close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

історія ймовірностей

код для вставкиСкачать
Азартні ігри з'явилися на зорі
людства.
• Їхня історія починається із гральних костей.
Винахід цієї розваги, джерела радостей і
нещасть, приписується й індійцям, і
єгиптянам, і грекам в особі Паламеда.
Наприклад, при розкопках у
Єгипті знаходили гральні кості
різної форми — чотиригранні,
дванадцятигранні й навіть
двадцятигранні. Але
оперування, скажімо, із
двадцятигранниками вимагало
вже деякого розумового
напруження для проведення
арифметичних дій. Тому кості з
формою, відмінною від
кубічної, застосовувалися в
основному для пророкування
долі.
Перші згадки про азартні ігри
з'явилися ще за 3500 років до
н. е. У Стародавньому Єгипті
знайдено фігурки, малюнки на
камінні, зображення людей
або богів, що кидають бабки.
Первісні бабки також
віднайдено у розкопках
доісторичних стоянок людини
ще більш раннього періоду.
Шестигранні кості також
з'явилися задовго до наших
днів.
У індійському епосі «Махабхарата»,
написаному, мабуть, понад два
тисячоліття тому, часто і детально
описується гра в кості . Зібрання
ведичних гімнів Рігведа містить
поему «Скарги гравця», в одній із
строф якої цитується бог Савітр:
«Не грай у кості, а ори свою
борону! Знаходь насолоду у
власності своїй та ціни її високо!
Доглядай за худобою своєю та за
дружиною своєю, нікчемний
гравцю! — так каже мені
благородний Савітр».
Корені теорії ймовірностей сягають
далекої глибини століть. Відомо, що в
древніх державах Китаї, Індії, Єгипті,
Греції вже використовувались деякі
елементи імовірносних суджень для
перепису населення, і навіть
визначення чисельності військ ворога.
Але все ж таки початок
теорії ймовірностей як
науки приписують
середині XVII століття. З
історичних романів
пам’ятаємо: це час
королів і мушкетерів,
прекрасних дам і
шляхетних кавалерів. Як
це не парадоксально, з
ім’ям одного з них,
причому реальної
історичної особистості,
пов’язаний початок
теорії ймовірностей.
Одразу треба сказати, що засновником теорії
ймовірностей вважають великого вченого,
математика, фізика і філософа Блеза Паскаля
(1623-1662). Але вважається, що вперше він
зайнявся теорією ймовірностей під впливом
питань, що поставив перед ним один з
придворних французького двору шевальє де
Мере (1607-1648).
Справжню наукову основу теорії ймовірностей
заклав великий математик Якоб Бернуллі (16541705). Його праця "Ars conjectandi" стала
першим ґрунтовним трактатом з теорії
ймовірностей. Він містив загальну теорію
перестановок і сполучень. А відкритий ним
відомий закон великих чисел дав можливість
встановити зв’язок між ймовірністю якоїсь
випадкової події і частотою її появи, що
спостерігається безпосередньо з досліду.
Подальші успіхи теорії ймовірностей
пов’язані насамперед з іменами вчених А.
Муавра (1667-1754), П. Лапласа (17491827), К. Гаусса (1777-1855), С. Пуассона
(1781-1840) та інших.
Виконавці
Учні 6-б класу.
Бобров Максим,
Усенко Вероніка.
джерела
• Інтернет сайт Вікіпедія
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
21
Размер файла
4 254 Кб
Теги
ймовірностей, історія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа