close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Vpravi lab 3

код для вставкиСкачать
Лабораторне заняття №3
Тема. Інноваційні вправи на уроках систематизації і закріплення вивченого.
Мета: поглибити знання студентів про уроки систематизації і закріплення вивченого, навчити їх використовувати у своїй фаховій діяльності інноваційні вправи як ефективний засіб навчання учнів; розвивати фахові вміння у пошуку та підборі ефективних вправ, уміння використовувати їх на уроці рідної мови.
Основні поняття: інновація, інноваційні вправи, інтерактивні методи.
План
1. Інновації в навчанні рідної мови.
2. Особливості уроків систематизації і закріплення вивченого, їх місце та значення в системі уроків рідної мови.
3. Значення інноваційних вправ на уроках систематизації та закріплення вивченого.
4. Види інноваційних вправ.
5. Інтерактивні форми роботи в навчанні мови.
Практичні заняття
1. Самостійно дібрати нову літературу до 1 пункту плану.
2. Дібрати систему вправ до теми.
3. Написати конспект уроку узагальнення і систематизації вивченого, використавши в ньому інноваційні вправи (10-11клас).
4. Написати міні-реферат на одну з тем:
а) Інновації в навчанні рідної мови;
б) Особливості уроків систематизації і закріплення вивченого.
Методичні настанови
1. Законспектувати у зошити статтю: Сухомлинський, В. О. Уроки заключного повторення і систематизації вивченого [Текст] / В.О.Сухомлинський // Радянська школа. - 1954. - № 4. 2. Дібрати систему вправ(не менше 5) до теми для учнів 10-11 класів з урахуванням лексичної теми уроку.
3. Тема уроку та лексична тема на вибір студента.
4. При підготовці до заняття звернути увагу на інновації саме в навчанні рідної мови. Знати про особливості уроків систематизації і закріплення вивченого та можливості використання на них інноваційних вправ. Виділяти різні види інноваційних вправ. Знати різницю між вправами та формами роботи на уроці.
Рекомендована література
а) Основна
1. Сухомлинський, В. О. Уроки заключного повторення і систематизації вивченого [Текст] / В. О. Сухомлинський. - Радянська школа. - 1954. - №4.
2. Онищук, В. О. Типи, структура і методика уроку в школі [Текст] / В. О. Онищук. - К.,1973.
3. Біляєв, О. М. Сучасний урок української мови [Текст] / О. М. Біляєв. - К., 1981.
4.Біляєв,О. Методика мови. Вправи в навчанні мови [Текст] / О. Біляєв // Українська мова і література у школі. - 2004. - №6. - С.2-5.
5. Колосова, В. В. Нестандартні форми роботи з учнями на уроках мови і літератури [Текст] / В. В. Колосова // Вивчаємо українську мову і літературу. - 2007. - №26. - С.37-39.
6. Адамова, А. М. Інтерактивні форми роботи на уроках рідної мови та літератури [Текст] / А. М. Адамова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - №33. - С.8-10
б) Додаткова
1. Реформування освіти й інноваційні технології у вивченні мови: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 18-19 листопада 2003 р. / Полт. держпедуніверситет ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2004. 2. Скрипник, Л. Використання інноваційних методів і прийомів на уроках української мови [Текст] / Л. Скрипник // Українська мова і література в школі. - 2006. - №2. - С.43-46.
3. Лопатюк, К. В. Застосування інтерактивних форм та методів на уроках рідної мови з метою підвищення ефективності навчального процесу [Текст] / К. В. Лопатюк // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №36. - С.2-5.
4. Денисюк, Л. І. Систематизація та узагальнення вивченого. 6 клас [Текст] / Л. І. Денисюк // Відкритий урок. - 2002. - №1-2. - С.42-47.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
19
Размер файла
14 Кб
Теги
lab, vpravi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа