close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Курсовой по экономике

код для вставкиСкачать

ВСТУП
Автомобільний транспорт, як відомо, найзручніший вид місцевих перевезень. Оскільки, залізничний транспорт, який виконує сьогодні основну масу вантажних і пасажирських перевезень на далекі відстані , потребує (як і пристані, аеропорти) під'їзні шляхи. А роль останніх виконують автомобільні дороги. До того ж автомобільний транспорт має ряд переваг у порівнянні з іншими видами транспорту:
- по-перше, він самий маневрений , оскільки здатний доставляти вантажі "від дверей до дверей" ;
- по-друге, найбільш ефективний для перевезень швидкопсувних і термінових вантажів не тільки на короткі , але й далекі відстані;
- по-третє (в умовах нашої країни, напевно, найважливіше), автомобільний транспорт відіграє велику роль в освоєнні малонаселених районів, оскільки здатний не тільки забезпечити перевезення вантажів при менших витратах, а й дорожнє будівництво супроводжує всі види робіт з освоєння сільськогосподарських територій, розробці великих родовищ, будівництва нових великих промислових районів.
- по-четверте, сьогодні розвиток економіки пов'язують з малим підприємництвом. Але малий бізнес не бажає йти в глибинку. Оскільки через відсутність транспортно - комунікативної мережі підприємці не можуть збути свою продукцію.
Мережа автомобільних доріг - найважливіший елемент економіки України. Її ефективне функціонування та сталий розвиток є необхідною умовою переходу до економічного зростання, забезпечення цілісності та національної безпеки країни, підвищення рівня і поліпшення умов життя населенія. Проблема темпів економічного зростання займає ключове місце в стратегії розвитку країни. Будівництво та експлуатація доріг є рушієм для великої кількості супутніх галузей, забезпечення дорогами - ключовим чинником соціальної й політичної стабільності регіону, а можливість доступу до видалених територій може ініціювати зростання нових виробництв.
Також, як відомо, будівництво нових автомобільних доріг дозволяє збільшити зайнятість населення не тільки в сфері будівництва, а й проектування. Це призводить до збільшення доходів населення і сприяє вторинній зайнятості в тих галузях, які виробляють товари споживчого призначення. Як наслідок це призводить і до зростання національного доходу.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ НА БУДІВНИЦТВІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ
Одним із самих потужних резервів росту продуктивності праці, підвищення ефективності та якості будівництва є така форма організації робіт, як бригадний підряд. Вона вже давно стала основною системою організації робіт в низових ланках дорожньо-будівельних організацій і передусім в бригадах.
Ділянковий підряд розширює сферу використання бригадного підряду та дозволяє створити умови для розповсюдження наскрізного поточного бригадного підряду, що сприяє підвищенню відповідальності та матеріальної зацікавленості кожної ланки в бригаді за результати своєї праці та всього колективу будівельної ділянки.
Наскрізний поточний бригадний підряд базується на поточному методі роботи і охоплює бригади, які займаються виготовленням матеріалу, його перевезенням і застосуванням в дорожньому будівництві.
Одна із бригад Вінницького Облавтодору працює на влаштуванні дорожнього одягу. Дорожній одяг складається із таких шарів:
1 Підстилаючий шар з піску
2 Основа з щебеню методом заклинки
3 Крупнозернистий асфальтобетон
4 Дрібнозернистий асфальтобетон
Для проведення запланованих робіт в склад бригади входять робітники наступних спеціальностей:
Бригадир 5 розряду 1
Помічник машиніста автогудранатора 4 розряду 1
Машиніст легкого котка 5 розряду 1
Машиніст важкого котка 6 розряду 1
Машиніст асфальтоукладчика 6 розряду 1
Дорожній робочий 5 розряду 1
Дорожній робочий 4 розряду 1
Дорожній робочий 3розряду 2
Дорожній робочий 2 розряду 2
Дорожній робочий 1 розряду 2
Водій 3 розряду 3
Всього 16 чол
Предметом діяльності Філії є:
- виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів та інших споруд та елементів обстановки дороги;
- забезпечення сталої роботи на автомобільних дорогах в умовах стійкого лиха, аварій, катастроф і подолання їхніх наслідків;
- розвиток промисловості та виробництва будівельних, дорожньо-будівельних матеріалів і конструкції інших виробів, необхідних для будівництва, ремонту автомобільних доріг і споруд;
- розробка корисних копалин місцевого значення, переробка гірничої маси, виробництво будівельних матеріалів;
- підготовка та виконання розривних робіт та буріння;
- виробництво товарів народного споживання;
- оптова та роздрібна торгівля;
- автомобільні перевезення вантажів і пасажирів як на території України, так і за її межами;
- створення і розвиток мережі закладів дорожнього сервісу;
- виробництво і реалізація с/г продукції;
- надання правових, аудиторських та консультаційних послуг;
- впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілю вальних баз та банків даних і надання прибутку до них на комерційній основі;
- проведення фінансово-економічного аналізу діяльності;
- складання проектно-кошторисної документації;
- виконання наукових і науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, надання інженерно-консультаційних послуг;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- будівництво об'єктно соціально-побутової сфери, надання житлово-комунальних послуг;
- проведення ринкової оцінки об'єктів нерухомості, обладнання та транспортні засоби;
- охоронні послуги перевіркам вантажів на автомобільних дорогах;
- виконання інших функцій, пов'язаних з реалізацією накладених на Філію завдань, які не суперечать чинному законодавству.
Обов'язки майстра
1 Забезпечує виконання робіт по усуненню аварійних ситуацій, які виникли на проїзній частині доріг внаслідок непередбачених аварій.
2 Здійснює виконання заходів по охороні праці.
3 Забезпечує належне утримання і технічне обслуговування механізмів дільниці.
4 Своєчасно готує виробництво, забезпечує розстановку бригад та робітників.
5 Встановлює та своєчасно доводить до бригади виробничі завдання та вимагає їх безумовного виконання.
6 Здійснює формування бригад, їх професійного, кількістю та кваліфікаційного складу.
7 Здійснює виробничий інструктаж робітників контролює дотримання ними правил охорони праці, виробничої дисципліни.
8 Створює нормальні побутові умови, своєчасно забезпечує їх необхідним спецодягом, взуттям, інструментом.
9 Періодично один раз на три місяці проводить перевірку знань з охорони праці, зобов'язаний записувати в журнал інструктажу.
10 Контролює використання автотранспорту і дорожньої техніки.
11 Майстер дільниці є матеріально відповідальною особою. Він дає заявки в відділ матеріального забезпечення необхідну кількість матеріалів, своєчасно списує витрачені матеріали.
12 Він є особою відповідальною за переміщення вантажів кранами.
13 Забезпечує безпечні умови праці водіями закріплених машин, машиністам, екскаваторів та інших засобів і механізмів, а також збереження цих засобів.
14 Забезпечує огородження та установку необхідних знаків при проведенні робіт згідно правил дорожнього руху.
15 При скоєнні нещасного випадку терміново організує надання допомоги потерпілому, доповідає керівництву, забезпечує збереження місць, де стався нещасний випадок.
16 Здійснює роботу по підвищенню кваліфікацію та професійній майстерності дорожніх робітників та бригад.
17 Забезпечує правильність та своєчасне оформлення первинних документів, по обліку робочого часу.
18 Не допускає до роботи працівників, які не пройшли медичну комісію, навчання, інструктаж заходів праці.
19 Не допускає до роботи осіб, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичному сп'янінні.
2. РОЗРАХУНОК КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА
Будівництво автомобільних доріг і аеродромів, а також ремонтно - експлуатаційні роботи в сучасних умовах переходу до ринкових відносин виконуються в основному на договірних засадах. Обласні автодори виступають в ролі замовника, а обласні служби автомобільних доріг, маючи в своєму розпорядженні необхідну техніку і кваліфіковані кадри, виступають в ролі підрядника.
Ціна пропозиції, за яку претендент (підрядник) згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально - технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення та поточних цін на них.
Для розрахунку ціни пропозиції претендента залежно від способу визначення виконавця робіт замовник надає претендентові:
* При проведенні тендерів - відомості обсягів робіт, що пропонуються; відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін або інвесторську кошторисну документацію.
* Шляхом переговорів - проектну кошторисну документацію в повному обсязі.
У ціні пропозиції претендент визначає вартість підрядних робіт, які пропонуються до виконання. До складу цієї вартості підрядник включає як безпосередні, так і супутні витрати (прямі і накладні) на будівництво об'єкту замовника, прибуток, кошти на покриття ризику, а також кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.
Заробітна плата в складі прямих витрат претендентом розраховується на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості люд.-год., яка відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт для ланки робітників - будівельників та середньому нормативному розрядові ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.
Кожна дорожно - будівельна організація має таку структуру:
1. Начальник ДБУ (дорожно - будівельного управління)
2. Заступник начальника
3. головний інженер
4. начальники ділянок - будівництво земляного полотна, штучних споруд, дорожнього одягу 5. відділи - відділ кадрів, плановий відділ кадрів, матеріальне забезпечення
відділ головного механіка, відділ маркетингу, бухгалтерія.
Ієрархія посад дорожно - будівельного управління розподіляється таким чином:
1. Начальник ДБУ
2. головний інженер
3. начальник ділянки
4. старший виконроб
5. виконроб
6. майстер
7. бригадир
8. дорожній робітник.
1. Організовує роботу згідно з робочими кресленнями, проектом виробництва робіт або технологічними картами, затвердженими в установленому порядку, забезпечує додержання правил та інструкції по праці, трудової та виробничої дисципліни робітників на дорученій дільниці.
2. Відповідає за керівництво роботою по охороні праці і техніки безпеки, проведення заходів по зниженню та попередженню виробничого травматизму на закріпленій за ними дільниці.
3. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ним своїх функціональних обов'язків та періодично один раз на рік.
4. У своїй діяльності керується законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці.
Функції та службові обов'язки майстра
1. Щомісячно перед початком роботи сумісно з уповноваженим інспектором по охороні праці перевіряє чистоту, порядок, сантехніки, безпеки на робочому місці, керуючої дільниці і негайно приймає міри по усуненню порушень. Результати перевірки записується в спеціальний розділ журналу трьохступеневого контролю.
2. Забезпечує правильне та безпечне ведення будівельно - монтажних та ремонтних робіт, використання дорожньо будівельної техніки, механізованого інструменту, обладнання.
3. Організовує безпечне виконання робіт з огородження місць виробництва згідно інструкції по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах та поновлення дорожніх знаків згідно схеми узгодженої з ДАІ.
4. Контролює правильне використання робітниками спецодягу, індивідуальних захисних засобів, додержання норм переносу ваги, забезпечення робочого місця попереджувальними написами.
5. При виданні завдання робітникам проводиться короткий інструктаж по техніці безпеки по виконанню необхідних робіт.
6. Безпосередньо проводить первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктаж з показом безпечних прийомів роботи при виконанні виробничих завдань.
7. Забезпечує високу трудову дисципліну на своїй дільниці, виконання ними внутрішнього розпорядку.
8. Перед початком дорожньо - будівельних, будівельно - монтажних, ремонтних і спеціальних робіт ознайомлюється під розпис з проектом організації робіт, паспортами, картами і веде всі роботи згідно з ними (журнал виробництва робіт).
9. При призначенні його відповідальним за безпечне переміщення вантажних кранів. Разом з виконанням обов'язків майстра виконує обов'язки особи, яка відповідає за безпечне переміщення вантажів (після здачі потрібних екзаменів).
10. Допускати до роботи з підвищеною виробничою безпекою тільки досвідчених та навчених робітників, які мають посвідчення, медичний висновок допуску до виконання робіт по стану здоров'я і проінструктовані по техніці безпеки перед зміною кожного виду робіт.
11. Повинні бути присутні при роботах з підвищеною безпекою, особисто забезпечувати і контролювати виконання цих робіт.
12. На виконання робіт з підвищеною небезпекою видавати наряд - допуск зазначеного зразку. Права та відповідальність
1. Видає розпорядження робітникам щодо порушення охорони праці і техніки праці, і не допускає до роботи при порушенні трудової дисципліни та техніки безпеки.
2. Несе відповідальність за виконання покладених на них обов'язків, згідно положення.
Взаємовідносини
1. Підпорядковується безпосередньо начальнику філії та головному інженерові.
2.1 Вихідні дані для розрахунків
Таблиця 2.1- Структура дорожнього одягу
Матеріали дорожнього одягуТовщина, м1 Підстиляючий шар із піску0,222 Основа із щебеню методом заклинки0,173 Нижній шар покриття із крупнозернистого а/б 0,064 Верхній шар покриття із дрібнозернистих а/б0,04
Таблиця 2.2 - Вихідні характеристики
Товщина шару, смПротяжність,
мТехнічна категорія12342217644000ІІ
Рисунок 2.1 - Схема дорожнього одягу
2.2 Розрахунок обсягів робіт на влаштуванні дорожнього одягу Таблиця 2.3 - Відомість підрахунку обсягів робіт
Назва робіт
Одиниці виміруКількість1. Підстиляючий шар із піску
(9,56х4000)/1001000м338,2402. Основа із щебеню методом заклинки (9,17х4000)/1000 1000 м²36,6803.Нижній шар покриття із крупнозернистого а/б
(9,00х4000)/10001000 м²36,0004.Верхній шар покриття із дрібнозернистих а/б
(9,00х4000)/10001000 м²36,000
Об`єктний кошторис Форма №3 ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС на будівництво автомобільної дороги Кошторисна вартість об`єкта7807,863тис.грн. Кошторисна трудомісткість17,006тис.люд.-год. Кошторисна заробітна плата293,873тис.грн. Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги №
п/пНомери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунківНайменування робіт і витратКошторисна вартість, тис.грн.Кошторис-
на трудо-
місткість,
тис.
люд.-год.Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.Показники
одиничної
вартості будівельних
робітмонтажних
робітустаткуван-
ня, меблів та
інвентарюінших
витратвсього 12345678910111Л.кошторис
2-1-1 на дорожній одяг7807,863 - - - 7807,86317,006293,873 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього:7807,863 - - - 7807,86317,006293,873 - Форма № 4Будова - Будівництво дорожнього одягуШифр проекту - 1-вЛокальний кошторис № 2-1-1на дороржній одягдорожній одяг Основа: Кошторисна вартість 7807.863 тис. грн.креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 170.06тис.люд.-год. Кошторисна заробітна плата293.873тис. грн. Середній розряд робіт3,4 розрядСкладений в поточних цінах станом на 2013 р.№
п/пШифр і
номер позиції
нормативуНайменування робіт і витрат, одиниця виміруКіль-
кістьВартість одиниці, грн.Загальна вартість, грн.Витрати труда
робітників, люд.-год. всьогоексплуа-
тації машинвсьогозаробіт-
ної платиексплуа-
тації машин
не зайнятих обслуго-
вуваням машин заробіт-
ної платив тому
числі за-
робітної
плати в тому
числі за-
робітної
платитих, що обслуговують
машини на
одиницювсього12345678910111Е27-14-1Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального
шару основи з пiску
100м338,24
1232,40
264,99967,41
179,214712710133 36993
685322,61
10,52 865
4022С142-10-2
варіант 2Вода (50)
м31912
7,46
--__-__
- 14264__-__
- 3С1421-10634
варіант 1Пiсок природний, рядовий(110)
м34206,477,43
--__-__
- 325702__-__
- 4Е27-22-1Улаштування одношарової основи товщиною 15
см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi
кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на
стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]
1000м2
36,686493,07
618,615874,46
1299,1823816622691 215475
4765451,81
76,14 1900
27935С142-10-2
варіант 1Вода (30)
м31100,47,46
--__-__
- 8209__-__
- 6С1421-9452
варіант 1Щебiнь iз природного каменю для будiвельних
робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше (15)
м3550,2211,43
--__-__
- 116329__-__
- 12345678910117С1421-9454
варіант 1Щебiнь iз природного каменю для будiвельних
робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше
(189)
м36932,52148,51
--__-__
- 1029549__-__
- 8Е27-22-4На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-
22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати
1000м273,362,00
--__-__
- 147__-__
- 9С1421-9454
варіант 2Щебiнь iз природного каменю для будiвельних
робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (12,
6)
м3924,34148,51
--__-__
- 137274__-__
- 10Е27-53-3Улаштування покриття товщиною 4 см iз
гарячих асфальтобетонних щiльних
крупнозернистих сумiшей типу А, Б, щiльнiсть
щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3
1000м2363166,31
744,302422,01
591,7022797453590 174385
4260252,75
34,58 3798
249011С1421-9848
варіант 1Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi
[асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi),
що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв,
крупнозернистi, тип А, марка 1(95,8)
т6897,6373,23
--__-__
- 2574391__-__
- 12Е27-54-3При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих
асфальтобетонних щiльних крупнозернистих
сумiшей типу А,Б зi щiльнiстю щебеневих
матерiалiв 2,5-2,9 т/ м3 до норми 27-53-3
додавати або виключати
1000м21441,98
1,98__-__
- 2852850,14
- 40
13С1421-9848
варіант 2Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi
[асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi),
що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв,
крупнозернистi, тип А, марка 1(12)
т3450373,23
--__-__
- 1287644__-__
- 14Е27-53-1Улаштування покриття товщиною 4 см iз
гарячих асфальтобетонних щiльних
дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В,
щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3
1000м2363166,31
744,302422,01
591,7011398726795 87192
2130152,75
34,58 1899
124515С1421-9835
варіант 1Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi
[асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi),
що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв,
дрiбнозернистi, тип А, марка 1(96,6) т3477,6428,38
--__-__
- 1489734__-__
- 123456789101116Е27-54-1При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих
асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих
сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих
матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1
додавати або виключати
1000м21,98
1,98__-__
- 0,14
- 17С1421-9835
варіант 2Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi
[асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi),
що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв,
дрiбнозернистi, тип А, марка 1(12,1)
т428,38
--__-__
- __-__
- Разом прямі витрати по кошторису, грн.7611067141040 514045
118410 8502
6930 в тому числi: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробiтна плата, грн.259450 Загальновиробничi витрати, грн.196796 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.1574 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.34423 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7611067 Прямі витрати будівельних робіт , грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.141040 заробітна плата в експлуатації машин, грн.118410 Загальновиробничi витрати, грн.196796 трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.1574 заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.34423 Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.7807863 кошторисна трудомісткість, люд.-год.17006 кошторисна заробітна плата, грн.293873 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Всього по кошторису, грн.7807863 Кошторисна трудомісткість, люд.-год.17006 Кошторисна заробiтна плата, грн.293873 3 ПЛАН РОБОТИ БРИГАДИ
Після складання локального і об'єктного кошторисів на будівництво автомобільної дороги необхідно спланувати роботу бригади. Із курсу технології дорожнього будівництва відомо, що автомобільну дорогу будують спеціалізовані машинно-дорожні загони (МДЗ). Так, існують наступні МДЗ :
- для лінійних земляних робіт,
- для влаштування основи,
- для влаштування покриття,
- для опоряджувальних робіт,
- для зосереджених земляних робіт,
- для малих штучних споруджень.
В зв'язку з обмеженістю об'єму курсової роботи нижче приведений розрахунок витрат на організацію і виконання роботи бригадою, що працює на влаштуванні покриття. На інші види робіт в курсовій роботі розрахунок не проводиться.
Для зручності користування та більшої наочності план роботи бригади подається у вигляді таблиці.
Таблиця 3.1 - План роботи бригади на 2013 рік
Найменування
робітОб'єм робітЗмінний ви-
робіток бригади,
м2/грнЗатрати труда, люд.-днівНормативна кільк. робітн. обсл/не обсл
Планова кількість змінВ тому числі по місяцяхКіль-
кість,
м.кв./
м.кубКошто-
рисна
вартість грнНорма
тивні Пла
нові1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.12345678910111212345678910111213141516171819201 Улаштування земляного полотна2 Улаштування дорожнього одягу
2.1 Основа із піску38240 3870932.2 Щебінь методом заклинки366801529671
2.3 Нижній шар покриття із а/б 6см360004090292
2.4 Верхній шар покриття із а/б 4см360001603721
1929 560
35
Всього 146920761106719295601635
4 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ПО ЗНИЖЕННЮ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
4.1 Вихідні контрольні дані для розрахунків
- Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт складає -
7807863 грн
- Планове зниження вартості будівельно-монтажних робіт складає - 3%
- Сума зниження вартості будівельно-монтажних робіт дорівнює 234236 грн
4.2 Розрахунок зниження собівартості БМР по калькуляційній статті "Матеріали"
Бригада провела ряд заходів по покращанню вантажно-розвантажувальних робіт, в результаті чого зменшились втрати будівельних матеріалів.
Розрахувати економічний ефект від упровадження цього заходу.
Вихідні дані
- Кількість матеріалів для будівництва - 3478 т
- Процент зменшення втрат матеріалів - 1.2%
- Планово-розрахункова ціна матеріалу - 428,38 грн
Розрахунок
1. Кількість зекономленого матеріалу за рахунок скорочення його втрат:
ЗМ=М*П (4.1)
де М - кількість матеріалів для будівництва, т
П - процент зменшення втрат матеріалів, %
ЗМ =3478*0.012= 42мᵌ
2. Економія на скороченні вартості матеріалів:
Е = ЗМ*Ц (4.2)
де Ц - планово-розрахункова ціна матеріалу, грн.
Е=42*428,38= 17992 грн
4.3 Розрахунок зниження вартості будівельно-монтажних робіт по калькуляційній статті "Експлуатація будівельних машин і механізмів"
Раціоналізатори бригади модернізували каток для укочування шару покриття, в результаті чого збільшилась його продуктивність.
Розрахувати економічний ефект від упровадження цього заходу.
Вихідні дані
- Збільшення продуктивності катка - 3%
- Планово-розрахункова ціна машинозміни - 20,31грн/год х 35=711 грн/зм
- Кількість машинозмін, необхідних для укочування покриття - 35
- Затрати на модернізацію - 400 грн Розрахунок
1. Зменшення кількості машинозмін роботи катка за рахунок збільшення продуктивності праці:
ЗМР = КМ/100*А (4.3)
де КМ - кількість машинозмін, необхідних для укочування покриття.
А - процент збільшення продуктивності катка, %
ЗМР =35*0.03 = 1.05 маш.-змін
2. Зменшення витрат на експлуатацію катка з врахуванням модернізації:
Е = ЗМР*ПЦ - Е* ЗМ (4.4)
де ПЦ - планово-розрахункова ціна машинозміни, грн.
Е- нормативний коефіцієнт = 0.15
ЗМ - затрати на модернізацію, грн.
Е = (1.05*711)-(0.15*400) = 687 грн
4.4 Розрахунок зниження собівартості будівельно-монтажних робіт по калькуляційній статті "Накладні витрати"
Після проведення само фотографії робочого часу були виявлені і ліквідовані втрати робочого часу.
Розрахувати зниження собівартості робіт.
Вихідні дані
- Вартість дорожнього одягу - 7807,863 тис.грн.
- Процент зменшення втрат часу - 0.3%
- Виробіток на одного робітника бригади в рік ((7807,863/35)/16)х12=
187,311 тис.грн.
- Тривалість робіт - 35 змін
Розрахунок
1. Визначаємо скорочення трудових затрат
,люд-дн. (4.5)
де ВД - вартість дорожнього одягу, тис.грн.
П - процент зменшення втрат часу, %
Т - тривалість робіт, змін
Вир - виробіток на одного робітника, тис.грн.
Е== 5 люд-дн
2. Економія накладних витрат, що залежать від трудоємності:
Е= Е*65
Е= 5*65=325 грн
4.5 Розрахунок зниження собівартості будівельно-монтажних робіт по калькуляційній статті "Основна зарплата"
Економія зарплати за рахунок збільшення продуктивності праці розраховується за формулою:
Е= ВД*Ф*(1 - ) (4.6)
де Ф- фонд зарплати у вартості БМР, 18%
ЗП - приріст зарплати = 2.3 %
П - приріст продуктивності праці = 4.2%
ВД - вартість дорожнього одягу - 7807,863 тис.грн.
Е= - 7807,863*0.18*(1-) = 25,627 тис.грн=25627 грн.
4.6 Загальна економія по розрахованих заходах
В результаті проведених бригадою заходів загальна економія становить:
Е=Е+Е+Е+Е=17992+687+325+25627=44631 грн.
Частину суми, що залишилась: 234236 - 44631 = 189605 грн
покривають за рахунок упровадження заходів по науковій організації праці та раціоналізаторських пропозицій.
5 РОЗРАХУНОК І СКЛАДАННЯ АКОРДНОГО НАРЯДУ
В основі організації роботи бригади на будівництві автомобільної дороги лежить документальне оформлення процесу її діяльності. Одним з найважливіших документів є акордний наряд, який служить основою для нарахування зарплати. Для його складання необхідно зробити наступні розрахунки:
5.1 Розрахунок терміну фактичного закінчення робіт
Т= Т- Е, люд - днів (5.1)
де Т- фактичне закінченя робіт, днів
Т- плановий термін закінчення робіт, днів
Е- кількість днів, що були зекономлені бригадою за рахунок чотирьох упроваджених заходів по зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт - ЗМР (4.3) + Етр (4.4) = 1,05+5=6днів
Т= 35- 6 = 29 люд.-днів
5.2 Розрахунок кількості фактично відпрацьованих робітниками годин робочого часу
а) нормативний час на улаштування покриття:
Н= Ч*Д*8.0, люд-годин (5.2)
де Ч - кількість робітників, чол.
Д - кількість змін роботи, 8,0 - тривалість зміни, год
Н= 16*35*8.0 = 4480 люд.-годин
Б) Фактично відпрацьований час:
Н= Н- Е, люд-годин (5.3)
де Е- економія люд-годин за рахунок упровадження організаційних заходів
Н=4480 - (6*8.0) = 4432 люд.-годин.
Суму нормативного відрядного заробітку беремо з об'єктного кошторису:
Зпл.норм = 34423 грн;
Суму преміальних доплат
Пр = Зпл.норм *0.4 = 34423 * 0.4 = 13769 грн
Отримані результати цих і попередніх розрахунків заносимо до акордного наряду - таблиця 5.1.
Мінавтодор України
Найменування об'єкта_________автомобільна дорога _________
Професія Будівельник Бригада Бондаренко
Таблиця 5.1 - А К О Р Д Н И Й Н А Р Я Д №_1_ на 5 - 7 2013 р
(місяць)
по відрядно-преміальній системі оплати праці
При виконанні завдання в строк чи достроково, з якістю, що відповідає технічним умовам, нараховується премія в розмірі_____ відрядного заробітку за кожний процент скорочення нормативного часу.
Найменування показниківЗавданняВиконанняПриміткиПочаток робіт20.0520.05По календарному графіку робітЗакінчення робіт18.0712.07Кількість люд.-год по нормі4480Кількість фактично відпрацьованого часу люд.-год44324480-4432/4480Процент скорочення нормативного часу1.07Сума відрядного заробітку, грн.34423Сума преміальних доплат, грн.13369Всього до оплати47792 Розрахунок склав нормувальник__________________
Перевірив інженер по праці_________________
Бухгалтер____________________________________ Оплатити Головний інженер___________________________
Продовження таблиці 5.1
Шифр
норма-
тивного
джерела
Опис робіт і умов виконанняОдини-ці вимі-
руЗаданоВиконаноКіль-кість
робітЗа одиницюНа весь об'ємКіль-
кістьНорма
часу,
л-годСума зарп-латиНорма часу,
л-годРозці-
нок, грнНорма
часу,
л-годСума
зарпла
ти234567891011Укрупнена розцінкаУлаштування покриття із а/б товщиною 4см 1000 м235,004480/35=12834423/
/35=98444804779235,00443247792
Всього
35,0012898444804779235,00443247792 Завдання видав майстер_____________ Дата___________ Завдання прийняв бригадир____________ Дата___________
Роботу прийняв з оцінкою якості__________________
Майстер___________________________ Дата___________ Роботу здав бригадир__________________ Дата___________
Норми і розцінки перевірив нормувальник_________________________ Дата_________________
6 НАРАХУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Заробітна плата - це ціна, що виплачується найманим працівникам за використання їхньої праці. Вона враховує вартість робочої сили, кількісні та якісні результати трудової діяльності, конкуренцію, яка склалась на ринку праці.
В курсовому проекті проводяться деякі розрахунки фонду заробітної плати бригади. При цьому враховуються як результати попередніх розрахунків, вихідні дані для проекта, деякі дані з курсового проекта по "Будівництву", так і нормативні та довідкові дані з додатку до "методичних вказівок". Нарахування і розподіл зарплати проводиться в наступній послідовності.
6.1 Розрахунок коефіцієнта трудової участі
Однією із систем відрядної форми оплати праці є акордна, яка передбачає встановлення розцінку не за одиницю виконаної роботи, а відразу на весь обсяг робіт із встановленням строку його виконання.
Фактична заробітна плата кожного працівника підприємства є часткою у фонді оплати праці всього колективу або колективу окремого підрозділу і залежить від кваліфікаційного рівня працівника, коефіцієнта трудової участі і фактично відпрацьованого часу.
Кваліфікаційний рівень встановлюється всім членам трудового колективу в залежності від виконуваних функцій, рівня кваліфікації.
КТУ теж виставляється всім працівникам і затверджується Радою трудового колективу.
Таблиця 6.1 - Основні показники для розрахунку КТУ членам бригади
Показники трудової участі в роботі бригадиКТУ12Підвищувальні коефіцієнти 1 Керівник1.52 Раціоналізатор1.253 Навчається в ВУЗІ1.24 Виконує завдання своєчасно1.05 Наставник1.156 Активно працює1.1Понижуючі коефіцієнти 1 Виконує завдання не своєчасно0.92 Порушує правила охорони праці0.73 Запізнюється на роботу0.84 З'явився на роботу в нетверезому стані 0.35 Незадовільне утримання робочого місця0.9ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7
Засідання Ради автодорожньої бригади від 16 грудня 2013 року
Присутні члени Ради бригади:
Бондаренко В.О. - бригадир
Іншакова І.О. - уповноважений бригади з охорони праці
Ємельяненко А.В. - профгрупорг
Вовк С.Ю. - наставник
Слухали:
про затвердження коефіцієнта трудової участі членів бригади за листопад 2013 року Ухвалили: Затвердити розрахунок КТУ для членів бригади за листопад 2013 року, який приведений нижче
Таблиця 6.2 - Розрахунок коефіцієнта трудової участі
ПІБ Професія Характеристика виконуваної
роботи для встановлення КТУКТУ12341 Бондаренко В.О.Бригадир Наставник і раціоналізатор 1.442 Блажко А.О.Пом. маш.,4розр.Активно і творчо працює1.13 Вовк С.Ю.Машиніст, 5розр.Наставник і раціоналізатор1.444 Каплун А.М.Дор.робітник, 2розр.Виконує завдання своєчасно1.05 Ємельяненко А.В.Машиніст, 6 розр.Виконує завдання несвоєчасно0.96 Іншакова І.О.Водій, 3розр.Викнує завдання своєчасно1.07 Кибенко А.С.Дорожній робітник, 1розрядАктивно і творчо працює1.18 Кива А.А.Дорожній робітник, 5розр.Виконує завдання своєчасно1.09 Кірнос А.В.Дорожній робітник, 4розрядПрацює неякісно і порушує ТБ0.3510 Котенко С.Є.Водій, 3розр.Викнує завдання своєчасно1.011 Михайлик В.В.Водій, 3розр.Виконує завдання несвоєчасно0.912 Пивоченко В.В.Дорожній робітник, 3розрядВиконує завдання своєчасно1.013 Самохвал Ю.О.Дорожній робітник, 2розрядНавчається в вузі1.214 Сидоренко Я.О.Машиніст, 6розр.Навчається в вузі1.215 Тарасенко Т.О.Дор.р, 1розрядВиконує завдання своєчасно1.016 Головко О.М.Дорожній робітник, 3розрядАктивно працюе 1.1 Голова засіданняБілашенко М.В.
Секретар Ємельяненко А.В.
6.2 Розрахунок заробітної плати
6.2.1 Розраховуємо фонд зарплати бригади, який залежить від виробничої програми:
Ф= , грн (6.1)
де Н- норматив зарплати на 1000 грн будівельно-монтажних робіт,
КБМР - кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, грн.
Ф== 132736 грн
6.2.2 Розрахунок нормативної трудоємності:
НТ = , люд.- днів (6.2)
де Н- норматив трудоємності на 1000 грн будівельно-монтажних робіт.
НТ = = 7964 люд.-днів
7964*8.0 = 63712 люд.-годин
6.2.3 Розрахунок планової трудоємності:
ПТ = НТ - Е, люд-днів (6.3)
де Е- зниження трудоємності по заходах, впроваджених бригадою. Якщо результат помножити на 8.0, то отримаємо трудоємність в людино-годинах.
ПТ = 7964 - 6 = 7958 люд.-днів
7958*8.0 = 63664 люд.-годин
6.3 Розрахунок преміальних доплат З метою стимулювання підвищення професійної майстерності працівників і посилення їх матеріальної заінтересованості та відповідальності за результати виробничої діяльності керівництву підприємства, організації та установи надається право вводити диференційовані надбавки до тарифних ставок, доплати та премії працівникам.
Преміальні доплати нараховуються в залежності від коефіцієнта трудового вкладу /КТВ/:
П1 = Фзп * КТВ * Л, (6.4)
де Фзп - фонд зарплати бригади, грн.,
КТВ - коефіцієнт трудового вкладу бригади, який залежить від зростання продуктивності праці,
Л - коефіцієнт виплат із заохочувального фонду
Для визначення величини коефіцієнтів необхідно визначити ріст продуктивності праці в бригаді П = , (6.5)
де Т - зниження трудоємності робіт, люд.-днів,
Зниження трудоємності робіт розраховується за формулою:
Т = = = 0.125 люд.-днів (6.6)
де Т- зниження трудоємності за рахунок впровадження заходів НОП, люд.-днів,
Т- зниження трудоємності за рахунок впровадження заходів, люд.-год.
Тоді П = = 0.125
Згідно з додатком 9.4 [ 7 ] визначаємо КТВ = 1.15 Л = 0.35
Підставляючи ці значення в формулу 6.4 визначаємо величину преміальних доплат
П-1 = 132736*1.15*0.35 = 53426 грн
Доплата бригадиру за управління бригадою встановлюється підприємством ( умовно приймають 250 грн.)
Доплати за професійну майстерність:
3 розряд - 12%
4 розряд - 16%
5 розряд - 20%
6 розряд - 24%
Доплати за важкі та шкідливі умови праці:
А) робота з цементом, щебенем та гравієм - 4%,
Б) Робота з бітумом, дьогтем та полуфабрикатами з їх використанням - 12%.
6.4 Розрахунок премії за досягнуту економію
Розмір премії за досягнуту економію розраховується за такою формулою:
П-2 = Е*П+ Е*П, (6.7)
де Е- економія по калькуляційній статті "Матеріали",
Е- економія по калькуляційній статті "Експлуатація машин і механізмів",
П, П- розмір премії згідно з додатком 9.5 [ 7 ]
П2 = 17992*0.6 + 687*0.4 = 11069 грн
6.5 Розрахунок колективного приробітку
Колективний приробіток розраховується за формулою:
П-3 = ( Фзп + Фзп * ) - З, (6.8)
де Фзп - фонд зарплати бригади, грн З- тарифна зарплата бригади, тис.грн.
П- процент преміальних доплат залежно від якості виконаних робіт, %
П-3 = (132736+132736*0.4) - 43299 = 142531 грн
Після розрахунку розміру преміальних доплат, колективного приробітку та премії за досягнуту економію можна розрахувати коефіцієнт приробітку:
К = , (6.9)
К == 4,7
Результати розрахунку зарплати заносемо до таблиці 6.3.
Таблиця 6.3 - Розподіл заробітної плати з врахуванням КТУ
ПІБ та професія робітника
Роз-
ряд
Факт.
відпр.
час,
год
Тариф.
ставка
грн..год
Тариф.
зарпла
та, грн
КТУ
Роз-
рахун
кова
вел,
грн.
Факт.
при-
робі-
ток,
грн.
Разом,
грн.Доплати до та-
рифного заробітку
Всього
до ви-
плати,
грн
Бри-
гадир
За проф.
майстЗа важкі
шкідл
умови
праці123456789101112131 БондаренкоВ.О., бригадир528010,6329761.4442852013923115250595119240792 Блажко А.О., пом.маш.42809,2125791.128371333315912412103164273 Вовк С.Ю., машиніст528010,6329761.4442852013923115595119238294 Каплун А.М., дор.роб.22807,4920971.02097985611953-84120375 Ємельяненко А.В.. маш.628012,3534580.931121462618084424138186466 Іншакова І.О., водій32808,1628491.028491339016239342114166957 Кибенко А.С., дор.роб.12806,8919291.12122997311902-77119798 Кива А.А., дор.роб.528010,6329761.029761398716963595119176779 Кірнос А.В., дор.роб.42809,2125790.3590342446823412103733810 Котенко С.Є., водій32808,1628491.0284913390162393421141669511 Михайлик В.В., водій32808,1628490.9256412051149003421141535612 Пивоченко В.В., дор.роб.32808,1628490.9256412051149003421141535613 Самохвал Ю.О., дор.роб.22808,1620971.020971024312340-841242414 Сидоренко Я.О., маш.628012,3534581.2415019505229634241382352515 Тарасенко Т.О., дор.роб.12806,8919291.01929906610995-771107216 Головко О.М.,дор.роб.32808,1631341.13447162011933534211419791 Всього4480432994506621219425577825051671731262926
7 РОЗРОБКА СІТЬОВОЇ МОДЕЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУОП
Ситуаційне завдання
У ДБУ прийняте рішення про розробку і впровадження частково автоматизованої системи керування безпекою праці (АСКБП). Розроблено укрупнений перелік заходів або робіт із питань забезпечення реалізації цього рішення й експертні оцінки трудомісткості виконання коленого заходу, що приведені в завданні до практичної роботи.
Потрібно:
- призначити кількість виконавців щодо коленого заходу з урахуванням можливості залучення спеціалістів сторонніх організацій,
- розрахувати тривалість виконання коленого заходу,
- побудувати сітьовий графік виконання всього комплексу заходів,
- розрахувати тривалість виконання комплексу робіт у робочих днях за умови однозмінної роботи,
- розрахувати резерви часу на коленій події і побудувати критичний шлях на сітьовому графіку,
7.1 Аналіз вихідних даних
Мета завдання - засвоєння методики використання сітьових методів моделювання виробничих організаційних процесів, а також поглиблене вивчення теорії сітьових методів стосовно до задач планування, організації і оперативного управління виробництвом.
Метою такого вивчення повинно бути не тільки оволодіння методикою побудови, розрахунку і оптимізації сітьових моделей виробничих ситуацій, але і розгляд області уявлень про можливості сітьових методів в щоденній роботі організацій.
Формулювання задач приведено вище. Вихідні дані для розрахунків трудомісткості виконання кожної роботи приведені в табл.. 1.1 завдання на контрольну роботу. Результати розрахунків тривалості робіт приведені в табл. 1.1 пояснювальної записки. Шифри робіт відповідають завданню. Для виконання завдання студент вивчає умови задачі, перелік заходів і визначає логіку послідовності їх виконання. Після цього необхідно вивчити лекційний матеріал і літературні джерела за методикою побудови і розрахунку сітьових графіків і відповідних діаграм. Послідовність виконання роботи приведена вище.
7.2 Визначення кількості виконавців по кожному заходу і
тривалості робіт
Сітьова модель графічно відображає технологічну залежність і послідовність виконання робіт з обліком затрат ресурсів. Суть сітьового методу планування і управління полягає в тому, що кожну складну систему можна представити у вигляді графіка чи сіті. Такі графіки використовуються для узгодження і побудови взаємодії між роботами, а також для контролю за виконанням цих робіт.
Побудова сітьового графіка виконується таким чином. Головне завдання при цьому - визначити технологічну послідовність виконання робіт, яка обумовлює структуру сітьового графіка. При перевірці технології графік повинен бути простим, не мати пересічень, замкнутих контурів, петель і "тупиків", використовувати горизонтальні лінії для зображення більшості робіт.
Основні елементи сітьового графіка - робота і подія.
Робота - це частина технологічного процесу по виробництву, яка вимагає для свого виконання витрат часу, праці і ресурсів.
Подія - відображає факт початку і закінчення робіт.
В свою чергу розрізняють такі види подій:
Вихідна - відображає факт початку робіт сітьового графіка і не має попередніх робіт.
Завершальна - відображає факт виконання усіх робіт сітьового графіка і не має наступних робіт.
На наступному етапі виконання завдання необхідно призначити кількість виконавців по кожній роботі. При цьому треба враховувати трудомісткість роботи, чисельний склад працівників відділу, служби , або виробничого підрозділу ДБУ, якому може бути доручене виконання цієї роботи, можливість притягнення спеціалістів сторонніх організацій на принципах господарських договорів або на контрактній основі. У кожному випадку максимально використовується інформація, отримана при розробці першого розділу.
Далі розраховується тривалість виконання кожної роботи t у робочих днях за формулою
T
t = ---- (7.1)
n
де Т- трудомісткість виконання кожної роботи, людиноднів, n- прийнята для кожної роботи кількість виконавців, люд. 7.3 Розрахунок параметрів сітьового графіка
Черговий етап - побудову сітьового графіка - виконують на основі положень раніше вивченої теорії з використанням діаграм.
Сітьовий графік у даному завданні можна будувати, базуючись на одному з двох підходів. У першому за основу побудови беруть не тільки перелік робіт але і приведені в таблиці шифри робіт, що є номерами попереднього і наступних подій.
У шифрах уже закладена логіка побудови всього комплексу робіт і послідовність їх виконання. Для побудови графіка достатньо відтворити лише графічне зображення сітьової моделі у вигляді сукупностей кіл і стрілок. Коло в цьому випадку означає подію і є вершиною сітьового графіка. Всі вершини сітьового графіка треба розбити на чотири рівних сектора, у верхні сектори внести порядкові номери подій відповідно до шифра робіт, ліві сектори слід зарезервувати під числові значення ранніх початків робіт, праві - для пізніх початків, нижні - для резервів часу по кожній події.
Ранній початок наступних робіт t рн відповідає моменту, коли
закінчуються усі роботи, що включені в подію
t рн = max (t рнпредш - t вх ) (7.2)
де t рнпредш - ранній початок роботи, яка є попередньою щодо аналізованої
події у робочих днях,
t вх - тривалість цієї ж роботи, у робочих днях,
mах - якщо подія містить у собі одночасне завершення декількох робіт, у тому числі і фіктивних, із множини значень t вх слід вибирати
максимальне.
Пізній початок іпн відповідає граничному моменту часу, коли може початися та або інша робота, інакше загальний термін завершення всього комплексу робіт буде порушений
t nн = min(t пнпосл - t ісх ) (7.3)
де t пнпосл - пізній початок роботи, що іде слідом за аналізованою подією, у робочих днях,
t ісх - тривалість цієї ж роботи в робочих днях,
тіп - якщо від аналізованої події починається декілька робіт, включаючи фіктивні, із множини значень t nн слід вибирати мінімальне.
Резерв часу щодо події R показує, на який гранично припустимий період часу можна затримати здійснення цієї події, не викликаючи при цьому збільшення загального терміну виконання комплексу робіт у робочих днях
R=t nн - tрн ) (7.4)
Критичний шлях, тобто повний шлях, що має найбільшу довжину в масштабі часу, має особливе значення, тому що роботи, які належать до цього шляху, визначають загальний термін завершення всього комплексу робіт. Він пролягає через події, за яких дотримуються умови
tрн = t nн (7.5)
R=0 Відповідно до цих ознак на графіку визначаємо топологію критичного шляху і виділяємо його подвійною рисою. Довжина критичного шляху визначає час, необхідний в даному випадку на розробку і впровадження АСКБП. Він проходить через наступні події:
1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 19 - 20 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30
Таблиця 7.1 - Розрахункові дані до сітьового графіка розробки і впровадження АСКБП в ДБУ
Трудомісткість люд.-днівВідділи виконавціШифри робітКількість виконавців, чолТривалість робіт, днів123455Нач1-21513ООТ2-311328ОС3-431066ПРО4-5417236ЗАМ5-29734192ООТ3-672834ООТ6-731216ГИН7-82822ПРО9-1021118ГИН8-92912ООТ10-1326116ГИН13-1633916ООТ10-142832ГИН14-163113ПЛО10-152292ПЛО15-1651916ООТ16-2628
Продовження таблиці 7.1
1234517ООТ10-1929128ОГМ19-20622121ООТ20-2352526ООТ19-213930ООТ21-23215110ГИН19-22522105ГИН22-2361894ГИН23-2651928ЗАМ10-1721418ГИН17-262916ООТ10-112812ООТ11-122613ГИН12-262710ООТ10-242542ПЛО24-2531428ГИН25-2621410ООТ26-272516ГИН10-182818ГИН18-2621441ОС3-28314110ОС27-2961948ООТ28-2931696НАЧ29-30520 В практичній роботі рекомендується прийняти наступи позначення структурних підрозділів ДБУ та окремих керівних посад:
НАЧ - начальник ДБУ; ГИН - головний інженер; ЗАМ - заступник начальника ДБУ; ОГМ - відділ головного механіка; ПЛО - плановий відділ; ПРО - виробничий відділ; ОС - відділ забезпечення; ООТ - відділ охорони праці.
8 ПЛАН НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ БРИГАДИ
Наукова організація праці - це комплекс заходів, спрямованих на постійне вдосконалення виробництва шляхом упровадження останніх досягнень науки і техніки, кращого використання засобів виробництва, трудових ресурсів, застосування найбільш сучасних методів управління виробництвом.
Рівень наукової організації праці можна оцінити цілим рядом економічних показників. Серед них особливе місце належить показникам технічного рівня виробництва, які відображають обсяг фактичного впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, технології, організації праці і управління.
План наукової організації праці складений на основі заходів по зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт, які були розраховані в третьому розділі курсової роботи.
Таблиця 8.1 - План наукової організації праці бригади
Заходи наукової організації праціІснуюча організація праціЗапланована організація праціКількість робітниківЕкономічний ефект, грнТермін виконанняВідповідальна особа12345671 Скорочення втрат матеріалів при вантажно- розвантажувальних роботахВтрати матеріалів складають 2.0%Втрати зменшаться до 1.2%__1799220.05.2013Майстер,
бригада2 Збільшення продуктивності катка__Продуктивність збільшиться на 3%168705.06.2013Бригада 3 Самофотографія робочого дня Втрати часу 0.5%Втрати часу 0.3%1432527.06.2013Нормувальник,
бригада4 Приріст продуктивності праці членів бригади__Продуктивність праці збільшиться на 2.3%142562712.07.2013Майстер, бригадаВсього 44631
9 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БРИГАДИ
Економічна ефективність виробництва - найважливіша узагальнююча характеристика результатів виробництва і виражає відношення величини створених товарів та наданих послуг до сукупних витрат суспільної праці. Іншими словами - це співвідношення між витратами на виробництво та отриманими від цього економічними результатами. Ці результати виражаються у збільшенні обсягів виробництва, підвищенні якості товарів і послуг, зниженні собівартості тощо.
Економічні показники - абсолютні та відносні та відносні величини, які використовуються для кількісної та частково якісної характеристики економічних явищ і процесів. До них відносяться такі, як рентабельність продукції і виробництва, величина прибутку, продуктивність праці, ефективність використання обладнання тощо.
9.1 Розрахунок рентабельності роботи бригади
Плановий рівень рентабельності розраховується за формулою:
Р =*100, (9.1)
де Пр- плановий прибуток бригади, який визначається як кошторисний прибуток (планові нагромадження - 8% від кошторисної вартості будівництва, згідно ДБН.Д.1.1 - 1 -2000)
С - кошторисна вартість покриття, тис.грн..
Р = *100 = 8%
Фактична рентабельність дорівнює:
Р = *100, (9.2)
де Пр- це фактичний прибуток бригади, який розраховується як сума планового прибутку та загальної економії бригади по заходах ( Пр+ Е)
Р = () х100= 8.57%
9.2 Розрахунок фондовіддачі
Фондовіддача основних виробничих фондів розраховується за формулою:
Ф= , (9.3)
де С - кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт, тис.грн.
В- вартість основних фондів (розрахована в таблиці 9.1)
Таблиця 9.1 - Вартість основних фондів Найменування машинКількістьВартість, грн 1 Автогудронатор ДС-31175000 2 Автогрейдер ДЗ-1221135000 3 Бульдозер 1150G11406100 4 Каток легкий CC-2321530400 5 Каток важкий ДУ-851195000 6 Машина поливомийна КДМ-130В1120600 7 Розподілювач ДС-491384700 8 Укладчик асфальтобетону MF5711852000 9 Автосамоскид MMЗ-42021354200*3=162600 Разом 3961400 Фондовіддача дорівнює:
Ф= = 1,97 грн/грн.
9.3 Коефіцієнт фондоозброєння
Обернена величина до фондовіддачі називається фондоозброєністю і розраховується таким чином:
К = = = 0,51 грн/грн. (9.4)
10 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БРИГАДИ
Після проведення всіх економічних розрахунків та їх аналізу були відібрані основні показники, які характеризують економічний стан підприємства на момент виконання курсової роботи. Ці показники використовуються для організації і планування виробництва з метою отримання максимального прибутку та скорочення термінів будівництва автомобільної дороги.
Ці показники зведені в таблицю 10.1
Таблиця 10.1 - Основні техніко - економічні показники роботи бригади
Найменування показників
Кількість1 Кошторисна вартість покриття, тис.грн.7807,8632 Кількість робітників, чол.163 Фонд зарплати, тис.грн.132,7364 Середньомісячна зарплата одного робітника, грн.82965 Тривалість робіт, днів356 Приріст продуктивності праці, %2,37 Зниження собівартості будівельно-монтажних робіт,
грн.446318 Скорочення тривалості робіт, днів69 Зниження трудоємкості робіт, л.- годин4810 Рентабельність бригади, %811 Фондовіддача основних фондів, грн./грн.1,9712 Коефіцієнт фондоозброєності бригади, грн./грн.0,51 ВИСНОВКИ
В курсовій роботі з економіки були розраховані основні техніко-економічні показники роботи спеціалізованої бригади на будівництві автомобільної дороги. За основу було взято вихідні дані із розрахункової роботи з предмета "Економіка". Це улаштування покриття із асфальтобетону товщиною 4 см.
Бригада дорожніх робітників працює за прогресивною системою оплати праці, в результаті чого вона добилась високої продуктивності праці при добрій якості виконання робіт. Цей висновок підтверджують наступні економічні показники:
* Зниження кошторисної вартості робіт за рахунок вдосконалення технологічного процесу - на 44631 грн,
* Рентабельність виробництва - 8%,
* Фондовіддача - 1,97 грн/грн.,
* Приріст продуктивності праці - 2,3 % та деякі інші менш характерні економічні показники, що були розраховані в пояснювальній записці. В результаті використання всіх стимулюючих факторів, високопродуктивній організації виробництва бригада закінчила роботи по улаштуванню покриття на 6 днів раніше від нормативного терміну при добрій якості робіт.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Державні будівельні норми України. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва.- К.:НВФ "Інпроект". 2000
2. Державні будівельні норми України визначення кошторисної вартості будівництва ДБН Д.2.2-27-99. Збірник 27. Автомобільні дороги. - К.:НВФ "Інпроект". 2000
3. Методическое пособие. Правила определения стоимости строительства. - К. "Инпроект". 2012- 512с.
4. Ціноутворення у будівництві. Збірник офіційних документів та розяснень. №1, січень 2012 - К. "Інпроект" 2012 - 320с. 5. І.М.Бойчик, М.С.Харів, М.І.Хопчан, Ю.В.Піча. Економіка підприємства.- К.: Каравела. 2001.
6. П.С.Рогожин, А.Ф.Гойко. Економіка будівельних організацій.- К.: Видавничий дім "Скарби". 2001.
7. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з економіки для студ. спец. 5.092.118 "Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів" усіх форм навчання. - П.: ПБТТБ, 2005.
8. А.М.Антонов, А.Г.Цаплин. Экономика и планирование дорожных работ.- М.: Транспорт. 1984.
1
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
179
Размер файла
746 Кб
Теги
курсовой, экономика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа