close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

лаба 3 3

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний технологічний університет
Кафедра інформаційних технологій проектування
Звіт
із лабораторної роботи №3
дисципліна "Алгоритмізація та програмування"
Перевірив старший викладач:
Карапетян А. Р. "__.__.2013р." ____________(Підпис) Виконав:
ст. групи ПР-132
Белих Ярослав Сергійович
____________(Підпис) м. Черкаси, 2013
Завдання 1. 1. Дано дійсні числа а,б,с. Знайти найбільше число. Program sdffsd;
uses crt;
var a,b,c:integer;
begin
write('a,b,c');
readln(a,b,c);
if (a>b) and (a>c) then write ('a naibilshe');
if (c>a) and (c>b) then write ('c naibilshe');
if (b>c) and (b>a) then write ('b naibilshe');
end.
Завдання 2:
Перевірити, чи належить точка М(х,у) заданої області Program zavdanya_dva;
var
x, y : real;
f : boolean;
begin
f := false;
writeln('Vv x i y tochki:');
readln(x, y);
if x >= 0 then if (y <= (-x + 1)) and (y >= (x - 1)) then f := true;
if (x < 0) and (x>=-1) then if (abs(y) <= sqrt(1 - sqr(x))) then f := true; if f then
writeln('tochka nalejit oblasti')
else
writeln('tochka NE nalejit oblasti') end.
Завдання 3:
1. Дано номер місяця (1-січень, 2-лютий,...). Вивести назву відповідної пори року ("зима", "весна" тощо.).
Program Zavdanya;
var
m: byte;
begin
repeat
writeln('введите номер месяца (1-12)');
readln(m)
until (m >= 1) and (m <=12);
case m of
1..2 : writeln('зима');
3..5 : writeln('весна');
6..8 : writeln('лето');
9..11 : writeln('осень');
12 : writeln('зима')
end;
end.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
35
Размер файла
110 Кб
Теги
лаба
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа