close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Laba3 (2)

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра програмного забезпечення та обчислювальної техніки
Лабораторна робота №3. Запобігання дублюванню коду. Знайомство з
багатопроектними рішеннями
Виконав: студент II курсу гр. ПІ-45
Кульбако О. О.
Перевірив: Кондратовець С.Л.
Житомир 2013
Мета роботи: Навчитися розробляти та використовувати власні
бібліотеки класів.
Завдання
Використовуючи програму з лабораторної роботи №2 розробити
дві програми для розв'язання квадратних рівнянь (ax2 *bx * c = 0, де
a != 0) з різними інтерфейсами користувача (текстовим та графічним).
1. Виключити дублювання коду програм, шляхом оформлення
алгоритму розв'язання квадратного рівняння у вигляді класу та
винесення його в окрему бібліотеку.
2. Клас розв'язання квадратного рівняння спроектувати таким чином,
щоб його можна було використовувати у програмах з будь-яким
інтерфейсом користувача.
Код програми:
Мой класс: Class1.cs
namespace ClassLibrary2
{
public class quadratic
{
private double ax, bx, cx;
private bool isError = false;
public quadratic(string ax, string bx, string cx)
{
if (!double.TryParse(ax, out this.ax) || !double.TryParse(bx, out this.bx) || !double.TryParse(cx, out this.cx)) isError = true;
}
public string reshenie()
{
if (isError)
{
return "Введите числа!!!";
}
if (ax == 0)
{
return "А не может быть равна 0!!!";
}
double d = bx * bx - 4 * ax * cx;
if (d < 0)
{
return "Дискрименант меньше 0!!!";
}
if (d > 0)
{
return String.Format(null,"x1={0} x2={1}", ((-bx) + Math.Sqrt(d)) / (2 * ax), ((-bx) - Math.Sqrt(d)) / (2 * ax));
}
return String.Format(null,"x1={0}", ((-bx) + Math.Sqrt(d)) / (2 * ax));
}
}
}
ConsoleApplication:
using ClassLibrary2;
namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string a, b, c;
Console.WriteLine("Введите а = ");
a = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Введите b = ");
b = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Введите c = ");
c = Console.ReadLine();
quadratic x = new quadratic(a, b, c);
a = x.reshenie();
Console.WriteLine(a);
Console.Read();
}
}
}
Form.cs:
using ClassLibrary2;
namespace my_lab3
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
quadratic c = new quadratic(textBox1.Text,textBox2.Text,textBox3.Text);
richTextBox1.Text = c.reshenie();
}
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
5
Размер файла
29 Кб
Теги
laba
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа