close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кросворд

код для вставкиСкачать
5
1
2
4
3
По горизонталі :
1. Одна сота частина від цілого- це...;
2. Результат множення - ...;
3. Дріб 2/3 ... До дробу 5/2.
По вертикалі :
4. Частка двох дробів є...
5. Якщо ти все виконав правильно, то ти...
По горозонталі :
1)відсоток;
2)добуток;
3) обернений.
По вертикалі :
4) дріб;
5) молодець
1
2
3
4
5
1. Число, записане над рискою дробу.
2. Число, записане під рискою дробу.
3. Дріб, записаний без риски дробу.
4. Як у числі 2 ¾ називають число 2?
5. Число ½ .
1. Число, яке показує, скільки частин взято.
2. Число, яке показує, на скільки рівних частин
поділено ціле.
3. Дріб, у якого ціла частина відокремлюється від
дробової комою.
4. Коли ділять чисельник на знаменник неправильного
дробу, утрорюється неповна частина, яка
називається.... частина мішаного числа.
5. Число 0,5.
1.Чисельник. 2. Знаменник.
3. Десятковий. 4. Ціла. 5. Половина.
Ключове слово - число
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Дріб, у якого чисельник більший або
дорівнює знаменнику. 2. Недерланський
інженер-математик, який вперше
систематизував відомості про звичайні
дроби. 3. Число виду a/b, де a та bнатуральні числа. 4. Десята частина
метра. 5. Число, яке показує, на скільки
частин поділене число. 6. Одна друга
частина цілого. 7. Тисячна частина
кілограма. 8. Дріб, у якого чисельник
менший від займенника.
1. Неправильний. 2. Стевін. 3. Дріб.
4. Дециметр. 5. Знаменник. 6. Половина.
7. Грам. 8. Правильний.
У виділеному стовпчику учні прочитають
слово “ Перемога ”.
1 д е л е н и е
2 с о к р а щ е н и е
3 н о К
4 б е в з
5 п р а в и л ь н а я
6 н е с о к р а т и м а я
7 с м е ш а н н о е
1. Какое действие обозначает черта дроби?
(Деление).
2. Деление числителя и знаменателя на одно
и тоже число не равно 0 и не равно
1.(Сокращение).
3. Для нахождения наименьшего общего
знаменателя надо находить НКО или НОД?
(НОК).
4. Фамилия автора учебника математике для 6
класса. (Бевз).
5. Название дроби, у которой числитель
меньше знаменателя. (Правильная).
6. Дробь, у которой числитель и
знаменатель взаимно простые числа.
(Несократимая).
7. Как называется число, в виде которого
записывают сумму дроби и
натурального числа? (Смешанное).
2.
4.
С
У
М
М
А
1.
Д
Е
Н
О
Ж
И
Т
3.
Р
А
З
Н
5.
С
Л
А
Г
А
Е
М
О
Е
И
М
Л
Ь
С
Т
О
Ь
6.
д
Е
Л
Е
Н
И
Е
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Компонент деления.
Компонент умножения.
Результат вычитания.
Результат при сложении.
Компонент при сложении.
Математическое действие.
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
100
Размер файла
8 574 Кб
Теги
кросворд
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа