close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презент.вчит

код для вставкиСкачать
Призма
Піраміда
Презентація вчителя
Вступ
A1A2…AnB1B2…Bn –
β
α
призма
Многокутники A1A2…An
и B1B2…Bn – основи
призми
Паралелограми
A1A2B2B1, A2A3B3B2, …,
AnA1B1Bn – бічні грані
призми
Відрізки A1B1 ,A2B2,
…,AnBn- бічні ребра
призми
Відрізок O1O2высота призми
Відомі визначення призми
Евклід визначає призму як тілесну фігуру, що
знаходиться між двома рівними і паралельними
площинами (основами) і з бічними гранями паралелограмами.
В XVIII ст.Тейлор дав таке означення призми: це
многогранник, у якого всі грані, крім двох,
паралельні одній прямій.
Термін “призма” грецького походження і буквально
означає “отпиленный”.
Сучасне означення призми:”Многогранник, який
складається із двох плоских рівних многокутників з
відповідно паралельними сторонами та відрізків, які
з’єднують відповідні точки цих многокутників”.
Призма в геометрії
Пряма призма —
призма, у якої
бічне ребро
перпендикулярне до
основи.
РС- діагональ призми
РMCF – діагональний
переріз призми
ABCDEFKLMNOP- прямая
правильна призма
Призма в геометрии
Похила призмапризма, у якої
бічне ребро не
перпендикулярне до
основи.
ABCDEKLMNO- похила
призма
KF- висота
Перпендикулярний
переріз
Призма в геометрии
Призма:
Sбіч=P l
Sповн=2Sо+Sбіч
Пряма призма: Sбіч=Pоl(l=h)
Паралелепипед:
Sповн=2(ab+bc+ac)
V=abc
d²=a²+b²+c²
Куб:
Sповн=6a²
d²=3a²
Обозначения:
Sполн- площа повної
поверхні;
Sбіч- площа бічної
поверхні;
Sо- площа основи;
Pо- периметр основи;
P – периметр
перпендикулярного
перерізу;
l- довжина ребра;
h- висота.
Теорема
IV. Площа бічної поверхні прямої призми
дорівнює добутку периметра основи на висоту
призми.
Доведення:
Бічні грані прямої призми- прямокутники,
основи яких- сторони основи призми, а
висоти рівні висоті h призми. Площа бічної
поверхні призми дорівнює сумі площ вказаних
прямокутників, тобто дорівнює сумі добутків
сторін основи на висоту h. Винісши множник
h за дужки, отримаємо в дужках суму сторін
основи призми, тобто його периметр P.
Отже, Sбіч=Ph. Теорема доведена.
Піраміда
слово Піраміда складене із Грецького
слова "pyra" в значенні вогню, світла( або
видимий) і Грецького слова "midos" в
значенні мір .
Найпростішою пірамідою є тетраедр.
Тетраедр – від грецьких (tetrares) – чотири, і
(hedra) – основа, поверхня, стороначотиригранник, усі грані якого трикутники.
Елементи піраміди
SO – висота піраміди
SM – апофема
піраміди
SA, SB, SC – бічні
ребра піраміди
Якщо основа піраміди
– правильний
многокутник, то
піраміда правильна
Формули площі поверхні піраміди
Sпов= Sосн + Sбічн
Sосн = Sмн
Для правильної піраміди
Sбічн = ½ Р*L, L – апофема піраміди
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
40
Размер файла
310 Кб
Теги
презент, призма, вчит, піраміда
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа