close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Причини економічних коливань

код для вставки
Презентація уроку економіка 11 клас (рівень стандарту) на тему"Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів."
Причини економічних
коливань.
Циклічні коливання та
види циклів
Економіка 11 клас
Урок №20
Мета уроку.
• Розкрити сутність економічних циклів, їхню
структуру, види та причин циклічних
коливань; розглянути класифікацію
економічних циклів і відповідну зміну фаз
бізнесової активності в економіці,
індикаторами яких є рівень зайнятості,
рівень безробіття, обсяги виробництва.
Перевірка домашнього
завдання
До ВВП не належать ...
•
•
•
•
Доходи корпорацій
Заробітна плата
Рентні платежі
Доходи від купівлі-продажу цінних паперів
Показник розміру ВВП на одну особу
використовується для …
• Визначення динаміки національного
виробництва
• Розрахунку продуктивності праці
• Розрахунку і зіставлення умов життя та
рівнів добробуту
• Зіставлення величин реальних доходів
різних категорій населення
Дефлятор ВВП обчислюється як
відношення …
•
•
•
•
Реального ВВП до номінального ВВП
Реального ВВП до НД
Реального ВВП до реального ВНП
Номінального ВВП до реального ВВП
ЧНП = ВНП, із якого відраховано...
•
•
•
•
Амортизацію
Заробітну плату та амортизацію
Податки
Заробітну плату, амортизацію та податки
До трансфертів не відносяться:
• Стипендії, що сплачуються за рахунок
держави
• Субсидії та дотації державного бюджету
різним підприємствам
• Проценти по державному боргу
• Державна допомога безробітним
Яка з перелічених нижче величин не
є складовою ВВП, розрахованого за
методом потоку доходів:
•
•
•
•
Заробітна плата
Амортизація
Прибуток
Валові інвестиції
Заробітна плата враховується при
розрахунку ...
•
•
•
•
ВВП за методом потоку доходів
ВВП за методом потоку витрат
Чистого експорту товарів та послуг
Чистих субсидій державним підприємствам
Чергування підйомів і спадів
називається економічним циклом.
• Але реальна економіка — найдинамічніше
у світі явище. В ній всі елементи і вся вона
загалом перебувають у русі, постійно
змінюються. Ці зміни часто спричиняють
порушення відповідності між сукупними
доходами і витратами, попитом і
пропозицією. Причому в процесі змін
економічні підйоми змінюються спадами,
посилення економічної активності — її
послабленням.
Поміркуй
• Чи завжди стабільна ситуація в економіці
країни?
• Що може вплинути та порушити економіку
країни?
середній річний темп зростання
валового внутрішнього продукту за
період 1965 — 2000 роки
•
•
•
•
•
•
•
США — 3%
Канада — 3,2%
Японія — 4,1%
Франція — 2,7%
Німеччина — 3%
Швеція — 2,5%
Великобританія — 2,6%
Прояви економічних циклів можна за
показниками економічної активності
• сукупні обсяги виробництва;
• загальний рівень цін;
• рівень доходів населення та динаміка роздрібної
торгівлі;
• зайнятість населення та безробіття;
• курс акцій найбільших корпорацій;
• прибутки корпорацій;
• замовлення на товари довгострокового
користування;
• контракти на нове будівництво.
Підведемо підсумки
• Економіці властива циклічна форма руху.
Розрізняють середні та довгі цикли.
Головну причину середніх циклів більшість
дослідників убачає у зміні величини
сукупних витрат, передусім — через зміни
у розмірах інвестицій. Довгі хвилі мають
матеріальною основою перехід від одного
до іншого технологічного способу
виробництва.
• Презентацію створено з допомогою
програмного педагогічного засобу
“Економіка 10 клас”
Автор
moroz-alla
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
2 765
Размер файла
527 Кб
Теги
Презентація уроку економіка 11 клас, Циклічні коливання та види циклів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа