацій Старого і Нового Світів, біоетносоціогенеза, історіософія, етимологія, генетична лінгвістика і етнонімія, психоаналіз і аналітична психологія, міфологеми та ідеологічні системи, феномен літератури жанру фентезі, методологія порівняльно-історичного та наративного аналізу та ін.
Член наукових та просвітницьких фундацій - Наукового Товариства імені Шевченка (НТШ), Асоціації українських письменників (АУП), Соціологічної асоціації України (САУ), Всеукраїнської спілки краєзнавців (ВУСК), Українського Біографічного Товариства (УБТ) та ін.
Персональний блог в Інтернеті - http://goutsoullac.livejournal.com
Персональні сайти в Інтернеті - http://primordial.org.ua, http://goutsoullac.blogspot.com, http:// www.goutsoullac.narod.ru
Уляна Мах, магістр філософії, завідувач сектором Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університту імені Василя Стефаника
Праці, надруковані в Україні МОНОГРАФІЇ
2007
1. Гуцуляк О.Б. Пошуки заповітного царства: міф - текст - реальність: Монографія / Відп.ред. О.М. Пилип'юк. Післямова Г. Бердник. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. - 540 с. - (Серія "Золотий грифон"). - ISBN 966-95321-6-6. - http://www.ex.ua/view/1067333
АВТОРЕФЕРАТ
2005
1. Гуцуляк О.Б. Неоязичництво як світоглядне явище (Історико-філософський аналіз): Автореф. дис. ... канд.філос.наук. - Львів: Львівський національний університет, 2005. - 23 с. - http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05gobifa.zip
ХУДОЖНІ КНИГИ
1996
1. Гуцуляк О.Б. Нумізматика вирію: Поезія, переклади. - Івано-Франківськ: Галицька районна друкарня, 1996. - С. 3-24. - (Проект-касета "Тетрархія: Гуцуляк О.Б., Єшкілєв В.Л., Кліщ Л.І., Козак Б.З.").
1997
2. Єшкілєв В., Гуцуляк О. Адепт, або Свідоцтво Олексія Склавина про сходження до Трьох Імен: Роман знаків. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. - 180 с.
1999
3. Гуцуляк О. Птахи та лілії: Поезія. - Івано-Франківськ: Alma Mater, 1999. - 57 с.
2002
4. Гуцуляк О. Повстання скіфів: Вірші. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2002. - 39 с.
2003
5. Гуцуляк О. Поет і Тіамат: Вибране. - Івано-Франківськ: ПП Косович, 2003. - 160 с.
2008
6. Єшкілєв В., Гуцуляк О. Адепт: Роман знаків. - Харків: Книжковий клуб, 2008. - 237 с.
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
2009
1. Програма та методичні рекомендації до курсу "Філософія культури". - Івано-Франківськ, 2009. - 38 с. 2. Програма та методичні рекомендації до курсу "Міфологія". - Івано-Франківськ, 2009. - 38 с.
3. Програма та методичні рекомендації до курсу "Філософська антропологія". - Івано-Франківськ, 2009. - 38 с.
4. Програма та методичні рекомендації до курсу "Історія мистецтва" (для філософських спеціальностей). - Івано-Франківськ: Гостинець, 2009. - 38 с.
СТАТТІ
1990
1. Гуцуляк О. Склавіни: До походження етноніму // Четвер: Часопис текстів та візій. - Калуш - Івано-Франківськ, 1990-1991. - № 2. - С. 88-90.
1992
2. Гуцуляк О. Хто такі берегині? // Космос Древньої України: Трипілля - Троянь. Мітологія. Філософія. Етногенез / Упоряд. В. Довгич. - К.: ІндоЄвропа; Європейський Телеграф, 1992. - С. 253-254.
3. Гуцуляк О. Атлантида (Уривки з дослідження "Ліга Тура") // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ, 1992. - № 1 (3). - С. 16-21.
4. Гуцуляк О. Жаб'є [Значення топоніму] // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ, 1992. - № 1(3). - С. 59-60.
5. Гуцуляк О. Коляда // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ, 1992. - № 1 (3). - С. 72.
6. Гуцуляк О. Слово // Четвер: Часопис текстів і візій. - Ів.-Франківськ, 1992. - № 1(3). - С.109-110.
1993
7. Гуцуляк О. Раш Хазарі: Роль Хазарської імперії в історії Київської держави варягів (882-965 рр.) // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ, 1993. - № 4. - С. 48-54.
1994
8. Гуцуляк О. Про таємничу символіку писанки // Писанка: Всеукраїнський культурно-мистецький етнографічний журнал. - Верховина, 1994. - № 3 (10). - С. 12.
1996
9. Гуцуляк О. Фактор майя: Язичеська репліка в постмодерному дискурсі // Плерома: Часопис філософії візуального мистецтва, теорії мистецтвознавства та культурології. - Івано-Франківськ, 1996. - № 1-2. Проект "Делоський нирець". - С. 71-76.
1998
10. Гуцуляк О. "Авжеж!" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 24. 11. Гуцуляк О. "Баски" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 31. 12. Гуцуляк О. "Берегинізація" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 32-33. 13. Гуцуляк О. "Біла книга кохання" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 33. 14. Гуцуляк О. Василенко Михайло // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 36. 15. Гуцуляк О. "Вежа" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 36. 16. Гуцуляк О. Вельша теорія // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 36. 17. Гуцуляк О. Возняк Тарас // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 40. 18. Гуцуляк О. Врублевський Валерій // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 41. 19. Гуцуляк О. "Гей-Гоп" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - №3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 43. 20. Гуцуляк О. Горкуша Оксана // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 45. 21. Гуцуляк О. Гудзь Юрій // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 46. 22. Гуцуляк О. Гундорова Тамара // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 46. 23. Гуцуляк О. Даниленко Володимир // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 47. 24. Гуцуляк О. "Друзі Еліота" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 51. 25. Гуцуляк О. Закусило Микола // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 55. 26. Гуцуляк О. Зборовська Ніла // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 55-56. 27. Гуцуляк О. "Знак" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 56. 28. Гуцуляк О. "З трьох світів" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 57. 29. Гуцуляк О. Квіт Сергій // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - №3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 61. 30. Гуцуляк О. Київська школа поезії // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 61 - 62. 31. Гуцуляк О. Кононенко Євгенія // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 63. 32. Гуцуляк О. Кубай (Кубайчук) Данило // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 67. 33. Гуцуляк О. Культурної непритомності української нації теорія // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 67-68. 34. Гуцуляк О. Куценко Оксана // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 68. 35. Гуцуляк О. Лавренюк Сергій // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 69. 36. Гуцуляк О. Ландшафт літературний // Плерома (Івано-Франківськ). - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 69. 37. Гуцуляк О. "Лір" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 69. 38. Гуцуляк О. "Лір-Арт" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - №3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 70. 39. Гуцуляк О. Мельник Лідія // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 72. 40. Гуцуляк О. Мельників Ростислав // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 72. 41. Гуцуляк О. "Міри і меж" ідеологема // Плерома (Івано-Франківськ). - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 74. 42. Гуцуляк О. Моралістична концепція виникнення постмодернізму // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 76. 43. Гуцуляк О. Неждана Неда // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 80. 44. Гуцуляк О. Необароко // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - №3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 81. 45. Гуцуляк О. "Основа" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - №3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 85. 46. Гуцуляк О. Пікар Юліан // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 90. 47. Гуцуляк О. "Подай мені лютню з каміння: Українська лірика ХХ століття" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 92. 48. Гуцуляк О. Портяк Василь // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 93. 49. Гуцуляк О. Регіоналізм мистецький // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 97. 50. Гуцуляк О. Савка Мар'яна // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 99. 51. Гуцуляк О. Строкатість теорій постмодерністських // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 104-105. 52. Гуцуляк О. "Третя культура" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С.110. 53. Гуцуляк О. "Ukraina Irredenta. 13 + 2" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С.111. 54. Гуцуляк О. "80 українських солов'їв" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С.111. 55. Гуцуляк О. УНСО поезія // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 112. 56. Гуцуляк О. "Хроніка-2000: Наш край" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С.117. 57. Гуцуляк О. "Юдіада" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - №3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 124. 58. Гуцуляк О. Ягода Мирослав // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С.125. 59. Гуцуляк О., Єшкілєв В. Контркультура // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 64. 60. Андрухович Ю., Гуцуляк О. "Літературна Україна" // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 70. 61. Єшкілєв В., Гуцуляк О. Нью-Йоркська група // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 83. 62. Гуцуляк О. Декілька компаративних спостережень, або Як порятуватися від нової небезпеки для нашої літератури // Література Плюс. - Київ,1998. - № 3. - С. 4.
63. Гуцуляк О. Б. Золотий Тік, Золоте царство і золоті руки індійського бога Савітара // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Івано-Франківськ : Плай, 1998. - Вип 1. - С. 21-34.
1999
64. Мисак Б., Гуцуляк О. Морально-філософські шукання сучасної української педагогічної думки // Мандрівець. - Тернопіль, 1999. - № 1. - С. 32-34.
65. Гуцуляк О. Дезетатизаційний здвиг у площині української національної ідеї в другій половині ХХ сторіччя: Надія на "ренесансних богів" // Кінець кінцем: Альманах сучасного візуального мистецтва. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. - С. 81-83.
66. Гуцуляк О.Б. Літописні тиверці, їхній "толк" і таємнича Оратанія // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Івано-Франківськ: Плай, 1999. - Вип. 2. - С. 26-36.
67. Гуцуляк О. Б. Сутність і форми вияву феномену української "Рідної віри" другої половини ХХ сторіччя (Філософський аналіз) // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: Плай, 1999. - Вип. 1. - С. 64-72.
2000
68. Гуцуляк О.Б. Неоязичництво як явище зміни парадигми в умовах антагонізму соціуму і природи // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія , психологія. - Івано-Франквівськ: Плай, 2000. - Вип. 4. Ч. 1. - С. 197-206.
69. Гуцуляк О., Тихонов П. Виявлено автографи професора Володимира Шаяна // Сварог. - Київ, 2000. - № 10. - С. 11.
70. Гуцуляк О. Епістема денудата: Апологія пілігримства // Четвер: Часопис текстів та візій. - Львів, 2000. - № 11. - С. 120-130.
71. Гуцуляк О. Неоязичництво другої половини ХХ сторіччя як парадигма свідомості суб'єкта цивілізаційно-культурного процесу // Людина і політика. -Київ, 2000. - № 3. - С. 64-68.
2001
72. Гуцуляк О. Арійська зоря Ярослава Ороса // Прообраз: Випуск другий. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - С. 178-184.
73. Гуцуляк О. Б. "Нові праві" як характерні представники сучасного неоязичництва // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - Вип. 2. - С. 106-114. 74. Гуцуляк О. Гільгамеш як "архітектор буття": Спроба прояснення сутності епічного образу // Зарубіжна література в навчальних закладах. - Київ, 2001. - № 6. - С. 42-45. 75. Гуцуляк О. Іван Франко - неоязичництво - неомодернізм - сучасність // Форма(р)т. - Львів, 2001. - № 2. - С. 36-37.
76. Гуцуляк О. Європейські "нові праві": "Метаполітика" через "деміургію" // Людина і політика. - Київ, 2001. - №6. - С.64-74.
2002
77. Гуцуляк О. Тарас Шевченко - постмодерніст // Форма(р)т. - Львів, 2002. - № 6. - С. 24-26.
78. Гуцуляк О. Ucrania: Locus amoenus est (Метафізика топосу відчуження) // Ї : Незалежний культурологічний часопис. - Львів, 2002. - № 26. Топос поразки. - С. 92-123.
2003
79. Гуцуляк О. К бытию в соответствии с природой (Пути поиска "новой гармонии") // Ткань и ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья. - Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. - С. 273-280.
80. Гуцуляк О. Лицарі престолу святого Бьолля ("Мандрований Град" української літератури) // Кальміюс: Літературно-мистецький альманах. - Донецьк: ОСТ, 2003. - № 1-2 (19-20). - С. 133-146. 81. Гуцуляк О.Б. Сучасне явище "повернення язичника (варвара)" в цивілізаційно-культурному аспекті // Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - Вип. V. - С. 109 -115. 82. Гуцуляк О.Б. Міфологема Шамбали в ультраправій європейській традиції // Вісник Прикарпатського університету: Історія. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - Вип. VII. - C. 182-192.
2005
83. Литвин-Гуцуляк Н., Гуцуляк О. Terra Nostra Premordialis - відпочаткова вітчизна // Вестник Единства: Орган содружества организаций, которые проводят в Киеве ежегодную международную конференцию "На пороге нового мира". - 2005. - №4(12). - С.6-12.
84. Гуцуляк О.Б. Гер-огли - володар Чамбулі Мастон: До прояснення сутності епічного образу // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. - Київ, 2005. - №8, серпень. - С.32-37.
85. Гуцуляк О., Дрогомирецький П., Томенчук Б. До проблеми Галичиної могили (Scando-Slavica у Верхньому Подністров'ї) // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. - Івано-Франківськ, 2005. - №11. - С.14-26.
2006
86. Гуцуляк О. Таємниця святого Войцеха (До проблеми реконструкції генези першопредка-тотема праслов'ян) // Етнос і культура: Часопис Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника: Збірник науково-теоретичн их статей. Гуманітарні науки. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУС, 2005-2006. - № 2-3. - С.247-267.
87. Гуцуляк О. Український рогулізм // Кальміюс: Літературно-мистецький альманах. - Донецьк: OST, 2006. - № 1(25). - C.128-129.
88. Гуцуляк О., Дрогомирецький П., Томенчук Б. Королівство священних вершин (Scando-Slavica у Верхньому Подністров'ї) // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. - Івано-Франківськ, 2006/2007. - №12-13. - С.8-33.
2007
89. Гуцуляк О. Сонячна онтофанічна сакральність як базова духовна цінність українського народу // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. - Вип. Х. - С. 45-54.
90. Гуцуляк О.Б. Інтровертний та екстравертний аспекти української ментальності в перспективі між націоналізмом та космополітизмом // Стосунки Сходу і Заходу України : суб'єкти, інтереси, цінності. Збірник наукових праць. - Луганськ : Знання, 2007. - С.275-285.
91. Goutsoullac [псевд.] Грехи богов и людей // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. - №28. Проект "блогпост". - С. 133-135.
92. Goutsoullac [псевд.] Юрій Андрухович - криптомусульманин?! // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. - №28. Проект "блогпост". - С. 139-141.
93. Goutsoullac [псевд.] Livejournal auto-post // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. - №28. Проект "блогпост". - С. 163.
94. Goutsoullac [псевд.] Неосарматизм // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. - №28. Проект "блогпост". - С. 185-186.
95. Goutsoullac [псевд.] Истинный нордический // Четвер: Часопис текстів і візій. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. - №28. Проект "блогпост". - С. 197-198.
96. Гуцуляк О.Б. К бытию в соответствии с природой: пути поиска "новой гармонии" // Камень. Отражения. - Кострома, 2007. - №4. - С. 111-120.
2008
97. Гуцуляк О.Б. Українська національна ідея і пошук Книги національного буття // Соціальна психологія. - Київ, 2008. - №3. - С.84-94.
98. Гуцуляк О.Б. Українська національна ідея в контексті пошуку Книг національного буття // Перевал. - Івано-Франківськ, 2008. - №4. - С.176-185.
99. Бігусяк М.В., Гуцуляк О.Б. Біобібліографістика Прикарпаття як регіональна складова Українського Біографічного Словника // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. - Кам'янець-Подільський: Вид-во КПНУ, 2008. - Вип. І. - С.315-320.
100. Гуцуляк О.Б. Біобібліографістика Прикарпаття як регіональна складова Українського біографічного словника // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - 2008. - Вип. 22. - С.352-356.
2009
101. Гуцуляк О. Гільгамеш: Монарх. Адепт. Філософ (Начерк компаративного аналізу) // Степан Михайлович Возняк : збірник на пошану (до 80-річчя від дня народження). - Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. - С.40-53.
102. Гуцуляк О., Дрогомирецький П. До етимологічних інтерпретацій топонімікону Давнього Галича : германський субстрат // Семантика мови і тексту : матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ : Видавництво ПНУС, 2009. - Ч.ІІ. - С.74-77.
103. Гуцуляк О.Б. Інтровертний та екстровертний аспекти української ментальності в перспективі націнальних духовних цінностей // Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка. - 2009. - № 3(7). Думка. - С. 24-39.
104. Бігусяк М.В., Гуцуляк О.Б. Бібліографістика Прикарпаття як регіональна складова українського бібліографічного словника // Краєзнавець Прикарпаття. - 2009. - №13. - С.73-74.
2010
105. Гуцуляк О.Б., Дрогомирецький П.П. Пророк у поемі "Мойсей" Івана Франка: філософсько-наративний аспект у сьогоденні // Краєзнавець Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 2010. - №16, липень-грудень. - С.43-44.
106. Гуцуляк О. Теплый Закат [и Розовый Холокост] // Intertraditionale. - Киев-Копенгаген-Москва, 2010. - № 1. - С.392-412.
107. // Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка. - 2010
2011
108. Гуцуляк О.Б. Метафізична Україна в ментальному хронотопі (філософсько-міфологічний аналіз) // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: Плай, 2011. - Вип. 14. - С.48-57.
109. // Етнос і культура 110. // Ямгорів. - Городенка: 2011.
МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ
1993
1. Макаровський І., Гуцуляк О., Федун Л. Осип Маковей - педагог // Спадщина Осипа Маковея в контексті української ідеї: Матеріали наукової конференції присвячені 125 річчю від дня народження Осипа Маковея. - Івано-Франківськ: Вид-во ІФІНГ, 1993. - С. 58-59. 2. Гуцуляк О.Б. Ефект трайбу як метод подолання кризи // Криза економіки України та можливості виходу з неї (Тези доповідей та повідомлень на всеукраїнській науково-теоретичній конференції). - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1993. - С. 167-168. 3. Гуцуляк О.Б. "Античність" - категорія поетичної самосвідомості Г. Сковороди // Григорій Сковорода і сучасність: Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 270-річчю від дня народження Григорія Сковороди. - Івано-Франківськ: Вид-во ІФІНГ, 1993. - С. 39.
4. Гуцуляк О., Жерноклеєв О. Письменники - політичні діячі ЗУНР // Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю Західно-Української Народної Республіки (1-3 листопада, 1993): Матеріали. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. Ун-ту, 1993. - С. 111-113.
5. Гуцуляк О., Макаровський І. Коліївщина як етап української реконкісти // Коліївщина: Повертаючись до надрукованого (Матеріали історичних читань, присвячених 225-річчю Коліївщини). - Умань: Вид-во УДПІ, 1993. - С. 36 - 38.
6. Гуцуляк О. Влада землі і влада буття: Два начала в повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Ідеї Ольги Кобилянської: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Ольги Кобилянської. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 1993. - С. 24-25.
1994
7. Гуцуляк О.Б. "Берегинізація" як феномен української духовності к. ХХ ст. // Літературознавство, "Просвіта" і духовний ідеал українця: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. - Кривий Ріг: Вид-во КРДПІ, 1994. - С. 109. 8. Єшкілєв В.Л., Гуцуляк О.Б. Російська діаспора і духовне відродження України // Літературознавство, "Просвіта" і духовний ідеал українця: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. - Кривий Ріг: Вид-во КРДПІ, 1994. - С. 113-114. 9. Гуцуляк О. Аналіз однієї ідеологеми у романі Василя Шевчука "Предтеча" ("Григорій Сковорода") // Григорій Сковорода і сучасні проблеми відродження України: Тези доповідей міжвузівської наукової конференції, проведеної до 200-річчя світлої пам'яті Г. Сковороди. - Івано-Франківськ: Вид-во ІФДТУНГ, 1994. - С. 37-38.
10. Кліщ Л., Максимів Л., Гуцуляк О. Григорій Сковорода в оцінці Сергія Єфремова // Григорій Сковорода і сучасні проблеми відродження України: Тези доповідей міжвузівської конференції, проведеної до 200-річчя світлої пам"яті Г. Сковороди. - Івано-Франківськ: Вид-во ІФДТУНГ, 1994. - С. 51-52.
11. Гуцуляк О. Трактування міфологічних істот у світогляді гуцулів // Гуцульщина: Перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні: Матеріали наукової конференції Першого світового конгресу гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серпня 1993 року. - Івано-Франківськ - Коломия: Коломийська друкарня ім. Р. Шухевича, 1994. - С. 46-47. 12. Гуцуляк О.Б. Сучасна ліберально-демократична міфологема становлення економіки України // І-а міжнародна наукова конференція "Економіка України та світовий досвід": 16-17 вересня 1994 року: Тези виступів. - Івано-Франківськ: Вид-во ІФДТУНГ, 1994. - Ч. ІІ. - С. 117-119. 13. Гуцуляк О.Б. Русалля в аспекті вивчення сміхової культури українців // Сатира і гумор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраїнської конференції (11-12 травня 1994 р.). - Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1994. - С. 17-19. 14. Гуцуляк О., Кліщ Л. Феномен дороги у романі П. Куліша "Чорна рада" // Пантелеймон Куліш і сучасність: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 175-річчю від дня народження письменника: 8-9 грудня 1994 року. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту; ІФДТУНГ, 1994. - С. 61-63. 1995
15. Гуцуляк О. Нація, мова і стиль у філософській концепції Дмитра Чижевського // Дмитро Чижевський і українська культура: Науково-аналітичний збірник. - Івано-Франківськ: Облдрук, 1995. - С. 19-21.
16. Гуцуляк О., Шулятицький О., Литвин Н. Ідеологія Михайла Драгоманова в дослідженні Костянтина Чеховича і сучасність // Михайло Драгоманов: Доба та ідеї: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 100-річчю від дня смерті письменника. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту; ІФДТУНГ, 1995. - С. 31-34.
1997
17. Гуцуляк О.Б., Мисак Б.П. Морально-філософські шукання в українській періодичній думці кінця ХХ сторіччя // Ідея національного виховання в українській психолого-педагогічній науці ХІХ-ХХ ст.: Зб. стт. і доповідей Всеукраїн. Наук.-практ. Конференції. - Коломия: Вік, 1997. - С. 49-51.
1998
18. Гуцуляк О. Про одну міфологічну фразему у поемі Т. Шевченка "Причинна" // Українська національна ідея: Дослідження, переклади, публікації: Збірник наук. Праць. - Івано-Франківськ: Факел, 1999. - Вип. VІІ. Тарас Шевченко і народ. - С. 51-54.
2000
19. Гуцуляк О. Неоязичництво як явище перелому тисячоліть // Історія релігій в Україні: Праці Х-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 16-19 травня 2000 року). - Львів: Логос, 2000. - Кн. 2. - С. 15-19.
20. Мельник В., Гуцуляк О. Андрей Шептицький про народну мудрість // Спадщина митрополита Андрея Шептицького в національно-духовному відродженні України. - Івано-Франківськ: Плай, 2000. - С. 150-151.
2006
21. Гуцуляк О. Сонячна онтофанічна сакральність як базова духовна цінність українського народу // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави: Матеріали міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2006 р. / Наук. ред. О.Сич. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2006. - С.84-98.
22. Гуцуляк О. Феномен Книги національного буття // Програма ІХ Міжнародної наукової конференції "Семантика мови і тексту" 26-28 вересня 2006. - Івано-Франківськ: Інститут філології ПНУС, 2006. - С. 15.
2007
23. Рачев А., Гуцуляк О., Виттманн М. "Метаполитический фронт Белого Движения": Текст доклада Восточноевропейской Метаполитической Ассоциации Thule-Sarmatia // Кровь и Дух: Вопросы ариософии. - М.: Русское Общество Гобино; Опричное Братство во имя Св. Преподобного Иосифа Волоцкого, 2007. - № 4. - С. 55-56.
24. Гуцуляк О.Б. Метафізика традиції як ціннісна вертикаль // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція 27-28 квітня 2007 року (м. Івано-Франківськ). - Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. - С. 164-167.
25. Гуцуляк О.Б. Інтровертний та екстравертний аспекти української ментальності в перспективі між націоналізмом та космополітизмом // Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності. Зб.наук. пр. - Луганськ: Знання, 2007. - С.275-285.
26. Гуцуляк О.Б. Український національний біографічний архів як перспективний проект наукових досліджень в бібліотеках вузів // Тези обласної науково-практичної конференції "Місія вузівських та інших наукових бібліотек. Довгострокові стратегічні цілі": 24 жовтня 2007 р. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. - С. 32-36. 27. Гуцуляк О. Феномен соляроцентризму в українській ментальності // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму: Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ, 17-18 листопада 2007 р. / Наук.ред. О.М. Сич. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. - С. 200-214.
2008
28. Гуцуляк О.Б. Нарратив против Дискурса: постмодерная ситуация // Ломоносов-2008, 7-10 апреля 2008 г., Московский университет, http://www.studunion.ru/lomonosov-msu/show_ann.php?id=goutsoullac@rambler.ru
2009
29. Гуцуляк О.Б. Між гносеологічними та онтологічними пошуками закорінення нового (Дугін & Арендт) // Філософія гуманітарного знання : після Вільгельма Дільтея. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р. - Чернівці : Вид-во ЧНУФ, 2009. - С.114-115.
2010
30. Гуцуляк О.Б. Солярно-космічне неоязичництво як проект альтернативи в процесі трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : Всеукраїнська науково-практична конференція (10-11 травня 2010 р.). Матеріали доповідей та виступів. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. - С. 127-130.
2011
31. Гуцуляк О.Б. Дві історіософські концепції в Давній Русі: Літопис і Слово (загальноєвропейський контекст) // Українська філософська думка у контексті Європейської філософії : всеукраїнська науово-практична конференція (19-20 травня 2011 року). Матеріали доповідей та виступів. - Івано-Франківськ : симфонія форте, 2011. - С.65-67.
РЕЦЕНЗІЇ
1998
1. Гуцуляк О. В поэтическом мире Ф.И. Тютчева [Про книгу І.В. Козлика] // Вестник Русской Общины: Спецвыпуск газеты "Наша справа" (Івано-Франківськ). - 1998. - № 4, май. - С. 2. 1999
2. Гуцуляк О. "Игры в бисер" Светланы Тереховой // Прикарпатська правда. - 1999. - № 42, 23 жовт. - С. 4.
3. Гуцуляк О. Поэтический дебют Вадима Волкова // Прикарпатська правда. - 1999. - № 47, 27 лист. - С.6.
4. Гуцуляк О. Юноша, подающий надежду [Про поета Сергія Тюпу] // Прикарпатська правда. - 1999. - 25 грудня. - С.6.
2000
5. Гуцуляк О. Алексей Фомицкий и теперь среди нас // Прикарпатська правда. - 2000. - № 5, 29 січня. - С. 6.
6. Гуцуляк О. Ритмы желаний [Про поетесу Ірину Басс-Севрук] // Прикарпатська правда. - 2000. - № , 26 лютого. - С.6.
7. Гуцуляк О. Императив вдохновения [Про поета Юрія Султанова] // Прикарпатська правда. - 2000. - № 13, 25 берез. - С. 6. 8. Гуцуляк О. Раздумья [Про поета Степана Пушика] // Прикарпатська правда. - 2000. - № 18, 20 квіт. - С. 10. 9. Гуцуляк О. Быть только собой ! [Про поета Сергія Галушко] // Прикарпатська правда. - 2000. - № 21, 20 травня. - С. 10. 10. Гуцуляк О. Поэтическая тетрадь [Про поета Олександра Гордона] // Прикарпатська правда. - 2000. - №, 1 липня. - С. 10. 11. Гуцуляк О. Молекула души [Про поетесу Руслану Миронюк] // Прикарпатська правда. - 2000. - № 31, 29 липня. - С. 10. 12. Гуцуляк О. Из поэтической тетради [Про поетесу Ольгу Соколову] // Прикарпатська правда. - 2000. - №, 30 вересня. - С. 10. 13. Гуцуляк О. Знакомтесь: Марина Аркатова // Прикарпатська правда. - 2000. - № , 28 жовтня. - С. 10. 14. Гуцуляк О. И врач-лаборант, и поэтесса [Про поетесу Ольгу Федорук] // Прикарпатська правда. - 2000. - № 48, 25 лист. - С. 9.
15. Гуцуляк О. Зов души [Про поетесу Оксану-Діану Куцак] // Прикарпатська правда. - 2000. - № 52, 23 груд. - С. 10.
2001
16. Гуцуляк О. Знакомтесь: Оксана Галько // Прикарпатська правда. - 2001. - № , 27 січня. - С. 7. 17. Гуцуляк О. Стихи Олега Павленко // Прикарпатська правда. - 2001. - № 8, 24 лютого. - С. 7. 18. Гуцуляк О. Верить надо сердцу [Про поетесу Оксану Мариновську] // Прикарпатська правда. - 2001. - № 13, 31 марта. - С. 9. Повторно: // Русский вестник. - Львів, 2001. - № 4 (31). - С. 2. 19. Гуцуляк О. " Мне слышался крик безъязыкий..." [Предисловие] // Султанов Ю.И. Алхимия виртуальных игр: Стихи и проза. - Київ: Вежа, 2001. - С. 5-7. 20. Гуцуляк О. Притяжение [Про поета Валерія Бабича] // Прикарпатська правда. - 2001. - № 20, 26 травня. - С. 6. 21. Гуцуляк О. Разночинцы самодержавия стихов // Прикарпатська правда. - 2001. - № 29, 28 липня. - С. 6.
2002
22. Гуцуляк О. Из военного блокнота [Про поета Леоніда Гольдштейна] // Прикарпатська правда. - 2002. - 21 лют., № 8. - С.6 . 23. Гуцуляк О. Состояние души [Про поетесу Марину Садову]// Прикарпатська правда. - 2002. - 21 березня, №12. - С.6. 2003
24. Гуцуляк О. "Любовь - начало всех начал...." [О поэтессе Елене Соловьёвой] // Прикарпатская правда. - 2003. - 20 лист., № 47. - С. 6.
2004
25. Гуцуляк О. Разночинцы самодержавия стихов // Община: Сборник статей и документов. - Ивано-Франковск: РО ИФО, 2004. - С. 115-116.
26. Гуцуляк О. "Станислав+2"+Москва // Община: Сборник статей и документов. - Ивано-Франковск: РО ИФО, 2004. - С. 122.
27. Гуцуляк О. Передмова // Білінчук М. Пронизані болем / Передм. та літер.редакція О. Гуцуляка. - Івано-Франківськ: Горицвіт, 2004. - С.3. 2006
28. Гуцуляк О. [Предисловие] // Мельников В. Замок из соломы: Стихи [Передм. та літер.редакція О. Гуцуляка]. - Ивано-Франковск: Гостинець, 2006. - С.3. 29. Гуцуляк О. [Передмова] // Мойсишин В. Бескид: Поезія [Передм. та літер.редакція О. Гуцуляка]. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006. - С.1. 2008
30. Гуцуляк О. "Быть может, отзовется в сердце осень ..." [Предисловие] // Марчевская О. Цветные сны: Поэзия. - Ивано-Франковск: Издатель Третьяк И.Я., 2008. - С.3-5.
2011
31. Радченко О.Б. Філософія постмодерну : навчально-методичний посібник / Рецензенти: В.К. Ларіонова, О.Б. Гуцуляк. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. - 44 с.
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 1. Експертний висновок про філософсько-світоглядні основи творчості девіантних художників, рекомендованих для фінансування Івано-Франківським доброчинним фондом "Меценат" (2008).
2. Експертний висновок для проекту "Звитяга нашої історії: Героїчні українські кінофільми" для Івано-Франківського доброчинного фонду "Рамена" (2008).
3. Експертний висновок для проекту П.М. Шевчук, Р.Я. Шевчук "У дзеркалі долі" для Івано-Франківського доброчинного фонду "Рамена" (2011).
ІНТЕРВ'Ю
1997
1. У пошуках амазонок [Інтерв'ю з О. Гуцуляком, В. Єшкілєвим, Т. Прохаськом, Ст. Пушиком] // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1997. - №11, 14 берез. - С. 6. 2. Літератор та архіваріус Олег Гуцуляк: "Аби не гірше" // Експрес-Наше місто. № 6. - Івано-Франківськ, 1997-1998. - № 50-1 (263-1). - 27 грудня - 4 січня. - С.24.
2004
3. Гуцуляк Олег: Наша революція ще попереду [Інтерв'ю; розмову вів Ярослав Ободянський] // Анонс-Контракт. - Івано-Франківськ, 2004. - № 43 (6840). - С.52.
2006
4. Гуцуляк О. В кожного автора є свій емоційний темперамент [Інтерв'ю, розмовляла Наталя Ткачик] // Репортер. - Івано-Франківськ, 2006. - №28, 13 липня. - С.5.
2007
5. "Наше небо - безоблачное, наша правда - в нас ...": Беседа с руководителем Украинской фаланги Олегом Гуцуляком и председателем Галицкой колоны Украинской фаланги Иваном Пелипишаком // Лавриненко И. Русская фаланга. - Львов: Библиотека журнала "Европеец", 2007. - С.92-98.
2011
6. Олег Гуцуляк: "Мистецтво може створити альтернативну реальність" : Розмовляла Марта Войцехівська-Павлишин // Край : Городенківська газета. - 2011. - Ч. 9 (1086)., ч. 6. - С.6-7.
БІБЛІОГРАФІЧНІ РОБОТИ
1. Володимир Григорович Матвіїшин: Покажчик публікацій / Упоряд. І.В. Козлик, О.Б. Гуцуляк; відп.ред.серії М. Бігусяк. - Івано-Франківськ: ПоліграфЛюкс, 2002. - 36 с. - (Серія "Вчені Прикарпатського університету").
2. Ігор Володимирович Козлик: Покажчик публікацій / Упоряд. О.Б. Гуцуляк; відп.ред.серії М. Бігусяк. - Івано-Франківськ: ПоліграфЛюкс, 2002. - 31 с. - (Серія "Вчені Прикарпатського університету").
3. Юрій Ібрагімович Султанов (1948-2003): Покажчик публікацій / Упоряд. І.В. Козлик, О.Б. Гуцуляк, Л.Ю. Султанова; відп.ред.серії М. Бігусяк. - Ів.-Фр.: Гостинець, 2004. - 57 с. - (Серія "Вчені Прикарпатського університету").
4. Марко Веніамінович Теплінський: Покажчик публікацій (До 80-річчя від дня народження) / Упоряд. І.В. Козлик, О.Б. Гуцуляк; відп.ред.серії М. Бігусяк. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. - 54 с. - (Серія "Вчені Прикарпатського університету").
5. Михайло Фіголь: Біобібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження) / Упоряд. О. Фіголь, Ю. Угорчак, І. Шимків; автор передм. В. Лукань; наук.ред. О. Гуцуляк; відп.ред.серії М. Бігусяк. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУС, 2007. - 66 с.: іл. - (Серія "Вчені Прикарпатського університету"). 6. Богдан Костянтинович Остафійчук: покажчик публікацій (до 60-річчя від дня народження) / Упоряд. О.Б. Гуцуляк, І.Ю. Шимків, Відп.ред. М.В. Бігусяк. Автор передм. І.М. Гасюк. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУС, 2008. - 39 с.: іл. - (Серія "Вчені Прикарпатського університету").
7. Василь Васильович Грещук: бібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) / Упоряд. О.Б. Гуцуляк. Відп.ред. М.В. Бігусяк. Автор передм. В.М. Пітель. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУС, 2009. - 36 с.: іл. - (Серія "Вчені Прикарпатського університету").
8. Степан Іванович Хороб: бібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) / Упоряд. О.Б. Гуцуляк, Г.І. Марчук. Відп.ред. М.В. Бігусяк. Автори передм. Р.Б. Голод, В.Я. Чбанюк. - Івано-Франківськ: Видавництво ПНУС, 2009. - 95 с. : іл. - (Серія "Вчені Прикарпатського університету").
9. Степан Михайлович Возняк : збірник на пошану (до 80-річчя від дня народження) / Упоряд. О.Б. Гуцуляк Відп.ред. М.В. Бігусяк. Автор передм. М.К. Фіглевський. - Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2009. - 108 с.
10. Ражик Є., Гуцуляк О. Матеріали про діяльність НАТО, що наявні у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені василя Стефаника // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. - Ів.-Франківсь : НІАЦ НАТО, 2009. - Вип. 3. - С.292-297.
11. Іван Федорович Миронюк : бібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) / Упоряд. О.Б. Гуцуляк. Автор передм. та відп.ред. М.В. Бігусяк. - Івано-Франківськ : ПНУС, 2011. - 36 с.
З ГАЗЕТНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
1988
1. Гуцуляк О., Крицький В., Бурда А., Турелик В., Щетінков О. [Уривок з листа щодо реконструкції Фортечного провулку в Івано-Франківську] // Комсомольський прапор. -Івано-Франківськ, 1988. - №100-101, 20 серпня.- С. 6.
1989
2. Гуцуляк О. "Все ж ми є..." [Про рок-групу "Смерш" під керівництвом Е. Бурляя] // Комсомольський прапор. - Івано-Франківськ, 1989. - № 46-47, 15 квітня. - С.4.
3. Гуцуляк О. Склавіни (До походження етноніму) // Радянський педагог . - Івано-Франківськ,1989. - №21, 6 червня. - С.4.
4. Гуцуляк О. "Король-Рум'янчик" [Про англійську рок-групу "Кінг Крімсон" Роберта Фріппа] // Комсомольський прапор. - Івано-Франківськ, 1989. - № 80-81, 1 липня. - С.6.
5. Гуцуляк О. Центр творчості [Про Прикарпатський Культурний Центр під керівництвом Ю. Пікара] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1989. - 5 вересня. - С.4.
6. Томин-Гуцуляк О. Правомірність очевидна [Про визнання В. Леніним можливості незалежності України] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1989. - №28, 19 вересня. - С.1.
7. Гуцуляк О. "Москва" [Про значення слова "Москва" - "Гнила вода"] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1989. - №33, 24 жовтня. - С.4.
8. Гуцуляк О. та ін. "Кода..." [Некролог на Е. Бурляя] // Комсомольський прапор. - Івано-Франківськ, 1989. - 28 жовтня. - С.4.
1990
9. Гуцуляк О. Науковець і поет [Про А. Кримського] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1990. - №2, 16 січня. - С. 4. 10. Гуцуляк О. Ваше ім'я [Значення деяких жіночих імен] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1990. - №5, 13 лютого. - С. 4.
11. Гуцуляк О. Як дбаємо - так і маємо [Про ставлення студентів до книги] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1990. - № 12-13, 13 квітня. - С. 4.
12. Томин О. Нові книги [Бібліографічний огляд літератури з історії Русі] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1990. - 13 квітня. - С. 4.
13. Гуцуляк О. Рахманний великдень // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1990. - №15, 1 травня. - С. 4.
14. Гуцуляк О. Ще раз про літературу [Дискусія з поетом Іваном Андрусяком] // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1990. - № 137-138, 17 лист. - С. 7.
1991
15. Гуцуляк О. Коляда // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1991. - 4 січня. - С.7.
16. Гуцуляк О. Дещо про місяць [лютий] // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1991. - №3, 7 лют. - С.8.
17. Гуцуляк О. Прогноз на майбутнє // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1991. - №6, 16 березня. - С.8.
18. Гуцуляк О. Рахманний Великдень [Значно розширена] // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1991. - № 37-38, 19 квіт. - С.4. 19. Гуцуляк О. Рахманний Великдень [Значно розширена] // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1991. - №9, 22 квіт. - С.4.
20. Гуцуляк О. Про місяць травень // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1991. - №10, 15 трав. - С.8.
21. Гуцуляк О. Календар Ватравіри [червень, липень] // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1991. - №12-13, 25 черв. -С.8.
22. Гуцуляк О. Липень: Календар наших предків-язичників // Рідна земля. - Івано-Франківськ, 1991. - № 25. - С.2.
23. Гуцуляк О. Про місяць [вересень] // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1991. - № 14, 30 серпня. - С. 8.
24. Гуцуляк О. "... иже суть тълковины" [про етнонім "тиверці"] // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1991. - № 83, 1 лист. - С.2.
1992
25. Гуцуляк О. Знак-символ [про міфологічне арійське тлумачення Тризуба] // Крок: Газета КНТ "Рух". - Івано-Франківськ, 1992. - № 5. - С. 2.
26. Гуцуляк О. Центр знань і культури [Про бібліотеку Івано-Франківського педінституту] // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1992. - 12 квіт. - С.4.
27. Гуцуляк О. Дужіють крильця у "Соколят" [про дитячо-юнацьку спілку "Соколята"] // Чугайстер. - Івано-Франківськ, 1992. - № 1. - С. 3.
28. Гуцуляк О. Прихильники Дажбога об'єднуються // Галичина - Івано-Франківськ, 1992. - 1 липня. - С. 4.
1993
29. Гуцуляк О. Попався півень у суп [1993 - рік Півня; про викладача художньо-графічного факультету Прикарпатського університету Михайла Кіндрата] // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1993. - Січень, № 1. - С.6.
30. Рослий О.Б. [псевд.]. З розмов у вестибюлі // Педагог Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1993. - Січень, № 1. - С.4.
31. Гуцуляк О. NATIO означає спільнонароджені [заголовок дано редактором] // Голос нації. - Львів, 1993. - № 18 (32). - С. 2. 32. Гуцуляк О. Надійний супутник і помічник // Alma Mater. - Івано-Франківськ, 1993. - № 6-9. - С. 21. 33. Гуцуляк О. Про опришків // Голос нації. - Львів, 1993. - № 25. - С. 4.
34. Гуцуляк О. Слава і Бог - традиція та сучасність // Голос нації. - Львів, 1993. - № 36 (50). - С. 2.
35. Гуцуляк О. Оріяна - праматір цивілізації [про заснування журналу неоязичників "Світ"] // Alma Mater. - Івано-Франківськ, 1993. - № 18-19. - С. 6. 36. Гуцуляк О. Не рівність, але свобода! (Соціобіологічний конспект)// Голос нації. - Львів, 1993. - № 42 (56). - С. 3. 37. Гуцуляк О. Можливості та умови українізації армії, національної гвардії та міліції // Голос нації. - Львів, 1993. - № 45 (59). - С. 2. 38. Гуцуляк О. Геть від ліберально-демократичної міфологеми про економіку України ! // Голос нації. - Львів, 1993. - № 46-47. - С. 2.
1994
39. Гуцуляк О. В.Вернадський: "Є раса вища" // Голос нації. - Львів, 1994. - № 1-2 (63-64). - С. 2. 40. Гуцуляк О. Куди зникли скіфи? або Відповідь на гумільовщину в історіософії слов'ян // Голос нації. - Львів, 1994. - № 5 (67). - С. 8. 41. Гуцуляк О. Боротьба за владу нового типу // Голос нації. - Львів, 1994. - № 5 (67). - С. 4. 42. Гуцуляк О. Полемізують студенти і професура [Про наукову конференцію пам"яті Дм. Чижевського] // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1994. - 9 квіт. - С.4.
43. Гуцуляк О. Яматодамасії - дух Японії // Голос нації. - Львів, 1994. - № 11-12. - С. 5. 44. Гуцуляк О. Хто такі рахмани? // Народознавство. - Київ, 1994. - № 10-11. - С. 6. 45. Гуцуляк О. Шкільна академія мистецтв [про малу академію мистецтв у ЗСШ № 10 під керівництвом Оксани Сочавської] // Alma Mater. - Івано-Франківськ, 1994. - № 1-2. - С. 6.
46. Гуцуляк О. "Погибоша, аки обри ..." // Народознавство. - Київ, 1994. - № 14. - С. 3.
47. Басараб Олько [псевд.]. Апологія зброї // Голос нації. - Львів, 1994. - № 23-24. - С. 6. 1995
48. Гуцуляк О. На підтвердження історії європейців // Голос нації. - Львів, 1995. - № 2-3 (91-92). - С. 11.
49. Гуцуляк О. Слов'яни про свою імперію // Голос нації. - Львів, 1995. - № 7-8. - С. 5. 50. Гуцуляк О. Дещо на захист дзену або До розуміння феномену нашого обивателя // Голос нації. - Львів, 1995. - № 7-8. - С. 7. 51. О.Г. [Гуцуляк О.] Мексиканська модель з інституалізації економіки // Голос нації. - Львів, 1995. - № 12-13. - С. 3. 52. Гуцуляк О. Особа та етнос (Соціопсихологічний аспект) // Голос нації. - Львів, 1995. - № 12-13. - С. 8. 53. Гуцуляк О. Дві концепції влади на Русі // Голос нації. - Львів, 1995. - № 12-13. - С. 8. 54. Гуцуляк О. Русалля в аспекті вивчення сміхової культури українців // Народознавство. - Київ, 1995. - № 22-23. - С. 1. 55. Гуцуляк О. Інтраісторична реальність України // Голос нації. - Львів, 1995. - № 24. - С. 7. 56. Гуцуляк О. [уривок з листа до редакції] // Світло Оріяни. - Київ, 1995. - №4. - С. 1. 2000
57. Гуцуляк О. [Лист до редакції ] // Світло Оріяни. - Київ, 2000. - №1(21). - С. 11.
2004
58. Гуцуляк О. Пам'яті вчителя і людини [Про Ю. Султанова] // Прикарпатська правда. - Івано-Франківськ, 2004. - 13 трв., №19. - С. 6.
Публікації в зарубіжних виданнях та іноземними мовами
1998
1. Huculak O. Slowo: Pamietamy... / Tlumacz. z ukr. R. Rusnak // Dekada literacka. - Krakow, 1998. - № 10 (146), 31.X. - S. 5.
1999
2. Гуцуляк О.Б. Владимир Ешкилев и Владимир Чернявский : Светочи русской культуры в Галичине после 1991 года // Золотой грифон. - Москва, 1999. - № 7. - С. 24-157.
2001
3. Гуцуляк О. Неоромантизм : сутність явища // Новое Евразийское Обозрение : Хроники Культуры. - М., 2001. - №3. Спецвыпуск "Россия, Украина, мир". - С.24-26.
2002
4. 3. Jeszkilew W., Huculak O. Adept, albo Swiadectwo Aleksego Sklawina o Pielgrzymowaniu do Trzech Imion / Przelozyla z ukrainskiego K. Kotynska // Альманах перекладацької майстерні. 2000-2001. - Львів-Дрогобич: ЦГД ЛНУФ, 2002. - Т.3. Переклади та рецензії. Кн. 2. - С. 4-91.
2004
5. Гуцуляк О. [Вірші: "Ця любов...", "Здієсловити"; Стихи: Эта любовь...", "Дело слов..."] / Перевод на рус. Е. Щепотьевой // Из века в век. Украинская поэзия: Стихотворения / Сост., предисл., примеч. к книге В.Г. Крикуненко. - Москва: Пранат, 2004. - С.690-691.
2005
6. Intervista con Oleg Gutsuliak (citta Ivano-Frankivs'k, anno 2005) di Enzo Ristagno // Avanguardia : Mensile militante per la comunita nazionalpopolare. - Roma, 2005. - #12 (239). - P.21-25. - http://avanguardia.altervista.org/
2007
7. Рачев А., Гуцуляк О., Виттманн М. "Метаполитический фронт Белого Движения": Текст доклада Восточноевропейской Метаполитической Ассоциации Thule-Sarmatia // Кровь и Дух: Вопросы ариософии. - М.: Русское Общество Гобино; Опричное Братство во имя Св. Преподобного Иосифа Волоцкого, 2007. - № 4. - С. 55-56.
8. Гуцуляк О.Б. К бытию в соответствии с природой: пути поиска "новой гармонии" // Камень. Отражения. - Кострома, 2007. - №4. - С. 111-120.
2010
9. Гуцуляк О.Б. Предисловие // Иваненко А. Тараканы чистого разума: Калининград: Литературно-эзотерический журнал "Апокриф", 2010. - Приложение № 7 (Август). - С.3.
10. Гуцуляк О.Б. Змей Древний: Герменевтика образа // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2010. - Вып. 30. - С.32-34.
11. Гуцуляк О.Б. Шу-Атон, Атланты и Солнечный Павлин //Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2010. - Вып. 30. - С.35-37.
12. Гуцуляк О.Б. Яматодамаси - мистический дух Японии / Пер. с укр. //Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2010. - Вып. 30. - С.38-39.
13. Гуцуляк О.Б. Радость и вина: мифологическо-антропологический очерк // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2010. - Вып. 30. - С.40-45.
14. Гуцуляк О.Б. Философия, в конце концов // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2010. - Вып. 30. - С.46-51. 15. Гуцуляк О.Б. Кёроглы - Сын Могилы и правитель Чамбули Мастон // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2010. - Вып. 32. - С.42-55
16. Гуцуляк О.Б. Заметки о христианском платонизме // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2010. - Вып. 33. - С.36-37.
2011
17. Гуцуляк О.Б. Граничный вопрос [Об А.Г. Дугине] // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2011. - Вып. 34. - С.76.
18. Гуцуляк О.Б. Золотой Лев и Золотое Дитя Фридриха Ницше // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2011. - Вып. 34. - С.77-79.
19. Гуцуляк О.Б. Нарратив & Дискурс // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2011. - Вып. 35. - С.56-62.
20. Гуцуляк О.Б. Дух и душа // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2011. - Вып. 35. - С.63-68.
21. Гуцуляк О.Б. Катастрофы и календари // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2011. - Вып. 35. - С.69-70.
22. Гуцуляк О.Б. Борея и Гиперборея // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. - Калининград, 2011. - Вып. 35. - С.71-72.
Переклади й оригінальні художні тексти
ПЕРЕКЛАДИ
1994
1. Лікостомонові оди / Переклад зі старогрец. та коментар О. Гуцуляка // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1994. - № 44, 28 жовт.-3 лист. - С.3.
2003
2. Гуцуляк О. Переводы с украинского [стихи Н. Зерова, С. Бреславской, М. Микицей, О. Клодницкой] // Ткань и ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья. - Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. - С. 249-261.
ОРИГІНАЛЬНІ ХУДОЖНІ ТЕКСТИ
1989
1. Гуцуляк О. "Наречена сонця" (за українською феєрією) [Образок] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1989. - 26 грудня. - С. 3.
1990
2. Гуцуляк О. "Знову винен... без вини... [Вірш] // Радянський педагог. - Івано-Франківськ, 1990. - 2 квітня. - С. 6. 3. Гуцуляк О. "Знову винен... без вини..." [Вірш] // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1991. - 25 травня. - С.4.
4. Гуцуляк О. "Забруднені..."; "Назвалося словом..." [Вірші] // Комсомольський прапор. - 1990. - 21 липня.- С.6.
5. Гуцуляк О. "Нічний поцілунок..." [Вірш] // Літературне Прикарпаття: № 6. Спецвипуск "Світу молоді". - Івано-Франківськ, 1990. - 29 лист. - С. 9.
6. Гуцуляк О. "Свідчать, гортаючи фоліанти..." [Вірш] // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1991. - 1 серпня. - С. 5.
1992
7. Гуцуляк О. "...перигелій прольотів..."; Росстань [Вірші] // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1992. - 23 січня. - С. 5.
8. Гуцуляк О. "Чорне небо круками..."; "Іноземельні міфи..."; "Відлуння краплі..." [Вірші] // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1993. - № 33, 13-19 серп. - С. 4.
9. Гуцуляк О. "Що тобі шепотів вечір полум"ям свічки ?.." [Вірші: "Що тобі..."; Щовечора в червоних снах калини..."; С.Б.-К.; "Перун чекав..."; "... пошкодуй своїх сліз"] // Перевал. - Івано-Франківськ, 1993. - № 2 (6). - С. 115-116.
1994
10. Гуцуляк О. "Тут спокою нема..."; "На жовтих хвилях..." [Вірші] // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1994. - № 31. - С. 4.
1995
11. Гуцуляк О. "Наша п'яна любов..." [Вірш] // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1995. - № 7. - С. 3.
12. Єшкілєв В., Гуцуляк О. Адепт, або Свідоцтво Олексія Склавина про сходження до Трьох Імен: Роман знаків // Сучасність. - Київ - Мюнхен, 1995. - № 1. - С. 22-70; № 2. - С. 6-33.
13. Гуцуляк О. Язичеські вітри [Вірші: "Коли розглядаю..."; "В самотностях шляхів народів..."; "Зелений Храм збудовано не нам..."; "Сьогодні сумна обідня..."; "Вирізаний ієрогліф..."; "Вода вливалася в дзвін..."] // Світовид. - Київ - Нью-Йорк, 1995. - № ІV (21). - С. 38-40.
1997
14. Гуцуляк О. "Мій предок був огуз чи печеніг..." [Вірші: "А вчора здалося - то лілія..."; "І тополиний пух..."; "Мій предок був...] // Вперед. - Тисмениця, 1997. - 19 квіт., № 38-39. - С. 6.
15. Гуцуляк О. З циклу "Листи до Н.С." [Вірші: "О Наталю, чому..."; "Без тебе і веселощів нема..."; "...А весла радісно..."] // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1997. - № 30, 25 липня. - С. 3.
16. Гуцуляк О. Цикл "Башти" [Вірші : "Ось, Наталю..."; "Слова молитви..."; "Від тебе Башто..."] // Українська мова та література: Тижневик. - Київ, 1997. - № 36. - С. 2.
17. Гуцуляк О. З циклу "Листи до Н.С." [Вірші: "А вчора здалося - то лілія..."; "Край світу, мов марабу..."; "Магія чорна троянд..."; "Чи я люблю тебе понад усе ?.."; "Пегасик з"їв лавровий мій вінок..."; "...А будні знов тотожнять зі сльотою..."; "Ця любов - через мільйони літ..."] // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1997. - № 42, 17 жовтня. - С. 6.
1998
18. Гуцуляк О. [Стихи: "На Запад - Ла-Манш..."; "Уходят всадники..."; "Неоновый ноктюрн"; "Еще одно отходит воскресенье..."; "Год распят четверкою упругой..."] // Вестник Русской Общины: Спецвыпуск газеты "Наша справа". - Івано-Франківськ, 1998. - № 2, март. - С. 2.
19. Гуцуляк О. [Про автора. Відповідь на анкету. Вірші: "Морок приховує суті..."; "З-за далечі чорного птаства..."; "Розшукую вічність в твоєму погляді..."] // Початки: Антологія молодої поезії / Упоряд. : А. Бондар та ін. - К.: Смолоскип, 1998. - С. 51-54.
20. Гуцуляк О. [Вірші: "Магія чорна троянд..."; "Ця любов - через мільйони літ..."; "Здієсловити-витворити вірш"] // Дев"ятдесятники: Авторська антологія нової української поезії / Упоряд. В. Махно. - Тернопіль: Лілея, 1998. - С. 55-58.
21. Гуцуляк О. [Вірші: "Коли розглядаю"; "Вода вливалася в дзвін"] // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3: МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 257.
1999
22. Гуцуляк О. Коллегам-азербайджанцам [Стихи: "Древняя степь Евразии..."; "Мій предок був огуз чи печеніг..."] // Голос Азербайджана. - Киев - Баку, 1999. - № 1 (9). - С. 7.
23. Гуцуляк О. З циклу "Листи до Н.С." [Вірші: "Люблю тебе..."; "На сході - Сварга..."; "Як фенікс золотий..."] // Світ молоді. - 1999. - № 45, 5 лист. - С. 6.
24. Гуцуляк О. З циклу "Листи до Н.С." [Вірші: "Пегасик з"їв..."; "...А будні знов..."; "Без тебе..."; "Мій предок був..."] // Перевал. - Івано-Франківськ, 1999. - № 3. - С. 49.
25. Козак, Віра і Богдан [псевд; автори - Козак Б., Гуцуляк О., Бабич В.] // Ангели без тебе: Поезії. - Київ: [без видавництва ], 1999. - 75 с.
26. Гуцуляк О. Власник Башти [Вірші] // Цех поетів: Антологія віршів / Автор проекту та упоряд. О. Короташ. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. - С. 7-24.
2000
27. Гуцуляк О. "Під зодіаком див і чар..." [Вірш] // Слово і час. - Київ, 2000. - № 6. - С. 3.
28. Гуцуляк О. Плач молодого суфія (На східний мотив) [Вірш] // Світ молоді. - 2000. - № 49, 1 груд. - С.4.
29. Гуцуляк О. Із циклу "Листи до Н.С." [Вірші] // Прообраз: Випуск другий. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - С. 28-30.
2001
30. Гуцуляк О. [Стихи: "Последний мир"; "Вере К."; "Я тебя заколдую..."; "Ты - знакомая и не знакомая..."; "Люблю. За что ?.."; "Нет, семицветно..."; "В ожидании ответа"; "Коллегам - азербайджанцам"; "Что Инду - Евфрат..."] // Прикарпатська правда. - Івано-Франківськ, 2001. - № 38, 29 верес. - С. 6.
2003
31. Гуцуляк О. Із книги "Повстання скіфів" [вірші: "Поетесі-верлібрисці", "Втікати в рай..."] // Перевал. - Івано-Франківськ, 2003. - №1. - С. 70.
32. Олег Гуцуляк [Стихи] // Ткань и ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья. - Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. - С. 43-47.
33. Гуцуляк О. Афоризмы и "максимы" // Ткань и ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья. - Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. - С. 198-203.
2004
34. Гуцуляк О. "Постичь он мудрость научил" [Стихи: "Славянское", "Ты девушка моих ста снов..."; "Сквозь сумерки...", Жрец Изиды, Памяти Николая Гумилёва, Белая богиня] // Прикарпатська правда. - Івано-Франківськ, 2004. - 25 березня, № 12. - С. 6.
2010
35. Гуцуляк О. "Считает звёзды кот, хранитель марта ..." [Стихи: "Сквозь сумерки ночного бытия ..."; "Я - кот, я - Тот"; "Наши встречи - случайны ..."; "Была ли полночь ..."; "Помолись, попроси хоть немножко ..."] // Прикарпатская правда. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 6.
2011
36. "Під зодіаком див і чар ..." : З ліричного доробку Олега Гуцуляка ["А вчора здалося - то лілія біла...", "Втікати в рай на яблука та вишні ...", "Магія чорна троянд у букеті ...", "Не Кафка, не Жан-Поль, не Фарадей ...", "Поетів не мільони, а мільярди ...", Покутяни] // Край : Городенківська газета. - 2011. - Ч. 9 (1086)., ч. 6. - С.7.
РЕДАГУВАННЯ
2003
1. Ткань и ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья / Гл.ред. В. Ешкилев; автор базовой идеи, ред. и сост. разд. "Поэзия", "Переводы", "Авторская песня" О. Гуцуляк; ред. И.В. Козлик, А.Н. Волков, В.В. Чернявский. - Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. - 234 с.
2004
2. Білінчук М. Пронизані болем / Передм. та літературна редакція О. Гуцуляка. - Івано-Франківськ: Горицвіт, 2004. - С.3. 2006
3. Мельников В. Замок из соломы : Стихи [Передм. та літературна редакція О. Гуцуляка]. - Ивано-Франковск: Гостинець, 2006. - С.3. ПУБЛІКАЦІЇ ПРО О.Б. ГУЦУЛЯКА
(РЕЦЕНЗІЇ, ЦИТУВАННЯ, ПОКЛИКАННЯ, ЗГАДКИ)
1. Мороз В. "Пишу я про все віршами": огляд поетичної пошти // Прикарпатська правда. - Івано-Франківськ, 1990. - 21 лютого, C. 4.
2. Чи здох "Четвер"?: Інтерв'ю з Юрієм Іздриком та Юрієм Андруховичем // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1992. - 25 січня. - С. 3.
3. Гуцуляк Олег [біографія] // Четвер: Часопис текстів та візій. - Івано-Франківськ, 1992. - № 1 (3). - С. 55.
4. Пушик С. Підсумки і перспективи // Літературна Україна. - Київ, 1992. - 13 лютого.
5. Сакулич Л. Попереду - захист дипломних // Альма матер. - Івано-Франківськ. - 1993. - № 4-5. - С.6.
6. Єшкілєв В. Кавове інтерв'ю з екзегетом // Тайм-аут. - Івано-Франківськ. - 1993. - № 9. - С. 3; 6.
7. Яновський М. Словом художнім і документальним ("Перевал", 2'93) // Рідна земля. - Івано-Франківськ, 1993. - 1 жовтня.
8. Яновський М. У парі - майстри і дебютанти // Світ молоді. - Івано-Франківськ. - 1993. - № 40, 1-7 жовтня.
9. Четвергове Товариство. "Четвер" щодня // Пост-Поступ. - Львів, 1993. - № 38(101). - С. С2.
10. Єшкілєв В. Terra incognita: Олег Гуцуляк // Четвер: Часопис текстів та візій. - Івано-Франківськ, 1993. - № 4. - С. 48.
11. Теплинський М. Зазирнути в глибину знаків тексту // Сучасність. - Мюнхен-Київ. - 1995. - № 1. - С. 19-21.
12. Вайда А. Процюк промчався на Пегасі // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1996. - № 23 (469), 29 березня. - С. 8.
13. Кац О. Швидка апорія делоського нирця / З рос. // Плерома: Часопис філософії візуального мистецтва, теорії мистецтвознавства та культурології. - Івано-Франківськ, 1996. - № 1-2. Проект "Делоський нирець". - С. 19.
14. Іздрик Ю. Станіслав: туга за несправжнім // Плерома: Часопис філософії візуального мистецтва, теорії мистецтвознавства та культурології. - Івано-Франківськ, 1996. - № 1-2. Проект "Делоський нирець". - С. 25.
15. Костюк І. "Сучасності" - 35 // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1996. - 21 червня.
16. Зборовська Н. Реальність суб'єктивності та абсолют тексту // Світовид. - Нью-Йорк-Київ. - 1996. - № 3 (24). - С. 120-121.
17. Карена [Шпинта-Скаврон Л.] Квітень-мігрант та інші: Хроніка міста графоманів. Літопис перший // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1997. - 17 січня. 18. Смоляк О. В книгарнях Івано-Франківська // Вперед. - Тисмениця. - 1997. - 19 квітня.
19. Томин М. Енциклопедист [про Б.М. Гуцуляка] // Галичина. - Івано-Франківськ, 1997. - 12 серпня. - С.7.
20. Книгопанорама ["Тетрархія"] // Кур'єр Кривбасу. - Кривий Ріг, 1997. - № 8 (83-84). - С. 175.
21. Федорчук Б. Словом поетичним і науковим // Альма Матер. - Івано-Франківськ. - 1997. - № 1-2 (158-159). - С. 4.
22. Петросаняк Г. У світі, створеному авторами // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1997. - 26 вересня.
23. Томин М. Трудівник освітянської ниви. І наукової теж [про Б.М. Гуцуляка] // Студент прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1997. - № 6(873), жовтень. - С. 3.
24. Андрухович Ю. Свідоцтво про недостатність знаків // День. - Київ, 1997. - № 177 (225), 2 жовтня. - С. 7.
25. Н.З. Воццек, Адепт та інші // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 1997. - № 41 (549), 10 жовтня. - С. 6.
26. [Без підпису]. Постмодернізм у "Просвіті" // Анонс-контракт. - Івано-Франківськ, 1997. - № 56 (243). - С.22.
27. Єшкілєв В. Спроба здолати забетоноване // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 1997. - 21 листопада.
28. Баран Є. Літературний Івано-Франківськ: Міф про Атлантиду // Морена: Літературний журнал одного автора. - Львів, 1997. - № 2. Євген Баран. Замах на міражі: Літературно-критичні есеї. - С. 19.
29. Баран Є. Тетрархія: початок і закінчення // Морена: Літературний журнал одного автора. - Львів, 1997. - № 2. Євген Баран. Замах на міражі: Літературно-критичні есеї. - С. 21-23.
30. Рябчук М. Анкета критиків: краща книжка 1997-го року // Слово і час. - Київ, 1998. - № 4-5. - С. 26.
31. Бедрик Ю. Тихе прощання з постмодернізмом? // Столиця. - Київ, 1997. - № 18-19(43-44). - С. 18.
32. Прохасько Т. "Лілея-НВ" як засіб реалізації івано-франківського літературного феномена // Експрес-Наше місто, №3. - 1997. - №46(257) 6-14 грудня. - С. 24.
33. Шпинта Л. На зміну постмодернізму приходить деміургія // Експрес. - Львів, 1998. - № 14 (291), 11-19 квітня. - С. 10.
34. Бриних М. Поезія як різновид цивільної оборони // Початки: Антологія молодої поезії / Упоряд. А. Бондар та ін. - К.: Смолоскип, 1998. - С.186.
35. Йос О. Ловити вітер - також заняття // Світ молоді. - Івано-Франківськ. 1998. - № 32, 7 серпня.
36. Єшкілєв В. Гуцуляк Олег // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 46.
37. Єшкілєв В. Дев'ятдесятники // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 47.
38. Єшкілєв В. Плерома (Часопис) Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 91.
39. Єшкілєв В. Поставангард // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 93.
40. Бончук Р. Рибна тематика // Плерома. - Івано-Франківськ, 1998. - № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". - С. 97.
41. Бончук Р. Втеча у Країну Смачного Письменства // Бончук Р. 48 кімнат особняку: Есеїстика, критика. - Івано-Франківськ: Твідлт&Твідлтумт, 1998. - C. 28.
42. Панчук-Гузар О. Культурно-мистецький центр "Дзига" у Львові // Сучасність. - Київ, 1998. - № 7-8. - С. 157.
43. Єшкілєв В. Суб'єктивні деміурги // День. - Київ, 1998. - № 190, 6 жовтня.
44. Ірванець О. "Початки" чи порожніх слів змагання? // Смолоскип України. - Київ, 1998. -№ 11(40), листопад. - С. 7.
45. Kliszcz L. Otwarto czytelnie polonistyki // Dziennik Kijowski. - Київ, 1998. - № 19 (98), pazdziernik. - S. 6.
46. Харчев Б. Две презентации // Наша справа. - Івано-Франківськ, 1998. - № 9. - С. 6.
47. Туранлы Ф. Олег Борисович Гуцуляк // Голос Азербайджана. - Киев, 1999. - №1 (9). - С. 7.
48. Жулинський М. Українська література на межі тисячоліть: З доповіді на пленумі СПУ // Літературна Україна. - 1999. - № 21-22, 3 червня. - С. 4.
49. Бондар-Терещенко І. Критичні дні Анни // Кур'єр Кривбасу. - Кривий Ріг. - 1999. - № 7 (115). - С. 178.
50. Ткачук М. Поезія дев'ятдесятників: Естетична стратегія й особливості розвитку // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку: Науковий щорічник / За ред. С. Панцьо. - Тернопіль: Збруч, 1999. - С. 289-293.
51. Слабошпицький М. Озирнутися ... з кінця століття // Літературна Україна. - Київ, 1999. - 23 вересня.
52. Сняданко Н. Периферійність як норма // Література плюс. - 1999. - № 13-16 (18-21). - С. 9.
53. Зборовська Н., Ільницька М. Феміністичні роздуми: на карнавалі мертвих поцілунків. - Львів: Літопис; ЦГД ЛНУ, 1999. - С. 33, 208. 54. Жулинський М. Подих третього тисячоліття: Літературно-критичні статті. - Луцьк: Терен, 2000. - С. 16.
55. Ешкилев В. В "Четверг" - и больше никуда // Столичные новости. - Киев, 2000. - №3, 1-7 февраля.
56. Покальчук Ю. Івано-Франківськ: Місто і Людина, або Родичів не вибирають // Політика і культура. - Київ, 2000. - № 11 (46). - С. 40.
57. Лихоманова Н.О. Простір та межі Станіславського феномену (До проблеми перебігу маргінальних станів культури) // Питання літературознавства: Наук. зб. / Гол.ред. А.Р. Волков. - Чернівці: ЧДУ, 2000. - С. 136.
58. Севрук І. У нас з'явився ще один цех. Поетичний // Прикарпатська правда. - Івано-Франківськ, 2000. - № 19, 6 травня. - С. 8.
59. Бойченко О. Втеча патріарха // Молодий буковинець. - Чернівці, 2000. - № 16, 14-20 квітня. - С. 6.
60. Н.С. "Цех поетів" запрошує на презентацію // Тижневик Галичини. - Івано-Франківськ, 2000. - 5 травня, № 18. - С. 2.
61. Вирій О. Розрита могила // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 2000. - № 19, 12 травня. - С. 8.
62. Кокотюха А. Що ми знаємо про місто, суспільство, кохання, Україну та вічність? // Літературна Україна. - Київ, 2000. - 22 червня. - С. 6.
63. Баран Є. Від "Позадесятників" до "Цеху поетів" // Кур'єр Кривбасу. - Кривий Ріг, 2000. - № 9 (130). - С. 151.
64. Зорина Л. Годовое собрание Общины // Прикарпатська правда. - Івано-Франківськ, 2000. - № 52, 23 грудня. - С. 10.
65. Гнацюк Воля. Геапалітыка ва украінскай літературы // ARCHE. - Менеськ, 2001. - № 5. 66. Султанов Ю. Поэтический мир Олега Гуцуляка // Прикарпатська правда. - Івано-Франківськ, 2001. - № 38, 29 вересня. - С. 6.
67. Жорно А. Як поєднати непоєднуване, або Політика і поезія єдині? // Репортер. - Івано-Франківськ, 2001. - № 20, 25 жовтня. - С. 6.
68. Прес-центр МО НДП. Вечір трьох поетів // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ. 2001. - № 43, 25-31 жовтня. - С. 12.
69. Козлик С. "Поет рятує душі від гріха ..." // Акценти. - Івано-Франківськ, 2001. - № 6, 26 жовтня. - С. 7.
70. Микицей М. Три поети на одному вечорі // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 2001. - № 44, 26 жовтня. - С. 1.
71. Проценко О.А. Еволюція українського історичного роману 90-х років ХХ століття: Афтореф. дис. ... канд.філол.наук. - Запоріжжя: Вид-во ЗДУ, 2001. - С. 1, 5, 10, 12, 17, 18. 19.
72. Два століття Сковородіяни: бібліографічний довідник / Уклад.: Л. Ушкалов, С. Вакуленко, А. Євтушенко; заг. нагляд та наук. ред. Л. Ушкалова. - Харків: Акта, 2002. - С. 301, 302.
73. Арсенич П., Гаврилів Б., Угорчак Ю. Краєзнавці Прикарпаття: Довідник (ХХ ст.). - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - С. 29.
74. Данько Д. Подарунок вічним романтикам // Світ молоді. - Івано-Франківськ, 2002. - № 40, 11 жовтня. - С. 4.
75. Кривенко М. Рустикальне сало на програмах івано-франківських естетів // Дзвін. - Львів, 2002. - № 4. - С. 149.
76. Козлик І.В. Станіславський феномен // Зарубіжна література в навчальних закладах. - Київ, 2002. - № 7. - С. 62.
77. Височанський Ю. Зробити б Станіславів Меккою елітарної книги // Галичина. - 2003. - № 146, 27 вересня. - С. 7.
78. Petryk M. Fenomen encyklopedii - encyclopedia fenomenu. Niektore aspekty stanislawowskiego subdyskursu // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2003. - # 15-16. - S. 279, 285. 79. Галичанин Св. Тріумф української поезії в "Софії" // Галичина. - 2004. - № 41, 13 березня. - С. 8.
80. Бражкина А. Пробная разводка для лохов: Манифест украинского литературного террориста Ешкилева // Независимая газета - Ex Libris. - Москва, 2004. - № 17.
81. Баран Є. "Під зодіаком див і чар ..." // Західний кур'єр. - Івано-Франківськ, 2004. - № 22, 5 червня. - С. 15.
82. Остапович О. Суперстратне рядно у плюроцентричному ландшафті: Нотатки на полях антології російськомовної літератури Прикарпаття // Березіль. - Харків, 2004. - № 7-8. - С. 183-186.
83. Возняк С.М. Національна ідея як ціннісні орієнтації українського народу // Українські проблеми. - Київ-Івано-Франківськ. - 2004. - № 22. - С. 162.
84. Кокотюха А., Розумний М. Лірика дев'яностих. Любити живих. - Харків: А.П. Стожук, 2004. - С. 90.
85. Гнатюк М. Творчий шлях ансамблю народного танцю "Карпати" на тлі хореографічного мистецтва краю // Галичина. - 2005. - №11. - С. 287-288.
86. Скворцов Мих. Всякой твари - по паре // Дружба народов. - Москва, 2005. - № 10. http://magazines.russ.ru/druzhba/10/sfk16.html
87. Мороз В. Пошуки заповітного царства // Перевал. - Івано-Франківськ, 2008. - №4. - С.186-187.
88. Стражный А.С. Украинский менталитет : иллюзии - мифы - реальность. - К.: Изд-во Подолина, 2008. - С.377.
89. Іздрик Ю. Флешка-2GB. - К. : Грані-Т, 2009. - С.167.
90. Олег Борисович Гуцуляк. Матеріали до бібліографії / Укладач: Є. Баран, У. Мах. - Івано-Франківськ: Наук. б-ка Прикарпат.нац.ун-ту, 2009. - 34 с.
91. Діда Р. Гуцуляк Олег // Івано-Франківськ : Енциклопедичний словник / Автори-упоряд: Г. Карась та ін. - Ів.-франківськ: Нова зоря, 2010. - С.137-138.
ЦИТАТИ
"... О. Гуцуляк ... послуговується міфологемами, які мають не тільки естетичний сенс, а й інтертекстуальний характер, розсовуючи обрії художнього світу, щоб крізь призму кодів, символів виразити свою естетичну концепцію людини..."
Микола Ткачук, 1999
"...У поетичному вибраному Гуцуляка окремі образи чи метафори навіяні цими дохристиянськими символами, але не перенасичені ними. І цього досить для того, аби поетичний світ Гуцуляка залишався таємничим настільки, наскільки є таємницею сама поезія... За кожним віршем О. Гуцуляка - пласт культури, який сформував, зцементував естетику поета. Тому його вірші вимагають часткового знання того тла, всі ці алюзії, ремінісценції, паралелі, імена. Говорю "часткового", бо тут діє принцип не так пізнання, як співзвучності переживань і відчуттів. Настрій, пластика вірша, образний світ - тісно взаємопов'язані у досвіді О. Гуцуляка... Це поет інтимного звучання, інтимного настрою, але з тією мірою відповідальності за озвучене слово, до якої мимоволі ставишся з повагою..."
Євген Баран, 2004
"... Поэзия Олега Гуцуляка пронзает эпохи, время и пространство. Она необычайно пластична, образна и символична. Я бы сказал, что Олег - гипер-символист, Хельг, рунстер-vitki, творящий руническую волшбу ("Я тебя заколдую. Я - Хельг! Древних рун я владыка коварный..."). Иногда создается такое впечатление, что через него говорят гиперборейские волхвы, микенские певцы-аэды, шумерские сказители, египетские жрецы, хеттские вожди, этрусские хранители священных преданий, кельтские друиды, валлийские барды, исландские скальды, трубадуры Крестовых Походов, рыцари испанской Реконкисты, ацтекские маги, воины-художники Наска, кобзари Украины-Аратты, гении европейского декаданса - "проклятые поэты", итальянские чернорубашечники "Ардити" и бесстрашные испанские фалангисты Примо де Риверы... Список можно продолжать. Помыслами и словом он всегда там, где пребывает Дух Традиции. Это Его "Символ Веры" как Офицера Дхармы. И еще замечу, что его вполне можно назвать не только украинским консервативным революционером, но и ацтекским, и валлийским, и этрусским... То есть ему дороги не только родной Ивано-Франковск, но и затерянные в джунглях Мезоамерики храмы майя или дивные города этрусков, ибо он будете сражаться за них..." Алексей Ильинов, 2007
ФОТОГРАФІЇ ОБКЛАДИНОК КНИГ
ФОТОГРАФІЇ ГРАМОТ І НАГОРОД
Інформаційно-бібліографічне видання
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ ГУЦУЛЯК
Упорядник
Уляна Іванівна Мах
Серія
"Вчені Прикарпатського національного університету"
Відповідальний редактор серії
Михайло Васильович Бігусяк
Науковий редактор випуску
Михайло Васильович Бігусяк
Серія друкується за ухвалою Вченої ради
прикарпатського національного університету
імені Василя стефаника
Ідея серії М.В. Бігусяк
Технічний редактор серії Комп'ютерний набір Комп'ютерна верстка Обкладинка Ориґінал-макет підготовано у відділі автоматизації
НБ ПНУ імені Василя Стефаника Завідувач Світлана Йосипівна Романська
1
Автор
goutsoullac
Документ
Категория
Философия
Просмотров
1 040
Размер файла
434 Кб
Теги
гуцуляк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа