close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Особливості підготовки до ЗНО учителів та учнів

код для вставкиСкачать
Особливості підготовки до ЗНО учителів та учнів
Роль учителя в підготовці учнів
* Для успішної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання вчителю рекомендується підібрати комплект навчальних засобів: навчальні програми з предмета, "Інформаційні матеріали" підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти, шкільні підручники, довідники, збірники тестових завдань та інші посібники. Користуватись варто тільки тими підручниками, посібниками та збірниками, що рекомендовані МОН України та УЦОЯО.
* Готувати учнів до ЗНО рекомендуємо вчителю на різних етапах навчання:
- під час вивчення нового матеріалу;
- під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного
контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання);
- для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові
вправи);
- як домашнє завдання (тестові завдання для самоконтролю).
* Рекомендуємо учням виконувати тестові завдання із предметних збірників "Інформаційні матеріали" УЦОЯО, які навчають працювати динамічно, дотримуючись визначених часових параметрів, дають можливість практикуватися на бланках відповідей.
* Для підготовки до ЗНО варто використовувати позаурочний час (групові та індивідуальні консультації).
1. Динамічно вивчайте програмний матеріал.
2. Актуалізуйте вже засвоєне. 3. Розказуйте учням програмні вимоги до ЗНО.
4. Продемонструйте випускникам усі форми тестових завдань.
5. Застосовуйте тестування у навчальному процесі впродовж усього шкільного курсу. Проводьте, якщо є така нагода, домашні, самостійні, контрольні роботи з використанням тестів. Це вироблятиме в учнів навички роботи з тестовими завданнями. Важливо привчати їх складати тести не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. 6. Ознайомтеся з критеріями оцінювання відкритого завдання, зразки яких є в "Інформаційних матеріалах".
7. Зверніть увагу на те, щоб навчання у випускних класах не перетворилося на "натаскування" учнів на відповіді до тестів і таким чином не втратило основної ідеї освіти - гармонійного розвитку дитини як особистості.
8. Написання власного висловлення
Завдання відкритої частини тесту з української мови та літератури формулюється у вигляді мікротексту, який окреслює певну дискусійну проблему, власне ставлення до якої учасник тестування має обґрунтовано викласти у своєму власному висловленні. Наприклад.
Розвиток науки й технічний прогрес суттєво полегшують наше повсякденне життя. Водночас зростає ймовірність техногенних катастроф, які можуть призвести до численних людських жертв. Яким шляхом, на Вашу думку, має йти людство.
Власне висловлення як завершений текст передбачає таку структуру:
ТЕЗА
АРГУМЕНТ 1
АРГУМЕНТ 2
ПРИКЛАД 1 (з літератури або мистецтва)
ПРИКЛАД 2 (з історії, суспільно-політичного або власного життя)
ВИСНОВОК
Можливим є також варіант структури власного висловлення, у якому приклади розташовані безпосередньо за "своїми" аргументами, тобто тими, що їх ці приклади покликані ілюструвати.
Як показав досвід перевірки завдань відкритої форми (власних висловлень) та психометричні характеристики цих завдань, найбільші проблеми для учасників тестування становлять підбір прикладів (як Прикладу 1, так і Прикладу 2) та формулювання висновку. Відтак доцільними та потенційно ефективними є форми роботи, орієнтовані на вироблення навичок знаходження прикладів, як з літератури так мистецтва, так і з історії, для максимально різноманітних тем, а також формулювання висновків до них. Адже часто один і той же твір може бути джерелом переконливих прикладів до дуже різних тем. Зокрема, приклади для тем власного висловлення, запропонованих у всіх трьох сесіях ЗНО-2010 з української мови та літератури, можна знайти, наприклад, у романі "Маруся Чурай" або кіноповісті "Україна в огні". Завдання вчителя - виробити в учнів уміння бачити ці приклади та знаходити їх у якомога більшій кількості творів. Подібна ж ситуація й з прикладами з історії, суспільно-політичного та власного життя. Доцільним є тренування навичок інтерпретувати знані учням історичні або життєві події та ситуації як потенційне джерело прикладів. За умови вироблення таких навичок, ймовірність, що якась конкретна тема зажене учня в глухий кут щодо наведення прикладів, суттєво зменшується.
Загальні методичні поради щодо роботи із тестом у форматі ЗНО
Порада 1. Відповідайте на завдання тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли його зміст.
Порада 2. Якщо Ви невпевнені у обраному Вами варіанті відповіді поміркуйте над іншими запропонованими варіантами, співставляючи їх зі змістом завдання. Можливо інші історичні знання дозволять виключити неправильні, на Вашу думку, відповіді та допоможуть прийняти остаточне рішення. Таким чином, намагайтеся виконати усі завдання тесту!
Порада 3. Обираючи літературу для підготовки, слід звертати увагу:
* на наявність грифів, які засвідчують, що те чи інше видання рекомендовано до використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Українським центром оцінювання якості освіти, * на рік видання (перевидання) посібника, * на те, за специфікацією якого року укладені тренувальні вправи.
Уся інформація щодо проведення ЗНО-2014 оперативно розміщується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://www.testportal.gov.ua/) та Дніпропетровськогг регіонального центру оцінювання якості освіти - офіційний сайт dneprtest.dp.ua.
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
528
Размер файла
86 Кб
Теги
зно, учнів, підготовка, учителів, особливості
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа