close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Laba 5 (3)

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
Кафедра: Засобів захисту інформації
Дисципліна: Основи проектування електронних систем
Лабораторна робота №5 По темі: Символьні розрахунки в системі Mathcad
Виконав: Красіков М.М. Група: СЗ-121
Прийняв: к.т.н. доц. Краснопольський А.О.
Київ 2013
Тема:Символьні розрахунки в системі MathCAD.
Мета: Ознайомитися з командами меню Symbolics, вивчити символьні операції з виразами і змінними. 1. За допомогою меню Symbolics, вичислив в символьному виді вирази:
2. За допомогою команди Expand розклав за степенями вираз sin(5x):
3. За допомогою операції Differentiate розрахував похідну від отриманого виразу: 4. Обчислив коефіцієнти полінома по x, по y. 5. Дослідив функцію на екстремуми Висновок: на даній лабораторній роботі я виявив, що за допомогою команди меню символіка та вбудованих в ній різних операцій можна обчислювати складні математичні вирази .
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
15
Размер файла
100 Кб
Теги
laba
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа